Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška

Relations

References (851)
Name Class Pages Description
Abramić 1932 Bibliography None Michael Abramić, Quelques reliefs d’origine ou d’influence byzantine en Dalmatie, in: Recueil Uspenskij II (1932) 317-331.
Abramović 2011/2012 Bibliography None Radojka Abramović, Odlike preromaničke kotorske kamene plastike sa posebnim osvrtom na kamenu plastiku crkve Sv. Marije Koleđate, GPMK LIX-LX (2011/2012) 107-154.
Aleksev 2001 Bibliography None Анатолий А. Алексеев, Сербская традиция славянского евангелия, in: Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу, Београд 2001, 35–43.
Ammann 1942 Bibliography None Albert M. Ammann, Die lkone der Aposteffiirsten in St. Peter zu Rom, Orientalia christiana periodica VlII3-4 (1942) 457-468.
Anichini 1941 Bibliography None Guido Anichini, Di un antico quadro nella Basilika Vaticana, Rivista di archeologia e critica 18 (1941) 141-149.
Antonović 2003 Bibliography None Miloš Antonović, Grad i župa u zetskom Primorju i severnoj Albaniji u XIV i XV veku (Istorijski institut, Posebna izdanja, knjiga 39, Beograd 2003).
Antunović 2020 Bibliography None Ante Antunović, Kameni Oltar iz crkvice sv. Jurja u Straževniku kod Pražnica na otoku Braču. Konzervatorsko-restauratorski zahvat, in: Klesarstvo i graditeljstvo 30/1-2 (2020) 80-108.
Aronberg Lavin 1990 Bibliography None Marilyn Aronberg Lavin, The place of Narrative, Mural Decoration in Italian Churches, 431-1600, The University of Chicago Press 1990.
Assemani 1755 Bibliography None Josephus S. Assemani, Commentarium Calendarii graeco moschi, Kalendaria ecclesiae universale, V, Roma 1755.
Atanasovski 2016 Bibliography None Aleksandar Atanasovski, Makedonija i Crna Gora u srednjem vijeku, in: Matica. Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu 65 (2016) 289–306.
Aćimović 2019 Bibliography None Dragana Aćimović, Dva inicijala Miroslavljevog jevanđelja: (fol. 26v и 120r), Zograf 43 (2019) 75-88.
Babić (Gordana) 1965 Bibliography None Gordana Babić, O kompoziciji Uspenja u Bogorodičinoj crkvi u Studenici, in: Starinar 13-14 (1965) 261-265.
Babić (Gordana) 1981 Bibliography None Gordana Babić, Les plus anciennes fresques de Studenica (1208/9), in: Actes du XVe Congrès international d’études byzantines, II–A (Athènes 1981) 31-42.
Babić (Gordana) 1987 Bibliography None Gordana Babić, Kraljeva crkva u Studenici (Beograd 1987).
Babić (Kristina) 2015 Bibliography None Kristina Babić, Pojava i liturgijska funkcija pseudotroapsidnosti u Dalmaciji, in: Starohrvatska prosvjeta III/42 (2015) 231-256.
Babić (Valentina) 2015 Bibliography None Valentina Babić, Freske u crkvi Svetog Mihaila u Stonu (Beograd 2015).
Babić 1995 Bibliography None Ivo Babić, Bilješka o crkvi Sv. Mihajla u Stonu, in: Peristil 38 (Zagreb 1995) 15-21.
Babić-Djordjević 1975 Bibliography None Gordana Babić-Djordjević, O živopisnom ukrasu oltarskih pregrada, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 11 (1975) 3-49.
Babić-Djordjević 1997 Bibliography None Gordana Babić-Djordjević, Klasicizam u doba Paleologa u srpskoj umetnosti, in: Srpska umetnost u srednjem veku II (Beograd 1997) 5-47.
Babić/Korać/Ćirković 1986 Bibliography None Gordana Babić/Vojislav Korać/Sima Ćirković, Studenica Monastery (Belgrade 1986).
Barišić 1978 Bibliography None Franjo Barišić, Veridbeni pristen kraljevića Stefana (Radoslava Nemanjića), Zbornik radova Vizantološkog instituta 18 (1978) 257-268.
Belamarić 1986/1987 Bibliography None Joško Belamarić, Goticko raspelo iz Kotora, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26 (1986/1987) 119-155.
Belamarić 1997 Bibliography None Josip Belamarić, Romaničko kiparstvo, in: Tisuću godina hrvatskog kiparstva (ed. I. Fisković) (Zagreb 1997) 43-75.
Belamarić/Domančić/Bužančić/Jeličić-Radonić 1994 Bibliography None Radoslav Buzančić/Davor Domančić/Vanja Kovačić/Joško Belamarić/Jasna Jeličić-Radonić, Ranokršćanski spomenici otoka Brača (Split 1994).
Beritić 1960 Bibliography None Lukša Beritić, Ubikacija nastalih gradjevinskih spomenika u Dubrovniku II, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12/1 (1960) 61-84.
Bertelli 2004 Bibliography None Gioia Bertelli, Puglia preromanica, Milano 2004.
Bezić 1960 Bibliography None Nevenka Bezić, Crkva Sv. Petra na Priku u Omišu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 12/1 (1960) 50-60.
Bešlagić 1971 Bibliography None Šefik Bešlagić, Stećci, kataloško-topografski pregled (Sarajevo 1971).
Bešlagić 1982 Bibliography None Šefik Bešlagić, Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrutci 1960-1961, in: Glasnik 37 (1982) 87-92.
Bikić 2010 Bibliography None Vesna Bikić, Vizantijski nakit u Srbiji – modeli i nasleđe, Beograd 2010.
Bikić 2016 Bibliography None Vesna Bikić, Prstenje iz Banjske: identifikacija i umetničko-zanatski kontekst, Saopštenje 48 (2016) 72-92.
Bjelovučić 1928 Bibliography None Nikola Zvonimir Bjelovučić, Ruševine crkvice Sv. Jurja u Janjini iz IX ili X vijeka, in: Starohrvatska posvjeta: glasilo Hrvatskoga starinarskog družtva u Kninu II/1-2 (1928) 118-122.
Blagojević 2001 Bibliography None Miloš Blagojević, Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama (Beograd 2001).
Bogdanović 1970 Bibliography None Dimitrije Bogdanović, Vukanovo jevanđelje, in: Istorija Crne Gore 2/1, Titograd 1970, 102-107.
Bogdanović 1980 Bibliography None Dimitrije Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti (Beograd 1980).
Bogdanović 1986 Bibliography None Dimitrije Bogdanovič (ed.), Šest pisana XIV veka, Beograd 1986.
Bogdanović 2011a Bibliography None Jelena Bogdanović, Prostorni sklop crkve Svetog Georgija u Budimlji i (srednjovekovne graditeljske tendencije), in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija (ed. B. Todić, Berane/Beograd 2011) 95-108.
Bogdanović 2016 Bibliography None Jelena Bogdanović, Mikroarhitektonska forma kupole i kapela Radoslavljeve priprate Studeničkog katolikona, in: Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (Beograd/Berane 2016), 567-586.
Bogosavljević Nikodim 2010 Bibliography None Bogosavljević Nikodim (protosindjel), Simvolika predstava na srednjovekovnoj plastici kod Srba (Cetinje 2010).
Bojanovski 1988 Bibliography None Ivo Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Djela, knj. LXVI, Centar za balkanološka ispitivanja, knj.6 (Sarajevo 1988).
Bojović 2007 Bibliography None Manastir Banjska i doba kralja Milutina: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. u Kosovskoj Mitrovici (ed. Dragiša Bojović) (Niš/Kosovska Mitrovica/Manastir Banjska 2007).
Borozan 1999 Bibliography None Branislav Borozan, Martinićka Gradina, Civita Diocletiana, in: Zbornik radova sa okruglog stola - Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja (1999) 79-109.
Bosselmann-Ruickbie 2011 Bibliography None Antje Bosselmann-Ruickbie, Byzantinische Schmuck des 9. bis 13.Jahrhunderts, Wiesbaden 2011.
Bošković 1931a Bibliography None Đurđe Bošković, Izveštaj i kratke beleške sa putovanja, in: Starinar 6 (1931) 140-189.
Bošković 1931b Bibliography None Djurdje Bošković, Osiguravanje Pećke patrijaršije, in: Srpski književni glasnik 34/6 (1931) 438-442.
Bošković 1932 Bibliography None Đurđe Bošković, Beleške sa putovanja, in: Starinar 7 (1932) 88-126.
Bošković 1933/1934 Bibliography None Djurdje Bošković, Osiguravanje i rеstоracija crkve manastira sv. Patrijaršije u Peći, in: Starinar 8-9 (1933/1934) 90-165.
Bošković 1955-1956 Bibliography None Djurdje Bošković, Istraživački, arheološki i konzervatorski radovi u Starom Baru 1951-1955, in: Zbornik zaštite spomenika kulture, knj. VI-VII ( Beograd 1955-1956).
Bošković 1962 Bibliography None Djurdje Bošković, Stari Bar (Beograd 1962).
Bošković 1980 Bibliography None Đurđe Bošković, Osvrt na neka pitanja arhitektonskog rešenja crkvice sv. Mihajla u Stonu. Gunjačin zbornik, Zagreb 1980.
Bošković 1988 Bibliography None Djurdje Bošković, Studenica. Reflections sur sa genèse et ses racines, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. V. Korać, Beograd 1988) 125-130.
Bošković/Korać 1956/1957 Bibliography None Djurdje Bošković/Vojislav Korać, Ratac, in: Starinar 7-8 (1956/1957) 39-75.
Bošković/Mijović/Kovačević 1981 Bibliography None Djurdje Bošković/Pavle Mijović/Mirko Kovačević, Ulcinj I (Beograd 1981).
Bošković/Petković 1941 Bibliography None Djurdje Bošković/Vladimir Petković, Manastir Dečani I, Beograd 1941.
Božić 1976 Bibliography None Ivan Božić, Zeta i Mrnjavčevići, in: Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 42 (1976) 20–34.
Božić 1979 Bibliography None Ivan Božić, Nemirno Pomorje XV veka (Beograd 1979).
Bronić/Topić/Radić/Peković/Sironić 2012 Bibliography None Ines Krajcar Bronić/Nikolina Topić/Ivana Radić/Željko Peković/Andreja Sironić, Radiocarbon dating of St. Stephen's in Pustijerna church in Dubrovnik, Croatia, in: The Unknown Face of Artwork (ed. R. Radvan/S. Akzuy/M. Simileanu) Istanbul (2012) 27-34.
Brunšmid 1907 Bibliography None Josip Brunšmid, Kameni spomenici hrvatskoga narodnoga muzeja u Zagrebu, in: Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 9/1 (1907) 82-184.
Bušić 2002 Bibliography None Krešimir Bušić, Prilog poznavanju povijesnog razvoja kršćanstva na vinkovačkom prostoru: kontinuitet društvenoga i urbanoga života oko gotičke crkve sv. Ilije (Meraja) u Vinkovcima, in: Croatica Christiana periodica 26/50 (2002) 11-28.
Bužančić 1991 Bibliography None Radoslav Bužančić, Dvije crkve na Braču obnovljenje u ranom srednjem vijeku, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 31/1 (1991) 21-39.
Cabanes et al. 2008 Bibliography None Pierre Cabanes et al., Carte Archéologique de l'Albanie (Tirana 2008).
Cambi 1988 Bibliography None Nenad Cambi, Antički sarkofazi na istočnoj obali Jadrana (Split 1988).
Cambi 2000 Bibliography None Nenad Cambi, Ulomci antičkih sarkofaga s Koločepa, in: Oltarna pregrada s Koločepa (Split 2000) 5-8.
Cernić 1979 Bibliography None Lucija Cernić, Pisari gračaničkog (lipljanskog) prologa - mineja (Atribucija rukopisa kao mogućnost rekonstrukcije gradje skriptorija), in: Arheografski prilozi 1 (1979) 133-166.
Chevalier 1996 Bibliography None Pascale Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae I, II (Rome 1996).
Crnogorčević 1890 Bibliography None Mladen Crnogorčević, Arhitekturni fragmenti na Prevlaci, kao i osnov starinskog hrama Sv. Mihaila na Prevlaci, in: Starinar VII (1890) 22-29.
Crnogorčević 1892 Bibliography None Mladen Crnogorčević, Starinske grobnice na Prevlaci, in: Starinar IX (1892) 55-66.
Crnogorčević 1893 Bibliography None Mladen Crnogorčević, Miholjski zbor u Boki Kotorskoj, in: Starinar X (1893) 1-73.
Crnogorčević 1901 Bibliography None Mladen Crnogorčević, Crkve i manastiri u općini Budvanskoj (Zadar 1901).
Crnčević 2013 Bibliography None Dejan Crnčević, The Architecture of Cathedral Churches on the Eastern Adriatic Coast at the Time of the First Principalities of South Slavs (9th-11th Centuries), in: The World of the Slavs. Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidaa, Villas and Archeological Evidence (7th–11th Centuries A.D.), ed. S. Rudić (Belgrade 2013) 37–136.
Curk 2007 Bibliography None Franc Curk, Plaštanica srpskog kralja Stefana Uroša II Milutina, Niš i Vizantija 5 (2007) 465-483.
Curta 2006 Bibliography None Florin Curta, Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250 (Cambridge/New York 2006).
Cvetković 2010 Bibliography None Branislav Cvetković, Franciscans and Medieval Serbia: The Evidence of Art, in: IKON 3 (2010) 247-259.
Cvetković/Gavrić 2015 Bibliography None Branislav Cvetković/Gavrić Gordana, Kraljica Jelena i franjevci, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 119-135.
D'Amiko 2002/2001 Bibliography None Rosa D’Amico, Per la storia dell’icona serba del Vaticano: il rapporto con le vicende di San Pietro e una sua „replica“ seicentesca a Fano, Зограф 28 (2000/2001) 89-100.
D'Amiko 2012 Bibliography None Rosa D’Amiko, Vatikanska ikona Jelene Anžujske i legendarna ,,ikona cara Konstantina’’: Ikonografski i politički aspekti srpske svetinje u Rimu, Niš i Vizantija X (2012) 305-321.
Danilo Drugi 1988 Bibliography None Danilo Drugi, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Službe (Beograd 1988).
Delić 1912 Bibliography None Stevan Delić, Petrov manastir kod Trebinja, in: Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 24 (1912) 275-282.
Deljanin 1979 Bibliography None Bojana Deljanin, Latinska crkva, Gornji Matejevac, in: Arheološki pregled 20 (1979).
Delonga 1999 Bibliography None Vedrana Delonga, Crtice iz ranosrednjovjekovne epigrafike (propitatorium i velum u predromaničkim natpisima), in: Opuscula archeologica 23-24 (1999) 327-335.
Delonga 2007 Bibliography None Vedrana Delonga, Pisana uspomena na jednu "sestru i kraljicu" s Koločepa, in: Starohrvatska prosvjeta 34 (2007) 199-211.
Deroko 1928 Bibliography None Aleksandar Deroko, U Bodinovoj prestonici, in: Starinar 5 (1928) 129-151.
Deroko 1930 Bibliography None Aleksandar Deroko, Crkva Sv. Apostola Petra u Bijelome Polju, in: Glasnik Skopskog naučnog društva 3/4 (1930) 141–146.
Deroko 1932a Bibliography None Aleksandar Deroko, Crkva sv. Gjorgja u Podgorici, in: Narodna starina 11/29 (1932) 208-211.
Deroko 1932b Bibliography None Aleksandar Deroko, Na svetim vodama Lima, in: Glasnik skopskog naučnog društva XI (1932) 121-136.
Deroko 1932c Bibliography None Aleksandar Deroko, Morača, in. Starinar 7 (1932) 9-14.
Deroko 1985 Bibliography None Aleksandar Deroko, Monumentalna i dekorativna arhitektura u srednjovekovnoj Srbiji (Beograd 3rd edition 1985).
Dimitrova 1996 Bibliography None Elizabeta Dimitrova, Ciklusot na Bogorodičiniot Akatist vo crkvata Sveta Bogorodica - Matejče, in: Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet 23 (49) (1996) 281-299.
Dimitrova 2002/2003 Bibliography None Elizabeta Dimitrova, On the donors' composition and the new dating of the fresco painting of the Church of the Holy Virgin in Mateič, in: Zograf vol. 29 (2002/2003) 181-190.
Dimitrova 2002a Bibliography None Elizabeta Dimitrova, Manastir Matejče (Skopje 2002).
Dimitrova 2002b Bibliography None Elizabeta Dimitrova, On the New Dating of the Fresco Ensemble of the Church of the Holy Virgin in Matejče, in: Balcanoslavica 30-31 (2002) 95-110.
Dimitrova 2016 Bibliography None Elizabeta Dimitrova, Crkvata Sveta Bogorodica - Matejče (Skopje 2016).
Dimitrova 2020b Bibliography None Elizabeta Dimitrova, On the Path from Kurbinovo to Pološko.The picturesque Macedonian Genre and its Historic Destiny, in: On the cross path of cultural ideas. Macedonia, the Balkans, South-East Europe - heritage, management, resources (eds. Elizabeta Dimitrova/Irena Teodora Vasevska) (Skopje 2020) 159-174.
Dimitrova/Velkov 2014 Bibliography None Elizabeta Dimitrova/Gordana Velkov, Seven Medieval Churches in the Republic of Macedonia (Skopje 2014).
Dinić 1967 Bibliography None Mihailo Dinić, Humsko-Trebinjska vlastela (Srpska Akademija nauka i umetnosti, Posebna izdanja, Knjiga 397, Odeljenje društvenih nauka, Knijga 54, Beograd 1967).
Djordjević 1940 Bibliography None Tihomir R. Djordjević, Sedmovratna Žiča (Skoplje 1940).
Djordjević 1987 Bibliography None Ivan M. Djordjević, Predstava svetog Save Jerusalimskog u studeničkoj Bogorodičinoj crkvi, in: Studenica u crkvenom životu i istoriji srpskog naroda (Beograd 1987) 171-182.
Djordjević 1988 Bibliography None Ivan M. Djordjević, Das Programm der Muttergotteskirche in Studenica und die serbische mittelalterliche Wandmalerei, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. V. Korać, Beograd 1988) 505-516.
Djordjević/Vojvodić 2002/2003 Bibliography None Ivan M. Djordjević/Dragan Vojvodić, Zidno slikarstvo spoljašnje priprate Djurdjevih stupova u Budimlji kod Berana, in: Zograf 39 (2002/2003) 161-180.
Djurašković 1996 Bibliography None Ludija Djurašković, Crkva Svetog Save Osvećenog u Budvi, in: Sveske 23-26 (1996) 31-33.
Djurić (Vojislav J.) 1980 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Freska u crkvi sv. Luke u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21/1 (1980) 225-240.
Djurić 1961b Bibliography None Vojislav J. Djurić, Jedna slikarska radionica u Srbiji 13. veka. Bogorodica Ljeviška-Nikoljača-Morača, in: Starinar 12 (1961) 63-76
Djurić 1961b Bibliography None Vojislav J. Djurić, Ikone iz Jugoslavije, Beograd 1961.
Djurić 1963b Bibliography None Vojislav J. Djurić, Nepoznati spomenici srednjovekovnog slikarstva u Metohiji 1, in: Starine Kosova i Metohije 2/3 (1963) 61-89.
Djurić 1967 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Dubrovački graditelji u Srbiji srednjega veka, in: Zbornik za likovne umetnosti 3 (1967) 85-106.
Djurić 1970 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Balšići. Arhitektura, in. Istorija Crkne Gore II/2 (Titograd 1970) 413-439.
Djurić 1974b Bibliography None Vojislav J. Djurić, Vizantijske freske u Jugoslaviji (Beograd 1974).
Djurić 1981 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Raško i primorsko graditeljstvo, in: Istorija srpskog naroda 1 (ed. Sima Ćirković, Beograd 1981) 389-407.
Djurić 1981a Bibliography None Vojislav J. Djurić, Srpsko slikarstvo na vrhuncu, in: Istorija srpskog naroda 1 (ed. Sima Ćirković, Beograd 1981) 431-432.
Djurić 1985 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Crkva Sv. Petra u Bogdašiću i njene freske, in: Zograf 16 (1985) 26-40.
Djurić 1986 Bibliography None Vojislav Djurić, Počeci umetnosti kod Srba, in: Umjetnost na tlu Jugoslavije, rani srednji vijek (Beograd/Zagreb/Mostar 1986) 55-66.
Djurić 1987a Bibliography None Vojislav Ј. Djurić, Posveta Nemanjinih zadužbina i vladarska ideologija, in: Studenica u crkvenom životu i istoriji srpskog naroda (ed. Pribislav Simić, Beograd 1987) 13-35.
Djurić 1988 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Manastir Studenica - Skinija srpskog naroda, in: Blago manastira Studenice (ed. Vojislav J. Djurić, Beograd 1988) 15-19.
Djurić 1991/1992 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Ikona o hirotoniji gračaničkog mitropolita NIkanora, in: Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 27/28 (1991/1992) 297-314.
Djurić 1991a Bibliography None Vojislav J. Djurić (ed.), Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba (Beograd 1991).
Djurić 1991b Bibliography None Vojislav J. Djurić, Sopoćani (Beograd 1991).
Djurić 1997 Bibliography None Vojislav J. Djurić, Jezici i pismena na srednjovekovnim fresko-natpisima u Boki Kotorskoj: značaj za kulturu i umetnost, Crkve Sv. Luke kroz vijekove, Kotor 1997.
Djurić/Babić-Djordjević 1997a Bibliography None Vojislav J. Djurić/Gordana Babić-Djordjević, Počeci umetnosti kod Srba, in: Srpska umetnost u srednjem veku I (Beograd 1997) 5-49.
Djurić/Babić-Djordjević 1997b Bibliography None Vojislav J. Djurić/Gordana Babić-Djordjević, Raško i primorsko graditeljstvo, in: Srpska umetnost u srednjem veku 1 (Beograd 1997) 123-171.
Djurić/Ćirković/Korać 1990 Bibliography None Vojislav J. Djurić/Sima Ćirković/Vojislav Korać, Pećka patrijaršija (Beograd 1990).
Domančić 1960a Bibliography None Davor Domančić, Kulturni spomenici otoka Brača. Srednji vijek, in: Brački zbornik 4 (1960) 113-160.
Domančić 1984 Bibliography None Davor Domančić (ed), Brač u ranom srednjem vijeku (Split-Povlja 1984).
Dragić 2015 Bibliography None Marko Dragić, Kult sv. Barbare u kršćanskoj tradiciji Hrvata, in: Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja XIII/2 (2015) 141-162.
Dragojlović 1997 Bibliography None Dragoljub Dragojlović, Istorija Srpske književnosti u srednjovekovnoj Bosanskoj državi (Novi Sad 1997).
Dračevac 1966 Bibliography None Ante Dračevac, Da li je već u IX stoljeću postojala crkva Bogorodice u Lužinama kod Stona?, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 16 (1966) 165–192.
Dračevac 1981 Bibliography None Ante Dračevac, Pleterna skulptura u lapidariju u Stonu, VAHD XXV (Split 1981), 137-153.
Dudan 1921-1922 Bibliography None Alessandro Duda, La Dalmazia nell’arte italiana venti secoli di civiltà I (Milano 1921–22).
Faber/Nikolanci 1985 Bibliography None Aleksandra Faber/Mladen Nikolanci, Škrip na otoku Braču (naselje i spomenici prethistorijskog i antičkog doba), in: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 2 (1985) 1-38.
Farlati vol. 6 Bibliography None Daniele Farlati, Illyricum Sacrum 6 (Venetiae 1800). Farlati worked on his major compendium chiefly with the primary sources from the Franciscan monasteries in Dalmatia and thus, he incorporated many citations from primary sources into his work. The compendium cannot be perceived as an edition though and citations from Farlatis works must be taken with precaution due to the older date.
Farlati vol. 7 Bibliography None Daniele Farlati, Illyricum Sacrum 7 (Venetiae 1817). Farlati worked on his major compendium chiefly with the primary sources from the Franciscan monasteries in Dalmatia and thus, he incorporated many citations from primary sources into his work. The compendium cannot be perceived as an edition though and citations from Farlatis works must be taken with precaution due to the older date.
Fisković 1949 Bibliography None Cvito Fisković, Popravak benediktinske crkve na otoku Mljetu, in: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 55 (1949) 19-29.
Fisković 1953 Bibliography None Cvito Fisković, O umjetnickim spomenicima grada Kotora, in: Spomenik SAN CIII (1953) 71-101.
Fisković 1955 Bibliography None Cvito Fisković, Prvi poznati graditelji (Dubrovnik 1955).
Fisković 1960 Bibliography None Cvito Fisković, Ranoromaničke freske u Stonu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12 (1960) 33-49
Fisković 1963 Bibliography None Cvito Fisković, Lokrumski spomenici, in: Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 11 (1963). 47-65.
Fisković 1965 Bibliography None Igor Fisković, Dalmatinske freske, Zagreb 1965.
Fisković 1966 Bibliography None Cvito Fisković, Lastovski spomenici, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 16/1 (1966) 5-152.
Fisković 1970 Bibliography None Igor Fisković, Bilješke o starokršćanskim i ranosrednjovjekovnim spomenicima na Šipanu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 18/1 (1970) 5-29.
Fisković 1970b Bibliography None Igor Fisković, Prilog poznavanju najstarijih crkvenih spomenika na Marjanu kraj Splita, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 12 (1970) 165-189.
Fisković 1972a Bibliography None Cvito Fisković, Prilog zaštiti kulturne baštine na području korčulanske općine, in: Zbornik otoka Korčule 2 (1972) 157-170.
Fisković 1972b Bibliography None Igor Fisković, Tri srednjovjekovne crkvice na Pelješcu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 19/1 (1972) 15-40.
Fisković 1980 Bibliography None Igor Fisković, Crkvica sv. Kuzme i Damjana u Zablaću na Korčuli, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (1980) 159–173.
Fisković 1980 Bibliography None Cvito Fisković, Otok Mljet, Goveđari 1980.
Fisković 1981 Bibliography None Cvito Fisković, Ranosrednjovjekovne ruševine na Majsanu, in: Starohrvatska prosvjeta 3/11 (1981) 137-162.
Fisković 1983 Bibliography None Cvito Fisković, Starokršćanska memorija i groblje na Majsanu, in: Starohrvatska prosvjeta 3/12 (1983) 65-80.
Fisković 1984 Bibliography None Igor Fisković, Kasnosrednjovjekovne crkvice na otoku Korčuli, in: Starohrvatska prosvjeta, 14/3 (1984) 231-258.
Fisković 1984 Bibliography None Cvito Fisković, Antička naseobina na Majsanu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 24/1 (1984) 5-27.
Fisković 1987 Bibliography None Igor Fisković, Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj (Zagreb 1987).
Fisković 1987 Bibliography None Igor Fisković, Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, Zagreb 1987.
Fisković 1988 Bibliography None Igor Fisković, Srednjovjekovna preuredjenja ranokršćanskih svetišta u dubrovačkom kraju, in: Hrvatsko arheološko društvo 12 (1988) 189-208.
Fisković 1995 Bibliography None Igor Fisković, Konzervatorsko-restauratorski zahvati na kulturno-povijesnim spomenicima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Izdanja službe zaštite spomenika Dubrovnik (Dubrovnik 1995).
Fisković 1996a Bibliography None Igor Fisković, Adriobizantski sloj zidnog slikarstva u južnoj Hrvatskoj, in: Zbornik Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, ed. Miljenko Jurković/Tugomir Lukšić (Zagreb 1996) 371-385.
Fisković 1996b Bibliography None Igor Fisković, Jesu li Polače na Mljetu bile sijelo vladara Dalmacije?, in: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 13/14 (1996) 61-82.
Fisković 1997a Bibliography None Igor Fisković, Crkva sv. Kuzme i Damjana u središtu Dubrovnika, in: Dubrovnik 4/8 (1997) 261-275.
Fisković 1997b Bibliography None Igor Fisković, Slikarstvo IX-XII stoljeća u Hrvatskoj, in: Hrvatska i Europa: Rano doba hrvatske kulture 1 (ed. I. Supiĉić) (Zagreb 1997) 493-512.
Fisković 1998 Bibliography None Igor Fisković, Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima, in: Konavle u prošlosti,sadašnjosti i budućnosti, Monografije Zavoda za pov. znanosti HAZU 15 (ed. V. Stipetić) Dubrovnik (1998) 263-277.
Fisković 2001 Bibliography None Igor Fisković, Crkveno graditeljstvo dubrovačke regije u svjetlu povijesti od IX do XII. stoljeća, in: Tisuću godina dubrovačke nadbiskupije (2001) 399-443.
Fisković 2009 Bibliography None Igor Fisković, O freskama 11. i 12. stoljeća u Dubrovniku i okolici, in: Radovi Instituta povijesti umjetnosti 33 (2009) 17 – 36.
Fisković 2009 Bibliography None Igor Fisković, O freskama 11 i 12 stoljeća u Dubrovniku i okolici, Radovi instituta za povijest umjetnosti 33 (2009) 17-36.
Foretić 1940 Bibliography None Vinko Foretić, Foretić, Otok Korčula u srednjem vijeku do 1420. g. (Zagreb 1940).
Foretić 1952 Bibliography None Vinko Foretić, Dvije isprave zahumskog kneza Dese o Mljetu iz 1151. godine, in: Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1 (1952) 63–72.
Frolow 1961 Bibliography None Anatole Frolow, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d’un culte, Paris 1961.
Fučić 2007 Bibliography None Branko Fučić, Iz istarske spomeničke baštine II, Zagreb 2007.
Gabričević 1958 Bibliography None Branimir Gabričević, Novo čitanje natpisa iz Stona, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LX (1958) 93-96.
Gagro 2011 Bibliography None Karmen Gagro, Križ srpskog kralja Stefana Uroša II Milutina, in: Dominikanci u Hrvatskoj, katalog izložbe, Zagreb 2011.
Gamulin 1983 Bibliography None Grga Gamulin, Slikana raspela u Hrvatskoj, Zagreb 1983.
Garton 1984 Bibliography None Tessa Garton, Early Romanesque sculpture in Apulia, New York 1984.
Gelcich 1880 Bibliography None Giuseppe Gelcich, Memorie storiche sulle bocche di Cattaro, Zara 1880.
Gelichi et al. 2006 Bibliography None Sauro Gelichi/Erica D'Amico/Fulvio Baudo/Corinna Bagato, The Archaeology of an Abandoned Town. The 2005 Project in Stari Bar (2006).
Gergova 2007 Bibliography None Ivanka Gergova, Култът към св. крал Милутин „Софийски” в България, in: Manastir Banjska i doba kralja Milutina: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. u Kosovskoj Mitrovici (ed. Dragiša Bojović) (Niš/Kosovska Mitrovica/Manastir Banjska 2007) 249-272.
Gjivanović 1929 Bibliography None Niko Gjivanović, Tri veoma stare sačuvane crkvice dubrovačke: Sv. Nikola na Prijekom, Sv. Jakob na Pelinama i Sigurata, in: Glasnik dubrovačkog učenog društva Sv. Vlaho (1929) 163-173.
Gjurašin 2000 Bibliography None Hrvoje Gjurašin, Sv. Vid na Vidovoj gori, in: Starohrvatska prosvjeta 27 (2000) 89–94.
Glavaš 1982 Bibliography None Tihomir Glavaš, Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod Vrela Bosne, in: Glasnik zemaljskog muzeja BiH 37 (1982) 93–122.
Glavina 1970 Bibliography None Frano Glavina, Trpanjske crkve, in: Spomenici Gospe Anđela u Orebićima 1470-1970 (ed. Justin V. Velnić, Omiš 1970) 381-410.
Glavina 1989 Bibliography None Frano Glavina, Trpanj: prošlost, sadašnjost, spomenici (Trpanj 1989).
Goss 1987 Bibliography None Vladimir P. Goss, Early Croatian Architecture. A Study of the Pre-Romanesque (London 1987).
Grabar 1928 Bibliography None Andre Grabar, Recherches sur les influences orientales dans l’art balcanique, Paris 1928.
Grozdanov 2015 Bibliography None Cvetan Grozdanov, Kurbinovo i drugi studii za freskoživopisot vo Prespa (Skopje 2015).
Grujić 1928/1930 Bibliography None Radoslav M. Grujić, Hvostanski ἀήρ i nereski θρήνος, in: Starinar 5 (1928/1930) 12-19.
Grujić 1931 Bibliography None Radoslav M. Grujić, Pećki patrijarsi i karlovački mitropoliti u 18. veku, in: Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu 4/1 (1931)13-34.
Grujić 1936 Bibliography None Radoslav Grujić, Sveti Sava i mošti Sv. Srdja i Vakha, in: Glasnik Skopskog naučnog društva 15/16 (1936) 357-358.
