Donation of Gostilovina u Brskovu

Begin 01.01.1253
Properties
ID 118811
System Class
Case Study Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška
Event Donation
Description

King Uroš I gave the Village of Gostilovina u Brskovu to the Monastery of the Mother of God in Ston, although some parts of the village were given to the Monastery of Sv. Peter and Paul in Lim (ZSp. 601 XI).

Relations

Places (1)
Name Class Begin End Description
Gostilovina in Brskovo Place between 01.01.1253 and 31.12.1253 between 01.01.1264 and 31.12.1264 The village of Gostilovina in Brskovo was donated by the Serbian King Stefan Uroš I (reigned 1243-1276) to the Monastery of the Holy Mother of God in Ston (A se selo u Brьskově Prostěnije, Stryčina, Gostilovina, Bys'trica, a zaselije mu Dobrih'nina i Bělojevina.) and a bit later as a hamlet to the Monastery of Saint Peter and Paul in Lim (Selo u Brьskově Prostěnyje, a zaselije mu Bystrica, Dobrihьnina, Gostylovina, Stričina, Plavьkovyna, Selьca, Jasenovo, a planina mu Konь, a megja Prostěnyju otь Tare u stěnu u Pělovynu, ...).
Actors (3)
Name Class Begin End Relation Type Description
Monastery of Sts. Peter and Paul in Lim Group Recipient King Dušan donated the Hamlet of Brezova to the Monastery of Sts. Peter and Paul in Lim in Bijelo Polje.
Monastery of the Mother of God in Ston Group 01.01.1219 01.01.1333 Recipient The Monastery of the Holy Mother of God in Ston was a Serbian Orthodox monastery in the town of Ston. It was the seat of the Serbian Orthodox Eparchy of Hum between 1219 and the 1250s.
Stefan Uroš I Person between 01.01.1223 and 31.12.1223 01.05.1277 Sponsor Stefan Uroš I was the youngest son of Stefan Nemanjić and Anna Dandolo. He reigned from 1243 to 1276.