Beyond East and West: Geocommunicating the Sacred Landscapes of “Duklja” and “Raška” through Space and Time (11th-14th Cent.)

References

ID Name Class Description
122087 Abramić 1932 Bibliography Michael Abramić, Quelques reliefs d’origine ou d’influence byzantine en Dalmatie, in: Recueil Uspenskij II (1932) 317-331.
133126 Abramović 2011/2012 Bibliography Radojka Abramović, Odlike preromaničke kotorske kamene plastike sa posebnim osvrtom na kamenu plastiku crkve Sv. Marije Koleđate, GPMK LIX-LX (2011/2012) 107-154.
132769 Aleksev 2001 Bibliography Анатолий А. Алексеев, Сербская традиция славянского евангелия, in: Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу, Београд 2001, 35–43.
132988 Ammann 1942 Bibliography Albert M. Ammann, Die lkone der Aposteffiirsten in St. Peter zu Rom, Orientalia christiana periodica VlII3-4 (1942) 457-468.
132989 Anichini 1941 Bibliography Guido Anichini, Di un antico quadro nella Basilika Vaticana, Rivista di archeologia e critica 18 (1941) 141-149.
131931 Antonović 2003 Bibliography Miloš Antonović, Grad i župa u zetskom Primorju i severnoj Albaniji u XIV i XV veku (Istorijski institut, Posebna izdanja, knjiga 39, Beograd 2003).
130726 Antunović 2020 Bibliography Ante Antunović, Kameni Oltar iz crkvice sv. Jurja u Straževniku kod Pražnica na otoku Braču. Konzervatorsko-restauratorski zahvat, in: Klesarstvo i graditeljstvo 30/1-2 (2020) 80-108.
133136 Aronberg Lavin 1990 Bibliography Marilyn Aronberg Lavin, The place of Narrative, Mural Decoration in Italian Churches, 431-1600, The University of Chicago Press 1990.
132993 Assemani 1755 Bibliography Josephus S. Assemani, Commentarium Calendarii graeco moschi, Kalendaria ecclesiae universale, V, Roma 1755.
131938 Atanasovski 2016 Bibliography Aleksandar Atanasovski, Makedonija i Crna Gora u srednjem vijeku, in: Matica. Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu 65 (2016) 289–306.
132939 Aćimović 2019 Bibliography Dragana Aćimović, Dva inicijala Miroslavljevog jevanđelja: (fol. 26v и 120r), Zograf 43 (2019) 75-88.
123398 Babić (Gordana) 1965 Bibliography Gordana Babić, O kompoziciji Uspenja u Bogorodičinoj crkvi u Studenici, in: Starinar 13-14 (1965) 261-265.
123384 Babić (Gordana) 1981 Bibliography Gordana Babić, Les plus anciennes fresques de Studenica (1208/9), in: Actes du XVe Congrès international d’études byzantines, II–A (Athènes 1981) 31-42.
124090 Babić (Gordana) 1987 Bibliography Gordana Babić, Kraljeva crkva u Studenici (Beograd 1987).
121943 Babić (Kristina) 2015 Bibliography Kristina Babić, Pojava i liturgijska funkcija pseudotroapsidnosti u Dalmaciji, in: Starohrvatska prosvjeta III/42 (2015) 231-256.
118583 Babić (Valentina) 2015 Bibliography Valentina Babić, Freske u crkvi Svetog Mihaila u Stonu (Beograd 2015).
132804 Babić 1995 Bibliography Ivo Babić, Bilješka o crkvi Sv. Mihajla u Stonu, in: Peristil 38 (Zagreb 1995) 15-21.
133039 Babić-Djordjević 1975 Bibliography Gordana Babić-Djordjević, O živopisnom ukrasu oltarskih pregrada, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 11 (1975) 3-49.
124455 Babić-Djordjević 1997 Bibliography Gordana Babić-Djordjević, Klasicizam u doba Paleologa u srpskoj umetnosti, in: Srpska umetnost u srednjem veku II (Beograd 1997) 5-47.
123385 Babić/Korać/Ćirković 1986 Bibliography Gordana Babić/Vojislav Korać/Sima Ćirković, Studenica Monastery (Belgrade 1986).
132971 Barišić 1978 Bibliography Franjo Barišić, Veridbeni pristen kraljevića Stefana (Radoslava Nemanjića), Zbornik radova Vizantološkog instituta 18 (1978) 257-268.
122488 Belamarić 1986/1987 Bibliography Joško Belamarić, Goticko raspelo iz Kotora, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26 (1986/1987) 119-155.
122088 Belamarić 1997 Bibliography Josip Belamarić, Romaničko kiparstvo, in: Tisuću godina hrvatskog kiparstva (ed. I. Fisković) (Zagreb 1997) 43-75.
122733 Belamarić/Domančić/Bužančić/Jeličić-Radonić 1994 Bibliography Radoslav Buzančić/Davor Domančić/Vanja Kovačić/Joško Belamarić/Jasna Jeličić-Radonić, Ranokršćanski spomenici otoka Brača (Split 1994).
121719 Beritić 1960 Bibliography Lukša Beritić, Ubikacija nastalih gradjevinskih spomenika u Dubrovniku II, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12/1 (1960) 61-84.
132792 Bertelli 2004 Bibliography Gioia Bertelli, Puglia preromanica, Milano 2004.
120378 Bezić 1960 Bibliography Nevenka Bezić, Crkva Sv. Petra na Priku u Omišu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 12/1 (1960) 50-60.
122919 Bešlagić 1971 Bibliography Šefik Bešlagić, Stećci, kataloško-topografski pregled (Sarajevo 1971).
122306 Bešlagić 1982 Bibliography Šefik Bešlagić, Izvještaj o probnom kopanju na Crkvini kod sela Vrutci 1960-1961, in: Glasnik 37 (1982) 87-92.
132975 Bikić 2010 Bibliography Vesna Bikić, Vizantijski nakit u Srbiji – modeli i nasleđe, Beograd 2010.
132999 Bikić 2016 Bibliography Vesna Bikić, Prstenje iz Banjske: identifikacija i umetničko-zanatski kontekst, Saopštenje 48 (2016) 72-92.
120325 Bjelovučić 1928 Bibliography Nikola Zvonimir Bjelovučić, Ruševine crkvice Sv. Jurja u Janjini iz IX ili X vijeka, in: Starohrvatska posvjeta: glasilo Hrvatskoga starinarskog družtva u Kninu II/1-2 (1928) 118-122.
14996 Blagojević 2001 Bibliography Miloš Blagojević, Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama (Beograd 2001).
132932 Bogdanović 1970 Bibliography Dimitrije Bogdanović, Vukanovo jevanđelje, in: Istorija Crne Gore 2/1, Titograd 1970, 102-107.
124029 Bogdanović 1980 Bibliography Dimitrije Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti (Beograd 1980).
133174 Bogdanović 1986 Bibliography Dimitrije Bogdanovič (ed.), Šest pisana XIV veka, Beograd 1986.
123073 Bogdanović 2011a Bibliography Jelena Bogdanović, Prostorni sklop crkve Svetog Georgija u Budimlji i (srednjovekovne graditeljske tendencije), in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija (ed. B. Todić, Berane/Beograd 2011) 95-108.
124182 Bogdanović 2016 Bibliography Jelena Bogdanović, Mikroarhitektonska forma kupole i kapela Radoslavljeve priprate Studeničkog katolikona, in: Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (Beograd/Berane 2016), 567-586.
120367 Bogosavljević Nikodim 2010 Bibliography Bogosavljević Nikodim (protosindjel), Simvolika predstava na srednjovekovnoj plastici kod Srba (Cetinje 2010).
122920 Bojanovski 1988 Bibliography Ivo Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Djela, knj. LXVI, Centar za balkanološka ispitivanja, knj.6 (Sarajevo 1988).
124233 Bojović 2007 Bibliography Manastir Banjska i doba kralja Milutina: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. u Kosovskoj Mitrovici (ed. Dragiša Bojović) (Niš/Kosovska Mitrovica/Manastir Banjska 2007).
122673 Borozan 1999 Bibliography Branislav Borozan, Martinićka Gradina, Civita Diocletiana, in: Zbornik radova sa okruglog stola - Srednjovjekovna istorija Crne Gore kao polje istraživanja (1999) 79-109.
132974 Bosselmann-Ruickbie 2011 Bibliography Antje Bosselmann-Ruickbie, Byzantinische Schmuck des 9. bis 13.Jahrhunderts, Wiesbaden 2011.
120329 Bošković 1931a Bibliography Đurđe Bošković, Izveštaj i kratke beleške sa putovanja, in: Starinar 6 (1931) 140-189.
124159 Bošković 1931b Bibliography Djurdje Bošković, Osiguravanje Pećke patrijaršije, in: Srpski književni glasnik 34/6 (1931) 438-442.
122656 Bošković 1932 Bibliography Đurđe Bošković, Beleške sa putovanja, in: Starinar 7 (1932) 88-126.
124160 Bošković 1933/1934 Bibliography Djurdje Bošković, Osiguravanje i rеstоracija crkve manastira sv. Patrijaršije u Peći, in: Starinar 8-9 (1933/1934) 90-165.
122324 Bošković 1955-1956 Bibliography Djurdje Bošković, Istraživački, arheološki i konzervatorski radovi u Starom Baru 1951-1955, in: Zbornik zaštite spomenika kulture, knj. VI-VII ( Beograd 1955-1956).
122688 Bošković 1962 Bibliography Djurdje Bošković, Stari Bar (Beograd 1962).
132805 Bošković 1980 Bibliography Đurđe Bošković, Osvrt na neka pitanja arhitektonskog rešenja crkvice sv. Mihajla u Stonu. Gunjačin zbornik, Zagreb 1980.
123386 Bošković 1988 Bibliography Djurdje Bošković, Studenica. Reflections sur sa genèse et ses racines, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. V. Korać, Beograd 1988) 125-130.
122450 Bošković/Korać 1956/1957 Bibliography Djurdje Bošković/Vojislav Korać, Ratac, in: Starinar 7-8 (1956/1957) 39-75.
122699 Bošković/Mijović/Kovačević 1981 Bibliography Djurdje Bošković/Pavle Mijović/Mirko Kovačević, Ulcinj I (Beograd 1981).
132898 Bošković/Petković 1941 Bibliography Djurdje Bošković/Vladimir Petković, Manastir Dečani I, Beograd 1941.
131928 Božić 1976 Bibliography Ivan Božić, Zeta i Mrnjavčevići, in: Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 42 (1976) 20–34.
131932 Božić 1979 Bibliography Ivan Božić, Nemirno Pomorje XV veka (Beograd 1979).
121796 Bronić/Topić/Radić/Peković/Sironić 2012 Bibliography Ines Krajcar Bronić/Nikolina Topić/Ivana Radić/Željko Peković/Andreja Sironić, Radiocarbon dating of St. Stephen's in Pustijerna church in Dubrovnik, Croatia, in: The Unknown Face of Artwork (ed. R. Radvan/S. Akzuy/M. Simileanu) Istanbul (2012) 27-34.
130464 Brunšmid 1907 Bibliography Josip Brunšmid, Kameni spomenici hrvatskoga narodnoga muzeja u Zagrebu, in: Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 9/1 (1907) 82-184.
130751 Bušić 2002 Bibliography Krešimir Bušić, Prilog poznavanju povijesnog razvoja kršćanstva na vinkovačkom prostoru: kontinuitet društvenoga i urbanoga života oko gotičke crkve sv. Ilije (Meraja) u Vinkovcima, in: Croatica Christiana periodica 26/50 (2002) 11-28.
122727 Bužančić 1991 Bibliography Radoslav Bužančić, Dvije crkve na Braču obnovljenje u ranom srednjem vijeku, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 31/1 (1991) 21-39.
122220 Cabanes et al. 2008 Bibliography Pierre Cabanes et al., Carte Archéologique de l'Albanie (Tirana 2008).
122089 Cambi 1988 Bibliography Nenad Cambi, Antički sarkofazi na istočnoj obali Jadrana (Split 1988).
122090 Cambi 2000 Bibliography Nenad Cambi, Ulomci antičkih sarkofaga s Koločepa, in: Oltarna pregrada s Koločepa (Split 2000) 5-8.
124453 Cernić 1979 Bibliography Lucija Cernić, Pisari gračaničkog (lipljanskog) prologa - mineja (Atribucija rukopisa kao mogućnost rekonstrukcije gradje skriptorija), in: Arheografski prilozi 1 (1979) 133-166.
122352 Chevalier 1996 Bibliography Pascale Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae I, II (Rome 1996).
122640 Crnogorčević 1890 Bibliography Mladen Crnogorčević, Arhitekturni fragmenti na Prevlaci, kao i osnov starinskog hrama Sv. Mihaila na Prevlaci, in: Starinar VII (1890) 22-29.