Gudelj 2005 Bibliography None Ljubomir Gudelj, Ruševine crkve Sv. Ivana u Uzdilju kod Knina, in: Starohrvatska prosvjeta 3/32 (2005) 53-75.
Gunjača 1956 Bibliography None Stjepan Gunjača, Ostaci starohrvatske crkve Sv. cecilije na Stupovima u Biskupiji kod Knina, in: Starohrvatska prosvjeta 3/5 (1956) 65-127.
Gušić 1930 Bibliography None Branimir Gušić, Starinsko ruho na otoku Mljetu, in: Naše starine 9/21 (1930) 53-90.
Gušić/Fisković 1958 Bibliography None Branimir Gušić/Cvito Fisković, Otok Mljet: naš novi nacionalni park. Antropogeografski pregled i kulturno historijski spomenici (Zagreb 1958).
Hadermann-Misguich 1975 Bibliography None Lydie Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les fresques de saint Georges et la pein-ture Byzantine du XII siècle (Bruxelles 1975).
Harisijadis 1962 Bibliography None Mara Harisijadis, Ornamenti rukopisnog Parnesisa sv. Jefrema Srpske akademije nauka, Bibliotekar 14 (1962) 264-271.
Harisijadis 1963/1965 Bibliography None Mara Harisijadis, Kumaničko četvorojevanđelje, Zbornik muzeja primenjene umetnosti 9-10 (1963/1965) 49-64.
Homza 2021 Bibliography None Martin Homza, Imeet li IX glava Letopisi popa Dukljanina Moravsko-Pannonskoe proishoždenie?, in: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2 (2021) 79-104.
Honigmann 1939 Bibliography None Le Synekdèmos d’Hiéroklès, ed. Ernest Honigmann (Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, Forma Imperii Byzantini – Fasciculus I, Bruxelles 1939).
Ivanović 1961 Bibliography None Milan Ivanović, Crkva Preobraženja u Budisavcima, in: Starine Kosova i Methije 1 (1961) 113-144.
Ivanović 1984 Bibliography None Milan Ivanović, Ikona Preobraženja u Budisavcima i ktitorski natpis u Vaganešu i Sv. Nikoli, in: Saopštenja 16 (1984) 187-198.
Iveković 1933 Bibliography None Ćiril M. Iveković, Crkva sv. Andrije na otoku Vrgadi ispod Biograda na moru, in: Narodna starina 12/32 (1933) 257-260.
Ivić/Grković 1976 Edition None Pavle Ivić/Milica Grković, Dečanske hrisovulje (Novi Sad 1976).
Jackson 1887 Bibliography None Thoman Graham Jackson, Dalmatia the Quarnero and Istria with Cettigne in Montenegro and the Island of Grado, Vol. IIII, Oxford 1887.
Jakšić 1999 Bibliography None Nikola Jakšić, Predromanički reljefi 9. stoljeća iz Kotora, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 38/1 (1999) 129-150.
Jakšić 2003 Bibliography None Nikola Jakšić, Predromanička klesarska radionica u Kotoru,in: Hrvati Boke kotorske, Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, Orebić 2003, 271-289.
Jakšić 2009 Bibliography None Nikola Jakšić, Srednjovjekovno kiparstvo do zrele romanike, in: Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (ed. R. Tomić) (Zagreb 2009) 82-113.
Jakšić 2013 Bibliography None Nikola Jakšić, U selu Uzdolju kod Knina nije bilo izgradjene crkve u vrijeme kneza Muncimira, in: Starohrvatska prosvjeta 3/40 (2013) 135-153.
Janeković-Römer 2019 Bibliography None Zdenka Janeković-Römer, Štovanje Sv. Stjepana Prvomučenika u ranosrednjovjekovnom Dubrovniku: mučeništvo u temeljima grada, komune i (nad)biskupije, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 57 (2019) 9-28.
Janković 2002 Bibliography None Djordje Janković, Late Antique Triconchal Church of St. Apostoles Peter and Paul Monastery Near Trebinje, in: Glasnik Srpskog arheološkog društva 18 (2002) 99-124.
Janković 2006 Bibliography None Djordje Janković, Srpsko pomorje od VII do IX veka (Beograd 2006).
Janković 2007 Bibliography None Đorđe Janković, Srpsko Pomorje, 7-10. stoljeća (Beograd 2007).
Janković 2010 Bibliography None Đorđe Janković, Saborni hram Svetog arhangela Mihaila manastira Ilovice, Drevnohrišćansko i svetosavsko nasleđe u Crnoj Gori-Cetinje Mitorpolija Crnogorsko-primorska (Beograd 2010).
Janković/Živković/Simonović/Ćapin 1998 Bibliography None Djordje Janković/Milena Živković/Goran Simonović/Djordje Ćapin, Miholjska Prevlaka, istraživanje u 1997. godini, in: Glasnik srpskog arheološkog društva 14 (1998) 137-143.
Jeličić/Nikšić 1980/81 Bibliography None Jasna Jeličić/Goran Nikšić, Konzervacija ranokršćanske crkve u Ublima na Lastovu, in: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 6/7 (1980/81) 57-61.
Jelovina 1999 Bibliography None Dušan Jelovina, Starohrvatska crkva Sv. Marte u Bijaćima, in: Starohrvatska prosvjeta 3/26 (1999) 97-107.
Jevtić 1987 Bibliography None Zadužbine Kosova. Spomenici i znamenja srpskog naroda (ed. Atanasije Jevtić) Prizren-Beograd 1987.
Jovanović 1961 Bibliography None Vojislav Jovanović, Zaton, Bijelo Polje - crkva i grobovi, in: Arheološki pregled 3 (1961) 129-132.
Jovanović 1986 Bibliography None Vojislav Jovanović, Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini, in: Umjetnost na tlu Jugoslavije, rani srednji vijek (Beograd/Zagreb/Mostar 1986) 74-82.
Jovanović 1988 Bibliography None Vojislav Jovanović, Arheološka istraživanja srednjovekovnih spomenika i nalazišta na Kosovu, in: Zbornik Okruglog stola o naučnom istraživanju Kosova (1988) 17-66.
Jovanović-Marković 1986 Bibliography None M. Jovanović-Marković, Dve srednjovekovne plaštanice.Zapažanja o tehnici izrade, Zograf 17 (1986) 58-71
Jovanović-Stipčević 2005 Bibliography None Biljana Jovanović-Stipčević, Beogradski parimejnik. Početak XIII veka. Tekst sa kritičkiim aparatom, Beograd 2005.
Jović 2015 Bibliography None Rastko Jović, Kraljica Jelena: Svetiteljstvo istoka i zapada, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 171-182.
Jovović 2013 Bibliography None Ivan Jovović, Dvooltarske crkve na Crnogorskom primorju, in: Matica crnogorska 53 (2013) 63-88.
Jurić 1992 Bibliography None Radomir Jurić, Archeological Excavation of the Church of st. Nicholas in Povljana on the Island Pag, in: Diadora 14 (1992) 357-374.
Jurić 1996 Bibliography None Radomir Jurić, Istraživanja u Crkvi Sv. Nikole u Povljani na otoku Pagu, in: Rađanje prvog hrvatskog pejzaža (ed. Miljenko Jurković/Tugomir Lukšić, Muzejsko-galerijski centar Zagreb, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Nakladni Zavod Matice hrvatske Zagreb 1996) 345-352.
Jurković 1983 Bibliography None Miljenko Jurković, Prilog proučavanju pleterne skulpture na području poluotoka Pelješca, Starohrvatska posvjeta 3/13 (1983) 165–184.
Jurković 1984 Bibliography None Miljenko Jurković, Predromanička dekorativna skulptura na dubrovačkom području (magistarski rad), Zagreb 1984.
Jurković 1985 Bibliography None Miljenko Jurković, Prilog odredjivanju južnodalmatinske grupe predromaničke skulpture, Starohrvatska posvjeta15 (1985) 183–199.
Jurković 1986 Bibliography None Miljenko Jurković, Ranosrednjovjekovni latinski natpisi s Pelješca, in: Radovi IPU 10 (1986) 83–89.
Jurković 1987 Bibliography None Miljenko Jurković, O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine, in: Radovi instituta za povijest umjetnosti 11 (1987) 107-113.
Jurković 1988 Bibliography None Miljenko Jurković, O nekim figuralnim prikazima i posljednjoj fazi pleterne skulpture u dubrovačkoj regiji, in: Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 12 (1988) 209-216.
Jurković 1997 Bibliography None Miljenko Jurković, Sv. Petar Stari u Zadru i njegova kripta, in: Starohrvatska prosvjeta 24 (1997) 77-90.
Jurković 2000 Bibliography None Miljenko Jurković, Dubrovnik, crkva sv. Marije, ulomak pilastra oltarne ograde, kraj 8. ili početak 9. stoljeća, Hik, II., 122.
Kajmaković 1971 Bibliography None Zdravko Kajmaković, Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini (Sarajevo 1971).
Kalić 1979 Bibliography None Jovanka Kalić, Crkvene prilike u srpskim zemljama do stvaranja arhiepiskopije 1219. godine, in: Sava Nemanjić - sveti Sava. Istorija i predanje, ed. V. Djurić (Beograd 1979) 27-53.
Kalić 1981 Bibliography None Jovanka Kalić, Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom, in: Istorija srpskog naroda 1 (Beograd 1981) 197-211.
Kalić 2017 Bibliography None Jovanka Kalić, The First Coronation Churches of Medieval Serbia, in: Balcanica 48 (2017) 7-18.
Kalić/Djurić 2002 Bibliography None Jovanka Kalić/Vojislav J. Djurić (eds.), Sveti Ahilije u Arilju. Istorija, umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa 25-28.5.1996 (Beograd 2002).
Kandić 1978 Bibliography None Olivera Kandić, Kule-zvonici uz srpske crkve XII-XIV veka, in: Zbornik za likovne umetnosti 14 (1978) 3-72.
Kandić 2005 Bibliography None Olivera Kandić, Gradac. Istorija i arhitektura manastira (Beograd 2005).
Kandić 2015 Bibliography None Olivera Kandić, Gradac. Istorija i arhitektura manastira (Beograd 2005).
Kapetanić/Žagar 2001 Bibliography None Niko Kapetanić/Mateo Žagar, Najjužniji hrvatski glagoljski natpis, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 39 (2001) 9-48.
Karaiskaj 2010 Bibliography None Gjerak Karaiskaj, Die spätantiken und mittelalterlichen Wehranlagen in Albanien. Städte, Burgen, Festungen und Kastelle (Ex Architectura 7, Hamburg 2010).
Karaman 1928 Bibliography None Ljubo Karaman, Crkvica Sv. Mihajla kod Stona, Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva 15 (1928) 81-116.
Karaman 1929 Bibliography None Ljubo Karaman, Deux portraits de souverains yugoslaves sur des monuments dalmates du haut moyen âge, Byzantion IV (1929) 321–336.
Karaman 1949 Bibliography None Ljubo Karaman, O srednjovjekovnoj umjetnosti Istre, Historijski zbornik I-IV/2 (1949) 115-130.
Karaman 1952 Bibliography None Ljubo Karaman, Pregled umjetnosti u Dalmaciji (Zagreb 1952).
Karaman 1955 Bibliography None Ljubo Karaman, O slijedu gradnje katedrale u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 9/1 (1955) 5-16.
Karaman 1960 Bibliography None Ljubo Karaman, O vremenu gradnje Sv. Mihovila u Stonu, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 9/3 (1960) 81-102.
Kašanin 1969 Bibliography None Milan Kašanin, Žiča: istorija, arhitektura, slikarstvo (Beograd 1969).
Kirigin 1973 Bibliography None Branko Kirigin, Dopuna pluteju s Koločepa, in: Dubrovnik 2 (1973) 117-119.
Klaić 1967 Bibliography None Nada Klaić, Mljetski falsifikati, in: Arhivski vjesnik 10 (1967) 185-234.
Klaić/Petricioli 1976 Bibliography None Nada Klaić/Ivo Petricioli, Zadar u srednjem vijeku do 1409 (Zadar 1976).
Komatina 2016 Bibliography None Ivana Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka (Beograd 2016).
Koprivica 2015b Bibliography None Marija Koprivica, “Država” kraljice Jelene, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 13-26.
KoprivicaT 2011 Bibliography None Tatjana Koprivica, Sacral Topography of Late Antique and Early Christian Doclea (Montenegro): the First Modern Preliminary Investigation, in: Actual Problems of Theory and History of Art I. Collection of Articles. Materials of the International Conference of Young Specialists, December 1-5, 2010 (St. Petersburg 2011) 25-32.
Korać 1953 Bibliography None Vojislav Korać, Spomenici srednjovekovne arhitekture u Boki Kotorskoj, in: Spomenik SAN CIII (1953) 115–129.
Korać 1956 Bibliography None Vojislav Korać, O monumentalnoj arhitekturi srednjevekovnog Kotora, in: Spomenik SAN CV (1956) 147-163.
Korać 1958/1959 Bibliography None Vojislav Korać, Prevlaka u Boki Kotorskoj, in: Starinar IX-X (1958/1959) 388- 389.
Korać 1961 Bibliography None Vojislav Korać, Sv.Sergije (Srdj) i Vakh na Bojani, in: Starinar 12 (1961) 35-43.
Korać 1963 Bibliography None Vojislav Korać, Crkva Sv. Marije na Mljetu, in: Zbornik Filozofskog fakulteta VII–1 (1963) 213-224.
Korać 1965 Bibliography None Vojislav Korać, Graditeljska škola Pomorja (Beograd 1965).
Korać 1967 Bibliography None Vojislav Korać, Prvobitna arhitektonska koncepcija kotorske katedrale XII veka, in: Zbornik za likovne umetnosti 3 (1967) 3-30.
Korać 1970 Bibliography None Vojislav Korać, Romanska arhitektura, in: Istorija Crne Gore 2/1 (1970) 129-131.
Korać 1975 Bibliography None Vojislav Korać, Mesto Pridvorice u raškoj arhitekturi, in: Raška baština 1 (1975) 33-48.
Korać 1976a Bibliography None Vojislav Korać, L’architecture du Haut Moyen Age en Dioclee et Zeta. Programme de repartition des espaces et orogine des formes, in: Balcanoslavica 5 (1976) 155-172.
Korać 1976b Bibliography None Vojislav Korać, Studenica Hvostanska (Beograd 1976).
Korać 1987a Bibliography None Vojislav Korać, Izmedju Vizantije i zapada. Odabrane studije o arhitekturi (Beograd 1987).
Korać 1987b Bibliography None Vojislav Korać, Gračanica. Prostor i oblici, in: Izmedju Vizantije i Zapada. Odabrane studije o arhitekturi (ed. Vojislav Djurić) (Beograd 1987) 99-108.
Korać 1988 Bibliography None Vojslav Korać, Katolička umetnost na granicama pravoslavlja, in: Zograf 19 (1988) 19-24.
Korać 1997a Bibliography None Naučni skup povodom 800-godišnjice crkve svetog Luke u Kotoru (Kotor, 20-22. oktobar 1995). Crkva svetog Luke kroz vjekove (ed. Vojislav Korać) Kotor 1997.
Korać 1997b Bibliography None Vojislav Korać, Martinići, srednjovekovna transpozicija koncepcije antičkog grada, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta XXXVI (1997) 163-172.
Korać 1999-2000 Bibliography None Vojislav Korać, O arhitekturi poznatih hramova u vreme pokrštavanja Srba, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 38 (1999-2000) 173-185.
Korać 2001a Bibliography None Vojislav Korać, Martinići. Ostaci srednjovekovnog grada (Beograd 2001).
Korać 2001b Bibliography None Vojislav Korać, Ostaci manastira Sv. Arhanđela Mihaila na Prevlaci, in: Starinar 51 (2001) 135-170.
Korać 2007 Bibliography None Vojislav Korać, Prilog poznavanju jednobrodnih crkava sa kupolom na dubrovačkom području, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 44/1 (2007) 129-143.
Korać 2008 Bibliography None Vojislav Korać, O crkvi svetog Nikole u Prilepu, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 45 (2008) 117-124.
Korać/Kovačević 1970 Bibliography None Vojislav Korać/Jovan Kovačević, Crkva sv. Tome u Prčanju u Boki Kotorskoj, in: Zbornik Filozofskog fakulteta XI (1970) 107-114.
Korać/Šuput 1998 Bibliography None Vojislav Korać/Marica Šuput, Arhitektura vizantijskog sveta (Beograd 1998).
Kostić 1930 Bibliography None Mita Kostić, Slikarski zanat kod Srba u 18. veku, in: Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu 3 (1930) 39-49.
Kostić/Živković 2016 Bibliography None Miroslava Kostić/Miloš Živković, Serbian Paths of Rhomaean Culture - the Role of Serbia in Spreading the Byzantine-Style Art Towards the West and North of Europe, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, edd. D. Popović, D. Vojvodić (Belgrade 2016) 75-89.
Kovačević 1949 Bibliography None Jovan Kovačević, Beleške za proučavanje Miroslavljevog jevanđelja i materijalne kulture XI–XII veka, Istorijski časopis 1 (1949) 218-233.
Kovačević 1956 Bibliography None Jovan Kovačević, Srednjovekovni epigrafski spomenici Boke Kotorske, in: Zbornik izveštaja o istraživanjima Boke Kotorske, Spomenik SANU 105/7 (ed. I. Sindik) (Beograd 1956) 1-11.
Kovačević 1964 Bibliography None Jovan Kovačević, Marginalije uz probleme arheologije i umetnosti ranog srednjeg veka, in: Zbornik Filozofskog fakulteta VIII (1964) 113-123.
Kovačević 1964 Bibliography None Jovan Kovačević, Marginalije uz probleme arheologije i umetnosti ranog srednjeg veka: Ulcinjski i kotorski preromanski ciboriji, Marginalije II, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu 8 (1964) 113-123.
Kovačević 1965/1966 Bibliography None Jovan Kovačević, Kotor i crkva sv. Tripuna u IX. veku, in: Starine Crne Gore III-IV (1965/1966) 101-107.
Kovačević 1967 Bibliography None Jovan Kovačević, Istorija Crne Gore 1 (Titograd 1967).
Kovačević 1973 Bibliography None Jovan Kovačević, Srednjovjekovni latinski natpisi u Boki kotorskoj, in: Boka 5 (1973) 35-52.
Kovačević 1986 Bibliography None Jovan Kovačević, Βάβας, in: Zbornik posveten na Boško Babikj (Prilep 1986) 119-121.
Kovačević/Pušić 1959 Bibliography None Jovan Kovačević/Ilija Pušić, Iskopavanje na ruševinama crkve Sv. Tome u Kutima, in: Arheološki pregled 1 (1959) 156-159.
Kovačić 2010 Bibliography None Slavko Kovačić, Kotorska biskupija - biskupska sjedišta u Boki Kotorskoj u daljoj prošlosti, Zagovori Svetom Tripunu, Zagreb 2010.
Kovijanić 1962 Bibliography None Risto Kovijanić, Vita Kotoranin, neimar Dečana (Beograd 1962).
Krasić 1885 Bibliography None Vladimir Krasić, Opis manastir Orahovice: prilog s istoriji srpske crkve (Novi Sad 1885).
Krumbarcher 1907 Bibliography None Karl Krumbarcher, Ein serbisch-byzantinischer Verlobungsring, Munchen 1907.
Kunstmann 1989 Bibliography None Heinrich Kunstmann, Der Dukla-Name und sein Weg von Montenegro über die Karpaten nach Nordwestrußland, in: Die Welt der Slawen 34 (1989) 70-88.
Könighaus 2022 Bibliography None Waldemar Könighaus (ed.), Dalmatia-Croatia Pontificia. Sive repertorium privilegiorum et litterarum a romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Dalmatiae et Croatiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum (Göttingen 2022).
Ladišić 2012 Bibliography None Mateja Ladišić, Graditeljski spomenici prohujalih epoha i stilova, in: Tehnički glasnik 6/2 (2012) 207-212.
Ladjević 1961 Bibliography None Milan Ladjević, Rezultati ispitivačkih radova na freskama crkve Sv. Petra i Pavla kraj Novog Pazara, in: Saopštenja 4 (1961) 149-162.
Lalošević 2016 Bibliography None Jovana Lalošević, Prilog proučavanju kotorskog ciborija: nastanak, izgradnja i tvorac, in: Istorijski zapisi LXXXIX 3-4 (2016) 171-184.
Leonid 1877 Bibliography None Leonid, arhimandrit, Slobensko-srpska knjižnica na sv. Gori Atonskoj u manastiru Hilandaru i sv. Pavlu, Glasnik srpskog učenog društva 44 44 (1877) 231–-304.
Lidov 2007 Bibliography None Alexei Lidov (ed.), Kosovo. Orthodox Heritage and Contemporary Catastrophe (Moscow 2007).
Lisičar 1931 Bibliography None Vicko Lisičar, Lopud - Historički i suvremeni prikaz, vlastita naklada (Dubrovnik 1931).
Lisičar 1932 Bibliography None Vicko Lisičar, Koločep nekoć i sad (Dubrovnik 1932).
Lisičar 1935 Bibliography None Vicko Lisičar, Tri dubrovačka otočića (Dubrovnik 1935).
Ljubinković 1958/1959 Bibliography None Radivoje Ljubinković, Humsko-eparhijsko vlastelinstvo i crkva Svetog Petra u Bijelom polju, in: Starinar IX-X (1959/1959) 97-124.
Ljubinković 1959 Bibliography None Radivoje Ljubinković, Sur un exemplaire de vitraux du monastere de Studenica, Archaeologia Iugoslavica 3 (1959) 137-141.
Ljubinković 1961 Bibliography None Mirjana Ljubinković, Ostaci živopisa u Davidovici, in: Saopštenja 4 (1961) 124-135.
Ljubinković 1963 Bibliography None Radivoje Ljubinković, Quelques observations sur le probleme des rapports artistiques entre Byzance, l’ Italie méridionale et la Serbie avant le XIII-éme siecle, in: Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina (Ravena 1963) 181-205.
Ljubinković 1964 Bibliography None Radivoje Ljubinković, Predstava prvog greha u apsidalnoj konhi u Crkvi Svetog Mihajla kod Stona, Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu, IV (1964.), 223-229.
Ljubinković 1967 Bibliography None Radivoje Ljubinković, Iskopavanje na crkvi Svetog Petra u Bijelom polju, in: Materijali IV (1967) 103-110.
Ljubić 1874 Bibliography None Šime Ljubić, Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira, in: JAZU 26 (1874) 93-102.
Loma 1987 Bibliography None Aleksandar Loma, Sutelica – toponomastički tragovi latinskog hrišćanstva u unutrašnjosti prednemanjićke Srbije, in: Istorijski glasnik 1-2 (Beograd 1987) 7-28.
Loma 1989 Bibliography None Aleksandar Loma, Toponomastika i arheologija. Antički lokaliteti kod Pljevalja i Prijepolja i mogući predslovenski ostaci u tamošnjoj toponimiji, in: Onomatološki prilozi 10 (1989) 1-32.
Loma 1990 Bibliography None Aleksandar Loma, Rani slojevi hrišćanskih toponima na starosprskom tlu, in: Onomatološki prilozi 11 (Beograd 1990) 1-18.
Loma 1993 Bibliography None Aleksandar Loma, Neki slavistički aspekti srpske etnogeneze, in: Zbornik Matice srpske za slavistiku 43 (1993) 105-126.
Loma 1996 Bibliography None Aleksandar Loma, Okamenjena imena. Prilog poznavanju predslovenskih ostataka u oronimiji Crne Gore, in: Naš jezik 31 (1996) 121-132.
Lončar 2006 Bibliography None Milenko Lončar, Dva natpisa iz Boke s imenom biskupa Ivana, Croatica et Slavica Iadertina (Zadar 2006), 186-193.
Luccari 1605 Edition None Copioso ristretto de gli annali di Rausa libri quattro. Di Giacomo di Pietro Luccari, Gentilhuomo Rauseo (Venetia 1605).
Lupis 2000 Bibliography None Vinicije B. Lupis, Sakralna baština Stona i okolice (Ston 2000).
Lupis 2001 Bibliography None Vinicije B. Lupis, Liturgijski predmeti iz crkve sv. Andrije na Pilama, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 39 (2001) 381-396.
Lutovac 2010a Bibliography None Predrag Lutovac, Crkva Sv. Nikole (Nikoljac) kod Bijelog Polja, in: Svevidje 59 (2010) 31-34.
Lutovac 2010b Bibliography None Predrag Lutovac, Crkva Sv. Nikole (Nikoljac) kod Bijelog Polja, in: Svevidje 60 (2010) 25-28.
Lutovac 2011 Bibliography None Predrag Lutovac, Argheološka istraživanja crkve Sv. Nikole (Nikoljac) kod Bijelog Polja, in: Glasnik Društva konzervatora Srbije 35 (2011) 107-111.
Lučić 1961 Bibliography None Josip Lučić, Gradjevinski spomenici XIII stoljeća na Šipanu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13/1 (1961) 78-84.
Lučić 1962 Bibliography None Josip Lučić, Marginalije uz novopronađeni natpis u Stonu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14 (1962) 81-116.
Lučić 1966 Bibliography None Josip Lučić, Prinos građi o spomenicima Lopuda i Koločepa, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 16/1 (1966) 199-218.
Lučić 1969 Bibliography None Josip Lučić, Nin u IX stoljeću. Povijest grada Nina (Zadar 1969).
Lučić 1970 Bibliography None Josip Lučić, Lopud i Koločep u XIII stoljeću, in: Anali 12 (1970) 81-111.
Lučić 1973 Bibliography None Josip Lučić, Povijest Dubrovnika II (Zagreb 1973).
Lučić 1986 Bibliography None Josip Lučić, Prošlost Dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku god. 1399., in: Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka I (1968) 11-34.
Machrov 1908 Edition None Nikolaj Machrov, Dečanskaja lětopis s predisloviem i kommentarijami k nej (S.-Peterburg 1908).
Maglovski 1984 Bibliography None Janko Maglovski, Znamenje Judino na studeničkoj trifori. Prilog ikonologiji studeničkoj plastici, II, Zograf 15 (1984), 51-58.
Maglovski 1998 Bibliography None Janko Maglovski, Vrzino kolo – motiv sstudeničke plastike. Od metafore ka modelu, ZRVI 37 (1998) 55-74.
Maksimović (Jovanka) 1986 Bibliography None Jovanka Maksimović, Skulptura, in: Manastir Studenica (ed. M. Kašanin et al., Beograd 1986) 97-133.
Maksimović 1964 Bibliography None Jovanka Maksimović, Studije o Miroslavljevom jevanđelju. I – O zapadnjačkom karakteru minijatura, Zbornik Narodnog muzeja 4 (Beograd 1964) 201-217.
Maksimović 1970 Bibliography None Jovanka Maksimović, II – 1. Žvan Batista, 2. Marija Magdalena, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 6 (1970) 3-11.
Maksimović 1971 Bibliography None Jovanka Maksimović, Srpska srednjovekovna skulptura (Novi Sad 1971).
Maksimović 1972 Bibliography None Jovanka Maksimović, III – Likovi jevanđelista u Miroslavljevom jevanđelju, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 8 (1972) 41-50.
Maksimović 1975 Bibliography None Jovanka Maksimović, IV – Vizantijski elementi u inicijalima Miroslavljevog jevanđelja, Zbornik Narodnog muzeja (1975) 383-393.
Maksimović 1980 Bibliography None Jovanka Maksimović, Iluminacija Beogradskog parimejnika, Zbornik Matice srpske za likovnе umetnosti 16 (1980) 1-10.
Maksimović 1988b Bibliography None Ljubomir Maksimović, L’idéologie du souverain dans l’État serbe et la construction de Studenica, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. V. Korać, Beograd 1988) 35-49.
Maksimović-Stojanović 1951 Bibliography None Jovanka Maksmović-Stojanović, O srednjovekovnoj skulpturi na Crnogorskom primorju, in: Istorijiski glasnik 3-4 (1951) 71-86.
Maksimović-Stojanović 1956 Bibliography None Jovanka Maksimović-Stojanović, Nekoliko priloga istoriji umetnosti u Boki Kotorskoj, in: Spomenik Srpske akademije nauka 105 (1956) 49–52.
Maksimović/Vukašinović 2016 Bibliography None Ljubomir Maksimović/Vladimir Vukašinović (eds), manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016).
Malbaša 2003 Bibliography None Predrag Malbaša, Dva crnogorska manastira (Titograd 2003).
Mandić 1975 Bibliography None Svetislav Mandić, Drevnik, zapisi konzervatora, Beogad 1975.
Mango 1976 Bibliography None Cyril A. Mango, Byzantine Architecture (New York 1976).
Mansi 1759-1798 Bibliography None Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 31 Volumes (Florentiae-Venetiis 1759-1798).
Maraković 2009 Bibliography None Nikolina Maraković, Zidno slikarstvo u Istri od 11. do 13. stoljeća. Revalorizacija lokalne umjetničke baštine u europskom kontekstu. Dissertation (Zagreb 2009).
Marasović 1960 Bibliography None Tomislav Marasović, Regionalni južnodalmatinski kupolni tip u arhitekturi ranog srednjeg vijeka, in: Beritićev zbornik (1960) 33-47.
Marasović 1960a Bibliography None Tomislav Marasović, Byzantine Component in the Dalmatian Architecture from 11th to 13th Century, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine, Beograd 1988, 455-462.
Marasović 1960b Bibliography None Tomislav Marasović, Regionalni južnodalmatinski kupolni tip u arhitekturi ranog srednjeg vijeka, Beritićev zbornik, Dubrovnik 1960, 33-47.
Marasović 1963 Bibliography None Tomislav Marasović, Iskapanje ranosrednjovjekovne crkve Sv. Marije u Trogiru, in: Starohrvatska prosvjeta3/8-9 (1963) 83-100.
Marasović 1978 Bibliography None Tomislav Marasović, Prilog morfološkoj klasifikaciji ranosrednjovjekovne arhitekture u Dalmaciji: Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture (Split/Zagreb 1978).
Marasović 1978 Bibliography None Tomislav Marasović, Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978.
Marasović 1984 Bibliography None Tomislav Marasović, Regionalizam u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalmacije, in: Starohrvatska prosvjeta 14 (1984) 135-158.
Marasović 1988 Bibliography None Tomislav Marasović, Prilog kronologiji predromaničke arhitekture u Dalmaciji, in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11-12 (1988) 27-39.
Marasović 1989a Bibliography None Tomislav Marasović, Doprinos starokršćanskog razdoblja urbanizmu istočnojadranskog prostora, in: Radovi 4 (1989) 221-226.
Marasović 1990 Bibliography None Tomislav Marasović, “Quincunx” u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalmacije, in: Starohrvatska prosvjeta 3/20 (1990) 215-224.
Marasović 1994 Bibliography None Tomislav Marasović, Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji (Split 1994).
Marasović 1997 Bibliography None Tomislav Marasović, Elafiti u ranom srednjem vijeku (Split 1997).
Marasović 2001/2002 Bibliography None Tomislav Marasović, Ranosrednjovjekovne preinake antičkih građevina u Dalmaciji, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Vol. 39 No. 1 (2001/2002), 61-88.
Marasović 2005 Bibliography None Tomislav Marasović, Ranosrednjovjekovne preinake antičkih građevina u Dalmaciji, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 39/1 (2005) 61-90.
Marasović 2013 Bibliography None Tomislav Marasović, Dalmatia Praeromanica. Ranosrednjovekovno graditeljstvo u Dalmaciji, Knjiga 1-4 (Split/Zagreb 2013).
Marasović/Marasović 2009 Bibliography None Jerko Marasović/Tomislav Marasović, Sv. Eufemija u Splitu – prilog tipologiji kupolnih crkava, in: Starohrvatska prosvjeta 3/36 (2009) 247-258.
Marconi 1936 Bibliography None Pirro Marconi, Antichità di Lagosta, in: Bulletino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 62 (1934) 3-27.
Marinković 2007 Bibliography None Čedomila Marinković, Slika podignute crkve: predstave arhitekture na ktitorskim portretima u srpskoj i vizantijskoj umetnosti, Beograd/Kragujevac 2007.
Marjanović-Dušanić/Vojvodić 2016 Bibliography None Smilja Marjanović-Dušanić/Dragan Vojvodić, The Model of Empire - the Idea and Image of Authority in Serbia (1299-1371), in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 299-316.
Marković 1920 Bibliography None Vasilije Marković, Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekovnoj Srbiji (Sremski Karlovci 1920).
Marković 1969 Bibliography None Olivera Marković, Prilog proučavanju arhitekture manastira Sopoćana, in: Saopštenja 8 (1969) 93-99.
Marković 2004a Bibliography None Miodrag Marković, Prilozi za istoriju Svetog Nikite kod Skoplja. Osnivanje manastira - Milutinova obnova - hilandarski metoh, in: Hilandarski Zbornik 11 (2004) 63-132.
