Prostěnije in Brskovo

Prostěnyje, Простѣниѥ, Простѣныѥ
Begin between 01.01.1253 and 31.12.1253
End between 01.01.1264 and 31.12.1264
Properties
ID 119184
System Class
Case Study Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška
Place Village
Description

The village of Prostěnije in Brskovo was donated by the Serbian King Stefan Uroš I (reigned 1243-1276) to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston (A se selo u Brьskově Prostěnije, Stryčina, Gostilovina, Bys'trica, a zaselije mu Dobrih'nina i Bělojevina.) and a bit later to the Monastery of Saint Peter and Paul in Lim (Selo u Brьskově Prostěnyje, a zaselije mu Bystrica, Dobrihьnina, Gostylovina, Stričina, Plavьkovyna, Selьca, Jasenovo, a planina mu Konь, a megja Prostěnyju otь Tare u stěnu u Pělovynu, ...).

Relations

Events (1)
Name Class Begin End Description
Donation of Prostenije u Brskovy Acquisition 01.01.1253 The Village of Prostenije u Brskovy was given by King Uroš I to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston. A part of the village was given to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSP. 601 XI, 595 XII).
References (2)
Name Class Pages Description
Purković 1939/40 Bibliography 132 Miodrag A. Purković, Popis sela u srednjevekovnoj Srbiji, in: Godišnjak Skopskog Filozofskog Fakulteta 4/2 (1939/40) 53-160.
ZakSpom Edition 595, 601 Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka (ed. Stojan Novaković, Peta knjiga nagradjena iz zadužbine d-ra Nikole Krstića, Beograd 1912).