122641 Crnogorčević 1892 Bibliography Mladen Crnogorčević, Starinske grobnice na Prevlaci, in: Starinar IX (1892) 55-66.
122642 Crnogorčević 1893 Bibliography Mladen Crnogorčević, Miholjski zbor u Boki Kotorskoj, in: Starinar X (1893) 1-73.
122929 Crnogorčević 1901 Bibliography Mladen Crnogorčević, Crkve i manastiri u općini Budvanskoj (Zadar 1901).
120370 Crnčević 2013 Bibliography Dejan Crnčević, The Architecture of Cathedral Churches on the Eastern Adriatic Coast at the Time of the First Principalities of South Slavs (9th-11th Centuries), in: The World of the Slavs. Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidaa, Villas and Archeological Evidence (7th–11th Centuries A.D.), ed. S. Rudić (Belgrade 2013) 37–136.
133013 Curk 2007 Bibliography Franc Curk, Plaštanica srpskog kralja Stefana Uroša II Milutina, Niš i Vizantija 5 (2007) 465-483.
132208 Curta 2006 Bibliography Florin Curta, Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250 (Cambridge/New York 2006).
124366 Cvetković 2010 Bibliography Branislav Cvetković, Franciscans and Medieval Serbia: The Evidence of Art, in: IKON 3 (2010) 247-259.
124365 Cvetković/Gavrić 2015 Bibliography Branislav Cvetković/Gavrić Gordana, Kraljica Jelena i franjevci, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 119-135.
132992 D'Amiko 2002/2001 Bibliography Rosa D’Amico, Per la storia dell’icona serba del Vaticano: il rapporto con le vicende di San Pietro e una sua „replica“ seicentesca a Fano, Зограф 28 (2000/2001) 89-100.
132991 D'Amiko 2012 Bibliography Rosa D’Amiko, Vatikanska ikona Jelene Anžujske i legendarna ,,ikona cara Konstantina’’: Ikonografski i politički aspekti srpske svetinje u Rimu, Niš i Vizantija X (2012) 305-321.
124162 Danilo Drugi 1988 Bibliography Danilo Drugi, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Službe (Beograd 1988).
122916 Delić 1912 Bibliography Stevan Delić, Petrov manastir kod Trebinja, in: Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 24 (1912) 275-282.
122721 Deljanin 1979 Bibliography Bojana Deljanin, Latinska crkva, Gornji Matejevac, in: Arheološki pregled 20 (1979).
122643 Delonga 1999 Bibliography Vedrana Delonga, Crtice iz ranosrednjovjekovne epigrafike (propitatorium i velum u predromaničkim natpisima), in: Opuscula archeologica 23-24 (1999) 327-335.
122091 Delonga 2007 Bibliography Vedrana Delonga, Pisana uspomena na jednu "sestru i kraljicu" s Koločepa, in: Starohrvatska prosvjeta 34 (2007) 199-211.
130446 Deroko 1928 Bibliography Aleksandar Deroko, U Bodinovoj prestonici, in: Starinar 5 (1928) 129-151.
122665 Deroko 1930 Bibliography Aleksandar Deroko, Crkva Sv. Apostola Petra u Bijelome Polju, in: Glasnik Skopskog naučnog društva 3/4 (1930) 141–146.
120404 Deroko 1932a Bibliography Aleksandar Deroko, Crkva sv. Gjorgja u Podgorici, in: Narodna starina 11/29 (1932) 208-211.
122664 Deroko 1932b Bibliography Aleksandar Deroko, Na svetim vodama Lima, in: Glasnik skopskog naučnog društva XI (1932) 121-136.
124259 Deroko 1932c Bibliography Aleksandar Deroko, Morača, in. Starinar 7 (1932) 9-14.
119692 Deroko 1985 Bibliography Aleksandar Deroko, Monumentalna i dekorativna arhitektura u srednjovekovnoj Srbiji (Beograd 3rd edition 1985).
130186 Dimitrova 1996 Bibliography Elizabeta Dimitrova, Ciklusot na Bogorodičiniot Akatist vo crkvata Sveta Bogorodica - Matejče, in: Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet 23 (49) (1996) 281-299.
130189 Dimitrova 2002/2003 Bibliography Elizabeta Dimitrova, On the donors' composition and the new dating of the fresco painting of the Church of the Holy Virgin in Mateič, in: Zograf vol. 29 (2002/2003) 181-190.
130184 Dimitrova 2002a Bibliography Elizabeta Dimitrova, Manastir Matejče (Skopje 2002).
130188 Dimitrova 2002b Bibliography Elizabeta Dimitrova, On the New Dating of the Fresco Ensemble of the Church of the Holy Virgin in Matejče, in: Balcanoslavica 30-31 (2002) 95-110.
130185 Dimitrova 2016 Bibliography Elizabeta Dimitrova, Crkvata Sveta Bogorodica - Matejče (Skopje 2016).
130197 Dimitrova 2020b Bibliography Elizabeta Dimitrova, On the Path from Kurbinovo to Pološko.The picturesque Macedonian Genre and its Historic Destiny, in: On the cross path of cultural ideas. Macedonia, the Balkans, South-East Europe - heritage, management, resources (eds. Elizabeta Dimitrova/Irena Teodora Vasevska) (Skopje 2020) 159-174.
130196 Dimitrova/Velkov 2014 Bibliography Elizabeta Dimitrova/Gordana Velkov, Seven Medieval Churches in the Republic of Macedonia (Skopje 2014).
121152 Dinić 1967 Bibliography Mihailo Dinić, Humsko-Trebinjska vlastela (Srpska Akademija nauka i umetnosti, Posebna izdanja, Knjiga 397, Odeljenje društvenih nauka, Knijga 54, Beograd 1967).
123976 Djordjević 1940 Bibliography Tihomir R. Djordjević, Sedmovratna Žiča (Skoplje 1940).
123399 Djordjević 1987 Bibliography Ivan M. Djordjević, Predstava svetog Save Jerusalimskog u studeničkoj Bogorodičinoj crkvi, in: Studenica u crkvenom životu i istoriji srpskog naroda (Beograd 1987) 171-182.
123387 Djordjević 1988 Bibliography Ivan M. Djordjević, Das Programm der Muttergotteskirche in Studenica und die serbische mittelalterliche Wandmalerei, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. V. Korać, Beograd 1988) 505-516.
124200 Djordjević/Vojvodić 2002/2003 Bibliography Ivan M. Djordjević/Dragan Vojvodić, Zidno slikarstvo spoljašnje priprate Djurdjevih stupova u Budimlji kod Berana, in: Zograf 39 (2002/2003) 161-180.
122954 Djurašković 1996 Bibliography Ludija Djurašković, Crkva Svetog Save Osvećenog u Budvi, in: Sveske 23-26 (1996) 31-33.
122499 Djurić (Vojislav J.) 1980 Bibliography Vojislav J. Djurić, Freska u crkvi sv. Luke u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21/1 (1980) 225-240.
124080 Djurić 1961b Bibliography Vojislav J. Djurić, Jedna slikarska radionica u Srbiji 13. veka. Bogorodica Ljeviška-Nikoljača-Morača, in: Starinar 12 (1961) 63-76
133036 Djurić 1961b Bibliography Vojislav J. Djurić, Ikone iz Jugoslavije, Beograd 1961.
124507 Djurić 1963b Bibliography Vojislav J. Djurić, Nepoznati spomenici srednjovekovnog slikarstva u Metohiji 1, in: Starine Kosova i Metohije 2/3 (1963) 61-89.
124306 Djurić 1967 Bibliography Vojislav J. Djurić, Dubrovački graditelji u Srbiji srednjega veka, in: Zbornik za likovne umetnosti 3 (1967) 85-106.
120330 Djurić 1970 Bibliography Vojislav J. Djurić, Balšići. Arhitektura, in. Istorija Crkne Gore II/2 (Titograd 1970) 413-439.
119936 Djurić 1974b Bibliography Vojislav J. Djurić, Vizantijske freske u Jugoslaviji (Beograd 1974).
124361 Djurić 1981 Bibliography Vojislav J. Djurić, Raško i primorsko graditeljstvo, in: Istorija srpskog naroda 1 (ed. Sima Ćirković, Beograd 1981) 389-407.
132966 Djurić 1981a Bibliography Vojislav J. Djurić, Srpsko slikarstvo na vrhuncu, in: Istorija srpskog naroda 1 (ed. Sima Ćirković, Beograd 1981) 431-432.
124286 Djurić 1985 Bibliography Vojislav J. Djurić, Crkva Sv. Petra u Bogdašiću i njene freske, in: Zograf 16 (1985) 26-40.
122325 Djurić 1986 Bibliography Vojislav Djurić, Počeci umetnosti kod Srba, in: Umjetnost na tlu Jugoslavije, rani srednji vijek (Beograd/Zagreb/Mostar 1986) 55-66.
123391 Djurić 1987a Bibliography Vojislav Ј. Djurić, Posveta Nemanjinih zadužbina i vladarska ideologija, in: Studenica u crkvenom životu i istoriji srpskog naroda (ed. Pribislav Simić, Beograd 1987) 13-35.
123392 Djurić 1988 Bibliography Vojislav J. Djurić, Manastir Studenica - Skinija srpskog naroda, in: Blago manastira Studenice (ed. Vojislav J. Djurić, Beograd 1988) 15-19.
124447 Djurić 1991/1992 Bibliography Vojislav J. Djurić, Ikona o hirotoniji gračaničkog mitropolita NIkanora, in: Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 27/28 (1991/1992) 297-314.
124165 Djurić 1991a Bibliography Vojislav J. Djurić (ed.), Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba (Beograd 1991).
124274 Djurić 1991b Bibliography Vojislav J. Djurić, Sopoćani (Beograd 1991).
133138 Djurić 1997 Bibliography Vojislav J. Djurić, Jezici i pismena na srednjovekovnim fresko-natpisima u Boki Kotorskoj: značaj za kulturu i umetnost, Crkve Sv. Luke kroz vijekove, Kotor 1997.
119937 Djurić/Babić-Djordjević 1997a Bibliography Vojislav J. Djurić/Gordana Babić-Djordjević, Počeci umetnosti kod Srba, in: Srpska umetnost u srednjem veku I (Beograd 1997) 5-49.
123993 Djurić/Babić-Djordjević 1997b Bibliography Vojislav J. Djurić/Gordana Babić-Djordjević, Raško i primorsko graditeljstvo, in: Srpska umetnost u srednjem veku 1 (Beograd 1997) 123-171.
124122 Djurić/Ćirković/Korać 1990 Bibliography Vojislav J. Djurić/Sima Ćirković/Vojislav Korać, Pećka patrijaršija (Beograd 1990).
120637 Domančić 1960a Bibliography Davor Domančić, Kulturni spomenici otoka Brača. Srednji vijek, in: Brački zbornik 4 (1960) 113-160.
120636 Domančić 1984 Bibliography Davor Domančić (ed), Brač u ranom srednjem vijeku (Split-Povlja 1984).
123247 Dragić 2015 Bibliography Marko Dragić, Kult sv. Barbare u kršćanskoj tradiciji Hrvata, in: Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja XIII/2 (2015) 141-162.
132056 Dragojlović 1997 Bibliography Dragoljub Dragojlović, Istorija Srpske književnosti u srednjovekovnoj Bosanskoj državi (Novi Sad 1997).
120322 Dračevac 1966 Bibliography Ante Dračevac, Da li je već u IX stoljeću postojala crkva Bogorodice u Lužinama kod Stona?, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 16 (1966) 165–192.
133110 Dračevac 1981 Bibliography Ante Dračevac, Pleterna skulptura u lapidariju u Stonu, VAHD XXV (Split 1981), 137-153.
122552 Dudan 1921-1922 Bibliography Alessandro Duda, La Dalmazia nell’arte italiana venti secoli di civiltà I (Milano 1921–22).
122734 Faber/Nikolanci 1985 Bibliography Aleksandra Faber/Mladen Nikolanci, Škrip na otoku Braču (naselje i spomenici prethistorijskog i antičkog doba), in: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 2 (1985) 1-38.
132018 Farlati vol. 6 Bibliography Daniele Farlati, Illyricum Sacrum 6 (Venetiae 1800). Farlati worked on his major compendium chiefly with the primary sources from the Franciscan monasteries in Dalmatia and thus, he incorporated many citations from primary sources into his work. The compendium cannot be perceived as an edition though and citations from Farlatis works must be taken with precaution due to the older date.