Marković 2004b Bibliography None Miodrag Marković, Umetnička delatnost Mihaila i Evtihija. Sadašnja znanja, sporna pitanja i pravci budućih istraživanja, in: Zbornik Narodnog muzeja 17/2 (2004) 95-117.
Marković 2006 Bibliography None Miodrag Marković, Hilandar i živopis u crkvama njegovih metoha - primer Svetog Nikite kod Skoplja, in. Niš i Vizantija 4 (2006) 281-296.
Marković 2006/2007 Bibliography None Miodrag Marković, Kult Sv. Vita (Vida) kod Srba u srednjem veku, in: Zograf 31 (2006/2007) 35-50.
Marković 2007 Bibliography None Miodrag Marković, Hristos proklinje smokvino drvo u crkvi Svetog Nikite kod Skoplja, in: Niš i VIzantija 5 (2007) 381-392.
Marković 2012 Bibliography None Miodrag Marković, O ktitorskom natpisu kneza Miroslava u crkvi Svetog Petra na Limu, in: Zograf 36 (2012) 21-46.
Marković 2015 Bibliography None Miodrag Marković, Sveti Nikita kod Skoplja - zadužbina kralja Milutina (Beograd 2015).
Marković 2016a Bibliography None Miodrag Marković, Beginnings of artistic activity in the Serbian lands (9th - 11th century), in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 147-163.
Marković 2016b Bibliography None Miodrag Marković, On the trail of unique solutions – Serbian art in the 12th century, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić, D. Popović) (Belgrade 2016) 165-181.
Marković 2016c Bibliography None Miodrag Marković, Mihailo Astrapa i freske Kraljeve crkve u Studenici, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 173-184.
Marković 2017a Bibliography None Miodrag Marković, Under the First Rulers of the Nemanjić Dynasty (from 1168 to the Death of King Milutin), in: Artistic heritage of the Serbian people in Kosovo and Metohija. History, identity, vulnerability, protection (eds. Dragan Vojvodić/Miodrag Marković, Beograd 2017) 221-240.
Marković 2019a Bibliography None Miodrag Marković (ed.), Duhovno i kulturno nasledje manastira Studenice. Drevnost, postojanost, savremenost (Beograd 2019).
Marković 2019b Bibliography None Miodrag Marković (ed.), Spiritual and Cultural Heritage of the Monastery of Studenica. Past, perseverance, contemporaneity (Belgrade 2019).
Marković, Vojvodić 2021 Bibliography None Miodrag Marković, Dragan Vojvodić, Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Rasu (Novi Sad 2021).
Martinović 1966 Bibliography None Jovan Martinović, Prvobitna crkva sv.Tripuna iz IX. vijeka, in: 800 godina katedrale sv.Tripuna (1166-1966) (Kotor 1966) 3-9.
Martinović 1990a Bibliography None Jovan Martinović, Prolegomena za problem prvobitne crkve sv. Tripuna u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 30/1 (1990) 5-29.
Martinović 1990b Bibliography None Jovan Martinović, Ranohrišćanska krstionica ispod crkve svete Marije od Rijeke u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 29/1 (1990) 21-32.
Martinović 1992 Bibliography None Jovan Martinović, Najstariji sakralni objekti u Kotoru, in: Glasnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, odjeljenje umjetnosti 11 (1992) 174-185.
Martinović 1995 Bibliography None Jovan Martinović, Pokušaj rekonstrukcije ciborija kotorske katedrale, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35/1 (1995) 345-355.
Martinović 2016 Bibliography None Jovan Martinović, Ranohrišćanske i preromaničke sakralne gradjevine u kotorskoj biskupiji, in: Istorijski zapisi 89 (2016) 35-44.
Martinović/Plociennik/Starzynski 2016 Bibliography None Jovan J. Martinović/Tomasz Plociennik/Pawel Starzynski, Epigrafika Crne Gore, Varšava 2016.
Marun 1927 Bibliography None Lujo Marun, Ruševine crkve Sv. Luke na Uzdolju kod Knina s pisanom uspomenom hrv. kneza Mutimira, in: Starohrvatska prosvjeta 1/3-4 (1927) 272-315.
Matijević Sokol 2007 Bibliography None Mirjana Matijević Sokol, Natpis kneza Muncimira u kontekstu ranosrednjovjekovne epigrafije, in: Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857-2007), eds. Tomičić Željko/Uglešić Ante (2007) 149-158.
Matulić/Borovac 2000 Bibliography None Branko, Matulić/ Tonči, Borovac, Konzervatorsko-restauratorski zahvati na freskama u Crkvi sv. Mihajla u Stonu, Dubrovnik 11 (2000) 235-241.
Mayer 1951 Bibliography None Antun Mayer, Kotorski spomenici 1 (Beograd 1951).
Mayer 1981 Bibliography None Antun Mayer, Kotorski spomenici II (Beograd 1981).
Medaković 1971 Bibliography None Dejan Medaković, Nacionalna istorija Srba u svetlosti crkvene istorije novijeg doba, in: Putevi srpskog baroka (Dejan Medaković ed.) (Beograd 1971) 71-84.
Medaković 1987 Bibliography None Dejan Medaković, Riznica manastira Mileševe. Prilog rekonstrukciji, in: Mileševa u istoriji srpskog naroda (Vojislav J. Đurić ed.) (Beograd 1987) 221-230.
Menalo 2003 Bibliography None Romana Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura - Arheološki muzej, Dubrovački muzeji (Dubrovnik 2003).
Menalo 2006 Bibliography None Romana Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura / Early Mediaeval sculpture (Split 2006).
Menalo 2009 Bibliography None Romana Menalo, Sv. Mihovil u Babinu polju na otoku Mljetu – rezultati arheoloških istraživanja, in: Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština 1 (ed. T. Šeparović) (Split 2010) 229-252.
Menalo 2011 Bibliography None Romana Menalo, Crkva sv. Andrije na Pilama i nekoliko nalaza pleterne skulpture, in: Zbornik u čast Ivici Žili, ed. V. Lupis (Dubrovnik 2011) 159-176.
Menalo 2011 Bibliography None Romana Menalo, Crkva sv. Andrije na Pilama i nekoliko nalaza pleterne skulpture, Zbornik u čast Ivici Žili (Dubrovnik 2011), 159 -176.
Mesesnel 1938 Bibliography None France Mesesnel, Crkva Sv. Nikole u Markovoj varoši kod Prilepa, in: Glasnik Skopskog Naučnog Društva 19 (1938) 37–52.
Mihailović 1986 Bibliography None Radoslav Mihailović, Crkve Svetog Petra kod Novog Pazara, in: Novopazarski zbornik 10 (1986), 67-100.
Mijović 1962/1963 Bibliography None Pavle Mijović, Acruvium - Decatera - Kotor u svetlu novih arheoloških otkrića, in: Starinar 13-14 (1962/1963) 27- 47.
Mijović 1970 Bibliography None Pavle Mijović, Romano-gotska i vizantijska simbioza i kotorska slikarska skola, in: Istorija Cme Gore 2/I (1970) 281-290.
Mijović 1970 Bibliography None Pavle Mijović, Istorija Crne Gore 2/1, Titograd 1970.
Mijović 1974 Bibliography None Pavle Mijović, Vječno na krajini, in: Virpazar, Bar, Ulcinj (Beograd 1974) 11-57.
Mijović 1978 Bibliography None Pavle Mijović, Ranohrišćanski spomenici Praevalisa, in: Arheološki vestnik 29 (1978) 641-678.
Mijović 1980 Bibliography None Pavle Mijović, Crkvice-kripte na crnogorskom primorju, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (1980) 149-158.
Mijović 1985 Bibliography None Pavle Mijović, Ulcinjski ciborijum, in: Starinar 36 (1985) 91-104.
Mijović 1996 Bibliography None Pavle Mijović, Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore (Podgorica 1996).
Mijović/Kovačević 1975 Bibliography None Pavle Mijović/Mirko Kovačević, Gradovi i Utvrđenja u Crnoj Gori (Beograd/Ulcinj 1975).
Milanović 1991 Bibliography None Vesna Millanović, Proroci su te nagovestili u Peći, in: Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba (Vojislav J. Djurić ed.) (Beograd 1991) 409-424.
Milanović 2006 Bibliography None Vesna Milanović, O prvobitnom programu zidnog slikarstva u priprati Bogorodičine crkve u Morači, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 141-182.
Milanović 2013 Bibliography None Vesna Milanović, Jevandjelske scene u priprati mileševske crkve, in: Zograf 37 (2013) 107-132.
Milanović 2018 Bibliography None Vesna D. Milanović, Program zidnog slikarstva u pripratama srpskih crkava u XIII veku. Dissertation, Belgrade University (Belgrade 2018).
Miletić 1984 Bibliography None Nada Miletić, Rani srednji vijek, in: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine (Sarajevo 1984) 375-434.
Mileusnić 2004a Bibliography None Slobodan Mileusnić, Epitaphios of King Stefan Uroš II Milutin, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557) (ed. Helen C. Evans, Metropolitan Museum of Art, New York 2004) 315-316.
Mileusnić 2004b Bibliography None Slobodan Mileusnić, Plaštanica kralja Milutina (liturgijska upotreba), Niš i Vizantija 2 (2004) 311-316.
Milinković 1997 Bibliography None Mihailo Milinković, Prilog poznavanju prošlosti Rosa, in: Muzejske sveske Zavičajnog muzeja Herceg Novi 2 (1997) 1-8.
Miljković 1999/2000 Bibliography None Bojan Miljković, Hilandarski Časni krst i stara manastirska stavroteka, Zbornik radova Vizantološkog instituta 38 (1999-2000) 287-297.
Millet 1919 Bibliography None Gabriel Millet, L'ancien art serbe. Les églises (Paris 1919).
Milović 1990 Bibliography None Jefto Milović, Istorijsko-geografski atlas Crne Gore XVI-XX vijek (Nikšić 1990).
Milošević 1979 Bibliography None Desanka Milošević, Bronzana ikonica Bogorodice sa Hristom, Zbornik Narodnog muzeja 9-10 (1979) 373-383.
Milošević 1990 Bibliography None Desanka Milošević, Nakit od XII do XV veka iz zbirke Narodnog muzeja, Beograd 1990.
Milošević 1990 Bibliography None Desanka Milošević, Nakit od XII do XV veka iz zbirke Narodnog muzeja, Beograd 1990.
Milošević 1999b Bibliography None Ante Milošević, Prva ranosrednjovjekovna skulptura iz crkve Sv. Marte u Bijaćima, in: Starohrvatska prosvjeta 3/26 (1999) 237-263.
Milošević 2000 Bibliography None Ante Milošević, Predgovor, in: Oltarna ograda s Koločepa (Split 2000) 3-4.
Milošević 2005 Bibliography None Ante Milošević, Arheološki izvori za srednjovjekovnu povijest Cetine. Disertacija. Sveučilište u Zadru. Odjel za arheologiju (Zadar 2005).
Milutinović/Valtrović 1880 Bibliography None Dragutin S. Milutinović/Mihailo Valtrović, Izveštaj društvenih izaslanika za snimanje živopisa arhitektonskih starina srpskih, in: Glasnik srpskog učenog društva 48 (1880) 449-471.
Mirić 2008 Bibliography None Manastir Decani 1941-2005. Istorijsko umetnička istraživanja, ed. Saša Mirić, Beograd 2008.
Mirković 1937 Bibliography None Lazar Mirković, Crkvene starine iz Dečana, Peći, Cetinja i Praskvice, Godišnjak Muzeja južne Srbije 1 (1937) 97-132.
Mirković 1950 Bibliography None Lazar Mirković, Miroslavljevo evanđelje, Beograd 1950.
Mirković 1951 Bibliography None Lazar Mirković, Fragment kivorija u crkvi sv. Trifuna u Kotoru, in: Starinar II (1951) 277-280.
Mirković 1963 Bibliography None Lazar Mirković, Ikone manastira Dečana, Starine Kosova i Metohije 2–3 (1963) 11-54.
Miroslavljevo jevandjelje Bibliography None Miroslavljevo jevanđelje (Fototipsko izdanje), ed. V. Topalović, D. Mrđenović, B. Brkić, Beograd-Johanesburg 1998.
Mitrović 2015 Bibliography None Mitrović Katarina, Kraljica Jelena i benediktinske tradicije u Primorju, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 65-81.
Mićević-Djurić 2016a Bibliography None Tijana Mićević-Djurić, Jedinstvo jadranskog prostora iskazano u srednjovjekovnom zidnom slikarstvu istočnojadranske obale, in: Istorijski zapisi 3/4 (2016) 187-206.
Mićević-Djurić 2016b Bibliography None Tatjana Mićević-Djurić, Novo tumačenje freske u crkvi sv. Luke u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 43/1 (2016) 45-58.
Mišković 2018 Bibliography None Ana Mišković, Rotonda Sv. Trojstva (Crkva Sv. Donata) u Zadru: problem funkcije skrivene prostorije i južne prigradnje, in: Diadora: glasilo Arheološkog muzeja u Zadru 32/32 (2018) 225-250.
Mohorovičić 1960 Bibliography None Andre Mohorovičić, Prilog poznavanju razvoja arhitekture na otoku Mljetu, in: Beritićev zbornik (1960) 25-32.
Mošin 1950 Edition None Vladimir Mošin, Ljetopis Popa Dukljanina. Latinski tekst sa hrvatskim prijevodom i "Hrvatska Kronika" (Zagreb 1950).
Mošin 1957 Bibliography None Vladimir Mošin, Ornament južnoslovenskih rukopisa XI–XIII veka, Radovi Naučnog društva N. R. Bosne i Hercegovine 7/3 (1957) 5-79.
Mrdjenović/Topalović/Radosavljević 2002 Bibliography None Dušan Mrdjenović/Veljko Topalović/Vera Radosavljević, Miroslavljevo jevanđelje istorijat i komentari, Beograd 2002.
Nagorni 1978 Bibliography None Dragan Nagorni, Die Kirche Sv. Petar in Bijelo Polje (Montenegro). Ihre Stellung in der Geschichte des serbischen Architektur (München 1978).
Nakićenović 1913 Bibliography None Sava Nakićenović, Boka, antropogeografska studija (Beograd1913).
Nemirovski 1997/1999 Bibliography None Евгений Немировский, К истории открытия и первичного изучения глаголического Мариинского четвероевангелия, Slovo 47–49 (1997–1999) 33–56.
Nenadović 1956 Bibliography None Slobodan Nenadović, Restauratorski radovi na Žiči za poslednjih sto godina, in: Saopštenja 1 (1956) 28-37.
Nenadović 1963 Bibliography None Slobodan Nenadović, Bogorodica Ljeviška. Njen postanak i njeno mesto u arhitekturi Milutinovog vremena (Beograd 1963).
Nenadović 1980 Bibliography None Slobodan Nenadović, Arhitektura u Jugoslaviji od IX do XIII veka (Beograd 1980).
Nešković 1984 Bibliography None Jovan Nešković, Djurdjevi Stupovi u Starom Rasu. Postanak arhitekture crkve Sv. Djordja i stvaranje raškog tipa spomenika u arhitekturi srednjovekovne Srbije (Kraljevo 1984).
Nešković 1961 Bibliography None Jovan Nešković, Crkva manastira Davidovice na Limu, in: Saopštenja 4 (1961) 88-111.
Nešković 1963 Bibliography None Jovan Nešković, Konzervatorsko-restauratorski radovi na crkvi sv. Petra u Bijelom Polju, in: Starine Crne Gore I (1963) 97-110.
Nešković 1965-1966 Bibliography None Jovan Nešković, Crkva sv. Djordja u Titogradu. Rezultati istraživanja, in: Starine Crne Gore 3-4 (1965-1966) 113-123.
Nešković 1968 Bibliography None Jovan Nešković, Stari kameni ikonostas crkve sv. Petra u Bijelom Polju, in: Zbornik zaštite spomenika kulture 19 (1968) 85–94.
Nešković 2003/2004 Bibliography None Jovan Nešković, Crkva sv. Jovana u Zatonu na Limu, in: Saopštenja XXXV-XXXVI (2003/2004) 61-77.
Nikolić 1970 Bibliography None Radomir Nikolić, O datovanju živopisa u kapelama Sv. Nikole i Sv. Djordja u Sopoćanima, in: Saopštenja 9 (1970) 63-72.
Nikolić/Orbović 1992 Bibliography None Biljana Nikolić/Marija Orbović, Bogorodica Gradačka kroz vekove (Čačak 1992).
Nodilo 2011 Bibliography None Marija Nodilo, Vrt u benediktinskom samostanu Sv. Marije na Mljetu, in: Šumarski list 3-4 CXXXV (2011) 153-160.
Oreb 1983 Bibliography None Franko Oreb, Srednjovjekovno groblje oko crkve Sv. Jurja od Raduna kod Kaštel-starog, in: Starohrvatska prosvjeta 3/13 (1983) 185-201.
Ostojić 1962 Bibliography None Ivan Ostojić, O Mihajlovom natpisu iz Stona, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14 (1962) 34-39.
Ostojić 1964 Bibliography None Ivan Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima II (Split 1964).
Pallas 1971 Bibliography None Demetrios I. Pallas, Epiros, in: Reallexikon zur byzantinischen Kunst 1 (eds. Klaus Wessel/Marcell Restle, Stuttgart 1971) 207–334.
Paluzzi 1963 Bibliography None Carlo Galassi Paluzzi, San Pietro in Vaticano, II, Roma 1963.
Panić/Babić 1975 Bibliography None Draga Panić/Gordana Babić, Bogorodica Ljevišća (Beograd 1975).
Pavlović 2009 Bibliography None Dragana Pavlović, Bogorodičin ciklus u Blagoveštenjskoj crkvi manastira Gradca, in: Zograf 33 (2009) 75-92.
Pavlović 2012a Bibliography None Dragana Pavlović, O jednom osobenom modelu rasporedjivanja scena ciklusa Velikih praznika: Studenica - Gradac, in: Vizantijski svet na Balkanu II (edd. Bojana Krsmanović/Ljubomir Maksimović/Radivoj Radić, Beograd 2012) 443-457.
Pavlović 2012b Bibliography None Dragana Pavlović, Zidno slikarstvo gradačkog katolikona. Popis fresaka i zapažanja o pojedinim programskim osobenostima, in: Zograf 36 (2012) 89-108.
Pavlović 2016b Bibliography None Dragana Pavlović, Thematic programmes of Serbian monumental paintings, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 249-260.
Pejić 2012 Bibliography None Svetlana Pejić, Spolije iz Nikoljca, in. Zograf 36 (2012) 13-20.
Pejić 2015 Bibliography None Svetlana Pejić, Kraljica i monahinja Jelena i crkva Blagoveštenja manastira Gradac - crtice odarivanjima, in: Jelena, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 187-196.
Pejić/Milić 1998 Bibliography None Svetlana Pejić/Mileta Milić, Mažići manastir, in: Spomeničko nasledje Srbije:nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i od velikog značaja (Beograd 1998) 459.
Pejić/Milić 2007 Bibliography None Svetlana Pejić/Mileta Milić, Baljevac, crkva Sv. Nikole, in: Spomeničko nasleđe Srbije: nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i od velikog značaja, Beograd 2007.
Pejović 1995 Bibliography None Tatjana Pejović, Manastiri na tlu Crne Gore (Beograd 1995).
Peković 1991 Bibliography None Željko Peković, Crkva Sv. Nikole na Prijekom, in: Starohrvatska prosvjeta 21 (1991) 159-170.
Peković 1994 Bibliography None Željko Peković, Nastanak i razvoj Crkve sv. Vlaha u Dubrovniku, in: Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 5 (1994) 43-78.
Peković 1995 Bibliography None Željko Peković,Crkva Sigurata na Prijekom, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35/1 (1995) 253-270.
Peković 2002 Bibliography None Željko Peković, Crkva Sv. Petra na Veljem vrhu na otoku Šipanu, in: Zbornik Tomislava Marasovića (ed. Ivo Babić/Ante Milošević/Željko Rapanić, Split 2002) 234-252.
Peković 2008 Bibliography None Željko Peković, Četiri elafitske crkve (Quattro chiese delle isole Elafite), Dubrovnik-Split 2008.
Peković 2010a Bibliography None Željko Peković, Crkva sv. Stjepana - Konzervatorski elaborat (Dubrovnik 2010).
Peković 2010b Bibliography None Željko Peković, Crkva sv. Petra Velikoga. Dubrovačka predromanička katedrala i njezina skulptura (Dubrovnik/Split 2010).
Peković 2012 Bibliography None Željko Peković, Crkva sv. Stjepana u Pustijerni, in: Munuscula in honorem Željko Rapanić (ed. Miljenko Jurković/Ante Milošević, Zagreb/Motovun/Split 2012) 341-375.
Peković/Babić 2017 Bibliography None Željko Peković/Kristina Babić, Crkva Gospe od Karmena (Sv. Ivana) u Dubrovniku, in: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 10 (2017) 33-56.
Peković/Babić 2018 Bibliography None Željko Peković/Kristina Babić, Ubikacija prve crkve sv. Vlaha u Dubrovniku, in: Starohrvatska prosvjeta III/44-45 (2018) 237-260
Peković/Violić/Brajanov 2005 Bibliography None Željko Peković/Duško Violić/Doroti Brajanov, Oltarna ograda crkve sv. Mihajla s otoka Koločepa, in: Znanstveni prilozi 13 (2005) 1-9.
Peković/Žile 1998 Bibliography None Željko Peković/Ivica Žile, Sv. Nikola i sv. Mihajlo na Koločepu – Konzervatorski zahvati 1997.-1998., katalog izložbe (Split 1998).
Peković/Žile 1999 Bibliography None Željko Peković/Ivica Žile, Ranosrednjovjekovna crkva Sigurata na Prijekom u Dubrovniku (Split 1999).
Petković 1907 Bibliography None Vladimir R. Petković, Žiča 1-2, in: Starinar I (1907) 141-187.
Petković 1908 Bibliography None Vladmir R. Petković, Žiča 3, in: Starinar 2 (1908) 115-148.
Petković 1909 Bibliography None Vladimir R. Petković, Žiča 4, in: Starinar 4/1 (1909) 27-106.
Petković 1911a Bibliography None Vladimir R. Petković, Manastir Žiča:historija (Beograd 1911).
Petković 1911b Bibliography None Vladimir R. Petković, Spasova crkva u Žiči: arhitektura i živopis (Beograd 1911).
Petković 1965 Bibliography None Sreten Petković, Zidno slikarstvo na području Pećke patrijaršije 1557-1614 (Novi Sad 1965).
Petković 1978 Bibliography None Sreten Petković, Slikarstvo spoljašnje priprate Gračanice, in: Vizantijska umetnost početkom 14. veka (ed. Sreten Petković) (Beograd 1978) 201-212.
Petković 1981 Bibliography None Sreten Petković, The Thirteenth Century Frescoes in Morača Monastery. A Reinterpretation, in: Actes du XVe Congrès international d’études byzantines, II/B. Art et archéologie (Athènes 1981) 631-638.
Petković 1982/1983 Bibliography None Sreten Petković, Pećka patrijaršija i njegove spahije, in: Balcanica 13/14 (1982/1983) 353-359.
Petković 1985 Bibliography None Sreten Petković, O freskama 16. veka iz priprate Pećke patrijaršije i njihovim slikarima, in: Saopštenja 16 (1984) 57-65.
Petković 1986 Bibliography None Sreten Petković, Morača (Beograd 1986).
Petković 1989 Bibliography None Sreten Petković, Le Patriarcat de Peć (Beograd 1989).
Petković 1995/1996 Bibliography None Sreten Petković, Mileševske freske iz 16. veka, in: Saopštenja 27/28 (1995/1996) 123-130.
Petricioli 1960 Bibliography None Ivo Petricioli, Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji (Zagreb 1960).
Petricioli 1963 Bibliography None Ivo Petricioli, Crkva Sv. Nikole kraj Povljane na otoku Pagu, in: Starohrvatska prosvjeta III/8-9 (1963) 171-176.
Petricioli 1963b Bibliography None Ivo Petricioli, Crkva Sv. Jurja u Ravanjskoj, in: Starohrvatska prosvjeta 3/8-9 (1963) 177-180.
Petricioli 1980 Bibliography None Ivo Petricioli, Oko datiranja umjetničkih spomenika ranog srednjeg vijeka, in: Gunjačin zbornik (1980) 113-120.
Petricioli 1995 Bibliography None Ivo Petricioli, Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine, in: Starohrvatska prosvjeta 3/22 (1995) 19-28.
Petrić 1989 Bibliography None Perislav Petrić, Sakralna topografija u staroj gradskoj jezgri, in: Baština 14/19 (1989) 272-289.
Petrovitch 2015 Bibliography None Nicolas Petrovitch, La reine de Serbie Hélène d'Anjou et la maison de Chaources, in: Crusades 14 (2015) 167-182.
Pešić/Milošević-Đorđević 1996 Bibliography None Radmila Pešić/ Nada Milošević-Đorđević, Narodna književnost. Drugo izdanje (Beograd 1996).
Pilar 2007 Bibliography None Ivo Pilar, O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovom podrijetlu i značenju, in: Pilar - Časopis za društvene i humanističke studije II/3(1) (2007) 90-151.
Piplović 1977 Bibliography None Stanko Piplović, Arheološki kompleks u Ublima i njegova zaštita kroz provedbeni plan, in: Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske XXVI/2 (1977) 61-66.
Popović (Danica) 2000 Bibliography None Danica Popović, Sacrae reliquiae Spasove crkve u Žiči, in: Manastir Žiča. Zbornik radova (Gojko Subotić ed.) (Kraljevo 2000) 17-33.
Popović (Danica) 2002 Bibliography None Danica Popović, Pustinožiteljstvo svetog Save Srpskog, in: Kult svetih na Balkanu 2 (ed. Mirjana Detelić, Kragujevac 2002) 61-85.
Popović (Danica) 2004 Bibliography None Danica Popović, Shrine of King Stefan Uroš III Dečanski, in: Byzantium. Faith and Power (1261-1557) (ed. Helen C. Evans, New York 2004) 114-115.
Popović (Danica) 2006a Bibliography None Danica Popović, Čudotvorenja svetog Save Srpskog, in: Pod okriljem svetosti. Kult svetih vladara i relikvija u srednjovekovnoj Srbiji (ed. Danica Popović, Beograd 2006) 97-118.
Popović (Danica) 2006b Bibliography None Danica Popović, Ktitor Morače i njegov kult, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 55-72.
Popović (Danica) 2012 Bibliography None Danica Popović, A Staurotheke of Serbian Provenance in Pienza, Zograf 36 (2012) 157–170.
Popović (Danica) 2016a Bibliography None Danica Popović, A National Pantheon: Saintly Cults at the Foundation of Serbian Medieval State and Church, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 119-132.
Popović (Danica) 2016b Bibliography None Danica Popović, God dwelt even in their bodies in spiritual wise - relics and reliquaries in Medieval Serbia, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 133-146.
Popović (Danica) 2016c Bibliography None Danica Popović, ‘God Dwelt Even in Their Bodies in Spiritual Wise’ – Relics and Reliquaries in Medieval Serbia, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 133-146.
Popović (Danica) 2018 Bibliography None Danica Popović, Riznica spasenja. Kult relikvija i srpskih svetih u srednjovekovnoj Srbiji (Beograd/Novi Sad 2018).
Popović (Danica)/Popović (Marko) 1998 Bibliography None Danica Popović/Marko Popović, Pećinska lavra Arhanđela Mihaila u Rasu, Novopazarski zbornik 22 (1998) 15-61.
Popović (Danica)/Popović (Marko) 2004 Bibliography None Danica Popović/Marko Popović, Manastir Kumanica na Limu, Beograd 2004.
Popović (Danica)/Popović (Marko) 2020 Bibliography None Danica Popović, Marko Popović, Manastir Šudikova u Budimlji (Beograd/Berane 2020).
Popović (Marko) 1969 Bibliography None Marko Popović, Novootkrivene freske sa crkvine u Paniku, in: Zograf 3 (1969) 56-57.
Popović (Marko) 1973a Bibliography None Marko Popović, Manastir sv. Petra de Campo kod Trebinja, in: Glasnik Zemaljskog muzeja, arheologija XXVII/XXVIII (1973) 313-346.
Popović (Marko) 1973b Bibliography None Marko Popović, Crkvina u Paniku, in: Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 27/28 (1973) 347-363.
Popović (Marko) 2016 Bibliography None Marko Popović, Studenička zdanja kralja Miliutina, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 197-214.
Popović (Marko) 2016b Bibliography None Marko Popović, Utvrdjenje manastira Studenice, in: Stefan Nemanja, Preporodbni Simeon Mirotočivi (ed. Milan Radujko, Beograd/Berane 2016) 509-524.
Popović (Miroslav) 2010 Bibliography None Miroslav Popović, Srpska kraljica Jelena između rimokatoličanstva i pravoslavlja (Beograd 2010).
Popović (Pera) 1926/1927 Bibliography None Pera Popović, Dve interesantne osnove naših srednjovekovnih crkava, in: Starinar 3-4 (1926/1927) 225-227.
Popović (Svetlana) 2000 Bibliography None Svetlana Popović, Preispitivanje Svetog Petra u Rasu, in: Stefan Nemanja - sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje, ed. J. Kalić (Beograd 2000) 209-232.
Popović (Svetlana) 2001 Bibliography None Svetlana Popović, The Serbian Episcopal sees in the thirteenth century, in: Starinar 51 (2001) 171-184.
Posedel 1952 Bibliography None Josip Posedel, Predromanički spomenici otoka Šipana, in: Starohrvatska posvjeta 3/2 (1952) 113-128.
Praničević Borovac 2002 Bibliography None Ita Praničević Borovac, Crtež broda u crkvi sv. Silvestra na Biševu, in: Zbornik Tomislava Marasovića (eds. Ivo Babić/Ante Milošević/Željko Rapanić, Split 2002) 396-404.
Praštalo 2003 Bibliography None Pero Praštalo, Novi podaci o manastiru Zavala, in: Glasnik srpskog arheološkog društva 19 (2003) 185-196.
Preradović 2002 Bibliography None Dubravka Preradović-Petrović, Ulcinjski ciborijum. Natpis i reljefne predstave, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 50 (2002) 248-264.
Preradović 2011 Bibliography None Dubravka Preradović, Bisanzio sull’Adriatico nel IX e X secolo. Topografia sacra (Udine-Paris 2011) (unpublished PhD thesis).
Preradović 2011 Bibliography None Dubravka Preradović, Bisanzio sull’Adriatico nel IX e X secolo. Topografia sacra, Udine–Paris 2011 (an unpublished PhD thesis)
Preradović 2016a Bibliography None Dubravka Preradović, Jadransko more, rute i luke u ranom srednjem veku prema hagiografskim izvorima, in: Istorijski zapisi LXXXIX 3-4 (2016) 7-34.
Preradović 2016b Bibliography None Dubravka Preradović, Najraniji pomeni ulcinjske i barske episkopije: filološko-arheološka beleška, in: Crkvene studije XIII/13 (2016) 23-35.
Preradović-Petrović 2002 Bibliography None Dubravka Preradović-Petrović, Ulcinjski ciborium-natpis i reljefne predstave, in: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru (2002) 245-264.
Preradović/Milanović 2016 Bibliography None Dubravka Preradović/Ljubomir Milanović, Pan-Christian Saints in Serbian Cult Practice and Art, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 103-117.
Presel 2010 Bibliography None Joseph Presel, Ratac 1913, in: Matica crnogorska. Arheologija 11/44 (2010) 175-188.
Prolović 1988 Bibliography None Jadranka Prolović, Studeničko četvorojevandjelje, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. Vojislav Korać, Beograd 1988) 525-533.
Prolović 2016 Bibliography None Jadranka Prolović, Rano doba ukrasa srpskih rukopisa, in: Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost II (ed. D. Popović, D. Vojvodić, Beograd 2016) 183-191.
Prolović 2016b Bibliography None Jadranka Prolović, Iluminacija srpskih rukopisa iz zrelog srednjeg veka (1299-1371) in: Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost II (ed. D. Popović, D. Vojvodić, Beograd 2016) 331-340.
Pucko 1985 Bibliography None Василии Пуцко, Славянская иллюминованная книга Х–ХІ веков, Byzantinoslavica 46 (1985) 140–152.
Pucko 1986 Bibliography None Василии Пуцко, Художественное оформление Мариинского Евангелия – глаголического памятника XI в., Записки Отдела рукописей ГБЛ. 45 (1986) 11–26.
Pucko 1987 Bibliography None Василии Пуцко, Художественное оформление древнейших славянских рукописей, Slovo 37 (1987) 55–64.
Puhiera 1956 Bibliography None Samuilo Puhiera, Srednjovekovne crkvice na ostrvu Šipanu kod Dubrovnika, in: Starinar 5-6 (1954/1955) 227-246.
