Donation of Pupavnje

Begin 01.01.1220
Properties
ID 119193
System Class
Case Study Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška
Event Donation
Description

The Village of Pupavnje was given by King Uroš I to the Žičca Monastery (ZSp. 571).

Relations

Places (1)
Name Class Begin End Description
Pupavnje Place 01.01.1220 The Village of Pupavnje was given by King Uroš I to the Žičca Monastery (ZSp. 571 I - ... na krьmu i na odějanije služeštimь svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьnica, sь Vojušami, Ribьnica i sь vьsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь, Tlьsto Brьdo sь Rašьkimь Dělomь i sь Štitarinovь, Pěšьčanica vьsa sь Pěčanomь, Bukovica, Grahopvišta vьsa, Svinьci, Gračanica, Radievo, Konarevo, Črьnjave sь Sěrčovь, Brěstnica sь trьgomь, Svibnica sь Okruglomь, Bobole sь Čečinomь, Gvočanica sь Pupavnimi).
Actors (2)
Name Class Begin End Relation Type Description
Stefan Uroš I Person between 01.01.1223 and 31.12.1223 01.05.1277 Sponsor Stefan Uroš I was the youngest son of Stefan Nemanjić and Anna Dandolo. He reigned from 1243 to 1276.
Žiča Monastery Group 01.01.1208 Recipient The Žiča Monastery was founded in the year 1208 by Stefan Uroš I. It is one of the three Serbian monasteries which bear the title of Lavra. Between 1219 and 1250