132019 Farlati vol. 7 Bibliography Daniele Farlati, Illyricum Sacrum 7 (Venetiae 1817). Farlati worked on his major compendium chiefly with the primary sources from the Franciscan monasteries in Dalmatia and thus, he incorporated many citations from primary sources into his work. The compendium cannot be perceived as an edition though and citations from Farlatis works must be taken with precaution due to the older date.
122555 Fisković 1949 Bibliography Cvito Fisković, Popravak benediktinske crkve na otoku Mljetu, in: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 55 (1949) 19-29.
122485 Fisković 1953 Bibliography Cvito Fisković, O umjetnickim spomenicima grada Kotora, in: Spomenik SAN CIII (1953) 71-101.
122281 Fisković 1955 Bibliography Cvito Fisković, Prvi poznati graditelji (Dubrovnik 1955).
132787 Fisković 1960 Bibliography Cvito Fisković, Ranoromaničke freske u Stonu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12 (1960) 33-49
122282 Fisković 1963 Bibliography Cvito Fisković, Lokrumski spomenici, in: Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 11 (1963). 47-65.
132794 Fisković 1965 Bibliography Igor Fisković, Dalmatinske freske, Zagreb 1965.
121465 Fisković 1966 Bibliography Cvito Fisković, Lastovski spomenici, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 16/1 (1966) 5-152.
122004 Fisković 1970 Bibliography Igor Fisković, Bilješke o starokršćanskim i ranosrednjovjekovnim spomenicima na Šipanu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 18/1 (1970) 5-29.
130712 Fisković 1970b Bibliography Igor Fisković, Prilog poznavanju najstarijih crkvenih spomenika na Marjanu kraj Splita, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 12 (1970) 165-189.
121811 Fisković 1972a Bibliography Cvito Fisković, Prilog zaštiti kulturne baštine na području korčulanske općine, in: Zbornik otoka Korčule 2 (1972) 157-170.
121606 Fisković 1972b Bibliography Igor Fisković, Tri srednjovjekovne crkvice na Pelješcu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 19/1 (1972) 15-40.
120838 Fisković 1980 Bibliography Igor Fisković, Crkvica sv. Kuzme i Damjana u Zablaću na Korčuli, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (1980) 159–173.
133128 Fisković 1980 Bibliography Cvito Fisković, Otok Mljet, Goveđari 1980.
121820 Fisković 1981 Bibliography Cvito Fisković, Ranosrednjovjekovne ruševine na Majsanu, in: Starohrvatska prosvjeta 3/11 (1981) 137-162.
121821 Fisković 1983 Bibliography Cvito Fisković, Starokršćanska memorija i groblje na Majsanu, in: Starohrvatska prosvjeta 3/12 (1983) 65-80.
121816 Fisković 1984 Bibliography Igor Fisković, Kasnosrednjovjekovne crkvice na otoku Korčuli, in: Starohrvatska prosvjeta, 14/3 (1984) 231-258.
121822 Fisković 1984 Bibliography Cvito Fisković, Antička naseobina na Majsanu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 24/1 (1984) 5-27.
122005 Fisković 1987 Bibliography Igor Fisković, Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj (Zagreb 1987).
132796 Fisković 1987 Bibliography Igor Fisković, Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, Zagreb 1987.
121069 Fisković 1988 Bibliography Igor Fisković, Srednjovjekovna preuredjenja ranokršćanskih svetišta u dubrovačkom kraju, in: Hrvatsko arheološko društvo 12 (1988) 189-208.
122003 Fisković 1995 Bibliography Igor Fisković, Konzervatorsko-restauratorski zahvati na kulturno-povijesnim spomenicima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Izdanja službe zaštite spomenika Dubrovnik (Dubrovnik 1995).
121200 Fisković 1996a Bibliography Igor Fisković, Adriobizantski sloj zidnog slikarstva u južnoj Hrvatskoj, in: Zbornik Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, ed. Miljenko Jurković/Tugomir Lukšić (Zagreb 1996) 371-385.
121923 Fisković 1996b Bibliography Igor Fisković, Jesu li Polače na Mljetu bile sijelo vladara Dalmacije?, in: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 13/14 (1996) 61-82.
121786 Fisković 1997a Bibliography Igor Fisković, Crkva sv. Kuzme i Damjana u središtu Dubrovnika, in: Dubrovnik 4/8 (1997) 261-275.
122006 Fisković 1997b Bibliography Igor Fisković, Slikarstvo IX-XII stoljeća u Hrvatskoj, in: Hrvatska i Europa: Rano doba hrvatske kulture 1 (ed. I. Supiĉić) (Zagreb 1997) 493-512.
121798 Fisković 1998 Bibliography Igor Fisković, Pogled na crkvene spomenike iz srednjeg vijeka u Konavlima, in: Konavle u prošlosti,sadašnjosti i budućnosti, Monografije Zavoda za pov. znanosti HAZU 15 (ed. V. Stipetić) Dubrovnik (1998) 263-277.
122252 Fisković 2001 Bibliography Igor Fisković, Crkveno graditeljstvo dubrovačke regije u svjetlu povijesti od IX do XII. stoljeća, in: Tisuću godina dubrovačke nadbiskupije (2001) 399-443.
121198 Fisković 2009 Bibliography Igor Fisković, O freskama 11. i 12. stoljeća u Dubrovniku i okolici, in: Radovi Instituta povijesti umjetnosti 33 (2009) 17 – 36.
132795 Fisković 2009 Bibliography Igor Fisković, O freskama 11 i 12 stoljeća u Dubrovniku i okolici, Radovi instituta za povijest umjetnosti 33 (2009) 17-36.
122515 Foretić 1940 Bibliography Vinko Foretić, Foretić, Otok Korčula u srednjem vijeku do 1420. g. (Zagreb 1940).
122541 Foretić 1952 Bibliography Vinko Foretić, Dvije isprave zahumskog kneza Dese o Mljetu iz 1151. godine, in: Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1 (1952) 63–72.
133170 Frolow 1961 Bibliography Anatole Frolow, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d’un culte, Paris 1961.
132793 Fučić 2007 Bibliography Branko Fučić, Iz istarske spomeničke baštine II, Zagreb 2007.
132777 Gabričević 1958 Bibliography Branimir Gabričević, Novo čitanje natpisa iz Stona, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LX (1958) 93-96.
133173 Gagro 2011 Bibliography Karmen Gagro, Križ srpskog kralja Stefana Uroša II Milutina, in: Dominikanci u Hrvatskoj, katalog izložbe, Zagreb 2011.
133133 Gamulin 1983 Bibliography Grga Gamulin, Slikana raspela u Hrvatskoj, Zagreb 1983.
132895 Garton 1984 Bibliography Tessa Garton, Early Romanesque sculpture in Apulia, New York 1984.
132760 Gelcich 1880 Bibliography Giuseppe Gelcich, Memorie storiche sulle bocche di Cattaro, Zara 1880.
132610 Gelichi et al. 2006 Bibliography Sauro Gelichi/Erica D'Amico/Fulvio Baudo/Corinna Bagato, The Archaeology of an Abandoned Town. The 2005 Project in Stari Bar (2006).
124236 Gergova 2007 Bibliography Ivanka Gergova, Култът към св. крал Милутин „Софийски” в България, in: Manastir Banjska i doba kralja Milutina: Zbornik sa naučnog skupa održanog od 22. do 24. septembra 2005. u Kosovskoj Mitrovici (ed. Dragiša Bojović) (Niš/Kosovska Mitrovica/Manastir Banjska 2007) 249-272.
121793 Gjivanović 1929 Bibliography Niko Gjivanović, Tri veoma stare sačuvane crkvice dubrovačke: Sv. Nikola na Prijekom, Sv. Jakob na Pelinama i Sigurata, in: Glasnik dubrovačkog učenog društva Sv. Vlaho (1929) 163-173.
122527 Gjurašin 2000 Bibliography Hrvoje Gjurašin, Sv. Vid na Vidovoj gori, in: Starohrvatska prosvjeta 27 (2000) 89–94.
120289 Glavaš 1982 Bibliography Tihomir Glavaš, Iskopavanje preromaničke crkve u Vrutcima kod Vrela Bosne, in: Glasnik zemaljskog muzeja BiH 37 (1982) 93–122.
123116 Glavina 1970 Bibliography Frano Glavina, Trpanjske crkve, in: Spomenici Gospe Anđela u Orebićima 1470-1970 (ed. Justin V. Velnić, Omiš 1970) 381-410.
123117 Glavina 1989 Bibliography Frano Glavina, Trpanj: prošlost, sadašnjost, spomenici (Trpanj 1989).
117815 Goss 1987 Bibliography Vladimir P. Goss, Early Croatian Architecture. A Study of the Pre-Romanesque (London 1987).
132961 Grabar 1928 Bibliography Andre Grabar, Recherches sur les influences orientales dans l’art balcanique, Paris 1928.
130194 Grozdanov 2015 Bibliography Cvetan Grozdanov, Kurbinovo i drugi studii za freskoživopisot vo Prespa (Skopje 2015).
124008 Grujić 1928/1930 Bibliography Radoslav M. Grujić, Hvostanski ἀήρ i nereski θρήνος, in: Starinar 5 (1928/1930) 12-19.
124142 Grujić 1931 Bibliography Radoslav M. Grujić, Pećki patrijarsi i karlovački mitropoliti u 18. veku, in: Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu 4/1 (1931)13-34.
124028 Grujić 1936 Bibliography Radoslav Grujić, Sveti Sava i mošti Sv. Srdja i Vakha, in: Glasnik Skopskog naučnog društva 15/16 (1936) 357-358.
130745 Gudelj 2005 Bibliography Ljubomir Gudelj, Ruševine crkve Sv. Ivana u Uzdilju kod Knina, in: Starohrvatska prosvjeta 3/32 (2005) 53-75.
130774 Gunjača 1956 Bibliography Stjepan Gunjača, Ostaci starohrvatske crkve Sv. cecilije na Stupovima u Biskupiji kod Knina, in: Starohrvatska prosvjeta 3/5 (1956) 65-127.
122553 Gušić 1930 Bibliography Branimir Gušić, Starinsko ruho na otoku Mljetu, in: Naše starine 9/21 (1930) 53-90.
120845 Gušić/Fisković 1958 Bibliography Branimir Gušić/Cvito Fisković, Otok Mljet: naš novi nacionalni park. Antropogeografski pregled i kulturno historijski spomenici (Zagreb 1958).
130195 Hadermann-Misguich 1975 Bibliography Lydie Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les fresques de saint Georges et la pein-ture Byzantine du XII siècle (Bruxelles 1975).
133031 Harisijadis 1962 Bibliography Mara Harisijadis, Ornamenti rukopisnog Parnesisa sv. Jefrema Srpske akademije nauka, Bibliotekar 14 (1962) 264-271.
133022 Harisijadis 1963/1965 Bibliography Mara Harisijadis, Kumaničko četvorojevanđelje, Zbornik muzeja primenjene umetnosti 9-10 (1963/1965) 49-64.
132344 Homza 2021 Bibliography Martin Homza, Imeet li IX glava Letopisi popa Dukljanina Moravsko-Pannonskoe proishoždenie?, in: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2 (2021) 79-104.
132220 Honigmann 1939 Bibliography Le Synekdèmos d’Hiéroklès, ed. Ernest Honigmann (Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, Forma Imperii Byzantini – Fasciculus I, Bruxelles 1939).
124243 Ivanović 1961 Bibliography Milan Ivanović, Crkva Preobraženja u Budisavcima, in: Starine Kosova i Methije 1 (1961) 113-144.
124242 Ivanović 1984 Bibliography Milan Ivanović, Ikona Preobraženja u Budisavcima i ktitorski natpis u Vaganešu i Sv. Nikoli, in: Saopštenja 16 (1984) 187-198.
122787 Iveković 1933 Bibliography Ćiril M. Iveković, Crkva sv. Andrije na otoku Vrgadi ispod Biograda na moru, in: Narodna starina 12/32 (1933) 257-260.
130449 Ivić/Grković 1976 Edition Pavle Ivić/Milica Grković, Dečanske hrisovulje (Novi Sad 1976).
132761 Jackson 1887 Bibliography Thoman Graham Jackson, Dalmatia the Quarnero and Istria with Cettigne in Montenegro and the Island of Grado, Vol. IIII, Oxford 1887.
122701 Jakšić 1999 Bibliography Nikola Jakšić, Predromanički reljefi 9. stoljeća iz Kotora, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 38/1 (1999) 129-150.
132759 Jakšić 2003 Bibliography Nikola Jakšić, Predromanička klesarska radionica u Kotoru,in: Hrvati Boke kotorske, Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, Orebić 2003, 271-289.
122597 Jakšić 2009 Bibliography Nikola Jakšić, Srednjovjekovno kiparstvo do zrele romanike, in: Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (ed. R. Tomić) (Zagreb 2009) 82-113.