Purković 1938a Bibliography None Miodrag A. Purković, Popis crkava u staroj srpskoj državi (Skoplje 1938).
Purković 1939/40 Bibliography None Miodrag A. Purković, Popis sela u srednjevekovnoj Srbiji, in: Godišnjak Skopskog Filozofskog Fakulteta 4/2 (1939/40) 53-160.
Putanec 1963 Bibliography None Valentin Putanec, Refleksi starodalmatoromanskog pridjeva sanctus u onomastici obalne Hrvatske, in: Slovo 13 (1963) 137-176.
Pušić 1969 Bibliography None Ilija Pušić, Arheološki lokaliteti i stanje arheološke nauke u Boki Kotorskoj, in: Boka 1 (1969) 7-22.
Pušić 1969 Bibliography None Ilija Pušić, Arheološki lokaliteti i stanje arheološke nauke u Boki Kotorskoj, Boka: Zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti 1, Herceg-Novi 1969, 7-22.
Pušić 1971 Bibliography None Ilija Pušić, Preromanska dekorativna plastika u Kotoru, in: Zbornik radova iz nauke kulture i umjetnosti, Boka 3 (1971) 39-51.
Pušić 1977 Bibliography None Ilija Pušić, Rose in the early middle ages, in: Balcanoslavica 6 (1977) 117-130.
Pušić 1978 Bibliography None Ilija Pušić, Preromanička arhitektura i skulptura Boke Kotorske, Magistarski rad na Filozofskom fakultetu u Zadru (1978).
Pušić 1986 Bibliography None Ilija Pušić, Crkva Sv. Tome u Kutima, in: Zograf 17 (1986) 73-77.
Pušić 2006 Bibliography None Ilija Pušić, Preromanička umjetnost na tlu Crne Gore (Podgorica 2006).
Radić 1887 Bibliography None Frano Radić, Starinska crkva sv. Vida na groblju sela žrnovo na otoku Korčuli, in: Bullettino di archeologia e storia Dalmata X/11 (1887) I–IV
Radić 1896 Bibliography None Frane Radić, Sredovječna bazilika S. Duha u Škripu na otoku Braču, in: Starohrvatska prosvjeta 2 (1896) 105-108.
Radić 1898 Bibliography None Frano Radić, Crkvica sv. Jurja u Ponikvama na poluotoku Pelješcu, in: Starohrvatska prosvjeta 3-4 (1898) 152-153.
Radić 1903 Bibliography None Frano Radić, Natpis s otočića Sv. Andrije kod Dubrovnika, in: Starohrvatska prosvjeta I/7 (1903) 21-26.
Radić 1904 Bibliography None Frane Radić, Crkvice hrvatsko-romaničkog sloga na otoku Lastovu, in: Starohrvatska prosvjeta I/8 (1904) 31-34.
Radojković 1960/1961 Bibliography None Bojana Radojković, Olovni pozor iz Bogorodičine crkve u Studenici, Zbornik muzeja primenjene umetnosti 6-7 (1960/1961) 7-17.
Radojković 1969 Bibliography None Bojana Radojković, Nakit kod Srba od XII do XVIII veka, Beogad 1969.
Radojković 1977 Bibliography None Bojana Radojković, Metal srednjovekovni, in: Istorija primenjene umetnosti kod Srba I, Beograd 1977, 79-120.
Radojčić 1934 (1997) Bibliography None Svetozar Radojčić, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, Beograd 1934 (1997).
Radojčić 1946 Bibliography None Svetozar Radojičić, Uloga antike u starom srpskom slikarstvu, Glasnik državnog muzeja u Sarajevu 1 (1946) 39-50.
Radojčić 1950 Bibliography None Svetozar Radojčić, Stare srpske minijature, Beograd 1950.
Radojčić 1958 Bibliography None Svetozar Radojčić, Die Entstehung der Malerei der Paläologischen Renaissance, in: Jahrbuch der österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 7 (1958) 105-124.
Radojčić 1959 Bibliography None Svetozar Radojčić, Mileševske freske Strašnog suda, in: Glas Srpske Akademije nauka 234, Odeljenje društvenih nauka, knj. 7 (1959) 69-79.
Radojčić 1960 Bibliography None Svetozar Radojčić, Srpske ikone od XII veka do 1459. godine, Beograd 1960.
Radojčić 1963 Bibliography None Svetozar Radojčić, Mileševa (Beograd 1963).
Radujko 2011 Bibliography None Milan Radujko, Katedralna namena i enterijer Djurdjevih Stupova: donje mesto i saprestolje, in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011) 125-154.
Radujko 2016 Bibliography None Milan Radujko (ed.), Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (Beograd/Berane 2016).
Rajić/Timotijević 2004 Bibliography None Delfina Rajić/MIloš Timotijević, Manastiri Ovčarsko-kablarske klisure (Čačak 2004).
Rakić 2016b Bibliography None Zoran Rakić, Beogradski parimejnik, in: Svet srpske rukopisne knjige (XII-XVII vek), ed. D. Otašević, Z. Rakić, I. Špadijer, Beograd 2016, 240-244.
Rakocija 1990/1991 Bibliography None Miša Rakocija, Crkva u Gornjem Matejevcu kod Niša, in: Saopštenja XXII-XXIII (1990/1991) 7-24.
Ranković 2004/2005 Bibliography None Zoran Ranković, Struktura Bratkovog mineja, Arheografski prilozi 26-27 (2004-2005) 109-122.
Rapanić 1963 Bibliography None Željko Rapanić, Kamena plastika ranog srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu, Vijesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LX (1963) 96-124.
Rapanić 1981 Bibliography None Željko Rapanić, Bilješka uz četiri Branimirova natpisa, in: Starohrvatska prosvjeta 3/11 (1981) 179-190.
Ratković 2013 Bibliography None Milenko Ratković, Katolička tradicija Bara (Podgorica 2013).
Ratkovčić 2017 Bibliography None Rosana Ratkovčić, Katolička crkva Sv. Petra i dubrovačka kolonija u Starom Trgu kod Trepče, in: Ars Adriatica 7 (2017) 129-144.
Regan/Nadilo 2006a Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke crkve na dijelu južnodalmatinskih otoka, in: Gradjevinar 58/11 (2006) 937–947.
Regan/Nadilo 2006c Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke i ranoromaničke crkve na Koločepu (II), in: Gradjevinar 58/5 (2006), 405-412.
Regan/Nadilo 2006d Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranoromaničke i predromaničke crkve na Koločepu (I), in: Gradjevinar 58/4 (2006) 317-323.
Regan/Nadilo 2006e Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranoromaničke sakralne gradjevine dubrovačkog područja (I), in: Gradjevinar 58/2 (2006) 143-153.
Regan/Nadilo 2006f Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkveno graditeljstvo: Ranoromaničke sakralne gradjevine dubrovačkog područja (II), in: Gradjevinar 58/3 (2006) 231-242.
Regan/Nadilo 2006g Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Preostale predromaničke crkve poluotoka Pelješca, in: Gradjevinar 58/10 (2006) 843-851.
Regan/Nadilo 2006h Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve otoka Lopuda, in: Gradjevinar 58/6 (2006) 493-501.
Regan/Nadilo 2006i Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na otoku Šipanu, in: Gradjevinar 58/7 (2006) 587-595.
Regan/Nadilo 2006j Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranokršćanske i predromaničke crkve u Stonu, in: Gradjevinar 58/9 (2006) 757-766.
Regan/Nadilo 2006k Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranoromaničke sakralne gradjevine dubrovačkog područja II, in: Gradjevinar 58/3 (2006) 231-242.
Regan/Nadilo 2007a Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Davno obnovljene ranokršnaske crkve i porušene predromaničke crkca otoka Brača, in: Gradjevinar 59/3 (2007) 231-239.
Regan/Nadilo 2007b Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke crkve središnjega i zapadnoga dijela otoka Brača, in: Gradjevinar 59 (2007) 437-446.
Regan/Nadilo 2007c Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na prostoru izmedju reka Cetine i Žrnovice, in: Gradjevinar 59 (2007) 39-48.
Regan/Nadilo 2007d Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u Dioklecijanovoj palači i neposrednoj blizini, in: Gradjevinar 59/7 (2007) 635-644.
Regan/Nadilo 2007e Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke i ranoromaničke crkve na istočnom dijelu otoka Brača, in: Gradjevinar 57/4 (2007) 337-345.
Regan/Nadilo 2007f Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve izvan središnje jezgre Splita (I), in: Gradjevinar 59/8 (2007) 717-726.
Regan/Nadilo 2008a Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva na istočnom rubu stare Salone, in: Gradjevinar 60/1 (2008) 57-67.
Regan/Nadilo 2008b Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranokršćanske i predromaničke crkve Trogira i Čiova, in: Gradjevinar 60/3 (2008) 255-266.
Regan/Nadilo 2008c Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u biskupiji pokraj Knina, in: Gradjevinar 60/6 (2008) 559-568.
Regan/Nadilo 2009 Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na zadarskim otocima, in: Gradjevinar 61/5 (2009) 463-477.
Regan/Nadilo 2009a Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva u sjeveroistočnom dijelu zadarskoga zaleća, in: Gradjevinar 61/6 (2009) 575-587.
Regan/Nadilo 2009b Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke i ranoromaničke crkve u Zadru, in: Gradjevinar 61 (2009) 369-381.
Regan/Nadilo 2009c Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva Sv. Donata (Sv. Trojstva) u Zadru, in: Gradjevinar 61 (2009) 279-286.
Regan/Nadilo 2009d Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Starokršćanske i predromaničke crkve otoka Paga, in: Gradjevinar 61/8 (2009) 757-767.
Regan/Nadilo 2009e Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u jugoistočnom dijelu otoka Krka, in: Gradjevinar 61 (2009) 1075-1087.
Regan/Nadilo 2009f Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva u sjeverozapadnom dijelu zadarskoga zaleća, in: Gradjevinar 61/7 (2007) 675-688.
Regan/Nadilo 2009h Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve otoka Raba, in Gradjevinar 61/10 (2009) 969-981.
Regan/Nadilo 2010a Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na Cresu i Lošinju te okolnim otocima, in: Gradjevinar 62/2 (2010) 151-161.
ReganNadilo 2010a Bibliography None Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u sjevernom dijelu Krka, in: Gradjevinar 62 (2010) 69-57.
Riznica 2013 Bibliography None Riznica Cetinjskog manastira (Cetinje 2013).
Sašel/Alexandrov/Chevallier 1976 Bibliography None Jaroslav Sašel/Georgi Alexandrov/Raymond Chevallier, Tabula Imperii Romani: Naissus, Dyrrhachion, Scupi, Serdica, Thessalonike. D'après la carte internationale du monde au 1:1.000.000, K 34 (Ljubljana 1976).
Sekulić-Grozdanović 1978 Bibliography None Sena Sekulić-Grozdanović, Grafički prilog tipologiji hrvatske sakralne arhitekture do romanike, in: Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture (ed. Andre Mohorovičić, Split 1978) 149-156.
Sinkević 2014 Bibliography None Ida Sinkević, Afterlife of the Rhodes Hand of St. John the Baptist, in: Byzantine Images and Their Afterlives: Essays in Honor of Annemarie Weyl Carr, ed. L. Jones, Farnham–Burlington 2014, 125–141.
Skovran 1972 Bibliography None Anika Verfasser Skovran, Novootkrivene freske u crkvi sv. Luke u Kotoru, in: Zograf 4 (1972) 76-78.
Smirnov 1927 Bibliography None Smirnov S. N. Monastyr, Sv. Sergiya i Vakha na Boyane, bliz goroda Skadra v Albanii, in: Sbornik russkogo Arheologičeskogo obščestva v korolevste S.H.S. 1 (1927) 119-147.
Smičiklas 1911 Edition None Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Volumen IX. Diplomata annorum 1321–1331 continens (ed. Tadija Smičiklas, Zagreb 1911).
Spier 2013 Bibliography None Jeffrey Spier, Late Byzantine Rings, 1204-1453, Wiesbaden 2013.
Srša 2010 Bibliography None Ivan Srša, Voštani i uljni zaštitni slojevi na srednjovjekovnim zidnim Ivan Srša slikama u Hrvatskoj, in: Portal 1 (2010) 11-30.
Stanković 2016 Bibliography None Vladan D. Stanković, Položaj Dukljanske episkopije u ranom srednjem veku, in: Crkvene studije XIII/13 (2016) 15-22.
Starodubcev 2016a Bibliography None Tatjana Starudubcev, Odjek drevnog hrišćanskog Orijenta u srpskoj umetnosti krajem XII i tokom XIII stoleća, in: Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost II (ed. D. Popović, D. Vojvodić, Beograd 2016) 261-267.
Starodubcev 2016b Bibliography None Tatjana Starodubcev, Pitanja umetničkih uticaja hrišćanskog Istoka u Srbiji kraje XII i tokom XIII stoleća i putevi njihovog prenošenja, Zograf 40 (2016) 56-68.
Starodubcev 2017 Bibliography None Tatjana Starodubcev, Prizrensko četvorojevanđelje, jevanđelist Marko, in: Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost, ed. M. Marković, D. Vojvodić, Beograd 2017, 210.
Stevović 1990 Bibliography None Ivan Stevović, Jednobrodne kupolne crkve u Dubrovnik u vreme vizantijske vlasti, in: Zograf 31 (1990) 18-30.
Stevović 1996 Bibliography None Ivan Stevović, O prvobitnom izgledu i vremenu izgradnje crkve Sv. Mihaila u Stonu, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 35 (1996) 175-195.
Stevović 1998/1999 Bibliography None Ivan Stevović, Sveti Andreja u kotorskom natpisu Andreesci ad honorem sociorvmq. Maiorem, Zograf 27 (1998/1999) 23-30.
Stevović 2011 Bibliography None Ivan Stevović, Istorijski izvor i istorijskoumetničko tumačenje: Bogorodičina crkva u Toplici, in: Zograf 35 (2011) 73–92.
Stevović 2014 Bibliography None Ivan Stevović, Praevalis. Obrazovanje kulturnog prostora kasnoantičke provincije (Podgorica 2014).
Stevović 2016 Bibliography None Ivan Stevović, Byzantine and Romanesque-Gothic Conceptions in Serbian Architecture and Sculpture in the 14th century (till 1371), in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 317-330.
Stevović 2016 Bibliography None Ivan Stevović, Emperor in the Altar: An Iconoclastic Era Ciborium from Ulcinj (Montenegro), in: Texts/Inscriptions/Images - Art Readings 2016 (eds. E. Moutafov - J. Erdeljan), Sofia (2016) 2017, 49-67.
Sticotti 1913 Bibliography None Piero Sticotti, Die römische Stadt Doclea in Montenegro. Unter Mitwirkung von L. Jelić und C. M. Iveković. Mit einer Tafel und 148 Abbildungen im Texte (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkankommission, Antiquarische Abteilung VI, Wien 1913).
Stjepčević 1926 Bibliography None Ivo Stijepčević, Vodja po Kotoru (Kotor 1926).
Stjepčević 1930 Bibliography None Ivo Stjepčević, Prevlaka, in: Bogoslovska smotra 18/3 (1930) 318-388.
Stjepčević 1938 Bibliography None Ivo Stjepčević, Katedrala svetog Tripuna u Kotoru (Split 1938).
Stjepčević 1941 Bibliography None Ivo Stjepčević, Kotor i Grbalj (Split 1941).
Stojanović 1903 Bibliography None Katalog Narodne biblioteke u Beogradu, IV, Rukopisi i stare štampane knjige, ed. Lj. Stojanović, Beograd 1903.
Stošić 1998 Bibliography None Josip Stošić, Benediktinski samostan Sv. Marije na Mljetu, in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 22 (1998) 7-21.
Stratimirović 1895 Bibliography None Djordje Stratimirović, O prošlosti i neimarstvu Boke Kotorske, in: Spomenik Srpske kraljevske akademije (1895) 1-40.
Subotić 1960 Bibliography None Gojko Subotić, Žiča (Beograd 1960).
Subotić 1968 Bibliography None Gojko Subotić, Žiča (second edition) (Beograd 1968).
Subotić 1984a Bibliography None Gijko Subotić, Le Monastere de Žiča (Beolgrade 1984).
Subotić 1984b Bibliography None Gojko Subotić, Manastir Žiča (Beograd 1984).
Subotić 1987b Bibliography None Gojko Subotić, Manastir Žiča (Beograd 1987).
Subotić 1988b Bibliography None Gojko Subotić, Žiča monastery (Belgrade/Kraljevo 1988).
Subotić 1997 Bibliography None Gojko Subotić, Terra sacra. L'arte del Cossovo (Milano 1997).
Subotić 2000 Bibliography None Gojko Subotić (ed.), Manastir Žiča: zbornik radova (Kraljevo 2000).
Tasić 1962/1963 Bibliography None Dušan Tasić, Hvostanska plaštanica, Starinar 13-14 (1962/1963) 151-161.
Tatić-Djurić 1967 Bibliography None Mirjana Tatić-Djurić, Ikona apostola Petra i Pavla u Vatikanu, Zograf 2 (1967) 11-16.
Tatić-Djurić 1984 Bibliography None Mirjana Tatić-Djurić, Poznate ikone od XII do XVIII veka, Beograd 1984.
Tihić/Basler 1957 Bibliography None Smail Tihić/Đuro Basler, Crkva sv. Petra u Zavali, in: Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti 2/1 (1957) 109-112.
Tihomirov 1962 Bibliography None Н. Б. Тихомиров, Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI–XII вв., хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ч. 1 (ХI век), Записки Отдела рукописей 25 (1962) 143-183.
Todić 1986 Bibliography None Branislav Todić, Freske, in: Manastir Studenica (eds. Milan Kašanin et al., Beograd 1986) 137-156.
Todić 1989 Bibliography None Branislav Todić, Gračanica - slikarstvo (Beograd 1989).
Todić 1990/1991 Bibliography None Branislav Todić, Ikonografska istraživanja žičkih fresaka 13. veka, in: Sopštenja 22/23 (1990/1991) 25-40.
Todić 1991 Bibliography None Branislav Todić, Ikonografski program fresaka iz 14. veka u Bogorodičinoj crkvi i priprati u Peći, in: Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba (Vojislav J. Đurić ed.) (Beograd 1991) 361-375.
Todić 1993 Bibliography None Branislav Todić, Staro Nagoričino (Beograd 1993).
Todić 1997 Bibliography None Branislav Todić, Ktitorska kompozicija u naosu Bogorodičine crkve u Studenici, in: Saopštenja 29 (1997) 35-45.
Todić 1998 Bibliography None Branislav Todić, Srpsko slikarstvo u dobra kralja Milutina (Beograd 1998).
Todić 2000 Bibliography None Branislav Todić, Topografija žičkih fresaka, in: Manastir Žiča (ed. Gojsko Subotić, Kraljevo 2000) 109-122.
Todić 2002a Bibliography None Branislav Todić, Apostol Andreja i srpski arhiepiskopi na freskama Sopoćana, in: Treća jugoslovenska konferencija vizantologa (eds. Ljubomir Maksimović/Ninoslava Radošević/Ema Radulović, Beograd/Kruševac 2002) 361-379.
Todić 2002b Bibliography None Branislav Todić, Sopoćanski pomenik, in: Saopštenja 34 (2002) 279-293.
Todić 2006 Bibliography None Branislav Todić, Srpski arhiepiskopi na freskama 16. veka u Morači. Ko su i zašto su naslikani, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 93-116.
Todić 2007 Bibliography None Branislav Todić, Sveti Sava i manastir Žiča, in: Povelja 37/1 (2007) 115-119.
Todić 2008a Bibliography None Branislav Todić, What Was the Opening Scene of the Cycle of St. Simeon Nemanja at Studenica?, in: Образ Византии. Сборник статей в честь О. С. Поповой (ed. А. В. Захарова, Мoсква 2008) 517-524.
Todić 2011a Bibliography None Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija. Zbornik radova (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011).
Todić 2011c Bibliography None Branislav Todić, Novo tumačenje programa i rasporeda fresaka u Mileševi, in: Na tragovima Vojslava Djurića (eds. Dejan Medaković/Cvetan Grozdanov, Beograd 2011) 55-68.
Todić 2011d Bibliography None Branislav Todić, Novo datovanje fresaka u Davidovici, in: Djurdjevi stupovi i Budimljanska eparhija. Zbornik radova (eds. Branislav Todić/Milan Radujko, Berane/Beograd 2011) 413-420.
Todić 2012 Bibliography None Branislav Todić, Ikonostas u Dečanima – prvobitni slikani program i njegove poznije izmene, Zograf 36 (2012) 115-129.
Todić 2016a Bibliography None Branislav Todić, Zadužbine kralja Milutina u delu arhiepiskopa Danila Drugog, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 133-156.
Todić 2016b Bibliography None Branislav Todić, Serbian monumental painting of the 13th century, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 213-232.
Todić 2016c Bibliography None Branislav Todić, Rane zadužbine Stefana Nemanje u svetlosti njegovih žitija, in: Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (Milan Radujko ed.) (Beograd/Berane 2016) 491-508.
Todić/Popović 2006 Bibliography None Branislav Todić/Danica Popović (eds), Manastir Morača (Beograd 2006).
Todić/Čanak-Medić 2005 Bibliography None Branislav Todić/Milka Čanak-Medić, Manastir Dečani, Beograd 2005.
Tomas 2011 Bibliography None Ivana Tomas, Crkva sv. Marije na otoku Mljetu i njezina povezanost s romaničkim spomenicima Apulije, in: Prostor 19/2 (42) (ed. Perković Marin) (2011) 296-309.
Tomas 2012 Bibliography None Ivana Tomas, Crkva sv. Marije na otoku Mljetu, in: Zbornik radova Simpozija 12. Dani Cvita Fiskovića: povodom 50. godina osnutka Nacionalnog parka Mljet (2012) 105-116.
Tomas 2016a Bibliography None Ivana Tomas: Nova promišljanja o crkvi Sv. Mihajla u Stonu, in: Ars Adriatica 6 (2016) 41-60.
Tomas 2016b Bibliography None Ivana Tomas, Romanička crkva Sv. Marije na Mljatu: pitanje utjecaja, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 43/1 (2016) 59-85.
Tomas 2021 Bibliography None Ivana Tomas, Opatija Sv. Marije na otoku Mljetu, Zagreb 2021.
Tomasović 2006 Bibliography None Marinko Tomasović, Romanička arhitektura na južnom dijelu istočnog Jadrana i problem isticanja utjecaja apulijskog graditeljstva, in: Starohrvatska prosvjeta: glasilo Hrvatskoga starinarskog družtva u Kninu 3/33 (2006) 127-163.
Tomasović 2014 Bibliography None Marinko Tomasović, Katedrala Sv. Tripuna u Kotoru i benediktinska crkva Sv. Mihovila na Prevlaci kod Tivta - primjedbe uz porijeklo oblika i datiranje, in: Opvscvla archaeologica 37/38 (1) (2014) 267-280.
Tomin 2014 Bibliography None Svetlana Tomin, Srpska kraljica Jelena: vladarka ni monahinja (Novi Sad 2014).
Tomić 2009 Bibliography None Radoslav Tomić, Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (Zagreb 2009).
Tomić Djurić 2016a Bibliography None Marka Tomić Djurić, Artistic Trends on the Periphery - the Lands of the Balšić, Kosača and Crnojević families, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, edd. D. Popović, D. Vojvodić (Belgrade 2016) 401-409.
Topić/Radić/Rajić/Šikanjić/Ilkić 2019 Bibliography None Nikolina Topić/Ivana Radić/Petra Rajić/Šikanjić/Mato Ilkić, Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 57 (2019) 55-143.
Trifunović 2001 Bibliography None Đorđe Trifunović, Ka počecima srpske pismenosti, Beograd 2001.
Trigunović 2004 Bibliography None Djordje Trifunović, Tetraevangelion (Four Gospels) of Kumanica Monastery, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557) (ed. Helen C. Evans, the Metropoliten Museum of Art, New York 2004) 281-282.
Trijić 2016 Bibliography None Vladan Trijić, Parnesis Jefrema Sirina, in: Svet srpske rukopisne knjige (XII-XVII vek) (ed. D. Otašević, Z. Rakić, I. Špadijer, Beograd 2016) 169-172.
Ubiparip 2001 Bibliography None Milanka Ubiparip, Ivanko, jedan od pisara iz Bratkovog mineja, in: Slovensko srednjovekovno nasleđe, Beograd 2001, 689-696.
Ubiparip 2016 Bibliography None Milanka Ubiparip, Beogradski parimejnik, in: Svet srpske rukopisne knjige (XII-XVII vek),ed. D. Otašević, Z. Rakić, I. Špadijer, Beograd 2016, 245-248.
Uglešić 2002 Bibliography None Ante Uglešić, Ranokršćanska arhitektura na području današnje Zadarske nadbiskupije (Zadar 2002).
Vasić 1922 Bibliography None Miloje Vasić, Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka IX do početka XV veka (Beograd 1922).
Vasić 1928 Bibliography None Miloje M. Vasić, Žiča i Lazarica: studije iz srpske umetnosti srednjeg veka (Beograd 1928).
Vego 1961 Bibliography None Marko Vego, Ranosrednjovjekovni latinski natpis iz Stona, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13 (1961) 61-75.
Vego 1964 Bibliography None Marko Vego, Novi i revidirani natpisi iz Hercegovine (nastavak), in: Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) XIX (1964) 173-211.
Vego 1969 Bibliography None Marko Vego, Arheološko iskopavanje u Zavali, in: Glasnik 14 (1969) 179-201.
Vežić 1994 Bibliography None Pavuša Vežić, O centralnim gradjevinama Zadra i Dalmacije u ranom srednjem vijeku, in: Diadora 13 (1994) 323-375.
Vežić 2002a Bibliography None Pavuša Vežić, Rotonda u Ošlju, in: Zbornik Tomislava Marasovića, edd. I. Babić, A. Milošević, Ž. Rapanić (Split 2002) 220–230.
Vežić 2002b Bibliography None Pavuša Vežić, Ciboriji ranoga srednjeg vijeka u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 39 (2002) 91-122.
Vežić 2012 Bibliography None Pavuša Vežić, Dalmatinski šesterolisti – sličnosti i razlike, in: Ars Adriatica 2 (2012) 41-74.
Vežić/Lončar 2009 Bibliography None Pavuša Vežić/Milenko Lončar, Hoc tigmen – Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije (Zadar 2009).
Vinski 1986 Bibliography None Zdenko Vinski et al., Rani srednji vijek (Beograd/Zagreb/Mostar 1986)
Vlahović 1937 Bibliography None Vlajko Vlahović, Sveta Žiča: monografija (Kraljevo 1937).
Vlašić 1956 Bibliography None Frano Vlašić, Bilješke uz tri stonska spomenika, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956) 95-99.
Vojvodić 1996 Bibliography None Dragan Vojvodić, Prilog ispitivanju ikonografskog programa živopisa u Arilju: naos i oltarski prostor, in: Glasnik Društva konzervatora Srbije (Beograd 1996) 20-95.
Vojvodić 2002 Bibliography None Dragan Vojvodić, Dva priloga proučavanju crkve Sv. Ahilija u Arilju, in: Saopštenja 34 (2002) 93-106.
Vojvodić 2005 Bibliography None Dragan Vojvodić, Encountering Byzantine and Serbian Traditions in the Program and Iconography of the Arilje Frescoes. The Formational Factors of One Particular Painting Assemblage, in: Vizantijskij mir: iskusstvo Konstantinopolja i nacionaľnye tradicii. K 2000-letiju christianstva. Pamjati O. I. Podobedovoj (1912-1999) (Moskava 2005) 357-368.
Vojvodić 2006a Bibliography None Dragan Vojvodić, Portreti Vukanovića u Manastiru Morača, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 73-92.
Vojvodić 2006b Bibliography None Dragan Vojvodić, Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija u Arilju (Beograd 2006).
Vojvodić 2007 Bibliography None Dragan Vojvodić, Obavijen zemaljskom slikom. O predstavama vizantijskih i srpskih srednjovekovnih vladara u proskinezi, Crkvene studije 4 (2007) 379-401.
Vojvodić 2009 Bibliography None Dragan Vojvodić, Doslikani vladarski portreti u Graćanici, in: Niš i Vizantija 7 (2009) 251-265.
Vojvodić 2010a Bibliography None Dragan Vojvodić, Na tragu izgubljenih fresaka Žiče 1, in: Zograf 34 (2010) 72-77.
Vojvodić 2011a Bibliography None Dragan Vojvodić, Žiča i Peć. Prilog razmatranju sličnosti dva programa zidnog slikarstva, in: Saopštenja 43 (2011) 31-47.
Vojvodić 2011b Bibliography None Dragan Vojvodić, Na tragu izgubljenih fresaka Žiče 2, in: Zograf 35 (2011) 145-154.
Vojvodić 2011c Bibliography None Dragan Vojvodić, Postvizantijsko slikarstvo Djurdjevih stupova u Budimlji, in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija. Zbornik radova (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011) 553-575.
Vojvodić 2012a Bibliography None Dragan Vojvodić, Portreti prvih ktitora u prizemlju žičke kule. Poreklo ikonografije, in: Niš i Vizantija 10 (2012) 323-340.
Vojvodić 2012b Bibliography None Dragan Vojvodić, Na tragu izgubljenih fresaka Žiče 3, in: Saopštenja 44 (2012) 43-62.
Vojvodić 2013a Bibliography None Dragan Vojvodić, Izgubljeni ostaci fresaka zapadnog pročelja Spasove crkve u Žiči, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 50 (2013) 683-692.
Vojvodić 2013b Bibliography None Dragan Vojvodić, Zapažanja i razmišljanja o slikarstvu svetilišta Spasove crkve u Žiči, in: Niš i Vizantija 11 (2013) 247-266.
Vojvodić 2014 Bibliography None Dragan Vojvodić, Predstave proroka u Spasovoj crkvi u Žiči, in: Niš i Vizantija 12 (2014) 335-346.
Vojvodić 2015 Bibliography None Dragan Vojvodić, Zidno slikarstvo Davidovice. Dopune u iščitavanju tematskog programa i datovanje, in: Zograf 39 (2015) 177-192.
Vojvodić 2016b Bibliography None Dragan Vojvodić, Rodoslovne predstave i ideja praroditeljstva u Studenici, in: Manastir Studenica, 700 godina Kraljeve crkve (eds. Ljubomir Maksimović/Vladimir Vukašinović, Beograd 2016) 253-268.
Vojvodić 2016c Bibliography None Dragan Vojvodić, Serbian art from the beginning of the 14th century till the fall of the Nemanjić state, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 271-297.
Vojvodić 2016d Bibliography None Dragan Vojvodić, On the Boundary among Worlds and Cultures - the Essence and Spaces of Serbian Medieval Art, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 13-40.
Vojvodić 2016e Bibliography None Dragan Vojvodić, Srednjovekovni živopis Žiče (Beograd 2016).
Vojvodić 2016f Bibliography None Dragan Vojvodić, Studenički grob Svetog Simeona srpskog: prilozi gradji i zapažanja o živopisu, in: Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi II (ed. Milan Radujko, Beograd/Berane 2016), 587-614.
Vojvodić 2016f Bibliography None Dragan Vojvodić, Ostaci ktitorskog natpisa pod kupolom Bogorodičine crkve u Gradcu, in: Glasnik društva konzervatora Srbije 40 (2016) 141-145.
Vojvodić 2019a Bibliography None Dragan Vojvodić, Skrivene i zaboravljene freske Danilove priprate u Peći, in: Zograf 43 (2019) 129-150.
Vojvodić 2019b Bibliography None Dragan Vojvodić, Ulomak freske s Hristovim likom iz Peći u Narodnom muzeju u Beogradu, in: Glasnik Društva konzervatora Srbije 43 (2019) 73-77.
Vojvodić/Marković 2017 Bibliography None Dragan Vojvodić/Miodrag Marković (eds.), Artistic heritage of the Serbian people in Kosovo and Metohija. History, identity, vulnerability, protection (Beograd 2017).
Volbach 1941 Bibliography None Wolfgang F. Volbach, Die Ikone der Apostelfürsten in St. Peter zu Rom, Orientalia Christiana periodica VII (1941) 480-496.
Vrana 1967 Bibliography None Josip Vrana, Vukanovo evanđelje, Beograd 1967.
Vujičić 1985 Bibliography None Rajko Vujičić, O fre­ska­ma u cr­kvi Sv. Mi­ha­i­la u Ko­to­ru, in: Bo­ka 17 (1985) 291-301.
Vujičić 1995a Bibliography None Rajko Vujičić, Freske u crkvi Marije Collegiate u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35/1 (1995) 365-378.
Vujičić 1995b Bibliography None Rajko Vujičić, Pregled starog slikarstva na području Budve i Paštrovića I, in: Glasnik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti. Odeljenje umjetnosti 14 (1995) 101-122.
Vujičić 1999 Bibliography None Rajko Vujičić, Freske u crkvi Marije Collegiate u Kotoru, Studije iz crnogorske istorije umjetnosti, Cetinje 1999.
Vujičić 1999 Bibliography None Rajko Vujičić, Freske u crkvi Marije Collegiate u Kotoru, Studije iz crnogorske istorije umjetnosti, Cetinje 1999.
Vujičić 2007 Bibliography None Rajko Vujičić, Srednjovjekovna arhitektura i slikarstvo Crne Gore, Podgorica 2007.
Vulović 1956 Bibliography None Branislav Vulović, Konzervacija ruševina Sv. Nikole u Kuršumliji, in: Saopštenja I (1956) 64-66.
Vulović 1957 Bibliography None Branislav Vulović, Crkva Sv. Nikole kod Kuršumlije, in: Zbornik Arhitektonskog fakulteta III/1956-1957 (1957), 3-22.
Walker Vadillo 2013 Bibliography None Mónica Ann Walker Vadillo, Los Simios, Revista Digital de Iconografía Medieval 5, n. 9 (2013) 63-77.
Zagarčanin 2005 Bibliography None Mladen Zagarčanin, Gli scavi nel monastero Ratac, in: The Heritage of Serenisima. The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic (eds. Mitja Guštin, Sauro Gelichi, Konrard Spindler, Venezia 2005) 195-200.
Zagarčanin 2015 Bibliography None Mladen Zagarčanin, Manastir Ratac i kraljica Jelena, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 85-115.
Zagarčanin 2015b Bibliography None Mladen Zagarčanin, Antička i ranovizantijska arheološka svjedočanstva na svetomiholjskoj Prevlaci kod Tivta, in: Nova antička Duklja VI (Podgorica 2015) 109-156.
Zagarčanin 2015c Bibliography None Mladen Zagarčanin, Manastir Ratac i kraljica Jelena, in: Jelena, kraljica, monahinja, svetiteljka. Tematski zbornik radova posvećenih kraljici Jeleni (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 85-119.
Zagarčanin 2016 Bibliography None Mladen Zagarčanin, O nekim rezultatima novih arheoloških istraživanja na Prevlaci kod Tivta, in: Istorijski zapisi, Историјски записи, 3-4 (2016) 45-85.
Zagarčanin 2016b Bibliography None Mladen Zagarčanin, Hrišćanstvo na prostoru Bara od osnivanja pa do kraja srednjeg vijeka (sakralni spomenici), in: Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru (Bar-Cetinje 2016) 25-46.
Zagarčanin 2018 Bibliography None Mladen Zagarčanin, O nekim novim arheološkim nalazima iz vremena Svetog Jovana Vladimira, sa posebnim osvrtom na istraživanja manastira Prečista Krajinska, in: U slavu i spomen Svetoga Jovana Vladimira, knjiga 6-2. (Cetinje 2018), 5-61.
Zarić 1998 Bibliography None Radojka Zarić, Davidovica, manastir, in: Spomeničko nasljedje Srbije. Nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja (Beograd 1998) 175.
Zdravković 1960 Bibliography None Ivan Zdravković, Nacrti preromaničke crkvice Sv. Mihajla u Stonu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12 (1960) 25–31.
Zdravković 1963 Bibliography None Ivan Zdravković, Rezultati arhitektonskih ispitivanja na crkvi Sv. Apostola Petra i Pavla u Bijelom Polju, in: Starine Crne Gore I (1963) 83–95.
Zekan 1980 Bibliography None Mate Zekan, Prilog proučavanju arhitekture iz koje potječe natpis kneza Branimira u Muću Gornjem, in: Gunjaćin zbornik (1980) 133-140.
Zekan 2000 Bibliography None Mate Zekan, Krunidbena bazilika kralja Zvonimira Crkva Sv. Petra i Mojsija (Šuplja crkva) u Solinu. Pregled dosadašnjih istraživanja, in: Starohrvatska prosvjeta 3/27 (2000) 249-259.
Zeković/Stanojević 1986 Bibliography None Zvonimir Zeković/Dragan Stanojević, Konzervacija i prezentacija živopisa u crkvi Sv. Save Osvećenog u Budvi, in: Glasnik društva konzervatora Srbije 10 (1986) 64-68.
Zelić 2014 Bibliography None Danko Zelić, Arhitektura starih katedrala, in: Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku (ed. Katarina Horvat-Levaj) (Dubrovnik/Zagreb 2014) 30-64.
Zelić-Bučan 1976 Bibliography None Benedikta Zelić-Bučan, Najstarije Gospine crkve u Hrvata, in: Crkva u svijetu 11/3 (1976) 247-256.
Zečević 1987 Bibliography None Emina Zečević, Rezultati istraživanja srednjovjekovnog Svača, in: Glasnik srpskog arheološkog društva 5 (1987) 112-116.
Zindel et al. 2018 Bibliography None Christian Zindel et al., Albanien. EIn Archäologie- und Kunstführer von der Steinzeit bis ins 19. Jahrhundert (Wien/Köln/Weimar 2018).
Zornija 2016 Bibliography None Meri Zornija, Klesarska radionica iz doba kotorskog biskupa Ivana, in: Istorijski zapisi 3/4 (2016) 87-118.
d'Amiko 2016 Bibliography None Roza d'Amiko, Studenica izmedju istoka i zapada: kameni ukrasi na Bogorodičinoj crkvi u svetlu južnoitalijanskih analogija, in: Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (ed. Milan Radujko, Beograd/Berane 2016) 525-554.
Ćirković 2000b Bibliography None Sima Ćirković, Archiepiscopus Craynensis, in: Istorijski zapisi 73/1–2 (2000) 47–54.
Ćirković 2004j Bibliography None Sima Ćirković, The Serbs (Malden 2004).
Ćirković 2007r Bibliography None Sima Ćirković, Đurađ I Balšić, oblasni gospodar (?, početak XIV v.–Zeta, 13. I 1378), in: Srpski biografski rečnik 3 (Novi Sad 2007) 616.
Ćirković 2009e Bibliography None Sima Ćirković, Jevdokija Balšić, despotica (?, oko 1375–Italija?, posle 1428), in: Srpski biografski rečnik 4 (Novi Sad 2009) 327–328.
Ćorović 1925 Bibliography None Vladimir Ćorović, Hercegovački manastiri, in: Starinar II (1925) 69-77.
Ćorović 1932 Bibliography None Mirjana Ćorović, Crkva u Brodarevu, in: Starinar 7 (1932) 77-82.
Ćorović-Ljubinković 1952/1953 Bibliography None Mirjana Ćorović-Ljubinković, Dve dečanske ikone Bogorodice Umiljenije, Starinar 3-4 (1952/1953) 83-90.
Ćorović-Ljubinković 1961 Bibliography None Mirjana Ćorović-Ljubinković, Ostaci živopisa u Davidovici, in: Saopštenja 4 (1961) 124-135.
Ćorović-Ljubinković 1968/1969 Bibliography None Mirjana Ćorović-Ljubinković, Prizrensko četvorojevanđelje. Ka problemu njegovog datovanja, Starinar 19 (1968-1969) 191-202.
Ćorović-Ljubinković 1969 Bibliography None Mirjana Ćorović-Ljubinković, Živopis crkve Sv. Petra kod Novog Pazara, in: Starinar 20 (1969) 35-49.
Ćurčić 1986 Bibliography None Slobodan Ćurčić, Epitaphios, in: Byzantium at Princeton: Byzantine Art and Archaeology at Princeton University (ed.S. Ćurčić, A.St. Clair, Princeton 1986) 138.
Ćurčić 1988 Bibliography None Slobodan Ćurčić, Gračanica. Istorija i Arhitektura (Beograd/Priština 1988).
Ćurčić 1991 Bibliography None Slobodan Ćurčić, Late Byzantine Loca Sancta? Some Questions Regarding the Form and Function of Epitaphioni, in: The twilight of Byzantium. Aspects of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Empire (ed. S. Ćurćić, D. Mouriki, Princeton 1991) 251-261.
Ćurčić 2016 Bibliography None Slobodan Ćurčić, Kraljeva crkva u Studenici. Simbolika, arhitektonska koncepcija i realizacija - uloge Danila II, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 61-80.
Čanak-Medić 1981 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Da li je Davidoviсa izgledala kao grobne crkve Nemanjića, in: Saopštenja 13 (1981) 67-75.
Čanak-Medić 1982 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Une variante des églises cruciformes à nef unique dans l’architecture médiévale Serbe, in: Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 32/4 (1982) 501-510.
Čanak-Medić 1984 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Zvonici Sv. Marije na Mljetu, in: Zograf 15 (1984) 59-64.
Čanak-Medić 1985 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Kotorski Sveti Luka u svetlu novih otkrića, in: Zbornik za likovne umetnosti 21 (1985) 51-68.
Čanak-Medić 1985 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Neka pitanja hronologije raških spomenika, in: Saopštenja XVII (1985) 7-20.
Čanak-Medić 1989 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Arhitektura Nemanjinog doba 2 (Beograd 1989).
Čanak-Medić 1992 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Arhitektura žičke Spasove crkve i Radoslavljeve priprate, in: Saopštenja 24 (1992) 7-49.
Čanak-Medić 1997a Bibliography None Milka Čanak-Medić, Arhitektura crkve svetoga Luke i njeni izvori, in: Naučni skup povodom 800-godišnjice crkve svetog Luke u Kotoru. Crkva svetog Luke kroz vjekove (ed. V. Korać) (1997) 33-43.
Čanak-Medić 1997b Bibliography None Milka Čanak-Medić, Katedrala svetog Tripuna kao odraz umetničkih prilika u Kotoru sredinom XII veka, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 36 (1997) 83-98.
Čanak-Medić 2000 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Crkva Sv. Save u Budvi, in: Zograf 27 (2000) 17-22.
Čanak-Medić 2000 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Dvojne kule na pročelju crkava Nemanjinog doba, in: Stefan Nemanja - sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje (ed. J. Kalić) (2000) 181-197.
Čanak-Medić 2006 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Arhitektura crkve manastira Morače i njena prvobitna spoljašnjost, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 117-128.
Čanak-Medić 2007 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Arhitektura druge polovine 13. veka 1 (Beograd 2007).
Čanak-Medić 2009 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Katedrala sv. Tripuna u Kotoru, in: Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (ed. R. Tomić) (Zagreb 2009) 48-57.
Čanak-Medić 2011 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Nova saznanja o najstarijem razdoblju Djurdjevih Stupova u Budimlji, in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011) 109-124.
Čanak-Medić 2016a Bibliography None Milka Čanak-Medić, Raška architecure of the 13th century and its sculptoral decoration, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 233-248.
Čanak-Medić 2016b Bibliography None Milka Čanak-Medić, O drugom studeničkom ktitoru, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 165-172.
Čanak-Medić, Todić 2013 Bibliography None Milka Čanak-Medić, Branislav Todić, Stari Rad Sa Sopoćanima (Novi Sad-Prizren 2013).
Čanak-Medić/Bošković 1986 Bibliography None Milka Čanak-Medić/Djurdje Bošković, Arhitektura Nemanjinog doba I. Crkva u Toplici i dolinama Ibra i Morave (Beograd 1986).
Čanak-Medić/Kandić 1995 Bibliography None Milka-Čanak Medić/Olivera Kandić, Arhitektura prve polovine 13. veka I. Crkve u Raškoj (Beograd 1995).
Čanak-Medić/Popović/Vojvodić 2014 Bibliography None Milka Čanak-Medić/Danica Popović/Dragan Vojvodić, Manastir Žiča (Beograd 2014).
Čanak-Medić/Todić 1999 Bibliography None Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Manastir Žiča (Beograd 1999).
Čanak-Medić/Todić 2007 Bibliography None Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Manastir Žiča (Beograd 2007).
Čanak-Medić/Todić 2011 Bibliography None Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Manastir Studenica (Novi Sad 2011).
Čanak-Medić/Todić 2014 Bibliography None Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Pećka patrijaršija (Novi Sad 2014).
Čanak-Medić/Čubrović 2010 Bibliography None Milka Čanak-Medić/Zorica Čubrović, Katedrala svetog Tripuna u Kotoru (Kotor 2010).
Čremošnik 1932 Bibliography None Gregor Čremošnik, Istoriski spomenici Dubovačkog arhiva I. Kancelarijski i notarski spisi 1278–1301, Beograd 1932.
Čremošnik 1953 Bibliography None Irma Čremošnik, Izvještaj o iskopinama u Rogačićima kod Blažuja, in: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH 8 (1953) 303-315.
Čubrović 1983/1984 Bibliography None Zorica Čubrović, Crkva sv. Mihajla u Kotoru, in: Godišnjak Pomorkog muzeja XXXI-XXXII (1983/1984) 151-159.
Čubrović 1993/1994 Bibliography None Zorica Čubrović, Djela jedne klesarske radionice u kotorskoj crkvi sv. Mihovila, in: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru XLI–XLII (1993/1994) 45-50.
Čubrović 1997 Bibliography None Zorica Čubrović, Spolije u zidovima kotorske crkve sv. Luke, in: Naučni skup povodom 800-godišnjice crkve svetog Luke u Kotoru. Crkva svetog Luke kroz vjekove (er. V. Korać) (1997) 43-49.
Čubrović 2000 Bibliography None Zorica Čubrović, Kamena plastika iz kotorske crkve sv. Mihaila i plastike Prevlake, in: Prevlaka Svetog Arhangela Mihaila (2000) 66-72.
Čubrović 2008 Bibliography None Zorica Čubrović, Prvobitni ciborijum romaničke katedrale sv. Tripuna u Kotoru, in: Saopštenja XL (2008) 25-42.
Čubrović 2009 Bibliography None Zorica Čubrović, Srednjovjekovna sakralna arhitektura, in: Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (ed. R. Tomić) (Zagreb 2009) 58-69.
Čunčić 2009 Bibliography None Marica Čunčić, Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavskoga natpisa iz 11. stoljeća, in: Slovo 59 (2009) 123-133.
Čunčić/Perkić 2009 Bibliography None Marica Čunčić/Marta Perkić, Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke iz 11. stoljeća, in: Slovo 59 (2009) 77-122.
Đurić 1975c Bibliography None Vojislav J. Đurić, Mileševa i drinski tip crkve, in: Raška baština 1 (1975) 15-27.
Đurić 1987b Bibliography None Vojislav J. Đurić, Mileševsko najstarije slikarstvo, in: Mileševa u istoriji srpskog naroda (Vojislav J. Đurić ed.) (Beograd 1987) 27-36.
Đurić/Ivanišević 1961 Bibliography None Jelica Đurić/Rajka Ivanišević, Jevanđelje Divoša Tihoradića, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 7 (1961) 153-160.
Šakota 1984 Bibliography None Mirjana Šakota, Dečanska riznica, Beograd-Priština 1984.
Šeper 1955 Bibliography None Mirko Šeper, Prilog datiranju starohrvatskih spomenika pleterne dekoracije, in: Arheološki Vestnik (1955) 50-59.
Šerović 1925 Bibliography None Petar Šerović, Ostaci starog benediktinskog manastira sv. Petra u Bijeloj u Boki Kotorskoj, in: Starinar 3 (1924/1925) 151-156.
Šerović 1956 Bibliography None Petar Šerović, Bijela u Boki Kotorskoj, in: Spomenik SAN CV (1956) 179-195.
Šerović 1965/1966 Bibliography None Petar Šerović, Starine crkvice Sv. Petra u Bijeloj u Boki Kotorskoj, in: Starine Crne Gore 3-4 (1965/1966) 173-177.
Škrivanić 1959 Bibliography None Gavro Škrivanić, Imenik geografskih naziva srednjovekovne Zete (Titograd 1959).
Špadijer 2014 Bibliography None Irena Špadijer, Svetogorska baština. Manastir Hilandar i stara srpska književnost (Beograd 2014).
Špadijer/Todić 2016 Bibliography None Irena Špadijer/Branislav Todić, Emergence of versatile artistic personalities - Longin, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 565-574.
Štavljanin 1976 Bibliography None Ljubica Štavljanin, Bratkov minej. Kratak prikaz, in: Zbonik istorije književnosti. Stara srpske književnost 10, Beograd 1976, 21-41.
Štavljanin-Djordjević/Grozdanović-Pajić/Cernić 1986 Bibliography None Ljubica Štavljanin-Djordjević, Miroslava Grozdanović-Pajić, Lucija Cernić, Opis ćirilskih rukopisa Narodne biblioteke Srbije, I, Beograd 1986.
Šufflay 1924 Bibliography None Milan von Šufflay, Städte und Burgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters (Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften 63, 1, Wien/Leipzig 1924).
Šuica 2003 Edition None Marko Šuica, Povelja o zameni poseda između kneza Vojislava i čelnika Muse, in: Stari srpski arhiv 2 (2003) 143-166.
Šuica 2011c Bibliography None Marko Šuica, Konstantin Balšić, oblasni gospodar (?–Drač, Albanija, 1402), in: Srpski biografski rečnik 5 (Novi Sad 2011) 198–199.
Šulić 2016 Bibliography None Zidno slikarstvo grada Dubrovnika (ed. Veronika Šulić, Dubrovnik 2016).
Šuput 1970 Bibliography None Marica Šuput, Plastična dekoracija Banjske, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 6 (1970) 39-51.
Šuput 1977 Bibliography None Marica Šuput, Arhitektura pećke priprate, in: Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 13 (1977) 45-69.
Šuput 1984 Bibliography None Marica Šuput, Mramornici u Žiči, in: Zbornik za likovne umetnosti 20 (1984) 157-161.
Šuput 1988 Bibliography None Marica Šuput, Gottesmutter kirche als Kultbau im Rahmender byzantinischen Architektur ihrer Zeit, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. Vojislav Korać, Beograd 1988) 133-139.
Šuput 2000 Bibliography None Marica Šuput, Carigradski izvori arhitekture crkve Sv. Nikole u Kuršumliji, in: Stefan Nemanja - Sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje (ed. J. Kalić) (2000) 171-178.
Šuput 2003 Bibliography None Marica Šuput, Manastir Banjska (Beograd 2003).
Šuput 2004 Bibliography None Marica Šuput, Sculpture of Virgin and Child, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557), New York 2004, 84-85.
Žile 1986 Bibliography None Ivica Žile, Istraživanja na lokalitetu Sv. Đurđa Ponikve - Ledinići, in: Arheološki pregled 25 (1986) 267-268.
Žile 1988 Bibliography None Ivica Žile, Spolia i ostali nalazi skulpture i plastike u Dubrovniku do pojave romanike, in: Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 12 (1988) 175-188.
Žile 1991 Bibliography None Ivica Žile, Predromanička skulptura s otoka Lokruma, Rožata i Komolca u Rijeci dubrovačkoj, in: Starohrvatska prosvjeta III/21 (1991) 145-158.
Žile 1995 Bibliography None ivica Žile, Kasnoantički ulomci u povijesnoj jezgri Dubrovnika, Actes XIIIe CIAC, Split - Poreč 1995.
Žile 1996 Bibliography None Ivica Žile, Novi nalazi predromaničke plastike u dubrovačkom kraju, SSB (1996) 279-280.
Žile 1996a Bibliography None Ivica Žile, Starohrvatska crkva Sv. Petra i Pavla na lokalitetu Crkvine - otok Mljet, in: Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 28/2 (1996) 31-34.
Žile 1996b Bibliography None Ivica Žile, Sve manje upitnika o crkvici sv. Petra i Pavla, Slobodna Dalmacija 20. lipnja (Split 1996).
Žile 2001 Bibliography None Ivica Žile, Kameni namještaj i arhitektonska plastika prve dubrovačke katedrale, in: Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupije: zbornik radova znanstvenog skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije/metropolije (998. - 1998.), (ed. Ž. Puljić, N. A. Ančić) (Dubrovnik/Split 2001) 455-515.
Žile 2002 Bibliography None Ivica Žile, Novi nalazi predromaničke skulpture s otoka Koločepa, in: Zbornik Tomislava Marasovića (2002) 253-267.
Žile 2003 Bibliography None Ivica Žile, Predromaničko crkveno graditeljstvo otoka Koločepa (Dubrovnik 2003).
Živković (Miloš) 2016 Bibliography None Miloš Živković, Studenica: the Funerary Church of the Dynastic Founder - the Corner Stone of Church and State Independence, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić, D. Popović, Belgrade 2016) 193-209.
Živković (Valentina) 2016 Bibliography None Valentina Živković, In encountering Western culture - the art of Pomorje (Maritime lands) in the 14th century, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić, D. Popović, Belgrade 2016) 357-366.
Živković 1985 Bibliography None Branislav Živković, Žiča: crteži fresaka (Beograd 1985).
Živković 1989 Bibliography None Branislav Živković, Gračanica. Crteži fresaka (Beograd 1989).
Živković 1999 Bibliography None Valentina Živković, Zidno slikarstvo u crkvi svete Marije Koleđate u Kotoru, in: Boka 21 (1999) 119-155.
Živković 2006 Bibliography None Tibor Živković, Portreti srpskih vladara (IX-XII vek) (Beograd 2006).
Živković 2014 Bibliography None Miloš Živković, Iz ikonografskog programa Bogorodičine crkve u Studenici (1568): pojedinačne svetiteljske predstave u severnom vestibilu, in. Niš i Vizantija 12 (2014) 409-432.
Živković 2015 Bibliography None Miloš Živković, Predstave svetih monaha u zapadnom traveju Bogorodičine crkve u Studenici, in: Zograf 39 (2015) 65-90.
Срезневский 1867 Bibliography None Измаил Иванович Срезневский, Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках, Санктпетербург 1867, 20-36.
Стасовъ 1887 Bibliography None Владимир Владимирович Стасовъ, Славянский и восточный орнаментъ по рукописямъ древняго и новаго времени, Санктпетербург 1887.
Artifacts (49)
Name Class Description
Altar (parts), Ston, Church of the Virgin of Lužine Artifact The inscription on the fragment of the altar screen, found near the church: ...ORE SCE... as (IN HON)ORE SANCTAE (MARIAE?) is dated probably at the beginning of the 9th century, while some scholars are discussing another origin from the Church from the beginning of the 12th century. Its been decorated with floral and geometric design with twelve three-way interlaced circles inside which there are eight-leaf rosettes. The empty space is filled with seven-leaf palmettes. Stylistically its been connected to pre-Romanesque style. There are also parts of the lintel preserved as well as liturgical furniture.
Belgrade Prophetologion Artifact Belgrade Prophetologion (NBS Rs 652) is the oldest surviving Serbian copy of the prophetologion and dates back to the first quarter of the 13th century. Written on parchment, the manuscript stands out for the beauty of the written letters and the peculiar initials that adorn it. Most of the initials are made of geometric or floral-geometric interweaving, in which a fantastic or realistic animals are sometimes added. The initial O on l stands out on fol. 58v, which is in the form of the head of Christ Emmanuel. The eclectically conceived initials show the influence of Oriental models and Romanesque elements that reached Serbian lands via an indirect route, mostly through southern Italy. The manuscript comes from Ras, and today it is kept in the National Library of Serbia. Actually, it reached the previous National Library from Skopje and disappeared during the evacuation which occurred at the beginning of the First World War. In 1969, the manuscript was found in Germany and returned to Serbia by ransom.
Bratko's Menaion Artifact Bratko's Menaion, a collection of liturgical hymn compositions for the entire church year, is a convolute, created during the second quarter of the 13th century (between 1234-1243) and the first half of the 14th century. The manuscript is named after the scribe of the first part of the book dated in the 13th century - Presbyter Bratko. More than ten scribal hands were recognized in the copy, and the names of two more copyists - Nikola and Radoslav - were recorded. The illumination of the manuscript consists of several intertwined headpieces and small initials. The manuscripts is kept in the National Library of Serbia in Belgrade (NBS Rs 647), and it was added to the old collection of manuscripts of the previous National Library (No. 212), where it arrived as a gift from Old Serbia (from Banjan).
Bronze icon from the Patriarchate of Peć Artifact The icon with the representation of the Virgin with the baby Christ, of incongruous proportions, is probably the work of a provincial workshop. The gilded bronze icon of small dimensions (5.2x4.2x0.5cm) was made for private use. It was stored in the cavity of the wall of the Church of the Holy Apostles in Pec, built and painted during the 13th century. Today it is kept in the National Museum in Belgrade no. 26_2261.
Capital, Dubrovnik, Church of St. Andrew in Pile Artifact In the sacristy of the Church is a well-preserved capital, which in the upper zone (abacus) is decorated with single-jointed hooks, the middle is made of smooth profiled leaves, and in the lower one there are three-jointed arcades from which a heart-shaped ivy flower emerges.
Church in Zavala, altar screen Artifact Among the sculptural remains found during the excavation of the church of St. Peter in Zavala near Popovo Polje (near Trebinje), the altar screen deserves special attention. The preserved fragments are decorated with three-part ribbon ornaments, and the fragment with depictions of birds is particularly interesting. Most fragments have different geometrical ornaments and images of birds that symbolize the Eucharist. Scholars most often date it to the 9th or 10th century. It is kept in the Hercegovina Museum in Trebinje.
Ciborium from Kotor Artifact The original ciborium from the Church of St. Tryphon in Kotor dates back probably to the beginning of the 9th century. It was found in secondary use above the door leading to the sacristy of the cathedral. It is an excellent example of pre-Romanesque sculpture with characteristic interlacing and zoomorphic figures on the ciborium arcade, along with an inscription on three sides of the ciborium (the fourth side is considered to be the one built above one of the doors in the building of the neighboring Diocese and it doesn't contain any inscription). We have to emphasize that scholars disagree regarding fragments of inscriptions, whether or not they belong to the same ciborium. Considering inscription some scholars dated this ciborium between 1169 and 1178 (also, L. Mirković believes that the inscription was engraved in the 11th century on a decorated plate in the 9th century). It was probably in the cathedral until the end of the 18th century, that is, the beginning of the 19th century, when it was dismantled as part of some reconstruction of the cathedral. Its parts were then built into the walls of the cathedral itself and other surrounding buildings. Also, various solutions have been proposed for the saints mentioned in the inscription on the slab of the ciborium. The new ciborium dates around 1362.
Ciborium from Ulcinj Artifact The Ulcinj ciborium is one of the oldest (partially) preserved ciboriums. It dates back to the beginning of the 9th century. This ciborium stands out for its relief decoration with figural motifs made in the pre-Romanesque style (on the right is an image of a lion while devouring smaller animal, which on his part devours a bird, referring to the invocation of salvation (Psalm 21:22) and on the left is another lion represented above a palm tree) and a partially preserved inscription engraved along the frame of the ciborium. The frontal arcade of the ciborium was found in Ulcinj in 1937 (the exact location of the find remains unknown), then it was transferred to the National Museum in Belgrade. Since then, it has been part of the permanent exhibition of medieval heritage. In 2005, another fragment belonging to the same structure was identified allowing scholars to conclude that the ciborium had a rectangular structure and was probably positioned above the altar of the church. Apart from the names of the donors inscribed on the ciborium, namely of Gusma and her husband, the inscription mentions two Byzantine emperors Leo and Constantine, identified as Leo V and his son Constantine. This made it possible to date the ciborium and the church to the years 813-820.
Codex Marianus (Marijino četvorojevanđelje) Artifact Codex Marianus, written in Glagolitic script on parchment, was created at the end of the 10th or the beginning of the 11th century. The manuscript is now kept in the Russian State Library in Moscow (Григ 6, Муз 1689 (ф. 87)). It is not possible to determine exactly where the manuscript was created (for some it is the western Serbian regions, presumably Bosnia, others point to the territories near the border with Macedonia), but the latest research points in favor of the southern Serbian lands, possibly Travunia. It was found on Mount Athos (where it probably arrived in the 14th century), and has been in Russia since 1845. Two folios are kept in the Austrian National Library. Codex Marianus contains decoration made with pen and ink. It consists of intertwined headpieces and initials. Unusual portraits of evangelists, following Byzantine influence form the late 9th and the beginning of 10th century, deserve special attention.
Dečani Monastery, icons from the catholicon Artifact Four icons - Christ Pantocrator, Virgin Mary with baby Jesus, St. John the Baptist and St. Nicholas - adorned the middle part of the iconostasis partition of the Church of Christ Pantocrator in the Dečani Monastery. The icons were made around 1343, and were in place until the end of the 16th century, when they were replaced by new ones (those will again be replaced in the fourth decade of the 20th century). The icons are the work of one of the painters who painted the Catholicon of Dečani Monastery. In addition to their exceptional artistic value, these icons are a rare early example of icons that have been preserved in their original place.
Dečani monastery, Coffin-reliquary (sarcophagus) with the relics of the Holy King Stefan of Dečani Artifact Dečani monastery, coffin.reliquary with the relics of the Holy King Stefan of Dečani represents the only surviving and hence particularly valuable medieval Serbian coffin-reliquary (sarcophagus). Its carved geometric, floral and zoomorphic ornaments finished by painting and gilding evoke the heavenly abode the saint dwells in. From the standpoint of function, it is undoubtedly an object of the highest rank. Its shape and location –raised on tall legs beneath the holy king’s fresco portraitat the side of the iconostasis – not only materialised the saint’s praesentia but also enabled all permitted forms of veneration. In addition to the usual ‘see and touch’, the custom of lying or pulling oneself under the coffin was, and still is, believed to be particularly effective. The royal relics have been perfectly preserved and therefore remain the foci of veneration to this day.
Epitaphios (burial shroud) of King Stefan Uroš II Milutin Artifact The burial shroud or epitaphios of King Milutin, from the Museum of Serbian Orthodox Church, is assumed to have been made for the Banjska Monastery, the Mausoleum of King Milutin. It is believed that this shroud (mound-shroud/burial sheet) was created in the first decades of the 14th century (or around 1300, or during the second decade of the 14th century, or immediately after the king's death in 1321). A representation of Christ, as if lying in his tomb, surrounded by angels and seraphims was made on red etles silk and velvet with gold and silver wire and silk threads. The inscription embroidered in the lower section of the shroud is in Slavonic stating that it was commissioned by the Serbian King Stefan Uroš II Milutin: "Remember, O God, the soul of your servant Milutin Uroš. Probably the masters of this mantle were of Greek origin, it is even linked to Constantinople workshops, and it was certainly made according to Byzantine patterns. The shroud of King Milutin is kept in the Museum of Serbian Orthodox Church in Belgrade, no. 4660. Prior to reaching the Museum it was kept in the Krušedol Monastery.
Epitrachelion of Saint Sava Artifact The epitrachelion of Saint Sava (ca. 1175-1236) is kept in the Treasury of the Monastery of Cetinje (Cetinjski manastir). It is of Greek provenance and dated to the 12th century. The gold embroidered epitrachelion shows on top the Annunciation and below ten Saints with Greek inscriptions (below the Annunciation on the right from top to bottom: Saint John Chrysostom, Saint Nicholas of Myra, Saint Hierotheos, Saint Cyril and Saint Gregory of Nyssa; below the Annunciation on the left from top to bottom: Saint Basil of Caesarea, Saint Gregory the Theologian/of Nazianzus, Saint Dionysios, Saint Athanasius of Alexandria and Saint Spyridon). The epitrachelion was either deposited in the monastery by the Serbian Archbishop Danilo II (ca. 1270/75-1337) or by the Serbian Patriarch Arsenije III Čarnojević (1633-1706) in 1688, before he led the Serbian people in the so-called "Great Serbian Migration" (Velika seoba Srba) from Kosovo to the Habsburg Empire.
Hvostan epitaphios (burial shroud) Artifact The Hvostan epitaphios (burial shroud) is called after the Monastery of the Mother of God in Hvosno, 20km from the Patriarchate of Peć, where it was found (discovered). Unlike other medieval epitaphios made with the embroidery technique, this was made using painter's colors. It is considered to be the work of Byzantine masters. It dates back to the 14th century (scholars date it differently). During the Turkish time, the shroud was hidden under the ruins of the Church of the Mother of God in Hvosno, and was discovered in the 20th century. Today it is kept in the treasury of the Patriarchate of Peć.
Icon of Sts. Peter and Paul Artifact The icon of Saints Peter and Paul was a gift to St. Peters Basilica, by Queen Helen of Anjou (a nun at that time) and her sons Milutin and Dragutin, probably after 1282. In the lower register of the icon, Helen is represented with the pope, while her sons Dragutin and Milutin are painted on the sides. It is known that Queen Helen corresponded with Pope Nicholas IV, who was the head of the Roman Church at the beginning of the last decade of the 13th century (1288-1292). It is believed that it was during his pontificate that the icon was created, and then sent to Pope Nicholas IV. A few decades after the icon arrived in Rome, there was a belief that it was actually an icon that Pope Sylvester gave to Emperor Constantine the Great, at the beginning of the 4th century. Conditioned by this belief, a second layer of painting is placed over it in the 16th century (in 1535) by Leonardo of Pistoia. Than the figure of Queen Helen was replaced by the figure of Emperor Constantine, and the figures of the Serbian kings Milutin and Dragutin were transformed into "Greek nobles". On this occasion, an icon frame was added. In 1941, Pimen Sofronov restored the icon, when the younger layer from the 16th century was removed and the icon regained its appearance from the end of the 13th century. The icon is still kept today in the treasury of the St. Peter's Basilica in Rome.