130747 Jakšić 2013 Bibliography Nikola Jakšić, U selu Uzdolju kod Knina nije bilo izgradjene crkve u vrijeme kneza Muncimira, in: Starohrvatska prosvjeta 3/40 (2013) 135-153.
121795 Janeković-Römer 2019 Bibliography Zdenka Janeković-Römer, Štovanje Sv. Stjepana Prvomučenika u ranosrednjovjekovnom Dubrovniku: mučeništvo u temeljima grada, komune i (nad)biskupije, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 57 (2019) 9-28.
122915 Janković 2002 Bibliography Djordje Janković, Late Antique Triconchal Church of St. Apostoles Peter and Paul Monastery Near Trebinje, in: Glasnik Srpskog arheološkog društva 18 (2002) 99-124.
122666 Janković 2006 Bibliography Djordje Janković, Srpsko pomorje od VII do IX veka (Beograd 2006).
132734 Janković 2007 Bibliography Đorđe Janković, Srpsko Pomorje, 7-10. stoljeća (Beograd 2007).
132735 Janković 2010 Bibliography Đorđe Janković, Saborni hram Svetog arhangela Mihaila manastira Ilovice, Drevnohrišćansko i svetosavsko nasleđe u Crnoj Gori-Cetinje Mitorpolija Crnogorsko-primorska (Beograd 2010).
122644 Janković/Živković/Simonović/Ćapin 1998 Bibliography Djordje Janković/Milena Živković/Goran Simonović/Djordje Ćapin, Miholjska Prevlaka, istraživanje u 1997. godini, in: Glasnik srpskog arheološkog društva 14 (1998) 137-143.
121832 Jeličić/Nikšić 1980/81 Bibliography Jasna Jeličić/Goran Nikšić, Konzervacija ranokršćanske crkve u Ublima na Lastovu, in: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 6/7 (1980/81) 57-61.
130770 Jelovina 1999 Bibliography Dušan Jelovina, Starohrvatska crkva Sv. Marte u Bijaćima, in: Starohrvatska prosvjeta 3/26 (1999) 97-107.
122905 Jevtić 1987 Bibliography Zadužbine Kosova. Spomenici i znamenja srpskog naroda (ed. Atanasije Jevtić) Prizren-Beograd 1987.
120332 Jovanović 1961 Bibliography Vojislav Jovanović, Zaton, Bijelo Polje - crkva i grobovi, in: Arheološki pregled 3 (1961) 129-132.
122307 Jovanović 1986 Bibliography Vojislav Jovanović, Umetnost ranog srednjeg veka u Bosni i Hercegovini, in: Umjetnost na tlu Jugoslavije, rani srednji vijek (Beograd/Zagreb/Mostar 1986) 74-82.
122906 Jovanović 1988 Bibliography Vojislav Jovanović, Arheološka istraživanja srednjovekovnih spomenika i nalazišta na Kosovu, in: Zbornik Okruglog stola o naučnom istraživanju Kosova (1988) 17-66.
133010 Jovanović-Marković 1986 Bibliography M. Jovanović-Marković, Dve srednjovekovne plaštanice.Zapažanja o tehnici izrade, Zograf 17 (1986) 58-71
132950 Jovanović-Stipčević 2005 Bibliography Biljana Jovanović-Stipčević, Beogradski parimejnik. Početak XIII veka. Tekst sa kritičkiim aparatom, Beograd 2005.
124369 Jović 2015 Bibliography Rastko Jović, Kraljica Jelena: Svetiteljstvo istoka i zapada, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 171-182.
124428 Jovović 2013 Bibliography Ivan Jovović, Dvooltarske crkve na Crnogorskom primorju, in: Matica crnogorska 53 (2013) 63-88.
123375 Jurić 1992 Bibliography Radomir Jurić, Archeological Excavation of the Church of st. Nicholas in Povljana on the Island Pag, in: Diadora 14 (1992) 357-374.
123376 Jurić 1996 Bibliography Radomir Jurić, Istraživanja u Crkvi Sv. Nikole u Povljani na otoku Pagu, in: Rađanje prvog hrvatskog pejzaža (ed. Miljenko Jurković/Tugomir Lukšić, Muzejsko-galerijski centar Zagreb, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Nakladni Zavod Matice hrvatske Zagreb 1996) 345-352.
120257 Jurković 1983 Bibliography Miljenko Jurković, Prilog proučavanju pleterne skulpture na području poluotoka Pelješca, Starohrvatska posvjeta 3/13 (1983) 165–184.
132783 Jurković 1984 Bibliography Miljenko Jurković, Predromanička dekorativna skulptura na dubrovačkom području (magistarski rad), Zagreb 1984.
120258 Jurković 1985 Bibliography Miljenko Jurković, Prilog odredjivanju južnodalmatinske grupe predromaničke skulpture, Starohrvatska posvjeta15 (1985) 183–199.
120249 Jurković 1986 Bibliography Miljenko Jurković, Ranosrednjovjekovni latinski natpisi s Pelješca, in: Radovi IPU 10 (1986) 83–89.
120365 Jurković 1987 Bibliography Miljenko Jurković, O bizantskom utjecaju i autohtonosti nekih likovnih rješenja na predromaničkoj plastici Bosne i Hercegovine, in: Radovi instituta za povijest umjetnosti 11 (1987) 107-113.
122092 Jurković 1988 Bibliography Miljenko Jurković, O nekim figuralnim prikazima i posljednjoj fazi pleterne skulpture u dubrovačkoj regiji, in: Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 12 (1988) 209-216.
130761 Jurković 1997 Bibliography Miljenko Jurković, Sv. Petar Stari u Zadru i njegova kripta, in: Starohrvatska prosvjeta 24 (1997) 77-90.
133120 Jurković 2000 Bibliography Miljenko Jurković, Dubrovnik, crkva sv. Marije, ulomak pilastra oltarne ograde, kraj 8. ili početak 9. stoljeća, Hik, II., 122.
122957 Kajmaković 1971 Bibliography Zdravko Kajmaković, Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini (Sarajevo 1971).
120254 Kalić 1979 Bibliography Jovanka Kalić, Crkvene prilike u srpskim zemljama do stvaranja arhiepiskopije 1219. godine, in: Sava Nemanjić - sveti Sava. Istorija i predanje, ed. V. Djurić (Beograd 1979) 27-53.
122951 Kalić 1981 Bibliography Jovanka Kalić, Srpski veliki župani u borbi s Vizantijom, in: Istorija srpskog naroda 1 (Beograd 1981) 197-211.
119938 Kalić 2017 Bibliography Jovanka Kalić, The First Coronation Churches of Medieval Serbia, in: Balcanica 48 (2017) 7-18.
124157 Kalić/Djurić 2002 Bibliography Jovanka Kalić/Vojislav J. Djurić (eds.), Sveti Ahilije u Arilju. Istorija, umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa 25-28.5.1996 (Beograd 2002).
123066 Kandić 1978 Bibliography Olivera Kandić, Kule-zvonici uz srpske crkve XII-XIV veka, in: Zbornik za likovne umetnosti 14 (1978) 3-72.
124248 Kandić 2005 Bibliography Olivera Kandić, Gradac. Istorija i arhitektura manastira (Beograd 2005).
124371 Kandić 2015 Bibliography Olivera Kandić, Gradac. Istorija i arhitektura manastira (Beograd 2005).
121805 Kapetanić/Žagar 2001 Bibliography Niko Kapetanić/Mateo Žagar, Najjužniji hrvatski glagoljski natpis, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 39 (2001) 9-48.
123849 Karaiskaj 2010 Bibliography Gjerak Karaiskaj, Die spätantiken und mittelalterlichen Wehranlagen in Albanien. Städte, Burgen, Festungen und Kastelle (Ex Architectura 7, Hamburg 2010).
132786 Karaman 1928 Bibliography Ljubo Karaman, Crkvica Sv. Mihajla kod Stona, Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva 15 (1928) 81-116.
132797 Karaman 1929 Bibliography Ljubo Karaman, Deux portraits de souverains yugoslaves sur des monuments dalmates du haut moyen âge, Byzantion IV (1929) 321–336.
132790 Karaman 1949 Bibliography Ljubo Karaman, O srednjovjekovnoj umjetnosti Istre, Historijski zbornik I-IV/2 (1949) 115-130.
122501 Karaman 1952 Bibliography Ljubo Karaman, Pregled umjetnosti u Dalmaciji (Zagreb 1952).
122628 Karaman 1955 Bibliography Ljubo Karaman, O slijedu gradnje katedrale u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 9/1 (1955) 5-16.
132789 Karaman 1960 Bibliography Ljubo Karaman, O vremenu gradnje Sv. Mihovila u Stonu, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 9/3 (1960) 81-102.
123967 Kašanin 1969 Bibliography Milan Kašanin, Žiča: istorija, arhitektura, slikarstvo (Beograd 1969).
122093 Kirigin 1973 Bibliography Branko Kirigin, Dopuna pluteju s Koločepa, in: Dubrovnik 2 (1973) 117-119.
122549 Klaić 1967 Bibliography Nada Klaić, Mljetski falsifikati, in: Arhivski vjesnik 10 (1967) 185-234.
122520 Klaić/Petricioli 1976 Bibliography Nada Klaić/Ivo Petricioli, Zadar u srednjem vijeku do 1409 (Zadar 1976).
120255 Komatina 2016 Bibliography Ivana Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka (Beograd 2016).
124362 Koprivica 2015b Bibliography Marija Koprivica, “Država” kraljice Jelene, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 13-26.
132236 KoprivicaT 2011 Bibliography Tatjana Koprivica, Sacral Topography of Late Antique and Early Christian Doclea (Montenegro): the First Modern Preliminary Investigation, in: Actual Problems of Theory and History of Art I. Collection of Articles. Materials of the International Conference of Young Specialists, December 1-5, 2010 (St. Petersburg 2011) 25-32.
122363 Korać 1953 Bibliography Vojislav Korać, Spomenici srednjovekovne arhitekture u Boki Kotorskoj, in: Spomenik SAN CIII (1953) 115–129.
122379 Korać 1956 Bibliography Vojislav Korać, O monumentalnoj arhitekturi srednjevekovnog Kotora, in: Spomenik SAN CV (1956) 147-163.
122645 Korać 1958/1959 Bibliography Vojislav Korać, Prevlaka u Boki Kotorskoj, in: Starinar IX-X (1958/1959) 388- 389.
124359 Korać 1961 Bibliography Vojislav Korać, Sv.Sergije (Srdj) i Vakh na Bojani, in: Starinar 12 (1961) 35-43.
122550 Korać 1963 Bibliography Vojislav Korać, Crkva Sv. Marije na Mljetu, in: Zbornik Filozofskog fakulteta VII–1 (1963) 213-224.
120321 Korać 1965 Bibliography Vojislav Korać, Graditeljska škola Pomorja (Beograd 1965).
122591 Korać 1967 Bibliography Vojislav Korać, Prvobitna arhitektonska koncepcija kotorske katedrale XII veka, in: Zbornik za likovne umetnosti 3 (1967) 3-30.
122486 Korać 1970 Bibliography Vojislav Korać, Romanska arhitektura, in: Istorija Crne Gore 2/1 (1970) 129-131.
124256 Korać 1975 Bibliography Vojislav Korać, Mesto Pridvorice u raškoj arhitekturi, in: Raška baština 1 (1975) 33-48.
122364 Korać 1976a Bibliography Vojislav Korać, L’architecture du Haut Moyen Age en Dioclee et Zeta. Programme de repartition des espaces et orogine des formes, in: Balcanoslavica 5 (1976) 155-172.
124005 Korać 1976b Bibliography Vojislav Korać, Studenica Hvostanska (Beograd 1976).
120333 Korać 1987a Bibliography Vojislav Korać, Izmedju Vizantije i zapada. Odabrane studije o arhitekturi (Beograd 1987).
124449 Korać 1987b Bibliography Vojislav Korać, Gračanica. Prostor i oblici, in: Izmedju Vizantije i Zapada. Odabrane studije o arhitekturi (ed. Vojislav Djurić) (Beograd 1987) 99-108.
124357 Korać 1988 Bibliography Vojslav Korać, Katolička umetnost na granicama pravoslavlja, in: Zograf 19 (1988) 19-24.
122498 Korać 1997a Bibliography Naučni skup povodom 800-godišnjice crkve svetog Luke u Kotoru (Kotor, 20-22. oktobar 1995). Crkva svetog Luke kroz vjekove (ed. Vojislav Korać) Kotor 1997.
122674 Korać 1997b Bibliography Vojislav Korać, Martinići, srednjovekovna transpozicija koncepcije antičkog grada, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta XXXVI (1997) 163-172.