Island of Mljet, Church of St. Mary, sculptural decoration Artifact The small number of preserved pieces of plastic within the Church of the Virgin of the Benedictine monastery in Mljet probably adorned the portal of the chancel. The figures were made in the Romanesque style resembling the monuments of Apulia. It dates back to the 12th century.
King Radoslav's ring Artifact The engagement ring of King Radoslav was made in gold in 1219. On the "head" of the engagement ring of Stefan Radoslav, the latter king of Serbia (1227-1234), an inscription in the Greek language, written in verse, is engraved, with which he addresses his wife - Anna Komnenos, daughter of the ruler of Epirus, Theodore Komnenos Duka. The ring was made in the Byzantine manner, probably in Thessaloniki. The exceptionality of this ring is even greater when you consider that this is the only preserved example that bears the names of members of the imperial and royal families in the act of engagement. Today, the ring is kept in the National Museum in Belgrade.
Kotor, Church of St. Mary (Collegiata), Fresco painting Artifact After the devastating earthquakes in 1979, the Church was left damaged. Restoration works followed soon after, when frescoes were found in the dome, apse, South and West walls of the Western bay, indicating the early 14th century in terms of style and iconography. A fresco of Christ Pantocrator is partially preserved in the dome, the Crucifixion is partially preserved in the apse, while the best preserved is the scene that begins the cycle of Christ's sufferings, which is Christ before Pilate, etc.
Kotor, Church of St. Mary (Collegiata), Remains of sculptural decoration of Pre-Romanesque edifice Artifact Remains of sculptural decoration found in the lower layers of the altar apse and the sacristy, as well as the remains of church furniture, allow a certain reconstruction of the Early Christian basilica that was located on the site of the present-day Church dedicated to St. Mary. The decoration consists mainly of floral, geometric motifs (interlacing) and motifs of the so-called laufer der hund. The remains of the altar architrave beam, which consists of a three-part braid and an inscription in Latin IN N(OMINE) D(OMI)NI ET S (ALVATORI)... (J)OHANNIS CVM CONIV(GE), were found. The name Ivan that is read in the inscription is probably the bishop of Kotor with his wife. More parts of the inscription were found, but they were not preserved enough to allow interpretation. Above the Early Christian baptistery, a triangular pediment with an archivolt was found carved in local yellow limestone. The interweaving and motifs are similar to the motifs of Prince Ivan's inscription, whose tombstone was also excavated. The lintel with the inscription above the portal of the church also belongs to this group and its states: IN NOMINE D(OMI)NI D(E)I SALVATORI NOSTRIS IHS XPI INTER ANTUBVUS PAX EXIENTIBUS SALVTE.
Kuti, Church of St. Thomas, fresco Artifact The remains of frescoes found in the Church of St. Thomas in Kuti date back to the 11th century. Fragments of frescoes reveal several saints' heads. They were probably made by Byzantine masters, as the similarity can be seen with the painting in the chapel and crypt of the Catholicon of the monastery of St. Luke in Fokida (Hosios Loucas), but also with the remains of wall painting in the Dubrovnik Cathedral and St. Nicholas in Koločep. Today, the found fragments are kept in the Regional Museum of Herceg Novi.
Kuti, Church of St. Thomas, parapet plate Artifact In the Church of St. Thomas in Kuti, there used to be a representative carved stone altar parapets, of which the entire parapet plate with the scene of Adoration of the Cross is the only one preserved. It is probably dated in the last third of the 11th century. The developed figural decoration is distinguished by two stylistic peculiarities - the pre-Romanesque motif of the cross filled with braids woven with a three-part strip, and on the other hand, the innovative shaping of figures and the abandonment of flatness. Today it is kept in the Local Museum Mirko Komnenovic in Herceg Novi.
Martinići, remains of sculptural decoration Artifact Fragments of low-relief sculpture with pre-Romanesque motifs of flowers, three-ribbon interlace, crosses, etc. covering the altar, the ciborium and column capitals were found. All three naves of the church were equipped with liturgical furniture. The remains of the ciborium, placed above the altar, are similar to those found in Kotor and Ulcinj dated to the 9th century, with motifs of crosses, octagons, stars and oak and ivy leaves. It also shows a resemblance to the decoration found in Zachlumia and Terbounia, which led researchers to believe that masters working on the Adriatic coast were also active in the heartland of the Balkans. The rood screen (chancel screen, cancellum) is still to be seen in situ (its bases) and numerous fragments decorated with various motifs of plaited plastic remained. The lower zone of the chancel screen of the middle nave had an inscription, of which fragments remain in Latin and Greek. The Greek text that was on the left side was proposed by Vojislav Korać (based on the opinion of Sotiris Kisas) in two variants: a. +.Ο Θ (EO)C TH ΠΡΕC (BEIA).....E TON (Π)ETR(0N)I... b. + Ο Θ (EO)C TH ΠΡΕC (BEIA)... (ΦYΛATT) E TON (Π)ETR(0N)I... The preserved part of the Latin inscription reads: + (MICH)AEL ET IOH(AN)E DIE.. ....ET GLORIA BEATO MIXAEL AR(CHANGELO):.. .....N.......LIN Remains of the Martinići plastic are kept in the Regional Museum of Danilovgrad (Montenegro).
Miroslav Gospel Artifact Miroslav's Gospel is the oldest Serbian Cyrillic manuscript and one of the most important Serbian medieval manuscripts. It was probably made for the liturgical needs of the Church of St. Peter on Lim (near Bijelo Polje) at the end of the 12th century (most likely between 1180-1187). The manuscript is named after its ktetor, Prince Miroslav of Hum (brother of Stefan Nemanja), who is also the founder of the aforementioned St. Peter's Church. The content of the codex is based on the model from Saint Sophia in Constantinople, and the decoration, first of all the three hundred initials, exudes various Western influences - from Carolingian to Romanesque. It is believed that the illuminators came from Italy or southern Dalmatia. Stylistically different is the miniature with the busts of the evangelist at the beginning of the manuscript (l. 1v), whose iconographic patterns are seen in the manuscripts of the Christian Orient. It is possible that the Miroslav Gospel was created in some coastal scriptorium, as indicated by certain elements in the language and manner of decoration. It is assumed that it reached the Hilandar Monastery during the formation of its library. It was kept there until 1896, when the Hilandar brotherhood presented it to King Aleksandar Obrenović. Today it is kept in the National Museum in Belgrade (inv. no. 1536). Sheet 166 is in the National Library of Russia, in Saint-Petersburg.
Monastery of Banjska, sculpture of a bird Artifact The fragmentarily preserved part of the architectural sculptural decoration with the representation of a bird cannot be determined with certainty where it was located within the Church of St. Stephen in the Banjska Monastery. The shape of the marble fragment suggests the possibility that it is part of an archivolt. Like the rest of the decoration, it is dated around 1315. Today it is kept in the National Museum in Belgrade, no. 26_2180.
Monastery of Banjska, sculpture of the Virgin with Christ (the Sokolica Virgin) Artifact The sculpture of the Virgin with Christ comes from the Church of St. Stephen in the Monastery of Banjska, near Zvečan. The Church was built by King Stefan Uroš II Milutin between 1312 and 1316, when this marble sculpture was made in high relief. Once painted, the sculpture was placed in the lunette of the inner portal of the Church of St. Stephen, which was built according to the Church of the Virgin in the Studenica Monastery. The Sokolica Virgin bears the characteristics of Romanesque sculptures that rarely adorned monuments in the region of Raš. The sculpture of the Virgin with Christ was found in 1920 in the Church of the nearby Sokolica monastery, which is why it is called the Virgin of Sokolica. It is still kept there.
Panik, frescoes Artifact Fragments of frescoes were found during the research of the Church in Panik. In question are fragments of heads of saints with inscriptions in Greek, so it is possible that they were done by the Byzantine masters. They are probably dated to 12th century. Today, these fragments of frescoes are kept in the National Museum in Sarajevo.
Paraenesis of Ephrem the Syrian Artifact This is one of the oldest Serbian copies of Parnaenesis. Based on one of the records, it is known that the manuscript was written in 1337 by order of the first abbot of the Dečani Monastery. The parchment manuscript is decorated with two headpieces and a large number of initials. In 1860, Serafim Ristić, an archimandrite from the Dečani Monastery, gave it to the Society of Serbian Literature (today's Serbian Academy of Sciences and Arts), in whose archives it is still kept under no. 60. And four folios are in the National Library of Russia, in Saint Petersburg (Гильф. 77).
Relic of the head of St Gregory, now lost Artifact Among written account of Župan Desa is a mention of the reliquary with a cross and enamelled decoration for thehead of St Gregory, and duo saculi cum reliquiis, qui portantur ad gulam.
Reliquary of Helen of Anjou, now lost Artifact According to written accounts Queen Helen of Anjou donated Staurotheke to the Sopoćani Monastery. The richly bejewelled reliquary in the form of a cross enshrined five pieces of the Holy Wood.
Reliquary of the Holy Cross, Hilandar Monastery Artifact The Reliquary was most likely of Constantinople provenance and dated to the 13th century. The precious relic was donated to the Hilandar Monastery by St. Sava. A stavrotheque with a Holy Cross is still kept there today.
Reliquary with the relic of the Forerunner’s right arm, the Chapel of St John the Baptist in Siena cathedral Artifact Reliquary with the relic of the Forerunner’s right arm is today kept in the crypt of the chapel of St John the Baptist in Siena cathedral. The foundation charter of the Žiča Monastery shows that King Stefan the First Crowned and his son Radoslav bestowed some of the most highly venerated Christian relics upon it, among which is the above-mentioned relic with the ultimate purpose to transfer the image of the Holy Land to Serbia, and in that way secure sacral legitimacy for the young kingdom. Later, in 1464 the Despot of Morea Tomas Palaiologos brought it with him to Siena, along with some other precious possessions, and turned it over to Pope Pius II in exchange for a handsome recompense. The relic consists of the embalmed, excellently preserved forearm and hand. The original cylindrical silver-gilt reliquary, clearly distinguishable from the later 15th-century one, is decorated with filigree ornaments, gemstones and rows of pearls. In terms of style and crafsmanship, it finds closest analogies in the work of Byzantine goldsmiths of the 10th to 12th centuries.The waist-length portrait of St John incised in the middle of its domical lid is encircled by the donor’s prayerful inscription: the Forerunner’s right arm. Protect me, Sava, Serbian archbishop. Based on analogies from the Byzantine world, it seems very likely that the relic was used on important state and church occasions. The relic enjoys the status of a highly venerated cult object ever since.
Remains of sculptural decoration (pilasters/altar screen) Artifact On the preserved slab, which may be part of the altar screen, a cross with extended ends is carved in shallow relief. Its lower arm rests directly on a three-bar circle, which is intersected by rounded three-bar ribbons, and in the axis of the composition is a multi-petalled flower. Three-pronged ribbons on the sides of the cross end with lilies. The upper decorative zone is also decorated with lilies, shaped at the end of two-bar ribbons. There is a similar motif on the pilaster with a cross whose lower end develops into a circle filled with ivy leaves.
Remains of sculptural decoration (pilasters/altar screen) Artifact On the preserved slab, which may be part of the altar screen, a cross with extended ends is carved in shallow relief. Its lower arm rests directly on a three-bar circle, which is intersected by rounded three-bar ribbons, and in the axis of the composition is a multi-petalled flower. Three-pronged ribbons on the sides of the cross end with lilies. The upper decorative zone is also decorated with lilies, shaped at the end of two-bar ribbons. There is a similar motif on the pilaster with a cross whose lower end develops into a circle filled with ivy leaves.
Ring of Stefan Konstantin Nemanjić Artifact It is a gold ring with a representation of a double-headed eagle, discovered in a tomb of the Church of St. Stephen in Banjska. According to the latest research, it is believed to have belonged to Konstantin, the younger son of King Milutin and the brother of Stefan Dečanski. The ring dates back to 1322, when Constantine tragically died of unknown circumstances. This seal ring has decoration visible in three segments - on the head (double-headed eagle), around the neck (inscription: May God help whoever wears it) and along the ring. The skill of the work testifies to a goldsmith who worked in a Romano-Gothic artisan milieu, possibly in Italy. The ring is kept in the National Museum in Belgrade, no. 26_342.
Rogačići, archivolt Artifact The preserved archivolt of the ciborium in Rogačići was made in the pre-Romanesque style. Although dated to the 11th century (in earlier literature even dated in the 12th century), the possibility that it was created in an earlier time cannot be ruled out. Fragments of the archivolt were found during the excavation of the six-leafed church in Rogačići, and today they are kept in the National Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo.
Staurotheke of King Stefan Uroš II Milutin Artifact Staurotheke of King Stefan Uroš II Milutin is kept in the Dominican Monastery in Dubrovnik, Croatia. It has the form of a double cross of sheet silver with twisted rosettes at the ends of the arms and the donor’s inscription engraved on the front and back of the handle. The important inscription states that the reliquary was commissioned by King Milutin and the Bishop of Raška Gregory II for the church of Sts Peter and Paul in Ras. It also contains the donors’ prayer for the forgiveness of sins, sanction for whoever should dare harm the church or the Holy Wood, and verses about the protective powers of the True Cross.
Staurotheke of St. Sava of Serbia, Diocesan Museum in Pienza Artifact Staurotheke of St. Sava of Serbia is today kept in the Diocesan Museum in Pienza. Along with the Forerunner’s arm, the Despot of Morea Tomas Palaiologos relinquished it to Pope Pius II, who then donated it to Pienza. The silver-gilt reliquary has the shape of a double-arm cross and is richly decorated with filigree, pearls and precious stones. The relic of the True Cross is accessible to view through two cruciform apertures sheltered by rock crystal. Besides exquisite crafsmanship the staurotheke carries a rather complex symbolism, common in this type of objects. Its handle bears a calligraphic repoussé inscription: ‘Sava, the first Serbian archbishopand patriarch’. The reliquary replaced an older one and has been reliably dated to the last quarter of the 14th century by style and workmanship, as well as by the title ‘patriarch’ attached to Sava of Serbia, which reflects the state of affairs after 1375, when the dispute between the Serbian and Byzantine churches caused by the former’s elevation to the rank of patriarchate was settled.
Ston, Church of St. Michael, frescoes Artifact Wall paintings have been partially preserved on the side walls and in the apse, while smaller fragments were discovered on the vault of the eastern aisle. In the niche of the western bay, there is a figure of a ruler with a crown and a model of the (Ston) church in his hand. It is the most famous fresco which allowed the dating of the Church (along with the inscription on the lintel). On the opposite, southern side, is an image of St. George, with a sword and a shield in his hand, next to which the inscription (GE)O(R)GIVS. Above the ruler, only the lower parts of two figures have been preserved, one in a ceremonial robe and the other unclothed and shackled in a humble position. Both are directed towards the west, so it is assumed that it is an image of a sinner and on the west wall was a scene of the Last Judgment. Some researchers date frescoes somewhere between 1051 and 1081, while others suggested earlier date (first half of the 11th century). In recent times, frescoes have been associated with close examples of Ottonian book illumination and wall painting or Regensburg illuminations from the end of the 10th century (BamStbib, Msc. Lit. 142, f 4v). Nevertheless, closest analogies are to be found in Byzantine painting of the first half and/or middle of the 11th century in the southern Italian region of Apulia (such as in the church of Sta. Marina in Muro Leccese or in the crypt near Grottaglia (Gravina di Riggio)).
Ston, Church of St. Michael, relief decoration Artifact Within the church of St. Michael in Ston, several original pieces of architectural decoration and church furnishing, dated in the 11th century, have been preserved. All openings of the early medieval building that have been preserved indicate the pre-Romanesque bas-relief style of their frames and the early medieval frescoes in the interior, which harmonize the composition with the arrangement of the windows. The relief decoration was made in the pre-Romanesque style (some of the researchers Jurković and Tomas recognize two chronological layers of the sculpture). The lintel, used in a secondary function as a tombstone, is decorated with three crosses, connected to each other by a two-bar braid; the upper field is filled with an inscription, which has been interpreted and dated differently in historiography. B. Gabričević recognized the verse in the inscription: (ARCHANGELUS) MICHAELUS FORTITER SUPER SECO PACIFICOQUE OMNES ROMANOS Among the fragments of liturgical furniture, the remains of the altar screen and ciborium can be recognized.
Studenica, Church of the Mother of God, altar trifora Artifact The trifora of the altar apse of the Church of the Mother of God in the Studenica Monastery, is made of marble and dated around 1190. Rich plastic decoration is found in the lunette, window frame and window sill in the form of relief, as well as the console supports in the form of two almost free-standing figures/statues (actually made in high relief). The altar trifora of the Studenica Catholicon is characterized by stylistic similarities with monuments of Italian Romanesque sculpture. I is interesting to note that the trifora from the Dečani Monastery is made entirely like the trifora from this Monastery.
Studenica, Church of the Mother of God, consoles Artifact The consoles of the arcade frieze of the Southern façade of the Studenica Catholicon were made of marble, around 1190, a the time of the erection of the the Church of the Mother of God. The consoles are variously decorated with motifs of human and animal heads. Student sculpture has models in Romanesque art.
Studenica, Church of the Mother of God, transenna Artifact The lead transenna on the central window of the North wall of the under-dome area of the Church of the Mother of God in the Studenica Monastery is the only preserved example of such decorated window opening in Serbian medieval art. This transenna is contemporary with the construction of the Studenica Catholicon, and dates from around 1190. The lead window sash was filled with colored glass in the larger gaps, and the decoration consists of ten medallions (once probably 12). In the center of each field there is a figural representation whose outlines are made with a series of densely drilled holes. Various motifs such as floral motifs and representations of realistic and fantastic animals, facing the center of the plate decorated the transenna. Eight preserved fields have depictions of animals, and only two have rosettes. The window frame was restored, so it is possible that certain fields were given a place that did not originally belong to them.
Sušćepan, Church of St. Stephen, parapet plates Artifact In the Church of St. Stephen in Sušćepan, two parapet plates, decorated in the pre-Romanesque style, were found. Each is divided into two square surfaces, framed by a border covered by braids of three-part strips. A griffin is represented on the upper surface of both plates, while a stylized floral ornament is placed below. These marble slabs date back to the 11th century and were then part of the iconostasis. Today, younger buildings were built (adjacent) to the wall in the same place.
The Book of Gospels of Divoš Tihoradić Artifact The Book of Gospels of Divoš Tihoradić (Дивошево јеванђеље) was discovered 1960 in the monastery church of St. Nicholas in Podvrh in the Bijelo Polje county. Its origin is dated in the first decades of the 14th century and was commissioned by the nobleman Divoš Tihoradić.
The Kumanica Gospel (the Tetraevangelion from Kumanica) Artifact The Kumanica Gospel is a manuscript from the 16th century, in which four miniatures with portraits of evangelists, dated in the 14th century, have been inserted. These author's portraits of evangelists are considered to be the most beautiful examples of the early Palaeologian style in Serbian medieval manuscript decoration. The miniatures are dated to (the first half of) the 14th century. The Kumanica Gospel are kept in the SAS Archive in Belgrade, no 69.
The Prizren Gospel Artifact The Prizren Gospel, written on parchment, in the Serbian recension of Old Church Slavonic, was most probably created in the last decades of the 13th century. It was purchased from Hadji Jordan from Skopje around 1880, in the village of Bitinja in the Sirinić area, in the then district of the town of Prizren, after which it was named. It was kept under the number 297 in the former National Library in Belgrade. Unfortunately, the manuscript was destroyed on April 6th 1941 during the German bombing of Belgrade. However, the manuscript can be studied based on black and white photographs and descriptions of previous researchers. Within the codex were 36 miniatures, mostly located on the margins of the text. Their contours were made with black ink, with a thick pen or brush, and was partially painted with a reduced palette - light blue, red, ocher yellow and warm brown. Figural representations were indirectly related to the text next to which they were painted. Among the miniatures were author's portraits of the evangelists (Matthew and Mark), various New Testament themes and figures, images of saints, etc. They were unskillfully executed and unusually iconographically resolved. The researchers recognized in them the influences of the Christian Orient, primarily works of Coptic art.
True Cross Reliquary, King Vladislav, now lost Artifact An 18th-century description of a now lost staurotheke which King Vladislav donated to the Athonite Monastery of St Paul describes this, today lost, staurotheke. In the upper part of the lid were depicted the Crucifixion and the Christ enthroned surrounded by saints, and in the lower, a king in proskynesis and an inscription in Old Serbian. The inscription, in which the ktetor prays for protection and assistance by the True Cross, reveals not only the identity of the king but also the role of the relic in the royal ideology of the Nemanjićs.
Vrutci, Church of St. Stephen, remains of sculptural decoration Artifact Fragments of bas-relief sculptural decoration found within the Church of St. Stephen in Vrutci dates back to the end of the 9th/beginning of the 10th century. These are parts of church furniture or architectural plastic made in the pre-Romanesque style - with the recognizable motif of the interweaving of three-part strips.
Vukan's Gospel Artifact Vukan's Gospel is a full aprakos, written on parchment probably between 1200-1202. The manuscript was copied by several scribes, and major part of the codex was written by the hand of the elder Simeon. The decoration of the codex consists of a large number of initials, several headpieces and two miniatures. Vukan's Gospel was written in Ras, but it was kept for a long time in the Karyes cell of Saint Sava. Bishop Porphyrius Uspensky brought it to Russia in the 19th century, where it is still today. The Gospel is kept in the National Library of Russia in Saint-Petersburg (Fn I 82), while one leaf is kept in the Library of the Russian Academy of Sciences.
Places (984)
Name Class Begin End Description
Amantia Place The Upper Town of Amantia was probably founded in the 5th century BCE and refortified during the reign of Justinian in the 6th century CE. At the end of the 5th century or at the beginning of the 6th century CE, an early Christian Basilica was built.
Amorphous Tombstones (unknown number) Place Bešlagić mentions, that according to the locals, there are several amorphous stećak tombstones at the Jasnića gaj site, about 2 km northwest of Biokovac.
Ancona Place None
Apollonija, Shën Mëri Monastery Place In the 9th century the Shën Mëri Monastery was founded on the territory of the now deserted town of Apollonia. In the late 13th century the monastery got a church.
Apolonija Place 01.01.0588 The Town of Apollonia was founded in the year 588 B.C. by Greek settlers from Korfu and Korinth. After an earthquake altered the river Vjosë in the 4th century and the repeated invasions of the 4th and 5th century the town got ruined. The extenisve privileges the town received during Roman rule allowed the development of many development and a bishop's see. In the 9th century the Shën Meri Monastery was founded on the territory of the now deserted town. (AA I, 14 (3); AA I, 528 (156-157); JG LT DIPL., 671 - episcopus civitatis Appoloniae, De la Polina, Apud Apolloniam).
Arapaj, Basilica of Shën Mëhill Place between 01.01.0491 and 31.12.0518 18.10.1081 The Basilica of Shën Mëhill was one of the oldest Christian churches in modern Albania. The Basilica was probably built during the reign of Emperor Anastasios I (491-518). Unfortunately only the foundation walls are preserved. The chapell of the basilica was used as burial site for a man and a women and served as a place of pilgrimage from the 5th to the 12thz century. Anna Komnena writes that Robert Guiscard destroyed Arapaj and the basilica on the 18th of October 1081.
Ardenica Monastery Place between 01.01.1200 and 31.12.1399 The Ardenica Monastery was founded in the 13th or 14th century during the Epirote Depostate. The monastery was renovated in the 18th century and it is suggested that Ardenica Monastery was built on an earlier christianised Artemis temple. The monastery had a very rich library which unfortunately was destroyed in a fire in the year 1932.
Arilje, Church of St. Achillius Place 01.01.1296 The Church of St. Achillius is situated in the city of Arilje (not far from Užice) and was the see of the Moravican episcopate. The first Church was probably built in the 11th century, whereas the present-day Church was renewed by King Dragutin in the year 1296 (Sp. 87), as seen on the inscription in the drum. Its a single-nave edifice, with a low transept, semicircular apse and a dome, narthex and exonarthex. It belongs to the Raška architectural style. The façade is decorated with lesenes and blind arcades. The exonarthex with a dome was added later. The Church was fresco painted with portraits of Kings Dragutin and Milutin (ktetors), Dragutin's wife Arpad Princess of Hungary Katalin, their sons Vladislav and Urošic and first several bishops of Moravice. The Church is a resting place of Dragutin's son Urošic.
Armeni Place 01.01.1431 01.01.1431 (HI SDSArv. 75 - karye-i Armeni)
Babajići, Čovića Hanovi, Necropolis with 20 Tombstones Place There are 20 tombstones of stećak-type near the hamlet Čovića Hanovi in the vicinity of the village of Babajići, some of which were used for a private house building in the 1970s.
Babijane Place 01.01.1330 (MSM GL., XII, 28 - selo Babijane).
Bajice Place 01.01.1489 (PR Čern. II, 1, str. 11 - meždu Baicami)
Bakzi Place 01.01.1416 (FC CVen. di Scut., 161 - villa clamada Bachxi).
Baleco Place between 01.01.1060 and 18.03.1067 01.01.1416 The town of Balec is said to be inhabited by the Illyrians and then by the Romans. Being destroyed after the arrival of the Slavs, a new town was build on this site, which became the capital of the region and was incorporated into the kingdom of Duklja (Zeta from the 12th century onwards). Here, the bishopric of Palachium was established before 1067. The bishopric had been alternating its status as a suffragan of Dioclea and of Bar until the 15th century. (Könighaus) The Town of Baleco lies now in ruins north of Shkodra. The town is located on the Maja Balezit near the confluence of the rivers Rrjollit and Gropes. The town is described as very vital in the year 1363, but already in 1402 it only has the status of a Pronoia and has in 1416 counted only 25 houses. (FC CVen. di Scut. 101 - cita de Belezo). Baleco can probably identified with Skanderbegs Reç Fortress.
Baljevac, Church of St. Nicholas Place 01.01.1190 31.12.1235 The Church of St. Nicholas in Baljevac was probably built in at the end of 12th and beginning of the 13th century (Enc III 72). Its a single-nave building, with a wide altar apse and three bays separated by pilasters, built of large hewn stone, while the window frames are carved from white, most likely Radočel marble. The monumental fresco painting, preserved only fragmentarily and in the lower zones, shows the stylistic features of the painting of the mid-14th century. The protection works were executed in 1935 and 1936, when the Church was covered with a structure supported by nine columns, about half a meter away from the walls of the edifice. The conservation of the frescoes was carried out in 1969.
Balldre, Church of St Veneranda Place between 01.01.1250 and 31.12.1299 The Church of St Veneranda in Balldre was built in the second half of the 13th century. Like other Northern Albanian churches, this church too shows a mix of Catholic and Orthodox iconography in its frescoes. The inscriptions of the Church of St Veneranda are in Latin.
Ballsh, Unknown Basilica Place This unknown Basilica was built in the center of an late antique town (Zindel et al. assume it was Glavinica). Many of the surrounding buildings include spolia of the church. In the ruins of the church, a inscription praising the christening of Tsar Boris and the Bulgarians and the annexation of Albania into the Bulgarian Empire.
Balša Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 87 i nap. 4 - ez vilayet-i Balsa)
Banja Place 01.01.1379 (MD Kar. trg. 141, nap 19 - Moroblachos de Bagna)
Banjska Monastery, Church of St. Stephen Place 01.01.1313 31.12.1315 Banjska Monastery is situated by the Banjska river, near Zvečan in the North of Kosovo. It was built by King Milutin in 1313 to 1315, modelled on Studenica Monastery. Its a single nave edifice with a dome and tripartite altar space. To the North and South of the central part of the Church are choirs with paracclesions next to each. Narthex has two bell-towers on its Western end. The Church is rich with Romanesque sculptural decoration (it was probably made by the same artisans who worked in the Chilandar Monastery).The most prominent sculptural decoration is the statue of the Virgin with Christ as a child (kept in the nearby Monastery of Sokolica). Some frescoes have remained, mostly under the dome.
Baošle Place 01.01.1351 (MMS., 151 - u Baošle, Bielu, Kruševicu)
Bar Place 01.01.0743 01.01.1216 The Town of Bar evolved out of a castle which was rebuilt during the Reign of Justinian. Bar was the center of the increasingly Slavic principality of Zeta and became the part of the Serbian realm in the 12th century. Šufflay described the town as well fortified and home to monuments analogous to those in Ravenna, Ragusa and Zara (AA I, 50 (11); VĆ ŽSN., 32 - civitati namque ... Avarorum.; gradь slav'ny Barь).
Bar, Church of St. Mark (Franciscan Church) Place 01.01.1288 The remains of the Church of St. Mark (Franciscan Church) is situated in the city of Bar. Its a single nave edifice with four bays (similar to the Church C in Ratac). In the central bay was a dome. Its apse is rectangular. On the North side of the Church is a sacristy consisted of two bays, and on the Western side is a chapel of unknown purpose. The ktetor was probably the Queen Helen of Anjou.
Barbaruše Place 01.01.1416 FC CVen. di Scut. 133 (villa cmada Barbarossi).
Bashtovë Fortress Place between 01.01.1456 and 31.12.1478 The Bashtovë Fortress was built between the years 1456 and 1478 by the Venetians in great haste. The Datin into the 15th century is heavily debated, because of similarities to other fortresses in e.g. Elbasan, some researchers suggest a construction during the Justinian Dynasty. Many Byzantine spolia were used during the construction. The Fortress lies far away of towns. Its purpose was probably to secure the Shkumbin river or a nearby market place.
Batina Place 01.01.1220 The Village of Batina was given by King Stefan the Firstcrowned to the monastery of Žiča (ZSp. 571 - na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь ...). The Village of Batina has not preserved and might be situated within the village boundaries of modern Gotovac.
Bejkova, Tower Place The Tower near Bejkova was built in the Late Antiquity. During the Medieval Age the fortification was renovated. It is possible that this fortification is the remain of the ancient town of Kolonja. Kolonja was the administrative centre of a Byzantine Thema during the 11th century and also during the Normano-Byzantine War at the end of the 11th and beginning of the 12th century. In 1259 the region was recaptured by the Emperors of Nicea and again in 1328 by Andronikos II Palaiologos.
Bekova, Church of St. Demetrius Place 01.01.1341 The Church of St. Demetrius in the Village of Bekova was given to the Banjska Monastery (Sp. IV 4).
Bekovo Place 01.01.1314 The Village of Bekovo was given in 1314 by King Milutin to the Banjsko Monastery (Sp. IV 3 - Selo Běkovo...).
Bela Poljana Place 15.07.1363 Bela Poljana was a hamlet of the village of Nosonina. The Serbian Emperor Stefan Uroš V (reigned 1355-1371) confirmed the donation to the courtier (čelnik) Musa (OSp. 166/Šuica 2003, 144-145).
Belci u Ibru Place 15.07.1363 The Village of Belco was confirmed to the courtier Musa in the year 1363 (OSp. 167).
Belo Polje (1) Place 01.01.1254 01.01.1348 In 1254-65 the village was mentioned (Sp. III 9.). In 1248 a path to the east in Belo Polje was mentioned (Gk XV 300).
Belo Polje (2) Place 15.07.1363 The Village of Belo Polje was given by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp 166).
Belčino u Ibru Place 15.07.1363 At the 15th of July 1363 Tsar Uroš confirmed the donation of the Village of Belčino u Ibru to the courtier Musa (Osp 166).
Benča Place 01.01.1314 31.12.1314 The village of Benča is mentioned in ca. 1314 and is localised between Plav and Budimlja (Sp IV 6 - megju Ben'ču sь Gradьč'komь megomь...).
Berat Place 01.01.0878 01.01.1281 Berat was probably founded by king Kassander of Macedonia and named after his father Antipatros. Theodosias II renamed the city to Pulcheropolis. The walls of the town were renovated by Justinian and extended with towers. After the Bulgarian conquest in the year 860, the town was named Beligrad/Belograd from which the name Berat derived. Berat was reintegrated into the Byzantine Empire in the year 1018. The lower towns were fortified in the medieval age. After the Fourth Crusade in 1204 Berat became a part of the Despotate of Epirus and it's capital. Michael II gave Berat to Manfred of Hohenstaufen; after his death it formed part of the Regnum Albaniae. In 1280-81 the region and Berat became again part of the Byzantine Empire and lost in 1345 to Stefan IV Dušan. In the year 1417 Berat was conquered by the Ottomans, who then built the citadel, the lower town and a bazar. During his rebellion, Skanderbeg unsuccessfully besieged Berat (AAI, 55 (13-14) - ad episcopatum Belogradensem; GČ KNS, 87 (48-49) - de Belgrado).
Beri Place 01.01.1451 (SLJ List. IX, 408 - quinque catonis ... Beri)
Bes Place between 01.01.1241 and 31.12.1242 (MMS 26 - u Virь u Besь).
Beška Place According to Aleksandar Loma, the toponym "Beška" derived from the Latin word of "basilica".
Beška Island, Church of St. George Place 01.01.1442 The Church of St. George was built before 1442 (Stojanović 395, Starinar 162). (LjS PP I, 400 (395) - svetagō Georgija u Gorice).
Beška Island, Church of St. Mary Place 01.01.1440 (LjS ZiN I, 276 (88) - sьzda se hramь sy prěsvetïe Bogorodice sь trudomь i ōtkupomь blagočьstivoi gospogi Ele dьšteri svetopočivšago kneza Lazara).
Beška, Church of the Bogorodica Place 01.01.1440 The Church of the Bogorodica was built by a certain Jelena the wife of Đurđe Stracimirovič (ZN 276).
Bihor Place 01.01.1450 (DA L. de F., 24, 10 - in loco vocato Bichor).
Bijaći, Church of St. Martha Place between 01.01.0800 and 31.12.0850 The Church of St. Martha was built in the first half of the 9th century. It was part of the royal complex of Bijaći and was erected on the foundations of an earlier basilica. The Church was renovated in recent times. Its a three nave edifice with a rectangular apse and was decorated with reliefs and sculpture.
Bijela (1) Place 01.01.1443 (KA Not. knj II, 588 - Radosti Zulet de Biela).
Bijela (2) Place 01.01.1443 (DA L. de F., 17, 97 - in Biella in Droghgnazi).
Bijela (3) Place (KA Not. knj. II, 588 - Radosti Zulet de Biela).
Bijela, Church of St. Peter Place between 01.01.0500 and 31.12.0800 The Church of St. Peter in Bijela was probably built in the Early Christian period (probably in the 5th or 6th century). Fragments of plaster indicate that a pre-Romanesque building was erected on the basis of the original church, which has not been researched so far. For these fragments it could be assumed that they belong to the remains of the former Benedictine Monastery of St. Peter de Campo, which is also mentioned in the charter of Pope Clement VI (1342-1352) from 1345. After the demolition of the church, the present-day church of St. Peter was built by the family Burović from Perast, and some parts of the pre-Romanesque altar screen have been preserved and included in it.
Bijelo Polje, Church of St. Nicholas (Nikoljac) Place between 01.01.1282 and 31.12.1299 between 01.01.1500 and 31.12.1599 The Church of St. Nicholas in Bijelo Polje was built before the 14th century, probably in the time of the Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321) at the end of the 13th century. It had several phases of development. The current church dates to the 16th century. It is a three-nave basilica with a dome and a semicircular apse. It was fresco decorated around 1550.
Bijelo Polje, Church of St. Peter Place between 01.01.0800 and 01.01.1000 between 01.01.1161 and 31.12.1250 The Church of St. Peter is situated in Bijelo Polje, on the Lim River, and was probably founded by the Serbian Prince Miroslav (reigned 1162-1190) before 1161-1162. It was built on an old place of cult, probably from the 9th or 10th century. (SN ZSp., 596 - koga izvoli Svety Petrь Apostolь; MD Kar. trg., 123, nap 14 - usque Limum ad ecclesiam S. Petri). It is a single nave edifice, with three bays skirted by pilasters and arches, and a rectangular apse. The Eastern and Western bays are almost equal in length, whereas the central one is much shorter and has a transverse barrel vault, in the middle of which is a square dome covered by a pyramidal roof. The construction above the vaults gave the church the look of a three-aisled basilica with a transept and a dome. In the second half of the 13th century the Western porch of the church was turned into a narthex and was painted with frescoes at the beginning of the 14th century. Also, bell-towers were added resembling the Churches of St. Tryphon in Kotor, Djurdjevi Stupovi in Budimlja and the Monastery of the Mother of God in Hvosno. The church furnishings, done in a pre-Romanesque style, were taken from the original (older) building.
Bijeloši Place 01.01.1489 (PR Čern., II, 1 str. 11 - ere Běloševiću)
Biograd, Cathedral Place 01.01.1060 01.01.1930 The cathedral of Biograd was erected before 1060 and abandoned in 1930.
Biograd, Church of St. John the Baptist Place between 01.01.1059 and 31.12.1060 between 01.01.1125 and 31.12.1125 The Church of St. John was founded in 1059/1060 by Petar Krešimir (reigned 1059-1074/75). The church was part of a monastery complex. The monastery was destroyed in the year 1125 during the conquest of Biograd by the Venetians.
Biograd, Church of St. Thomas Place between 01.01.1061 and 31.12.1062 between 01.01.1125 and 31.12.1125 The Church of St. Thomas was built shortly before 1061/1062 and was part of the complex of the Monastery of St. John. Maybe it was demolished in 1125 after the conquest of the city by the Venetians. Today's Parish Church of St. Anastasia was erected at the former monastery's place.
Birovo Place 01.01.1314 The Village of Birovo was given by Milutin to the Monastery of Banjsko (Sp IV 2 - selo Byrovo...). The Village is located in Ras, a part of Novi Pazar.
Biskupija, Church at Bukurovica Podvornice Place between 01.01.0900 and 31.12.0999 The Church at Bukurovica Podvornice was possibly built in the 10th century. It fell to ruins at an unknown point in time.
Biskupija, Church at Crkvina Place between 01.01.0850 and 31.12.0899 The Church at Crkvina was built in the second half of the 9th century. It has inscriptions of an unknown duke, and houses the sarcophagus of a nobleman, who is believed to be Duke Branimir (reigned 879- ca. 892). This church is one of five churches found in Biskupija. During the Middle Ages it was the see of the Bishop of Knin. The church was restored in the 13th century after the Tatar invasion and destroyed during the civil wars in the late 14th and early 15th centuries or by the earliest Ottoman raids in the region.
Biskupija, Church at Lopuška Glavica Place between 01.01.0800 and 31.12.0999 The Church at Lopuška Glavica was most probably built in the 9th or 10th century. It now lies in ruins.
Biskupija, Church of Holy Trinity Place 01.01.1088 The Church beneath the Serbian Orthodox Church of the Holy Trinity (Sveta Trojica) in Biskupija was most probably built before 1088 and is only mentioned in a letter of Rev. Vinjalić in the year 1746. The letter states: "[...] piu al insu verso ostro vi e la villa detta Bikupija, lontana circa tre migla a dritta linea dalla fortezza perche si va cercar li ponti ve ne sonne piu di sette; qui sono tre ruine delle fabriche; la piu vicina e la piu intatta, questa e una rotonda ottongolare, per che sia stata chiesa all'antica [...]". Based on written accounts from the 18th century, the pre-Romanesque Church had an eight-leaf ground plan (similar to the Church in Ošlje).
Biskupija, Church of St. Cecilia at Stupovi Place 01.01.1060 The Church of St. Cecilia was built before 1088, probably around 1060. It is probably to be identified with the church in front of which King Dmitar Zvonimir (reigned 1076-1089) was murdered. It fell to ruins at an unknown date. It was a three-nave edifice with three apses, and was probably vaulted. On the Western side was a narthex and a bell-tower and together they formed a westwerk. On the Southern side was a chapel.
Bistrica (2) Place The Village of Bistrica was given by King Vladislav to the Monastery of the Mother of God in Bistrica (ZSp. 590 I - ... Ja, pomoštiju i milostiju Božijeju věn'čanny kraalь vsěhь sr'bskihь zemlь i pomorьskihь, Stefanь Vladislavь, naměstьnikь onogo blaženago i oca mi, ponaavljaju i oněhь prьvodan'naja sela i potvrьždaju simь moimь hrisovulomь Bystricu okolo crьkve, Nevyzrake oboje. A tomu selu megja kako je prišьlь rьtь megu Orahovicomь, ptd.).
Bistrica (3) Place between 01.01.1254 and 31.12.1264 01.01.1455 (LjS Sp., III, 9 - Bystrica; Bv. Ar. MD 544 - Bystrica do Cera).
Blagaj, Church of Sts. Cosmas and Damian Place 01.01.1194 The Church of Sts. Cosmas and Damian is situated in Blagaj in Zachlumia, near the city of Mostar. It was built by Župan Djordje, in the time of Stefan Nemanja, as was written on the dedicatory inscription. The Church has been demolished and torn down but the remains of other Churches built in the Ponikve region (Church of St. George in Sparagovići and Church of Sts. Cosmas and Damian in Metohija), in the late 12th century, we can reconstruct how this edifice looked like. It was a single nave edifice with three bays and an apse which consists of three niches in the Eastern wall (the one in the middle was rectangular on the outside).
Blagoveštenje Monastery Place The Blagoveštenje Monastery was built somewhen in the 12th or 13th century (Enc I, 214).
Bleništi Place 01.01.1204 (AA I, 565 (166-67) - caznesio Bleuisci).
Bliništi Place 01.01.1414 (PC CVen. do Scut., 136 - San Nicolo de Chacharichi overo Blinisti)
Blizna Place 01.01.1443 (VĐ Iz Ist., 197 - selo Blizno).
Boboshticë, Church of Shen Jovani Place between 01.01.1200 and 31.12.1299 The church of Shen Jovani near Boboshticë was built in the 13th century. The church was heavily damaged by an earthquake but renovated and an Narthex was added under Ottoman rule.
Bobovišća, Island of Brač, Church of St. Martin Place The Church of St. Martin is situated South of Bobovišća, on the Island of Brač. Its a single nave vaulted building with three bays and a semicircular apse both on the outside and the inside. On the South and North wall are niches. Gothic bell tower was built in the 15th century.
Bogdašići Place 01.01.1331 01.01.1421 (SLj List. VIII, 96; KA. Not. knj. I, 231 - Ego Radoslavus, Petco, Stipan et Juroe fratres filii Bogdasce; Bogdasichi)
Bogdašići, Church of St. Peter Place 01.01.1269 31.12.1269 The Church of St. Peter is located in Bogdašići near Kotor. It was built on the fundaments of an older church in the year 1269 by Bishop Neofil of Zeta. Its a single-nave Benedictine Church with Gothic vaults, semicircular apse, rectangular chapels in the North and the South and a bell-tower in the West. In the Southern chapel frescoes in Byzantine style have been discovered. The church represents the simplest form of the Raška style. Inside the church in the Southern wall is a Latin inscription naming the artisan Regolus. Beside the church entrance in the West is a Serbian inscription naming the ktetor Neofil and the year 1269.
Bol, Island of Brač, Church of St. John and Theodor Place 01.01.1000 The Church of St. John and Theodor is situated on the Island of Brač. It was most likely built in the 11th century, above a Late Antique building, and has similarities with other churches on the Island of Brač. Its a single nave edifice with a rectangular apse both on the inside and the outside. Below the present Church, on the inner East wall frescoes were found with fragments of red, blue and yellow stripes. Also, numerous spolia were used for the construction of the later Church.
Boljanići, Bijelo groblje, Ten Tombstones Place On a small hill near the road, there are ten tombstones of the stećak type on the cemetery called Bijelo groblje. There are several Orthodox crosses on the site as well according to Šefik Bešlagić.
Boljesestre Place 01.01.1485 (DĐ Iz Ist., 198 - selo Boljesestre)
Borikovac Place 01.01.1314 Borikovac was mentioned in 1314 (Sp IV 2 - , kako se kamy valii sěmo i ōnamo u Borikov'cь, ōt Borikov'ca pod planinu uz dělь...).
Boričje, Brvi, Necropolis with Nine Tombstones Place On the Brvi hill in the vicinity of the village of Boričje there is a necropolis with 9 stećak-type tombstones.
Boričje, Necropolis with 12 Tombstones Place None
Borkovići, Mramorje, 15 Tombstones Place There are 15 stećak-type tombstones on the Mramorje site near Borkovići.
Botun Place 01.01.1314 31.12.1314 The village of Botun is mentioned in 1314 (SP. IV 5 - . A se megje Botunju zabělu: ...).
Božani Place 01.01.1497 (DĐ Iz Ist., 173 - selo Božani)
Brajići Place 01.01.1489 (PR Čern., I, 464 - i Braičei).
Bratoš Place 01.01.1307 31.12.1307 Bratoš was donated by the Serbian Queen Jelena Anžujska (ca. 1230-1314) to the Monastery of the Holy Mother of God Ratačka, which was confirmed by the Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321) in the year 1307 (Azь Stefanь Urošь, samodrьžavьnyi kralь srьbьski i pomorьsky ... i sь synomь moimь Stefanomь ... daju talanьtь svetomu hramu tvojemu, ježe jestь u Rьtьčьka, svetoi Bogorodici Rьtьčьkoi, Duboicu, Zьburina, i Brьtošь, i Toplišь, Šaptine i Spilani' i sь megami, kako je obladala gospogja mi mati kralica Jelena, i ona je dala i zapisala, to potvrьdi kraljevьstvo mi i zapisa, da je na pištu starьcemь i na odeždu slěpimь i hromymь i bratii).
Brena Place 01.01.1220 The Village of Brena was given by King Stefan the Firstcrowned to the Žiča Monastery (ZSp. 571 - na krьmu i na odějanije služeštimь mi svetomu hramu semu: selo Talьsko i sь Ratinovь i sь Zaklopitovь Lukovь, Topolьica sь Vojušami, Ribьnica i sьvsěmi obьršьmi i sь Brěnovь, Žiča sь Batinomь, Ribizi sь Črьnovь Rěkomь ...). Purkovic suggests, that Brena is situated within modern Beranovac.
Bresnik Place 01.01.1195 The Village of Bresnik was given in the year 1195 by Župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery. (ZSp. 568 I - Prьveje selo Brezova, i selo Gušterice, i selo Zasadь, selo Ćakovo, selo Poolumirь, selo Cer’e, selo Bresnikь, selo Rastište, selo Savovo, i Glavoči, selo Mlan'ča, selo Mugurice, Selo Mi ... doćje takoo da se pušta, i premo nemu monastirь Pavlica, metohь Studenice sь trimy nurïamy podь Kopaonikomь.
Breza Place 01.01.1425 (MD Kar. trg., 124 i nap 24 - ad Bresam; ui dicitur Brexa)
Breznik Place 01.01.1446 (DA L. de F., 20, 216 - in Briesnik in Piva).
Brezova (1) Place 01.01.1195 The Village of Brezova was given by grand župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery (ZSp. 568 I - Prьveje selo Brezova, i selo Gušterice, i selo Zasadь, selo Ćakovo, selo Poolumirь, selo Cer’e, selo Bresnikь, selo Rastište, selo Savovo, i Glavoči, selo Mlan'ča, selo Mugurice, Selo Mi ... doćje takoo da se pušta, i premo nemu monastirь Pavlica, metohь Studenice sь trimy nurïamy podь Kopaonikomь).
Brezova (2) Place 01.01.1343 31.12.1343 In 1343 the hamlet of Brezova, being part of the settlement Velije Polje, was donated to the Monastery of the Saints Peter and Paul in Lim by the Serbian King Stefan Uroš IV Dušan (reigned 1331-1355; Urošь četvrьti, vь Hrista Boga ver'ni i samodrьžav'ni gospodinь vsehь srьbьskihь zemlь i pomor'skihь i grьčkihь ... i priloži kraljevstvo mi crьkvi svetimь apostolomь Petru i Pavlu u Limě selo u Crьn'či Velije Polje i zaselkomь zь Brezovomь i Zagradomь i sь ljudmi, i sь megjami, i sь vsemi pravinami sela toga, i sь mlini).
Brezova u Moravici Place 01.01.1282 01.01.1348 Between 1282 and 1298, the Village of Brezova was given to the Monastery of Hilandar by King Milutin (ZSP. 389 VII / 394 VII). Tsar Dušan confirmed the donation in the year 1348 (ZSp. 389 VII - U Moravicahь Brězova i sь zaselijami. ZSp. 394 VII - U Moravicahь Brězova i sь zaselijami. ZSp. 421 16: Selo Brězova sь zselci i sь vsěmi pravinami sela toga.).
Bribir, Octachora Place 01.01.1100 Under the parish church of the citadel of Bribir an octachora was traced. By the time of the publication of Goss in 1987 the excavations had not been completed.
Brnazi, Church of St. Archangel Michael Place 01.01.0800 31.12.1242 The Church of St. Archangel Michael was built in the 9th or 10th century on St. Michael's Hill near Brnazi. A fragment of the choir-screen is preserved and shows the inscription: "INDIGNVS PECATOR FIERI R[ogavi?] ... [t]EMPORE DOM[ni]." This inscription is interpreted in such a way that the church was founded by the Croatian rulers who used the term Domnus as title. The church was destroyed during the Mongol invasion in the year 1242.
Brodarevo Place 01.01.1373 01.01.1446 (LjS Srp. rod. i let., 69; MD Kar. trg., 124 i nap. 21 - sь že Davidь sьzida crьkovь (čьsnyi hramь) svetoje Bogojavljenije Gospodně na Lomu vь městě Brodarevě; in Brodarevo).
Brodarevo, The Davidovica Monastery, Church of Epiphany Place 01.01.1281 The Church of Epiphany in the Davidovica Monastery is situated on the River Lim, near Brodarevo. It was built by Župan Dmitar as monk David (son of the Grand Prince Vukan, and brother of Grand Prince Stefan who built the Morača Monastery). (Kancelarski i notarski spisi, 1278-1301, 65-66; LjS ZiH., I, 119 (43) - Prěstavi se rabь Boži Dimitrije a zovomь Bratko). The builders and artisans came from Dubrovnik, Desina de Risa with his son Vlaho (as stated in the written documents still preserved) who incorporated Romano-Gothic elements into this Church. Its s single nave edifice, with three bays and a semicircular apse. Above the central bay is one dome, and above side chapels are two more. Narthex was added later. Fragments of fresco decoration have remained.
Broćanac, 20 Tombstones Place There are 20 stećak-type tombstones on a hill near the Orthodox cemetery in Broćanac.
Broćanac, 20 Tombstones on a Tumulus Place There are 20 stećak-type tombstones on a tumulus about 250 m northeast to the Orthodox cemetery of Broćanac.
Broćanac, One Tombstone Place Outside of a nearby Orthodox cemetery, there is a large solitary stećak-type tombstone.
Broćanac, Two Tombstones Place South to another nearby necropolis, there are two large solitary tombstones of the stećak type in Broćanac.
Brskovo Place 01.01.1220 01.01.1278 (LjS PP., I, 6 (4) - u Brьskově u trьgu; AA I, 386 (113) - de Brescoua).
Brusnica pod Rudnikom Place 14.08.1354 The Village of Brusnica pod Rudnikom was mentioned in the year 1354 (ZSp 428).
Brvenica, Poda and Donja Brvenica, 40 Tombstones Place Near the hamlets of Poda and Donja Brvenica, on a plateau of a hill, together with an active Orthodox cemetery, there is a group of 40 stećak-type tombstones according to Šefik Bešlagić.
Brvenik, Church of St. Nicholas Place The Church of St. Nicholas near Brvenik was probably built in the 14th century (Starinar VIII-IX 285). Its a single-nave edifice with a semicircular vault and apse (with proskomidia and diaconicon). The fresco decoration is poorly preserved.
Brčeli Place In the 14 century a Church in Brčeli was mentioned (Starinar VI 158).
Brčeli u Crmnici Place 01.01.1326 The village of Brčeli u Crmnici was donated by the Serbian King Stefan Uroš III Dečanski (reigned 1322-1331) to the Monastery of Sveti Nikola in Vranjina (Ako li se ne omužii, da ima hranu otь crьkve, a crьkvy svetago Nikoli da drьži selo Brьčali).
Budimlja, Monastery of Djurdjevi Stupovi (St. George) Place 01.01.1139 01.01.1252 The Monastery of Djurdjevi Stupovi (St. George) in situated in Budimlja, near Berane and was built by Stefan Prvoslav, son of Tihomir, as his mausoleum between 1170 and 1190. The monastery also served as see of the Bishops of Budva (Rl. 9, 43). (PJ Š Pam., 68 - sьzyda crьkovь ... u Budimlje svetago Geōrgïa; LjS ZiN I, 1029 (286) episkopь Budimlьsky Teofilь ... vь domu svetago velikago Strastotrьpьca Hristova Georgïa). The Church underwent several reconstructions but its plan remained the same. It is a single nave edifice with three bays and a dome. Later, in the 13th century (certainly by the 1240s), a narthex was added with two rectangular-based towers in front of it. As most researchers believe it was built by masters from the Adriatic (as seen in polychromic façade), following the model of Apulian Churches. Also, this Church is similar in plan with the Church of St. Luke in Kotor.
Budisavci Monastery, Church of Transfiguration of Jesus Christ Place 01.01.1300 31.12.1321 Budisavci Monastery is situated in the Budisavci village, 18km South-East of the city of Peć. It was built in the first half of the 14th century. Researchers believe ktetors were either King Milutin (as mentioned in the partially saved inscription) or the sister of King Stefan Dečanski. The Church was reconstructed and fresco painted in the 16th century by Patriarch Makarije Sokolović. The Church is in the form of an inscribed cross with a dome, an apse which is semicircular on the inside and rectangular on the outside and a narthex (which was renewed in the 19th century). Frescoes from the 14th century have not survived, and a new layer was made in the 16th century.
Budiša Place 01.01.1416 (FC CVen. di Scut., 96 - villa clamada Bodissa)
Budoš Place 01.01.1448 (LT St. 379 - castrum Budoch)
Budva Place 01.01.1149 01.01.1337 (FŠ LPD., 306, 326 - Budua cum Cuceua; Danilo, 251 - vь město rekomo Staryi Gradь).
Budva, Church of St. John the Baptist Place between 01.01.0650 and 31.12.0700 01.01.1200 The Church of St. John the Baptist is situated in the old town of Budva and was erected in the 7th century. It was reconstructed multiple times. The church was initially built as a rotunda and later transformed into a single nave edifice. On the Southern side, above the chapels on the ground floor, a two-storey episcopal palace was erected, and on the Northern side, from the square base, rises a bell tower with a clock (refurbished in 1850). The church houses the famous miraculous icon of the Madonna in Punta or the so-called "Our Lady of Budva" (13th to 14th centuries), which was brought to the Church of St. John the Baptist from the Church of St. Mary in Punta. Remains of fresco decoration from the 14th century are still visible on the inner Northern wall. The church has two side chapels, one in the North, the other in the South. The Northern side chapel houses the miraculous icon of the Madonna in Punta. Today the Church of St. John the Baptist is a Roman Catholic church. Immediately to the South of the episcopal palace an Early Christian basilica from the 5th and 6th centuries was excavated.
Budva, Church of St. Mary (in the Castello) Place between 01.01.0450 and 01.01.0550 between 01.01.0800 and 31.12.0899 The Church of St. Mary (in the Castello) is situated in the citadel of the old town of Budva, to the South-West of the Church of St. John the Baptist. It was built in the period of Late Antiquity (remains are still visible) and was later renewed. Several stages of development can be observed. The three-nave basilica was built in the late 5th and the beginning of the 6th century. In the 9th century it was turned into a single nave edifice, and galleries were to be found above the aisles. The remains of the church furnishing from the 9th century prove that the church was still in use at that time. Today the church is in ruins.
Budva, Church of St. Mary in Punta Place 01.01.0840 31.12.1280 The Church of St. Mary in Punta is situated in the old town of Budva. The edifice was built by the Benedictines in 840 according to the inscription on the inner side of the Northern façade. In the 13th century it became Franciscan. It is a single nave edifice with a rectangular apse and a gothic vault and leans against the city walls of Budva. A bell tower was added later above the apse, which lies in the North. In the 17th century further changes were made. The entrance to the church is in the East. The altar of the church once housed the famous miraculous icon of the Madonna in Punta or the so-called "Our Lady of Budva" (13th to 14th centuries). According to the Greek inscription on the icon it was transferred to the Church of St. John the Baptist in 1807 (prior to the siege by the French army), where the icon is still kept today. It is considered to be a miraculous icon, which is protecting the old town of Budva.
Budva, Church of St. Sabbas Place 01.01.1142 The Church of St. Sabbas is situated in the city of Budva and was consecrated in 1142. St. Sabbas was at the time a patron saint of the city, whose cult had come to the southern Adriatic from the East, by way of the Byzantine dignitaries who had served in the theme of Dalmatia. Its a single nave building, vaulted, with interior divided into three bays. Its façade is constructed with alternating blocks of greyish and rose-coloured stone.
Bunjane Place 01.01.1330 (MSM Gl., XII, 34 - Selo Bunjane)
Buruze Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 103 - karye-i Buruze)
Butrint Place The upper town of Butrint was first mentioned in the 3rd to 4th centuries, it also was mentioned as a bishop's see in 457 and 516. During the reign of Leon VI (886-911) Butrint was part of the archdiocese of Naupaktos. Bishop Arsen of Corfu described the region's wealth in fish and oysters. After the dismantling of the First Bulgarian Empire in 1020 Butrint became part of the Archdiocese of Ohrid. In the 11th and 12th century Butrint was under changing rule and involved of the wars of the Byzantines, Normans and Venetians. After the Fourth Crusade in 1204 Butrint became a part of the Despotate of Epirus and became in 1258 part of the realm of Manfred of Hohenstaufen. After Manfreds death Butrint became again part of Epirus and in 1274 of the Byzantine Empire of Michael VIII Palaiologos. In 1278 Epirus again ruled over Butrint but ceded the town to Karl I Anjou in the next year. Only in 1386 Butrint became occupied by Venice and stayed under Venetian rule until the Coalition Wars in 1798.
Bučije (1) Place 01.01.1314 The Village of Bučije was mentioned in the year 1314 (SP. IV 4).
Bučije (2) Place 01.01.1330 31.12.1330 The village of Bučije is mentioned in the border description of the Village of Komaran (DH 75 – uz pьt prětko posrěd bučja).
Byllis Place The town of Byllis was founded in the 4th century BCE. Before becoming part of the Roman Empire, Byllis was part of the Macedonian and Illyrian Kingdom and of the Byllian Koinon. In the year 30 BCE Byllis became a Roman colonia and florished until the Attacks of the Visigoth in the late 4th century destroyed the town and it emerged only in the 5th century. In 458 Byllis was a bishop's see and became one of the eight most important cities of Epirus accordikg to Hierokles. The town was destroyed and abandoned after an Slavic attack in 586. Findings of coins of Stefan Uroš IV Dušan allow to assume that soldiers and farmers still have trespassed the towns area. Byllis was home to five basilicas.
Bystrica in Brskovo Place between 01.01.1253 and 31.12.1253 between 01.01.1264 and 31.12.1264 The village of Bystrica in Brskovo was donated by the Serbian King Stefan Uroš I (reigned 1243-1276) to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston (A se selo u Brьskově Prostěnije, Stryčina, Gostilovina, Bys'trica, a zaselije mu Dobrih'nina i Bělojevina.) and a bit later as a hamlet to the Monastery of Saint Peter and Paul in Lim (Selo u Brьskově Prostěnyje, a zaselije mu Bystrica, Dobrihьnina, Gostylovina, Stričina, Plavьkovyna, Selьca, Jasenovo, a planina mu Konь, a megja Prostěnyju otь Tare u stěnu u Pělovynu, ...).
Bzovik Place 01.01.1314 31.12.1314 The village of Bzovik is mentioned within the border description of the village of Goražde in 1314 (Sp. IV 4 - i ōt tud prězь brьdo u Bьzovikь u Nikolinu cr(ь)kv').
Bělojevina in Brskovo Place 01.01.1253 31.12.1253 Bělojevina in Brskovo was a hamlet of the village of Prostěnije. In ca. 1253 the Serbian King Stefan Uroš I (reigned 1243-1276) donated it to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston (A se selo u Brьskově Prostěnije, Stryčina, Gostilovina, Bys'trica, a zaselije mu Dobrih'nina i Bělojevina.).
Ceklin Place 01.01.1489 (PR Čern., I, 464 - ot ... Ceklina).
Cere Place 01.01.1195 The Village of Cere was given by Grand Župan Stefan Nemanja to the Studenica Monastery (ZSp 598 I - Urošь četvrьti, vь hrista Bog ver'ni i samodrьžav'ni gospodinь vsehь semlь i pomor'skihь i grьčkihь ... i priloži kraljevstvo mi crьkvi svetimь apostolomь Petru i Plavu u Limě selo u Crьn'či Velije Polje i zaselkomь zь Brezovomь i Zagradomь i sь ljudmi, i sь megjami, i sь vsemi pravinami selo toga, i sь mlini).
Cerova Place 01.01.1455 (BvAr MD 544 - selo Cerova).
Cerova Glava Place 15.07.1363 The Village of Cerova Glava was given by Tsar Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 167). Cerova Glava is a hamlet of the Village of Rudnica.
Cerova na Limu Place 01.01.1253 The Village of Cerova na Limu was given by King Uroš I to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston. A Part of the Village was given to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XII - Na Limu selo Cerova i Močila, 594 VI - Selo Cerova, a meda jemu otь Črьnylьne Stěne pravo po dělu više Boroševine).
Cetina, Church of the Holy Saviour Place 01.01.0900 The Church of the Holy Saviour in Cetina was built around 900 on behalf of Count Gastica and his wife Nemira. It fell to ruins at an unknown date. The Church is of great importance, because it has the only surviving bell tower of the era before the Great Schism (1054). Its a single-nave edifice with three (rectangular, previously semicircular) apses. Narthex has an upper floor, corresponding to the so-called westwork of Carolingian architecture.
Cetinje Place 01.01.1440 01.01.1485 (KS KŽStK., 176; MMS., 531 - Zetine; Cetigne; mestě glagolěměmь Cětině).
Cetinje, Vlaška Crkva, Tombstones Place 01.01.1400 31.12.1499 Two stećci are to be found in front (to the West) of the Church Vlaška Crkva, which could date to the 15th century.
Church near Brodarevo Place A Church near Bodarevo was mentioned in the year 1443.
Church of St. Nicholas Place 01.01.1313 (AA I, 613 (182 - in Drino ad S. Nicolaum).
Church of Sv. Aleksandar de Monte Place 01.01.1367 (AA II, 228 (52) - sancti Alexandri de Monte).
Crljenice Place 01.01.1473 (FB TD., 8, (34) - iz sela Crljenice).
Crna Gora Place 01.01.1463 (DA Deb. Not., 36, 14 - Millissauus Miodruxich de Zernigera tabernorius).
Danj Place between 01.06.1216 and 30.06.1216 Dagno was probably the ancient greek fortress of Dainaa. This fortification protected the left bank of the Drin river and had a continued usage throughout the whole medieval age. The fortress was damaged in 1452 by a lightning strike and later demolished, probably by Skanderbeg (VĆ ŽSN., 31 - Danь grad(ь)).
Danj, Church of St. Mary Place 01.01.1250 31.12.1299 Church of St. Mary is situated in Danj, near Skadar. It was erected in the second half of the 13th century. Its a single nave edifice with two bays, semicircular apseand gothic vaults.
Daula Fortress Place 01.01.1451 01.01.1466 The Daula Fortress, in the region also known as Fortress of Skanderbeg, was built in the year 1451 by the Albanian prince Skanderbeg. Archeological excavations only show one Stratum of the 15th century. The fortress was destroyed by the Ottomans in the year 1466.
Delvina Place The modern town of Delvina evolved around the medieval fortification of Delvina. Four building phases were identified.
Deževa, Nikolina Crkva Place The Nikolina Church was located in Deževa (Sp IV 3).
Deževa, Spasova Crkva Place The Spasova Church was mentioned in Deževa (Sp IV 3).
Deževo u Rasu Place 01.01.1282 In Deževo u Rasu King Dragutin abducted and transferred the crown to his Brother Stefan Uroš II Dragutin (Danilo 25). In the Year 1314 King Milutin donated the Village to the Banjsko Monastery (Sp. IV 3 - I u Rasě selo Děževo, ...).
Dinoše Place 01.01.1314 31.12.1314 The village of Dinoše was donated by the Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321) to the Banjska Monastery in the year 1314 (Sp IV 5 - Sela: Dinoše, Hrastije u Podlužii, Godilje, Žaborovo, Gostilje i drugo Gostilja.; LjS ZiN., I. 445 (140) - sela Dinoše).