119940 Korać 1999-2000 Bibliography Vojislav Korać, O arhitekturi poznatih hramova u vreme pokrštavanja Srba, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 38 (1999-2000) 173-185.
120328 Korać 2001a Bibliography Vojislav Korać, Martinići. Ostaci srednjovekovnog grada (Beograd 2001).
122440 Korać 2001b Bibliography Vojislav Korać, Ostaci manastira Sv. Arhanđela Mihaila na Prevlaci, in: Starinar 51 (2001) 135-170.
120252 Korać 2007 Bibliography Vojislav Korać, Prilog poznavanju jednobrodnih crkava sa kupolom na dubrovačkom području, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 44/1 (2007) 129-143.
130214 Korać 2008 Bibliography Vojislav Korać, O crkvi svetog Nikole u Prilepu, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 45 (2008) 117-124.
122365 Korać/Kovačević 1970 Bibliography Vojislav Korać/Jovan Kovačević, Crkva sv. Tome u Prčanju u Boki Kotorskoj, in: Zbornik Filozofskog fakulteta XI (1970) 107-114.
122366 Korać/Šuput 1998 Bibliography Vojislav Korać/Marica Šuput, Arhitektura vizantijskog sveta (Beograd 1998).
124143 Kostić 1930 Bibliography Mita Kostić, Slikarski zanat kod Srba u 18. veku, in: Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu 3 (1930) 39-49.
132986 Kostić/Živković 2016 Bibliography Miroslava Kostić/Miloš Živković, Serbian Paths of Rhomaean Culture - the Role of Serbia in Spreading the Byzantine-Style Art Towards the West and North of Europe, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, edd. D. Popović, D. Vojvodić (Belgrade 2016) 75-89.
132938 Kovačević 1949 Bibliography Jovan Kovačević, Beleške za proučavanje Miroslavljevog jevanđelja i materijalne kulture XI–XII veka, Istorijski časopis 1 (1949) 218-233.
122345 Kovačević 1956 Bibliography Jovan Kovačević, Srednjovekovni epigrafski spomenici Boke Kotorske, in: Zbornik izveštaja o istraživanjima Boke Kotorske, Spomenik SANU 105/7 (ed. I. Sindik) (Beograd 1956) 1-11.
122702 Kovačević 1964 Bibliography Jovan Kovačević, Marginalije uz probleme arheologije i umetnosti ranog srednjeg veka, in: Zbornik Filozofskog fakulteta VIII (1964) 113-123.
132782 Kovačević 1964 Bibliography Jovan Kovačević, Marginalije uz probleme arheologije i umetnosti ranog srednjeg veka: Ulcinjski i kotorski preromanski ciboriji, Marginalije II, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu 8 (1964) 113-123.
122629 Kovačević 1965/1966 Bibliography Jovan Kovačević, Kotor i crkva sv. Tripuna u IX. veku, in: Starine Crne Gore III-IV (1965/1966) 101-107.
122317 Kovačević 1967 Bibliography Jovan Kovačević, Istorija Crne Gore 1 (Titograd 1967).
122420 Kovačević 1973 Bibliography Jovan Kovačević, Srednjovjekovni latinski natpisi u Boki kotorskoj, in: Boka 5 (1973) 35-52.
132209 Kovačević 1986 Bibliography Jovan Kovačević, Βάβας, in: Zbornik posveten na Boško Babikj (Prilep 1986) 119-121.
122326 Kovačević/Pušić 1959 Bibliography Jovan Kovačević/Ilija Pušić, Iskopavanje na ruševinama crkve Sv. Tome u Kutima, in: Arheološki pregled 1 (1959) 156-159.
133125 Kovačić 2010 Bibliography Slavko Kovačić, Kotorska biskupija - biskupska sjedišta u Boki Kotorskoj u daljoj prošlosti, Zagovori Svetom Tripunu, Zagreb 2010.
124244 Kovijanić 1962 Bibliography Risto Kovijanić, Vita Kotoranin, neimar Dečana (Beograd 1962).
130209 Krasić 1885 Bibliography Vladimir Krasić, Opis manastir Orahovice: prilog s istoriji srpske crkve (Novi Sad 1885).
132970 Krumbarcher 1907 Bibliography Karl Krumbarcher, Ein serbisch-byzantinischer Verlobungsring, Munchen 1907.
132587 Kunstmann 1989 Bibliography Heinrich Kunstmann, Der Dukla-Name und sein Weg von Montenegro über die Karpaten nach Nordwestrußland, in: Die Welt der Slawen 34 (1989) 70-88.
132728 Könighaus 2022 Bibliography Waldemar Könighaus (ed.), Dalmatia-Croatia Pontificia. Sive repertorium privilegiorum et litterarum a romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Dalmatiae et Croatiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum (Göttingen 2022).
130651 Ladišić 2012 Bibliography Mateja Ladišić, Graditeljski spomenici prohujalih epoha i stilova, in: Tehnički glasnik 6/2 (2012) 207-212.
119939 Ladjević 1961 Bibliography Milan Ladjević, Rezultati ispitivačkih radova na freskama crkve Sv. Petra i Pavla kraj Novog Pazara, in: Saopštenja 4 (1961) 149-162.
122600 Lalošević 2016 Bibliography Jovana Lalošević, Prilog proučavanju kotorskog ciborija: nastanak, izgradnja i tvorac, in: Istorijski zapisi LXXXIX 3-4 (2016) 171-184.
133165 Leonid 1877 Bibliography Leonid, arhimandrit, Slobensko-srpska knjižnica na sv. Gori Atonskoj u manastiru Hilandaru i sv. Pavlu, Glasnik srpskog učenog društva 44 44 (1877) 231–-304.
124508 Lidov 2007 Bibliography Alexei Lidov (ed.), Kosovo. Orthodox Heritage and Contemporary Catastrophe (Moscow 2007).
121089 Lisičar 1931 Bibliography Vicko Lisičar, Lopud - Historički i suvremeni prikaz, vlastita naklada (Dubrovnik 1931).
121054 Lisičar 1932 Bibliography Vicko Lisičar, Koločep nekoć i sad (Dubrovnik 1932).
122270 Lisičar 1935 Bibliography Vicko Lisičar, Tri dubrovačka otočića (Dubrovnik 1935).
122659 Ljubinković 1958/1959 Bibliography Radivoje Ljubinković, Humsko-eparhijsko vlastelinstvo i crkva Svetog Petra u Bijelom polju, in: Starinar IX-X (1959/1959) 97-124.
132903 Ljubinković 1959 Bibliography Radivoje Ljubinković, Sur un exemplaire de vitraux du monastere de Studenica, Archaeologia Iugoslavica 3 (1959) 137-141.
124186 Ljubinković 1961 Bibliography Mirjana Ljubinković, Ostaci živopisa u Davidovici, in: Saopštenja 4 (1961) 124-135.
132788 Ljubinković 1963 Bibliography Radivoje Ljubinković, Quelques observations sur le probleme des rapports artistiques entre Byzance, l’ Italie méridionale et la Serbie avant le XIII-éme siecle, in: Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina (Ravena 1963) 181-205.
132778 Ljubinković 1964 Bibliography Radivoje Ljubinković, Predstava prvog greha u apsidalnoj konhi u Crkvi Svetog Mihajla kod Stona, Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu, IV (1964.), 223-229.
122660 Ljubinković 1967 Bibliography Radivoje Ljubinković, Iskopavanje na crkvi Svetog Petra u Bijelom polju, in: Materijali IV (1967) 103-110.
130462 Ljubić 1874 Bibliography Šime Ljubić, Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira, in: JAZU 26 (1874) 93-102.
132301 Loma 1987 Bibliography Aleksandar Loma, Sutelica – toponomastički tragovi latinskog hrišćanstva u unutrašnjosti prednemanjićke Srbije, in: Istorijski glasnik 1-2 (Beograd 1987) 7-28.
132455 Loma 1989 Bibliography Aleksandar Loma, Toponomastika i arheologija. Antički lokaliteti kod Pljevalja i Prijepolja i mogući predslovenski ostaci u tamošnjoj toponimiji, in: Onomatološki prilozi 10 (1989) 1-32.
132245 Loma 1990 Bibliography Aleksandar Loma, Rani slojevi hrišćanskih toponima na starosprskom tlu, in: Onomatološki prilozi 11 (Beograd 1990) 1-18.
132224 Loma 1993 Bibliography Aleksandar Loma, Neki slavistički aspekti srpske etnogeneze, in: Zbornik Matice srpske za slavistiku 43 (1993) 105-126.
132228 Loma 1996 Bibliography Aleksandar Loma, Okamenjena imena. Prilog poznavanju predslovenskih ostataka u oronimiji Crne Gore, in: Naš jezik 31 (1996) 121-132.
133124 Lončar 2006 Bibliography Milenko Lončar, Dva natpisa iz Boke s imenom biskupa Ivana, Croatica et Slavica Iadertina (Zadar 2006), 186-193.
131696 Luccari 1605 Edition Copioso ristretto de gli annali di Rausa libri quattro. Di Giacomo di Pietro Luccari, Gentilhuomo Rauseo (Venetia 1605).
120374 Lupis 2000 Bibliography Vinicije B. Lupis, Sakralna baština Stona i okolice (Ston 2000).
121689 Lupis 2001 Bibliography Vinicije B. Lupis, Liturgijski predmeti iz crkve sv. Andrije na Pilama, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 39 (2001) 381-396.
130416 Lutovac 2010a Bibliography Predrag Lutovac, Crkva Sv. Nikole (Nikoljac) kod Bijelog Polja, in: Svevidje 59 (2010) 31-34.
130417 Lutovac 2010b Bibliography Predrag Lutovac, Crkva Sv. Nikole (Nikoljac) kod Bijelog Polja, in: Svevidje 60 (2010) 25-28.
130415 Lutovac 2011 Bibliography Predrag Lutovac, Argheološka istraživanja crkve Sv. Nikole (Nikoljac) kod Bijelog Polja, in: Glasnik Društva konzervatora Srbije 35 (2011) 107-111.
121145 Lučić 1961 Bibliography Josip Lučić, Gradjevinski spomenici XIII stoljeća na Šipanu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13/1 (1961) 78-84.
132776 Lučić 1962 Bibliography Josip Lučić, Marginalije uz novopronađeni natpis u Stonu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14 (1962) 81-116.
122247 Lučić 1966 Bibliography Josip Lučić, Prinos građi o spomenicima Lopuda i Koločepa, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 16/1 (1966) 199-218.
118804 Lučić 1969 Bibliography Josip Lučić, Nin u IX stoljeću. Povijest grada Nina (Zadar 1969).
122264 Lučić 1970 Bibliography Josip Lučić, Lopud i Koločep u XIII stoljeću, in: Anali 12 (1970) 81-111.
122283 Lučić 1973 Bibliography Josip Lučić, Povijest Dubrovnika II (Zagreb 1973).
121677 Lučić 1986 Bibliography Josip Lučić, Prošlost Dubrovačkog primorja do dolaska pod Dubrovačku Republiku god. 1399., in: Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka I (1968) 11-34.
131969 Machrov 1908 Edition Nikolaj Machrov, Dečanskaja lětopis s predisloviem i kommentarijami k nej (S.-Peterburg 1908).
132893 Maglovski 1984 Bibliography Janko Maglovski, Znamenje Judino na studeničkoj trifori. Prilog ikonologiji studeničkoj plastici, II, Zograf 15 (1984), 51-58.
132894 Maglovski 1998 Bibliography Janko Maglovski, Vrzino kolo – motiv sstudeničke plastike. Od metafore ka modelu, ZRVI 37 (1998) 55-74.
123393 Maksimović (Jovanka) 1986 Bibliography Jovanka Maksimović, Skulptura, in: Manastir Studenica (ed. M. Kašanin et al., Beograd 1986) 97-133.
132942 Maksimović 1964 Bibliography Jovanka Maksimović, Studije o Miroslavljevom jevanđelju. I – O zapadnjačkom karakteru minijatura, Zbornik Narodnog muzeja 4 (Beograd 1964) 201-217.
132943 Maksimović 1970 Bibliography Jovanka Maksimović, II – 1. Žvan Batista, 2. Marija Magdalena, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 6 (1970) 3-11.
120256 Maksimović 1971 Bibliography Jovanka Maksimović, Srpska srednjovekovna skulptura (Novi Sad 1971).
132944 Maksimović 1972 Bibliography Jovanka Maksimović, III – Likovi jevanđelista u Miroslavljevom jevanđelju, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 8 (1972) 41-50.
132945 Maksimović 1975 Bibliography Jovanka Maksimović, IV – Vizantijski elementi u inicijalima Miroslavljevog jevanđelja, Zbornik Narodnog muzeja (1975) 383-393.
132949 Maksimović 1980 Bibliography Jovanka Maksimović, Iluminacija Beogradskog parimejnika, Zbornik Matice srpske za likovnе umetnosti 16 (1980) 1-10.
123388 Maksimović 1988b Bibliography Ljubomir Maksimović, L’idéologie du souverain dans l’État serbe et la construction de Studenica, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. V. Korać, Beograd 1988) 35-49.
122649 Maksimović-Stojanović 1951 Bibliography Jovanka Maksmović-Stojanović, O srednjovekovnoj skulpturi na Crnogorskom primorju, in: Istorijiski glasnik 3-4 (1951) 71-86.
122321 Maksimović-Stojanović 1956 Bibliography Jovanka Maksimović-Stojanović, Nekoliko priloga istoriji umetnosti u Boki Kotorskoj, in: Spomenik Srpske akademije nauka 105 (1956) 49–52.
124012 Maksimović/Vukašinović 2016 Bibliography Ljubomir Maksimović/Vladimir Vukašinović (eds), manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016).
122439 Malbaša 2003 Bibliography Predrag Malbaša, Dva crnogorska manastira (Titograd 2003).
133009 Mandić 1975 Bibliography Svetislav Mandić, Drevnik, zapisi konzervatora, Beogad 1975.
124454 Mango 1976 Bibliography Cyril A. Mango, Byzantine Architecture (New York 1976).
132235 Mansi 1759-1798 Bibliography Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 31 Volumes (Florentiae-Venetiis 1759-1798).
132791 Maraković 2009 Bibliography Nikolina Maraković, Zidno slikarstvo u Istri od 11. do 13. stoljeća. Revalorizacija lokalne umjetničke baštine u europskom kontekstu. Dissertation (Zagreb 2009).
121797 Marasović 1960 Bibliography Tomislav Marasović, Regionalni južnodalmatinski kupolni tip u arhitekturi ranog srednjeg vijeka, in: Beritićev zbornik (1960) 33-47.
132799 Marasović 1960a Bibliography Tomislav Marasović, Byzantine Component in the Dalmatian Architecture from 11th to 13th Century, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine, Beograd 1988, 455-462.
132801 Marasović 1960b Bibliography Tomislav Marasović, Regionalni južnodalmatinski kupolni tip u arhitekturi ranog srednjeg vijeka, Beritićev zbornik, Dubrovnik 1960, 33-47.
130735 Marasović 1963 Bibliography Tomislav Marasović, Iskapanje ranosrednjovjekovne crkve Sv. Marije u Trogiru, in: Starohrvatska prosvjeta3/8-9 (1963) 83-100.
122001 Marasović 1978 Bibliography Tomislav Marasović, Prilog morfološkoj klasifikaciji ranosrednjovjekovne arhitekture u Dalmaciji: Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture (Split/Zagreb 1978).
132800 Marasović 1978 Bibliography Tomislav Marasović, Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978.
121122 Marasović 1984 Bibliography Tomislav Marasović, Regionalizam u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalmacije, in: Starohrvatska prosvjeta 14 (1984) 135-158.
121121 Marasović 1988 Bibliography Tomislav Marasović, Prilog kronologiji predromaničke arhitekture u Dalmaciji, in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 11-12 (1988) 27-39.
122367 Marasović 1989a Bibliography Tomislav Marasović, Doprinos starokršćanskog razdoblja urbanizmu istočnojadranskog prostora, in: Radovi 4 (1989) 221-226.
122368 Marasović 1990 Bibliography Tomislav Marasović, “Quincunx” u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalmacije, in: Starohrvatska prosvjeta 3/20 (1990) 215-224.
122002 Marasović 1994 Bibliography Tomislav Marasović, Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji (Split 1994).
121127 Marasović 1997 Bibliography Tomislav Marasović, Elafiti u ranom srednjem vijeku (Split 1997).
133123 Marasović 2001/2002 Bibliography Tomislav Marasović, Ranosrednjovjekovne preinake antičkih građevina u Dalmaciji, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Vol. 39 No. 1 (2001/2002), 61-88.
130465 Marasović 2005 Bibliography Tomislav Marasović, Ranosrednjovjekovne preinake antičkih građevina u Dalmaciji, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 39/1 (2005) 61-90.
121595 Marasović 2013 Bibliography Tomislav Marasović, Dalmatia Praeromanica. Ranosrednjovekovno graditeljstvo u Dalmaciji, Knjiga 1-4 (Split/Zagreb 2013).
130783 Marasović/Marasović 2009 Bibliography Jerko Marasović/Tomislav Marasović, Sv. Eufemija u Splitu – prilog tipologiji kupolnih crkava, in: Starohrvatska prosvjeta 3/36 (2009) 247-258.
121833 Marconi 1936 Bibliography Pirro Marconi, Antichità di Lagosta, in: Bulletino della Commissione Archeologica Comunale di Roma 62 (1934) 3-27.
132802 Marinković 2007 Bibliography Čedomila Marinković, Slika podignute crkve: predstave arhitekture na ktitorskim portretima u srpskoj i vizantijskoj umetnosti, Beograd/Kragujevac 2007.
124141 Marjanović-Dušanić/Vojvodić 2016 Bibliography Smilja Marjanović-Dušanić/Dragan Vojvodić, The Model of Empire - the Idea and Image of Authority in Serbia (1299-1371), in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 299-316.
8308 Marković 1920 Bibliography Vasilije Marković, Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekovnoj Srbiji (Sremski Karlovci 1920).
124280 Marković 1969 Bibliography Olivera Marković, Prilog proučavanju arhitekture manastira Sopoćana, in: Saopštenja 8 (1969) 93-99.
133490 Marković 2004 Bibliography Savo Marković, Benediktinska opatija Sv. Marije Ratačke kod Bara. Acta diplomatica et iuridica, in: Croatica Christiana periodica 28/53 (2004) 181-251.
11543 Marković 2004a Bibliography Miodrag Marković, Prilozi za istoriju Svetog Nikite kod Skoplja. Osnivanje manastira - Milutinova obnova - hilandarski metoh, in: Hilandarski Zbornik 11 (2004) 63-132.
130121 Marković 2004b Bibliography Miodrag Marković, Umetnička delatnost Mihaila i Evtihija. Sadašnja znanja, sporna pitanja i pravci budućih istraživanja, in: Zbornik Narodnog muzeja 17/2 (2004) 95-117.
130120 Marković 2006 Bibliography Miodrag Marković, Hilandar i živopis u crkvama njegovih metoha - primer Svetog Nikite kod Skoplja, in. Niš i Vizantija 4 (2006) 281-296.
122516 Marković 2006/2007 Bibliography Miodrag Marković, Kult Sv. Vita (Vida) kod Srba u srednjem veku, in: Zograf 31 (2006/2007) 35-50.
130122 Marković 2007 Bibliography Miodrag Marković, Hristos proklinje smokvino drvo u crkvi Svetog Nikite kod Skoplja, in: Niš i VIzantija 5 (2007) 381-392.
122654 Marković 2012 Bibliography Miodrag Marković, O ktitorskom natpisu kneza Miroslava u crkvi Svetog Petra na Limu, in: Zograf 36 (2012) 21-46.
20531 Marković 2015 Bibliography Miodrag Marković, Sveti Nikita kod Skoplja - zadužbina kralja Milutina (Beograd 2015).
120078 Marković 2016a Bibliography Miodrag Marković, Beginnings of artistic activity in the Serbian lands (9th - 11th century), in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 147-163.
122650 Marković 2016b Bibliography Miodrag Marković, On the trail of unique solutions – Serbian art in the 12th century, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić, D. Popović) (Belgrade 2016) 165-181.
124016 Marković 2016c Bibliography Miodrag Marković, Mihailo Astrapa i freske Kraljeve crkve u Studenici, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 173-184.
124502 Marković 2017a Bibliography Miodrag Marković, Under the First Rulers of the Nemanjić Dynasty (from 1168 to the Death of King Milutin), in: Artistic heritage of the Serbian people in Kosovo and Metohija. History, identity, vulnerability, protection (eds. Dragan Vojvodić/Miodrag Marković, Beograd 2017) 221-240.
124076 Marković 2019a Bibliography Miodrag Marković (ed.), Duhovno i kulturno nasledje manastira Studenice. Drevnost, postojanost, savremenost (Beograd 2019).
124500 Marković 2019b Bibliography Miodrag Marković (ed.), Spiritual and Cultural Heritage of the Monastery of Studenica. Past, perseverance, contemporaneity (Belgrade 2019).
132730 Marković, Vojvodić 2021 Bibliography Miodrag Marković, Dragan Vojvodić, Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Rasu (Novi Sad 2021).
122630 Martinović 1966 Bibliography Jovan Martinović, Prvobitna crkva sv.Tripuna iz IX. vijeka, in: 800 godina katedrale sv.Tripuna (1166-1966) (Kotor 1966) 3-9.
122369 Martinović 1990a Bibliography Jovan Martinović, Prolegomena za problem prvobitne crkve sv. Tripuna u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 30/1 (1990) 5-29.
122473 Martinović 1990b Bibliography Jovan Martinović, Ranohrišćanska krstionica ispod crkve svete Marije od Rijeke u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 29/1 (1990) 21-32.
122474 Martinović 1992 Bibliography Jovan Martinović, Najstariji sakralni objekti u Kotoru, in: Glasnik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, odjeljenje umjetnosti 11 (1992) 174-185.
122631 Martinović 1995 Bibliography Jovan Martinović, Pokušaj rekonstrukcije ciborija kotorske katedrale, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35/1 (1995) 345-355.
122441 Martinović 2016 Bibliography Jovan Martinović, Ranohrišćanske i preromaničke sakralne gradjevine u kotorskoj biskupiji, in: Istorijski zapisi 89 (2016) 35-44.
133127 Martinović/Plociennik/Starzynski 2016 Bibliography Jovan J. Martinović/Tomasz Plociennik/Pawel Starzynski, Epigrafika Crne Gore, Varšava 2016.
130746 Marun 1927 Bibliography Lujo Marun, Ruševine crkve Sv. Luke na Uzdolju kod Knina s pisanom uspomenom hrv. kneza Mutimira, in: Starohrvatska prosvjeta 1/3-4 (1927) 272-315.
130748 Matijević Sokol 2007 Bibliography Mirjana Matijević Sokol, Natpis kneza Muncimira u kontekstu ranosrednjovjekovne epigrafije, in: Zbornik o Luji Marunu. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja (1857-2007), eds. Tomičić Željko/Uglešić Ante (2007) 149-158.
132798 Matulić/Borovac 2000 Bibliography Branko, Matulić/ Tonči, Borovac, Konzervatorsko-restauratorski zahvati na freskama u Crkvi sv. Mihajla u Stonu, Dubrovnik 11 (2000) 235-241.
122370 Mayer 1951 Bibliography Antun Mayer, Kotorski spomenici 1 (Beograd 1951).
122372 Mayer 1981 Bibliography Antun Mayer, Kotorski spomenici II (Beograd 1981).
124144 Medaković 1971 Bibliography Dejan Medaković, Nacionalna istorija Srba u svetlosti crkvene istorije novijeg doba, in: Putevi srpskog baroka (Dejan Medaković ed.) (Beograd 1971) 71-84.
124021 Medaković 1987 Bibliography Dejan Medaković, Riznica manastira Mileševe. Prilog rekonstrukciji, in: Mileševa u istoriji srpskog naroda (Vojislav J. Đurić ed.) (Beograd 1987) 221-230.
122258 Menalo 2003 Bibliography Romana Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura - Arheološki muzej, Dubrovački muzeji (Dubrovnik 2003).
121071 Menalo 2006 Bibliography Romana Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura / Early Mediaeval sculpture (Split 2006).
121930 Menalo 2009 Bibliography Romana Menalo, Sv. Mihovil u Babinu polju na otoku Mljetu – rezultati arheoloških istraživanja, in: Zbornik Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština 1 (ed. T. Šeparović) (Split 2010) 229-252.
121690 Menalo 2011 Bibliography Romana Menalo, Crkva sv. Andrije na Pilama i nekoliko nalaza pleterne skulpture, in: Zbornik u čast Ivici Žili, ed. V. Lupis (Dubrovnik 2011) 159-176.
133114 Menalo 2011 Bibliography Romana Menalo, Crkva sv. Andrije na Pilama i nekoliko nalaza pleterne skulpture, Zbornik u čast Ivici Žili (Dubrovnik 2011), 159 -176.
121934 Mesesnel 1938 Bibliography France Mesesnel, Crkva Sv. Nikole u Markovoj varoši kod Prilepa, in: Glasnik Skopskog Naučnog Društva 19 (1938) 37–52.