Dioclea Place between 01.01.0431 and 31.12.0431 between 01.01.0900 and 31.12.0900 In 431 AD Bishop Constantius of Doclea (Constantius episcopus civitatis Diocletianorum) took part at the Council of Ephesus, together with Bishop Paul of Dardania (Paulus episcopus Dardanorum). 20 years later, at the Council of Chalcedon, we find Bishop Evandrus of Doclea (Evandro Diocliae) among the participants. In the Synecdemus by Hierocles, an administrative and geographic source of the 6th century (ca. 527/28), only three cities (poleis) are listed in Praibalis, namely: Σκόδρα, Λίσσος and Δοκλέα. Among them only Δοκλέα is to be localised on the territory of today’s Montenegro, on the Northern periphery of today's capital Podgorica. Among them, Δοκλέα is to be localised on the territory of today’s Montenegro, being an excavation site on the Northern periphery of the capital Podgorica. The excavation site is surrounded by the rivers Širalija in the North, Zeta in the West and Morača in the South, was encircled by a city wall and is structured in a Western and an Eastern part. A via triumphalis cuts as central axis through the Western part. At its Western end lies a triumphal arch. Along the via triumphalis, i.e. on its Southern side, a Temple of Roma, an urban villa, a Temple of Diana as well as large and small thermae are to be found (from the West to the East). North of the via triumphalis a Basilica, a Forum and the Capitol temple are located (again from the West to the East). These monuments are roughly dated from the 1st to the 4th century AD. In the Eastern part, which is cut off from the Western part by a modern tarmac road, two basilicae were excavated. Basilica A is a three nave basilica with a semicircular apse in the interior and a polygonal apse on the exterior. It is dated to the 5th century AD and could have been renovated during the reign of the Byzantine Emperor Justinian I (reigned 527-565). To the South-West of Basilica A, a second basilica (Basilica B) was found. It is also a three nave basilica with a semicircular apse in the interior as well as exterior. Basilica B is dated to the period from the 4th to the 6th centuries. Later, a cruciform church was erected above Basilica B, which is dated to the Early medieval period (9th century?). Finally, a necropolis was found to the South-East of the city, outside the city walls, with tombs dating from the 1st to the 4th centuries. Another necropolis to the North-East is dated from the 2nd to the 5th centuries. Tatjana Koprivica identifies the aforesaid cruciform church (Basilica B) with the Church of St. Mary, which is mentioned in chapter IX of the “Letopis Popa Dukljanina” and in which King Budimir (Svetopluk, Svetopelek) was buried (in ecclesia sanctae Mariae in civitate Dioclitana), while his son and successor Svetolik was enthroned in the same church (ibique consecratus et coronatus est). Martin Homza has argued very recently in a new interpretation of chapter IX that the aforesaid Svetopluk should be identified with King Svatopluk I of Moravia (9th century), that the episode described in this very chapter should be placed on the territory of Pannonia and that it was re-worked for the purposes of the Dioclean ruler Mihailo Vojisavljević (reigned ca. 1046-1081) and his son Constantine Bodin (reigned 1081-1099) in the second half of the 11th century.
Display Case Stratigraphic unit
Divjaki Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 95 - karye-i Divyaki).
Dobra Place 01.01.1416 (FC CVen. di Scut., 76 - villa clamada Dobrea).
Dobra Voda Place 01.01.1406 (AA II, 800 (s46) - de Dobra Voda).
Dobratini Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 77 - karye-i Dobratini).
Dobrihnina in Brskovo Place between 01.01.1253 and 31.12.1253 between 01.01.1264 and 31.12.1264 The hamlet of Dobrihnina was donated by the Serbian King Stefan Uroš I (reigned 1243-1276) to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston (A se selo u Brьskově Prostěnije, Stryčina, Gostilovina, Bys'trica, a zaselije mu Dobrih'nina i Bělojevina.) and a bit later to the Monastery of Saint Peter and Paul in Lim (Selo u Brьskově Prostěnyje, a zaselije mu Bystrica, Dobrihьnina, Gostylovina, Stričina, Plavьkovyna, Selьca, Jasenovo, a planina mu Konь, a megja Prostěnyju otь Tare u stěnu u Pělovynu, ... ; LJS Sp., III 9 - a zaseli jemu: ... Dorbihьnina).
Dobrina u Jelcima Place 01.01.1220 The Village of Dobrina u Jelcima was given by King Stefan I to the Žiča Monastery (ZSp. 571).
Dobrinj, Island of Krk, Church of St. Vitus Place 01.01.1100 The Church of St. Vitus was consecrated in the year 1100 and was founded by a local nobleman called Dragoslav. The church was restored in the second half of the 20th century. Its a single nave edifice with a bell-tower on its Western side (similar to westwork in Carolingian architecture) and a semicircular apse on its Eastern side.
Dobrinja Place 01.01.1220 (MMS., 11 - sela Dobrin).
Dobro Place 01.01.1485 The Village of Dobro is mentioned in the year 1485 (ZSp. 778 III - I ešte priložihь što godě su imali Ostonki Ratko zь bratomь i su sinovcima Doně Dobro, ili e zemlja, ili e lozïe, ili gora, ili voda – svekoliko. A nimь dadohь zamenu šь nihь dobromь volomь na Začiru, zemlju za zemlju a lozu za lozu, dubь za dubь u věkь i u baštinu. I ešte imь otověkě darovahь edinu vodenica moju u Obodu, koja e prěma vodenici Komьske Crьkve, da budetь blagoslovenïe zameny; MMS., 531 & 532 - doně Dobro, ... na gorně Dobro).
Dobronik Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 68 karye-i Dobronik).
Dobrota Place 01.01.1351 (MMS., 151 - Dorota do Ljute)
Dobrota, Church of St. Elijah Place between 01.01.0900 and 31.12.1099 between 01.01.1430 and 31.12.1430 The Church of St. Elijah is situated in Dobrota in the Boka Kotorska. It is located within the Kotor Institute of Marine Biology (Institut za biologiju mora Kotor), the former Radoničić Palace, on the Plagenti Peninsula. It is a single nave vaulted edifice with three bays and a semicircular apse. On the West side, above a simply profiled flat architrave beam, there is a blind arch supported by consoles. In the interior, in the altar zone, traces of fresco paintings are preserved. The church was probably built in the 10th or the 11th century, while some written accounts state that it was built in the 15th century (around 1430).
Dol, Island of Brač, Church of St. Barbara Place between 01.01.1000 and 31.12.1100 The Church of St. Barbara is situated in Dol, on the Island of Brač. It was probably built at the end of the 11th or in the 12th century. Its a single nave edifice, with a rectangular apse both on the outside and the inside. The Church was renewed several times.
Dol, Island of Brač, Church of St. Michael Place between 01.01.0800 and 31.12.0900 The Church of Saint Michael is situated in Dol, on the Island of Brač and was probably built between at the end of the 9th century or the beginning of the 10th century. Its a single nave edifice, with interior that is divided into three bays, and has a semicircular apse both on the outside and the inside. It probably had a dome which was later demolished. Doorway on the South side of the Church has been walled up (only a small and narrow window was left). The main door (entrance) on the West side of the Church was made of ancient sarcophagus (with bottom side opened) and has a lunette.
Dol, Island of Brač, Church of St. Peter Place between 01.01.1000 and 31.12.1100 The Church of St. Peter is situated in Dol, on the Island of Brač. It was probably built at the end of 11th and the beginning of the 12th century. Its a single nave edifice which was modified mostly in the 14th and the 19th century. Bell tower was added in the 14th century (artwork of a certain Nikola), windows were expanded, etc.
Dol, Island of Brač, Church of St. Vitus Place 01.01.1090 The Church of St. Vitus is situated on the Island of Brač, near the village of Dol, built probably at the end of the 11th century. Its a single nave edifice with a semicircular apse, both on the inside and the outside. Remains of outer walls, traces of an altar partition and a built-in seat along the West inner part of the Church wall are still visible.
Dolac Place 01.01.1363 (AS OSp., 166 - selo Dolcь).
Dolac, Church of Bogorodica Place The Church of Bogorodica in Dolac was built between 1441-1451 (ZN 295).
Dolna Treskavica Place 15.07.1363 The Village of Dolna Treskavica was confirmed by King Uroš V to the Serbian nobleman Musa (OSp. 166).
Dom Place 01.01.1431 (SN ZSo., 389 - karye-i Dom).
Domini Place 01.01.1416 (FC CVen. di Scut., 162 - villa clamada Domini).
Donja Brezna, Stubline, 33 Tombstones Place There is a group of 33 stećak tombstones on the Stubline site near the modern Orthodox cemetery.
Donja Brezna, Three Tombstones Place There is a group of 3 stećak-type tombstones situated about 100 m southwest to the Stubline group.
Donji Humac, Island of Brač, Church of St. Elijah Place between 01.01.1000 and 31.12.1300 The Church of St. Elijah is situated in Donji Humac, on he Island of Brač. It was built probably between the 11th and 13th centuries, on the remains of a roman mausoleum. Its a single nave edifice with an apse that is rectangular on the outside and semicircular on the inside. The building is vaulted, and has niches in the walls on both sides. A lot of antique spolia have been built-in, such as some reliefs, capitals, etc.
Donji Humac, Island of Brač, Church of St. Luke Place between 01.01.1090 and 31.12.1100 The Church of St. Luke is situated in Donji Humac, on the Island of Brač. It was probably built at the end of the 11th and the beginning of the 12th century. Its a single nave vaulted edifice with interior that is divided into two bays. Semicircular apse is on the Eastern side of the Church. On the West wall of the church Davor Duvorčić once found a drawing of a ship with sails, engraved in still fresh plaster, dated at the time the Church was erected. Next to the Church is a Early Christian sarcophagus with a cross.
Donji Muć, Church of St. Peter Place between 01.01.0888 and 31.12.0888 The Church of St. Peter in Donji Muć was founded in the year 888. Its founder is a certain Branimir. The date and founder are documented by an inscription on the choir-screen: "BRANIMIRI ANNORVM XRISTI DE VERGINE CARN[em] UT SVMPS[it] S[unt] DCCCLXXX ET VIII VI QVE INDIC[tio]." In the year 1871 the remains of the Church of St. Peter were found underneath the parish church (Church of our Lady) of Muć.
Dosudje in Plav Place between 01.01.1282 and 31.12.1298 02.05.1355 The village of Dosudje in Plav was donated by the Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321) to the Monastery of Chilandar (U Plavě selo Dosuge i sь zaselijemь; U Plavě selo Dosugje i sь zaselïjami, SN ZSp., 390 - selo Dosug). This donation was confirmed by the Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan (reigned 1331-1355) in the year 1348 (Selo u Plavě Dosuge sь planinomь i sь megjami) and again in 1355 (i u Plave selo Dosugje sь zaselinami, kako piše hrisovulь svetago kralja).
Dovolja Monastery Place The Monastery of Dovolja was mentioned in the 15th century (Enc I 616).
Draga u Jelcima Place 08.02.1314 12.03.1316 The Village of Draga was given by King Milutin to the Banska Monastery (Sp. IV 4 - I na Jelьš'cahь na Drazě zьd'ci i sь svoimь si selomь).
Dragalj, Nine Tombstones Place There is a group of nine stećak-type tombstones on a hill near Dragalj.
Dragalj, Podvrsnik, Eight Tombstones Place There is a group of eight stećak-type tombstones on the Podvrsnik site near the village Dragalj. There are also several graves with crosses.
Dramići Place 01.01.1314 The Village of Dramići was given by King Milutin to the Banjska Moanstery (Sp. IV 4 - Selo Dramiki čьto je Haračugь drьžalь i sь svoimi megjami).
Dranove Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 57 - karye-i Dranove).
Dranovice Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 62 - karye-i Dranovice).
Dračovice Place 01.01.1431 (HI SDSArv.,33 i 38 - karye-i Dracovice)
Drenova Place 01.01.1425 (MD Kar. trg. 124, nap. 24 - ad locum qui dicitur Drinova).
Drenovac Place 01.01.1348 31.12.1348 The village of Drenovac was donated by the Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan (reigned 1331-1355) to the Monastery of Chilandar (Selo Drěnovьcь, Brodьcь, Sedlarevo i sь Izbicami, i u gornjemь Polozě selo Štenče i sь Vlьkovnomь).
Drenovo (1) Place 15.07.1363 The Village of Drenovo was given to the nobleman Musa by Tsar Uroš V (OSp. 166 - selo Drěnovo).
Drisht Place between 01.01.0969 and 31.12.0976 01.01.1476 The fortified settlement of Drisht was first mentioned in the reign of John I Tzimiskes (969-976) but can be traced back to the Roman town of Drivastum; it probably even was an earlier Illyrian fortification. In 1184 the Serbian king Stefan Nemanja of Rashka conquered Drisht, after the fall of the Serbian Empire in the second half of the 14th century the town became independent and minted their own coins. From 1369 to the 14th of April 1396 the Albanian noble family of Balsha ruled Drisht until they had to cede to Venice. During the Venetian rule (1396-1404) an cistern was added to the fortress. In 1476 the Ottomans conquered the fortification and the Christian population fled to other Venetian territories, resulting in Drisht loosing its importance and diminished.
Druza Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 119 - karye-i Druza).
Dubac, Church of St. Stephen Place The building time of this church is unknown, and the church itself was destroyed during the construction of the Adriatic Highway.
Dubovo Gaje Place 01.01.1220 (MMS., 11 - Dubovo Gaje).
Dubrava, Early Christian Church Place During a survey in autumn 2022 Mihailo Popović, Johannes Tripps and Bernhard Koschiček-Krombholz came across the excavation of this Early Christian church in Dubrava. Today it is called Svi Sveti ("All Saints").
Dubrovnik Place 01.01.0900 01.01.1222 Dubrovnik, in Italian Ragusa, port of Dalmatia, in South-Eastern Croatia. Situated on the Southern Adriatic Sea coast, it is usually regarded as the most picturesque city on the Dalmatian coast and is referred to as the "Pearl of the Adriatic". Dubrovnik (derived from dubrava in Serbian/Croatian, meaning "grove") occupies a promontory jutting into the sea under the bare limestone mass of Mount Srdj. The port's sea fortifications rise directly from the water's edge, and the massive round tower (completed 1464) of the Minc̆eta Fortress dominates the city on the landward side. The old city of Dubrovnik was designated a UNESCO World Heritage site in 1979. The city was founded about 614 as Rausa, or Ragusium, by Roman refugees fleeing the Slav and Avar sack of Epidaurus, just to the South-East. A colony of Slavs soon joined the Romans there, and from an early date the city formed a link between two great civilisations. After the fall of Rome, Dubrovnik was ruled by the Byzantine Empire. From the 9th to the 12th century Dubrovnik defended itself against foreign powers, and in the period 1205 to 1358 it acknowledged Venetian suzerainty, though it retained much of its independence. The city-republic was liberal in character, affording asylum to refugees of all nations. In 1272 the city received a statute that incorporated Roman and local practices. Situated at the seaward end of overland trade routes to Byzantium and the Danube region, it became a great mercantile power. Ragusan land trade flourished throughout the Balkans. In 1420, when Dalmatia was sold to Venice, Dubrovnik remained a free city in all but name. For centuries the people of Dubrovnik were able to preserve their city-republic by skillful maneuvering between East and West. A strategic treaty with Turkey protracted Dubrovnik’s liberty and maintained the opportunity for a major trading role between the Ottoman Empire and Europe. In 1667 an earthquake destroyed parts of the city, including the cathedral and many monasteries and palaces, and killed as many as 5,000 residents. The republic did not regain its prosperity until the Napoleonic Wars. From 1800 to 1805, as the only neutral Mediterranean state, it secured a large share of the carrying trade. Napoleon I (reigned 1804-1815) subjugated Dubrovnik in 1808, and the Congress of Vienna (1815) gave Dubrovnik to Austria; in 1918 it was incorporated into Yugoslavia. (FR D., 401 - urbs Rausium; AA I, 60, nap. 2 (16) - civitate Labusedi (!), archiepiscopus appellatur Ragusinus; FŠ LPD., 320 - Ragusium appellata est. Sclavi vero(eam) Dubrovnich appellaverunt; SN ZSp., 586 - prědь Dubrovьnikomь).
Dubrovnik, Church of St. Andrew in Pile Place 01.01.0900 31.12.1000 The Church of St. Andrew is situated in Pile, in Western part of Dubrovnik, outside the city walls. It was probably built between the 10th and 11th century. Its a single nave edifice with three bays and a dome. After the establishment of an independent chaplaincy at the parish of St. Michael in 1512, the early medieval church served as the presbytery of a larger church building. Today from the original medieval Church of St. Andrew, the Eastern wall with the apse has been largely preserved while the rest of the building has been remodeled.
Dubrovnik, Church of St. Blaise (St. Mary) in Pustijerna Place between 01.01.0972 and 01.01.1020 between 01.01.1060 and 31.12.1171 The Church of St. Blaise (St. Blaise/Sv. Vlaho is a patron saint of the city) is situated North of Pustijerna in Dubrovnik. It was built in 972 after the saint miraculously saved the city. In the 12th century a new edifice was built (on the grounds of previous one) dedicated to St. Mary, on the request of its ktetor King Richard of England and a first mass was held in 1197. Under the floor of today's baroque cathedral the remains of the early medieval Church of St. Blaise were found, preserved to a height of about 2 m. Even though researchers disagree over the original plan of the Church it was probably a three nave basilica with a dome, that has been expanded over time. Three phases of construction of the early medieval Church have been established, in 972, around 1020 and in 1060. Later, in 1171 a new Church dedicated to St. Mary was built. Also, remains of stone furnishings and sculpture have been found, as well as fragments of fresco decoration.
Dubrovnik, Church of St. John in Pustijerna (Gospa od Karmena) Place The Church of St. John (sancto Johanni de Papiss) as located in the far eastern part of Pustijerna in Dubrovnik (the southeastern fortress is named after the Church) and in the 17th century, over the remains of the Church, a new building was erected - Gospa od Karmena. Its was a single nave building with an apse (semicircular on the inside and rectangular on the outside), built probably in the 9th century and in the 11th century, with the addition of lesenes and girdles in the interior, it became a vaulted edifice. In the 13th century the Church was extended on its Western side. In the 17th century, a new building was erected on the grounds of the former, now destroyed, Church of St. Ivan. Numerous fragments of stone decoration were found during archaeological investigations.
Dubrovnik, Church of St. Luke Place between 01.01.1100 and 31.12.1150 The Church of St. Luke was probably built in the first half of the 12th century. It is now part of a larger Gothic church.
Dubrovnik, Church of St. Nicholas in Prijeko Place between 01.01.1000 and 31.12.1050 The Church of St. Nicholas is situated on the North-Eastern part of Dubrovnik, in Prijeko, on a very important urban point and on a cliff that rose steeply above the lowland part (campus). It is also known by different names such as Ecclesia S. Nicole de Campo, appresa Doghana, Saneto Nicola de piazza or Saneto Nicola in salinize, because in the 14th century was built another Church dedicated to St. Nicholas. The Church of St. Nicholas in Dubrovnik is mentioned around 1100 in connection with the war between Dubrovnik and the Serbian King Konstantin Bodin (reigned 1081- ca. 1099). It's a single nave building with four bays and a dome, similar to the Church of St. Peter in Omiš. Its apse is semicircular inside and rectangular on the outside. The walls of the apse and dome were decorated with shallow semicircural niches. In the course of time the Church was rebuilt several times. The northern lateral nave was annexed to the original pre-Romanesque church and the altar area was rebuilt. The southern side, dome and apse still have shallow decorative niches.
Dubrovnik, Church of St. Peter Place 01.01.0998 31.12.0999 The Church of St. Peter is situated in Dubrovnik,East of the byzantine castle (Castello), and was probably built at the end of the 10th century and is the oldest cathedral in the city. The cathedral complex has not survived, and what has remained is the crypt that now lies underneath the Baroque Church of St. Catherine. The oldest mention of the Church is in the document from 1386. By the 16th century the Church was altered, especially after the earthquake in 1667 when it was rebuilt and incorporated into the new Church of St. Catherine. During the 19th century the Church has undergone significant changes. The Church was a three nave basilica with a transept and a dome, with an apse on the East side which is rectangular on the outside and semicircular on the inside, with a crypt bellow the apse and the nave. Some researchers assumed that the narthex on the West side was framed by bell towers. Therefore its an edifice with a strong Byzantine and Western (Romanesque) influence. The facade was divided by shallow niches. Numerous stone church furnishing including capitals, pilasters, lintels, ciborium, altar screen, etc. has been found testifying the time of the construction.
Dubrovnik, Church of St. Stephen Place between 01.01.0770 and 31.12.1000 31.12.1200 The Church of St. Stephen was, according to local tradition, the first Church built in Dubrovnik. This would date its construction to the 8th century. It was first mentioned by Emperor Constantine VII Porphyrogenitus's (reigned 913-959) 'De administrando imperio' in 949, indicating that the Church is situated in the center of the city housing the remains of St. Pancras. It is a single-nave edifice with an apse semicircular inside and rectangular on the outside. It was built probably in the 8th and 10th century, and later in the so-called Romanesque period, 11th and 13th century, the Church was extended on its Eastern and Western part. On the inner side of the north and south walls a clear division between these two construction phases can be seen. Fragments of stone sculpture has been found and is dated widely - from the 8th to the beginning of the 12th century. Extensions continued in the late medieval and early modern period changing the overall appearance of the Church. After a massive earthquake in 1667 the Church was severely damaged and was never restored.
Dubrovnik, Church of Sts. Cosmas and Damian Place between 01.01.0900 and 01.01.1050 between 31.12.1250 and 31.12.1700 The Church of Sts. Cosmas and Damian (today's Church of St. Bartola) is situated within the complex of the Bishops Palace (Palace Sarkočević) in Dubrovnik. It was probably built in the 10th or the beginning of the 11th century. According to an inscription from 1749 at the side entrance of the building near the Church we are familiar with the former dedication of the Church. In the 11th century the Church was given to the Benedictines and was demolished in the 13th century. The Church was a single nave vaulted building similar to the Church of St. Peter and Paul in Mljet and St. Philip and Jacob in Pelješac. On the west facade of today's church of St. Bartola remained a fully preserved decorated portal that originally belonged to the Church of St. Cosmas and Damian. At the end of the 18th century, the Sorkočević Palace was built next to the Church of St. Bartola.
Dubrovnik, St. Mary of Castellum (Sv. Marija od Kaštela) Place 01.01.0800 31.12.1100 The Church of St. Mary of Castellum (Sv. Marija od Kaštela) is situated in the South-Western part of Dubrovnik. The original appearance and typical affiliation of the pre-Romanesque church of St. Mary is not known. Based on the decorative features of the pilaster above the entrance door and another with a cross motif, the Church can be dated to the end of the 8th or the beginning of the 9th century. The Church probably turned into a cathedral when it was built to the South side next to the smaller and older church of St. Sergius and Bacchus (built in the 6th century). Some researchers suggest that it is possible that the current chapel dedicated to St. Mary, in the monastery complex, is actually a former Church of St. Mary. In the 12th century it became a Benedictine monastery.
Dubrovnik, the Sigurata Church in Prijekom Place between 01.01.0900 and 31.12.1075 The Sigurata Church is located in the northwestern part of the Prijeko area, in the historic center of Dubrovnik, near the Franciscan monastery. Today it's part of the nunnery of the Franciscan school sisters. The name Sigurata comes from the Latin name for the Transfiguration of the Lord - Transfiguratio Domini. It was a single nave edifice with a dome. The building was divided into three bays with semicircular vaults and an apse that is semicircular inside and rectangular on the outside. Today, the Church is a three-nave building as a result of the last major reconstruction that took place after the earthquake in 1667. Two aisles were added and connection with the side aisles was established by removing the walls between the girders in all three aisles. Research in the 20th century identified two older phases of construction. The first points to the crossroads of late antiquity and the early Middle Ages (from the 6th to the 8th century), the second to the early Middle Ages (9th century), while the pre-Romanesque single-nave building with a dome probably dates from the 10th or the 11th century. The church changed after that, and it probably got three naves even before the great earthquake. Fragments of fresco decoration probably date in the 14th century. It recalls characteristics of the Churches of St. Peter in Omiš, St. Nicholas in Dubrovnik and St. Michael in Ston.
Duga Place 01.01.1485 (BĐ Iz Ist., 198 - sa selom Duga).
Dukat Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 39 - karye-i Dukat).
Dumljani Place According to Aleksandar Loma, the toponym "Dumljani" derived from the Latin "Delminium, Delminum" and the ethnonym "Delmatae, Dalmatae".
Dunave, Church of St. Mary (Male Gospe) Place 01.01.1000 The Church of St. Mary (Male Gospe) is located to the East of the settlement of Dunave in the parish of Mrcina. The church was severely damaged by an earthquake in 1979, and a new church was built in its place in 1982. A fragment with Glagolitic letters, carved by a certain Goneslav, was discovered among the building material of the old church, making it the oldest historical source about the church. The original ground plan of the early medieval church, from which the inscription originates, is not known.
Dupila Place between 01.01.1233 and 31.12.1233 between 01.01.1242 and 31.12.1242 The village of Dupila is mentioned between the years 1233 and 1242 (MS 26 - medu Dupilou).
Dušmeni Place 01.01.1404 (AA II, 751 (232) - quondam Dusmani).
Dvorište Place 08.02.1314 12.03.1316 According to the edition of the charter and the secondary literature it is unclear, whether dvorište is a place name or a farmstead. For the time being, we consider it to be a toponym. The hamlet of Dvorište is mentioned in 1314 (Sp. IV 4 - i nis' potokь u rěku konь dvorišta u Gorije čelo...).
Elbasan, Lower Town Place 01.01.1466 01.01.1513 (H. Ruvarac, Stadt Konuch in der Serb. Annalen, Archiv für Slavische Philologie XVII, 1895, 568-572, ĆT TSSp., 142 - gradь rekomi Konjuhь, i sьzida Novi Gradь; una colonia, chiamata Valnia; del sangiaco di Elbasan).
Elbasan, Monastery of St. Jovan Vladimir Place 01.01.1381 (AA II, 375 (89) - crьkvu svetago Iōana Vladimira).
Elbasan, Upper Town Place between 01.01.0001 and 31.12.0199 Elbasan was probably founded during the 1st or 2nd century on the Via Egnatia. It was fortified in the 4th century and pillaged by the Goths during the 5th century. Also some churches were built during the time. After 519, when Scampis was mentioned as a bishopric, the town fades from sources. It was rebuilt in the year 1466 by Sultan Mehmed II., while the siege of Kruja, and called Il-basan.
Epikaria Place 01.01.1330 The village of Epikaria was situated in the area of the modern Albanian village of Puka (AA I, in the added maps).
Ferca Place 01.01.1343 (AA I, 834 (254) - hibernis ... Pherza).
Fleti Place between 01.01.1400 and 31.12.1499 The castle of Fleti was probably built in the 15th century, although some researchers suggest a building in 1281. The castle consisted of two towers connected by walls. One of the towers lays in ruins and the wall has disappered. This castle was used to secure the road to Gjakova.
Fortification of Selo Place 01.01.0500 The fortified settlement of Selo was abandoned during the time of the Roman Empire, but was resettled in the 6th century after the Slavic invasion.
Fortifications on Trajan Mountain and Mok Hill Place The fortifications on Trajan Mountain and Mok Hill were probably built in the early iron age and continously used during ancient and medieval periods. It probably could be identified with the town Diabolis which was an important base for the wars of Basileus IV the Bulgar Slayer in his wars against the Greater Bulgarian Empire. Maybe Alexios I Komnenos also used it in his wars agains the Normans of Robert Guiscard in 1108. The fortification was probably abandoned in the late medieval age in favour of the newly founded town of Voskopoja.
Gabrili, Church of St. Demetrius Place 01.01.1090 01.12.1100 The Church of Saint Demetrius in Gabrili, in the Kanali (Konavli) region, was possibly built in the late 11th century, although it has parts which date back to the 9th century. It makes it the oldest preserved Church in Konavli. Its a single nave edifice, with a quadrilateral apse on its Eastern side, which makes her similar (in plan) to the Church of St. Michael the Archangel in Ston (without a dome). The facade is decorated with rosettes. The Church fell to ruins at an unknown date.
Gaduči Place 01.01.1416 (FC CVen. di Scut., 161 - villa clamada Gaduci)
Gebanci Place 01.01.1444 (SLj List., IX, 204 - villa ... Gebanzi).
Genemi Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 103 - karye-i Gönömi).
Gerice Place 01.01.1431 (HI SDSArv., - karye-i Görice).
German Place 01.01.1431 (HI SDSArv., 88 - karye-i German)
Gjirokastra Place Gjirokastra was first mentioned in 1388-1389 because of a rebellion against Byzantine rule. Gjirokastra was part of the faciton which supported Andronikos III (sic! Karaiskaj). In the second half of the 14th century, Gjirokastra was ruled by the Albanian noble family of Zenebisi. In 1399 Despot Esau unsuccessfully besieged Gjirokastra. In 1418 the town was ceded to the Ottoman Empire.
Glavati Place 01.01.1438 (RK S KŽSTK., I, 153 - Glavati, Glavaeti)
Glavotok, Island of Krk, Church of Saint Chrsysogonus Place 01.01.1100 The Church of St. Chrsysogonus (Sv. Krševan) was built at the end of the 11th century. It was a pilgrimage church for fishermen and sailors. The church is still sometimes in use.
Glboko Place 01.01.1314 The Hamlet of Glboko was mentioned in the year 1314 (Sp IV 2 - selo Glьbokō; LjK Sp., IV, 2 - selo Glьbokō).
Glisnica, Podglavica, 22 Tombstones Place According to Šefik Bešlagić, 22 tombstones of stećak type are to be found on a hill near the hamlet Podglavica in the vicinity of Glisnica. There is a modern Orthodox cemetery next to the site.
Glisnica, Čardak, Necropolis with Four Tombstones Place Šefik Bešlagić mentions a necropolis on the Čardak site near the hamlet Rovići with four stećak-type tombstones.
Gluha Vas Place 01.01.1314 01.01.1448 The Village of Gluha Vas was given in the year 1314 by King Milutin to the Banjsko Monastery (SP IV 2 - I Gluha vьsь, kolo v'se i sь rudari; i dohod'ke da daju cr(ь)kvi kako su davali kral(jevь)s(t)v(u) mi; LjK Sp., IV, 9 - u Gluha Vьsь; DA L. de F., 21, 294 - Gluchauiza).
Gluhi Dol Place 01.01.1371 (AA II, 274 (63) - de Çetta da Gluchi Dol)
Glušci Place 01.01.1314 The Village of Glušci was given at the 15th of july 1363 by Tsar Uroš to the Serbian nobleman Musa (OSp 167).
Gluščevina, Necropolis with 13 Tombstones Place There is a necropolis with 13 stećak-type tombstones on a hill near the village Gruščevina.
Gluščevina, Runjava glavica, Nine Tombstones Place There are nine tombstones of stećak-type on the Runjava glavica hill near the village Gruščevina.
Gnila Place 01.01.1220 (MMS., 11 - sela ... Gьnila).
Godinje Place 01.01.1234 31.12.1242 The village of Godinje was donated by King Vladislav Nemanjić (reigned 1233/1234-1241/1242) to the Monastery of Sveti Nikola (Daju selo svetomu Nikolě Godynje sь Rěkovь). (MMS., 26 - Godynje sь Rěkovь)
Goličь in Gorska Župa Place 01.01.1220 31.12.1220 The village of Goličь in Gorska Župa was donated by the Serbian King Stefan Prvovenčani (reigned 1196-1227) to the Monastery of Žiča (A se u Zetě sela: Trěbole, Plavnici, u Gorskoi Župě Goličь).
Golubovci Place 01.01.1347 31.12.1348 The village of Golubovci was donated by the Serbian Emperor Stefan Uroš IV Dušan (reigned 1331-1355) to the Monastery of the Holy Archangels Michael and Gabriel near Prizren (Gk XV 293).
Gorane Place 01.01.1330 (MSM Gl., XII, 30 - selo Gorane).
Goransko, Monastery of Piva, 20 Tombstones Place There are 20 stećak tombstones incorporated in the walls of the church of the monastery of Piva, which were probably part of a former necropolis that existed here before the church was built.
Goransko, Sinjac, Necropolis with 16 Tombstones Place On the Sinjac site near Goransko, there is a necropolis with 16 stećak-type tombstones.
Goražde Place 01.01.1314 31.12.1314 The village of Goražde was donated by the Serbian King Stefan Uroš II Milutin (reigned 1282-1321) to the Monastery of Banjska (Sp IV 4 - I u Budimli selo Goražde).
Goražde, Church of St. Nikolina Place The Church of St. Nikolina was situated within the boundaries of the Village of Goražde (Sp IV 4).
Gorica Place 01.01.1387 (AA II, 347, nap (81) - Sancta Maria de Goriç de Ludrino).
Goričani Place 25.11.1442 01.01.1451 The village of Goričani is mentioned in 1442. It is here that the Serbian Princess Jelena Balšić (1366/71-1443) wrote her testament (SLj List. IX, 408 - quinque catonis ... Gorizane).
Gornja Brezna, Ten Tombstones Place Next to the Orthodox church and an abandoned cemetery in the village itself, there is a group of ten stećak-type tombstones. This is a remnant of a former large necropolis.
Gornji Matejevac, Latin Church Place 01.01.1070 The Church in situated in