120080 Mihailović 1986 Bibliography Radoslav Mihailović, Crkve Svetog Petra kod Novog Pazara, in: Novopazarski zbornik 10 (1986), 67-100.
122639 Mijović 1962/1963 Bibliography Pavle Mijović, Acruvium - Decatera - Kotor u svetlu novih arheoloških otkrića, in: Starinar 13-14 (1962/1963) 27- 47.
122487 Mijović 1970 Bibliography Pavle Mijović, Romano-gotska i vizantijska simbioza i kotorska slikarska skola, in: Istorija Cme Gore 2/I (1970) 281-290.
133137 Mijović 1970 Bibliography Pavle Mijović, Istorija Crne Gore 2/1, Titograd 1970.
124328 Mijović 1974 Bibliography Pavle Mijović, Vječno na krajini, in: Virpazar, Bar, Ulcinj (Beograd 1974) 11-57.
122346 Mijović 1978 Bibliography Pavle Mijović, Ranohrišćanski spomenici Praevalisa, in: Arheološki vestnik 29 (1978) 641-678.
123171 Mijović 1980 Bibliography Pavle Mijović, Crkvice-kripte na crnogorskom primorju, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 21 (1980) 149-158.
122697 Mijović 1985 Bibliography Pavle Mijović, Ulcinjski ciborijum, in: Starinar 36 (1985) 91-104.
122327 Mijović 1996 Bibliography Pavle Mijović, Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore (Podgorica 1996).
122056 Mijović/Kovačević 1975 Bibliography Pavle Mijović/Mirko Kovačević, Gradovi i Utvrđenja u Crnoj Gori (Beograd/Ulcinj 1975).
124164 Milanović 1991 Bibliography Vesna Millanović, Proroci su te nagovestili u Peći, in: Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba (Vojislav J. Djurić ed.) (Beograd 1991) 409-424.
124266 Milanović 2006 Bibliography Vesna Milanović, O prvobitnom programu zidnog slikarstva u priprati Bogorodičine crkve u Morači, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 141-182.
124022 Milanović 2013 Bibliography Vesna Milanović, Jevandjelske scene u priprati mileševske crkve, in: Zograf 37 (2013) 107-132.
124163 Milanović 2018 Bibliography Vesna D. Milanović, Program zidnog slikarstva u pripratama srpskih crkava u XIII veku. Dissertation, Belgrade University (Belgrade 2018).
122308 Miletić 1984 Bibliography Nada Miletić, Rani srednji vijek, in: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine (Sarajevo 1984) 375-434.
133015 Mileusnić 2004a Bibliography Slobodan Mileusnić, Epitaphios of King Stefan Uroš II Milutin, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557) (ed. Helen C. Evans, Metropolitan Museum of Art, New York 2004) 315-316.
133012 Mileusnić 2004b Bibliography Slobodan Mileusnić, Plaštanica kralja Milutina (liturgijska upotreba), Niš i Vizantija 2 (2004) 311-316.
122426 Milinković 1997 Bibliography Mihailo Milinković, Prilog poznavanju prošlosti Rosa, in: Muzejske sveske Zavičajnog muzeja Herceg Novi 2 (1997) 1-8.
133155 Miljković 1999/2000 Bibliography Bojan Miljković, Hilandarski Časni krst i stara manastirska stavroteka, Zbornik radova Vizantološkog instituta 38 (1999-2000) 287-297.
122722 Millet 1919 Bibliography Gabriel Millet, L'ancien art serbe. Les églises (Paris 1919).
122675 Milović 1990 Bibliography Jefto Milović, Istorijsko-geografski atlas Crne Gore XVI-XX vijek (Nikšić 1990).
132978 Milošević 1979 Bibliography Desanka Milošević, Bronzana ikonica Bogorodice sa Hristom, Zbornik Narodnog muzeja 9-10 (1979) 373-383.
132972 Milošević 1990 Bibliography Desanka Milošević, Nakit od XII do XV veka iz zbirke Narodnog muzeja, Beograd 1990.
132998 Milošević 1990 Bibliography Desanka Milošević, Nakit od XII do XV veka iz zbirke Narodnog muzeja, Beograd 1990.
130771 Milošević 1999b Bibliography Ante Milošević, Prva ranosrednjovjekovna skulptura iz crkve Sv. Marte u Bijaćima, in: Starohrvatska prosvjeta 3/26 (1999) 237-263.
122094 Milošević 2000 Bibliography Ante Milošević, Predgovor, in: Oltarna ograda s Koločepa (Split 2000) 3-4.
130981 Milošević 2005 Bibliography Ante Milošević, Arheološki izvori za srednjovjekovnu povijest Cetine. Disertacija. Sveučilište u Zadru. Odjel za arheologiju (Zadar 2005).
122720 Milutinović/Valtrović 1880 Bibliography Dragutin S. Milutinović/Mihailo Valtrović, Izveštaj društvenih izaslanika za snimanje živopisa arhitektonskih starina srpskih, in: Glasnik srpskog učenog društva 48 (1880) 449-471.
133035 Mirić 2008 Bibliography Manastir Decani 1941-2005. Istorijsko umetnička istraživanja, ed. Saša Mirić, Beograd 2008.
133041 Mirković 1937 Bibliography Lazar Mirković, Crkvene starine iz Dečana, Peći, Cetinja i Praskvice, Godišnjak Muzeja južne Srbije 1 (1937) 97-132.
132941 Mirković 1950 Bibliography Lazar Mirković, Miroslavljevo evanđelje, Beograd 1950.
122632 Mirković 1951 Bibliography Lazar Mirković, Fragment kivorija u crkvi sv. Trifuna u Kotoru, in: Starinar II (1951) 277-280.
133040 Mirković 1963 Bibliography Lazar Mirković, Ikone manastira Dečana, Starine Kosova i Metohije 2–3 (1963) 11-54.
132940 Miroslavljevo jevandjelje Bibliography Miroslavljevo jevanđelje (Fototipsko izdanje), ed. V. Topalović, D. Mrđenović, B. Brkić, Beograd-Johanesburg 1998.
124363 Mitrović 2015 Bibliography Mitrović Katarina, Kraljica Jelena i benediktinske tradicije u Primorju, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 65-81.
122491 Mićević-Djurić 2016a Bibliography Tijana Mićević-Djurić, Jedinstvo jadranskog prostora iskazano u srednjovjekovnom zidnom slikarstvu istočnojadranske obale, in: Istorijski zapisi 3/4 (2016) 187-206.
122500 Mićević-Djurić 2016b Bibliography Tatjana Mićević-Djurić, Novo tumačenje freske u crkvi sv. Luke u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 43/1 (2016) 45-58.
123207 Mišković 2018 Bibliography Ana Mišković, Rotonda Sv. Trojstva (Crkva Sv. Donata) u Zadru: problem funkcije skrivene prostorije i južne prigradnje, in: Diadora: glasilo Arheološkog muzeja u Zadru 32/32 (2018) 225-250.
121922 Mohorovičić 1960 Bibliography Andre Mohorovičić, Prilog poznavanju razvoja arhitekture na otoku Mljetu, in: Beritićev zbornik (1960) 25-32.
132345 Mošin 1950 Edition Vladimir Mošin, Ljetopis Popa Dukljanina. Latinski tekst sa hrvatskim prijevodom i "Hrvatska Kronika" (Zagreb 1950).
132933 Mošin 1957 Bibliography Vladimir Mošin, Ornament južnoslovenskih rukopisa XI–XIII veka, Radovi Naučnog društva N. R. Bosne i Hercegovine 7/3 (1957) 5-79.
132936 Mrdjenović/Topalović/Radosavljević 2002 Bibliography Dušan Mrdjenović/Veljko Topalović/Vera Radosavljević, Miroslavljevo jevanđelje istorijat i komentari, Beograd 2002.
122653 Nagorni 1978 Bibliography Dragan Nagorni, Die Kirche Sv. Petar in Bijelo Polje (Montenegro). Ihre Stellung in der Geschichte des serbischen Architektur (München 1978).
122328 Nakićenović 1913 Bibliography Sava Nakićenović, Boka, antropogeografska studija (Beograd1913).
132768 Nemirovski 1997/1999 Bibliography Евгений Немировский, К истории открытия и первичного изучения глаголического Мариинского четвероевангелия, Slovo 47–49 (1997–1999) 33–56.
123987 Nenadović 1956 Bibliography Slobodan Nenadović, Restauratorski radovi na Žiči za poslednjih sto godina, in: Saopštenja 1 (1956) 28-37.
123355 Nenadović 1963 Bibliography Slobodan Nenadović, Bogorodica Ljeviška. Njen postanak i njeno mesto u arhitekturi Milutinovog vremena (Beograd 1963).
122724 Nenadović 1980 Bibliography Slobodan Nenadović, Arhitektura u Jugoslaviji od IX do XIII veka (Beograd 1980).
123069 Nešković 1984 Bibliography Jovan Nešković, Djurdjevi Stupovi u Starom Rasu. Postanak arhitekture crkve Sv. Djordja i stvaranje raškog tipa spomenika u arhitekturi srednjovekovne Srbije (Kraljevo 1984).
124304 Nešković 1961 Bibliography Jovan Nešković, Crkva manastira Davidovice na Limu, in: Saopštenja 4 (1961) 88-111.
122661 Nešković 1963 Bibliography Jovan Nešković, Konzervatorsko-restauratorski radovi na crkvi sv. Petra u Bijelom Polju, in: Starine Crne Gore I (1963) 97-110.
120403 Nešković 1965-1966 Bibliography Jovan Nešković, Crkva sv. Djordja u Titogradu. Rezultati istraživanja, in: Starine Crne Gore 3-4 (1965-1966) 113-123.
122662 Nešković 1968 Bibliography Jovan Nešković, Stari kameni ikonostas crkve sv. Petra u Bijelom Polju, in: Zbornik zaštite spomenika kulture 19 (1968) 85–94.
122667 Nešković 2003/2004 Bibliography Jovan Nešković, Crkva sv. Jovana u Zatonu na Limu, in: Saopštenja XXXV-XXXVI (2003/2004) 61-77.
124275 Nikolić 1970 Bibliography Radomir Nikolić, O datovanju živopisa u kapelama Sv. Nikole i Sv. Djordja u Sopoćanima, in: Saopštenja 9 (1970) 63-72.
123189 Nikolić/Orbović 1992 Bibliography Biljana Nikolić/Marija Orbović, Bogorodica Gradačka kroz vekove (Čačak 1992).
122547 Nodilo 2011 Bibliography Marija Nodilo, Vrt u benediktinskom samostanu Sv. Marije na Mljetu, in: Šumarski list 3-4 CXXXV (2011) 153-160.
130675 Oreb 1983 Bibliography Franko Oreb, Srednjovjekovno groblje oko crkve Sv. Jurja od Raduna kod Kaštel-starog, in: Starohrvatska prosvjeta 3/13 (1983) 185-201.
132779 Ostojić 1962 Bibliography Ivan Ostojić, O Mihajlovom natpisu iz Stona, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14 (1962) 34-39.
122271 Ostojić 1964 Bibliography Ivan Ostojić, Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima II (Split 1964).
131330 Pallas 1971 Bibliography Demetrios I. Pallas, Epiros, in: Reallexikon zur byzantinischen Kunst 1 (eds. Klaus Wessel/Marcell Restle, Stuttgart 1971) 207–334.
132994 Paluzzi 1963 Bibliography Carlo Galassi Paluzzi, San Pietro in Vaticano, II, Roma 1963.
124464 Panić/Babić 1975 Bibliography Draga Panić/Gordana Babić, Bogorodica Ljevišća (Beograd 1975).
124251 Pavlović 2009 Bibliography Dragana Pavlović, Bogorodičin ciklus u Blagoveštenjskoj crkvi manastira Gradca, in: Zograf 33 (2009) 75-92.
124249 Pavlović 2012a Bibliography Dragana Pavlović, O jednom osobenom modelu rasporedjivanja scena ciklusa Velikih praznika: Studenica - Gradac, in: Vizantijski svet na Balkanu II (edd. Bojana Krsmanović/Ljubomir Maksimović/Radivoj Radić, Beograd 2012) 443-457.
124250 Pavlović 2012b Bibliography Dragana Pavlović, Zidno slikarstvo gradačkog katolikona. Popis fresaka i zapažanja o pojedinim programskim osobenostima, in: Zograf 36 (2012) 89-108.
124010 Pavlović 2016b Bibliography Dragana Pavlović, Thematic programmes of Serbian monumental paintings, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 249-260.
122655 Pejić 2012 Bibliography Svetlana Pejić, Spolije iz Nikoljca, in. Zograf 36 (2012) 13-20.
124370 Pejić 2015 Bibliography Svetlana Pejić, Kraljica i monahinja Jelena i crkva Blagoveštenja manastira Gradac - crtice odarivanjima, in: Jelena, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 187-196.
130208 Pejić/Milić 1998 Bibliography Svetlana Pejić/Mileta Milić, Mažići manastir, in: Spomeničko nasledje Srbije:nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i od velikog značaja (Beograd 1998) 459.
133047 Pejić/Milić 2007 Bibliography Svetlana Pejić/Mileta Milić, Baljevac, crkva Sv. Nikole, in: Spomeničko nasleđe Srbije: nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i od velikog značaja, Beograd 2007.
122438 Pejović 1995 Bibliography Tatjana Pejović, Manastiri na tlu Crne Gore (Beograd 1995).
121058 Peković 1991 Bibliography Željko Peković, Crkva Sv. Nikole na Prijekom, in: Starohrvatska prosvjeta 21 (1991) 159-170.
121778 Peković 1994 Bibliography Željko Peković, Nastanak i razvoj Crkve sv. Vlaha u Dubrovniku, in: Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 5 (1994) 43-78.
121794 Peković 1995 Bibliography Željko Peković,Crkva Sigurata na Prijekom, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35/1 (1995) 253-270.
121147 Peković 2002 Bibliography Željko Peković, Crkva Sv. Petra na Veljem vrhu na otoku Šipanu, in: Zbornik Tomislava Marasovića (ed. Ivo Babić/Ante Milošević/Željko Rapanić, Split 2002) 234-252.
121201 Peković 2008 Bibliography Željko Peković, Četiri elafitske crkve (Quattro chiese delle isole Elafite), Dubrovnik-Split 2008.
121072 Peković 2010a Bibliography Željko Peković, Crkva sv. Stjepana - Konzervatorski elaborat (Dubrovnik 2010).
121950 Peković 2010b Bibliography Željko Peković, Crkva sv. Petra Velikoga. Dubrovačka predromanička katedrala i njezina skulptura (Dubrovnik/Split 2010).
121073 Peković 2012 Bibliography Željko Peković, Crkva sv. Stjepana u Pustijerni, in: Munuscula in honorem Željko Rapanić (ed. Miljenko Jurković/Ante Milošević, Zagreb/Motovun/Split 2012) 341-375.
121792 Peković/Babić 2017 Bibliography Željko Peković/Kristina Babić, Crkva Gospe od Karmena (Sv. Ivana) u Dubrovniku, in: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 10 (2017) 33-56.
121777 Peković/Babić 2018 Bibliography Željko Peković/Kristina Babić, Ubikacija prve crkve sv. Vlaha u Dubrovniku, in: Starohrvatska prosvjeta III/44-45 (2018) 237-260
121206 Peković/Violić/Brajanov 2005 Bibliography Željko Peković/Duško Violić/Doroti Brajanov, Oltarna ograda crkve sv. Mihajla s otoka Koločepa, in: Znanstveni prilozi 13 (2005) 1-9.
122244 Peković/Žile 1998 Bibliography Željko Peković/Ivica Žile, Sv. Nikola i sv. Mihajlo na Koločepu – Konzervatorski zahvati 1997.-1998., katalog izložbe (Split 1998).
121082 Peković/Žile 1999 Bibliography Željko Peković/Ivica Žile, Ranosrednjovjekovna crkva Sigurata na Prijekom u Dubrovniku (Split 1999).
123969 Petković 1907 Bibliography Vladimir R. Petković, Žiča 1-2, in: Starinar I (1907) 141-187.
123970 Petković 1908 Bibliography Vladmir R. Petković, Žiča 3, in: Starinar 2 (1908) 115-148.
123972 Petković 1909 Bibliography Vladimir R. Petković, Žiča 4, in: Starinar 4/1 (1909) 27-106.
123971 Petković 1911a Bibliography Vladimir R. Petković, Manastir Žiča:historija (Beograd 1911).
123973 Petković 1911b Bibliography Vladimir R. Petković, Spasova crkva u Žiči: arhitektura i živopis (Beograd 1911).
124166 Petković 1965 Bibliography Sreten Petković, Zidno slikarstvo na području Pećke patrijaršije 1557-1614 (Novi Sad 1965).
124450 Petković 1978 Bibliography Sreten Petković, Slikarstvo spoljašnje priprate Gračanice, in: Vizantijska umetnost početkom 14. veka (ed. Sreten Petković) (Beograd 1978) 201-212.
124268 Petković 1981 Bibliography Sreten Petković, The Thirteenth Century Frescoes in Morača Monastery. A Reinterpretation, in: Actes du XVe Congrès international d’études byzantines, II/B. Art et archéologie (Athènes 1981) 631-638.
124123 Petković 1982/1983 Bibliography Sreten Petković, Pećka patrijaršija i njegove spahije, in: Balcanica 13/14 (1982/1983) 353-359.
124167 Petković 1985 Bibliography Sreten Petković, O freskama 16. veka iz priprate Pećke patrijaršije i njihovim slikarima, in: Saopštenja 16 (1984) 57-65.
124187 Petković 1986 Bibliography Sreten Petković, Morača (Beograd 1986).
124172 Petković 1989 Bibliography Sreten Petković, Le Patriarcat de Peć (Beograd 1989).
124023 Petković 1995/1996 Bibliography Sreten Petković, Mileševske freske iz 16. veka, in: Saopštenja 27/28 (1995/1996) 123-130.
122646 Petricioli 1960 Bibliography Ivo Petricioli, Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji (Zagreb 1960).
123370 Petricioli 1963 Bibliography Ivo Petricioli, Crkva Sv. Nikole kraj Povljane na otoku Pagu, in: Starohrvatska prosvjeta III/8-9 (1963) 171-176.
130678 Petricioli 1963b Bibliography Ivo Petricioli, Crkva Sv. Jurja u Ravanjskoj, in: Starohrvatska prosvjeta 3/8-9 (1963) 177-180.
122633 Petricioli 1980 Bibliography Ivo Petricioli, Oko datiranja umjetničkih spomenika ranog srednjeg vijeka, in: Gunjačin zbornik (1980) 113-120.
130436 Petricioli 1995 Bibliography Ivo Petricioli, Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine, in: Starohrvatska prosvjeta 3/22 (1995) 19-28.
130709 Petrić 1989 Bibliography Perislav Petrić, Sakralna topografija u staroj gradskoj jezgri, in: Baština 14/19 (1989) 272-289.
132017 Petrovitch 2015 Bibliography Nicolas Petrovitch, La reine de Serbie Hélène d'Anjou et la maison de Chaources, in: Crusades 14 (2015) 167-182.
131972 Pešić/Milošević-Đorđević 1996 Bibliography Radmila Pešić/ Nada Milošević-Đorđević, Narodna književnost. Drugo izdanje (Beograd 1996).
122536 Pilar 2007 Bibliography Ivo Pilar, O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovom podrijetlu i značenju, in: Pilar - Časopis za društvene i humanističke studije II/3(1) (2007) 90-151.
121834 Piplović 1977 Bibliography Stanko Piplović, Arheološki kompleks u Ublima i njegova zaštita kroz provedbeni plan, in: Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske XXVI/2 (1977) 61-66.
124169 Popović (Danica) 2000 Bibliography Danica Popović, Sacrae reliquiae Spasove crkve u Žiči, in: Manastir Žiča. Zbornik radova (Gojko Subotić ed.) (Kraljevo 2000) 17-33.
124030 Popović (Danica) 2002 Bibliography Danica Popović, Pustinožiteljstvo svetog Save Srpskog, in: Kult svetih na Balkanu 2 (ed. Mirjana Detelić, Kragujevac 2002) 61-85.
133182 Popović (Danica) 2004 Bibliography Danica Popović, Shrine of King Stefan Uroš III Dečanski, in: Byzantium. Faith and Power (1261-1557) (ed. Helen C. Evans, New York 2004) 114-115.
124031 Popović (Danica) 2006a Bibliography Danica Popović, Čudotvorenja svetog Save Srpskog, in: Pod okriljem svetosti. Kult svetih vladara i relikvija u srednjovekovnoj Srbiji (ed. Danica Popović, Beograd 2006) 97-118.
124262 Popović (Danica) 2006b Bibliography Danica Popović, Ktitor Morače i njegov kult, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 55-72.
133162 Popović (Danica) 2012 Bibliography Danica Popović, A Staurotheke of Serbian Provenance in Pienza, Zograf 36 (2012) 157–170.
124140 Popović (Danica) 2016a Bibliography Danica Popović, A National Pantheon: Saintly Cults at the Foundation of Serbian Medieval State and Church, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 119-132.
124279 Popović (Danica) 2016b Bibliography Danica Popović, God dwelt even in their bodies in spiritual wise - relics and reliquaries in Medieval Serbia, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 133-146.
133156 Popović (Danica) 2016c Bibliography Danica Popović, ‘God Dwelt Even in Their Bodies in Spiritual Wise’ – Relics and Reliquaries in Medieval Serbia, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 133-146.
124168 Popović (Danica) 2018 Bibliography Danica Popović, Riznica spasenja. Kult relikvija i srpskih svetih u srednjovekovnoj Srbiji (Beograd/Novi Sad 2018).
132931 Popović (Danica)/Popović (Marko) 1998 Bibliography Danica Popović/Marko Popović, Pećinska lavra Arhanđela Mihaila u Rasu, Novopazarski zbornik 22 (1998) 15-61.
133048 Popović (Danica)/Popović (Marko) 2004 Bibliography Danica Popović/Marko Popović, Manastir Kumanica na Limu, Beograd 2004.
132358 Popović (Danica)/Popović (Marko) 2020 Bibliography Danica Popović, Marko Popović, Manastir Šudikova u Budimlji (Beograd/Berane 2020).
122956 Popović (Marko) 1969 Bibliography Marko Popović, Novootkrivene freske sa crkvine u Paniku, in: Zograf 3 (1969) 56-57.
122347 Popović (Marko) 1973a Bibliography Marko Popović, Manastir sv. Petra de Campo kod Trebinja, in: Glasnik Zemaljskog muzeja, arheologija XXVII/XXVIII (1973) 313-346.
122934 Popović (Marko) 1973b Bibliography Marko Popović, Crkvina u Paniku, in: Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 27/28 (1973) 347-363.
124017 Popović (Marko) 2016 Bibliography Marko Popović, Studenička zdanja kralja Miliutina, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 197-214.
124179 Popović (Marko) 2016b Bibliography Marko Popović, Utvrdjenje manastira Studenice, in: Stefan Nemanja, Preporodbni Simeon Mirotočivi (ed. Milan Radujko, Beograd/Berane 2016) 509-524.
124368 Popović (Miroslav) 2010 Bibliography Miroslav Popović, Srpska kraljica Jelena između rimokatoličanstva i pravoslavlja (Beograd 2010).
122668 Popović (Pera) 1926/1927 Bibliography Pera Popović, Dve interesantne osnove naših srednjovekovnih crkava, in: Starinar 3-4 (1926/1927) 225-227.
120081 Popović (Svetlana) 2000 Bibliography Svetlana Popović, Preispitivanje Svetog Petra u Rasu, in: Stefan Nemanja - sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje, ed. J. Kalić (Beograd 2000) 209-232.
124009 Popović (Svetlana) 2001 Bibliography Svetlana Popović, The Serbian Episcopal sees in the thirteenth century, in: Starinar 51 (2001) 171-184.
121148 Posedel 1952 Bibliography Josip Posedel, Predromanički spomenici otoka Šipana, in: Starohrvatska posvjeta 3/2 (1952) 113-128.
130473 Praničević Borovac 2002 Bibliography Ita Praničević Borovac, Crtež broda u crkvi sv. Silvestra na Biševu, in: Zbornik Tomislava Marasovića (eds. Ivo Babić/Ante Milošević/Željko Rapanić, Split 2002) 396-404.
120366 Praštalo 2003 Bibliography Pero Praštalo, Novi podaci o manastiru Zavala, in: Glasnik srpskog arheološkog društva 19 (2003) 185-196.
132741 Preradović 2002 Bibliography Dubravka Preradović-Petrović, Ulcinjski ciborijum. Natpis i reljefne predstave, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 50 (2002) 248-264.
120331 Preradović 2011 Bibliography Dubravka Preradović, Bisanzio sull’Adriatico nel IX e X secolo. Topografia sacra (Udine-Paris 2011) (unpublished PhD thesis).
132740 Preradović 2011 Bibliography Dubravka Preradović, Bisanzio sull’Adriatico nel IX e X secolo. Topografia sacra, Udine–Paris 2011 (an unpublished PhD thesis)
122599 Preradović 2016a Bibliography Dubravka Preradović, Jadransko more, rute i luke u ranom srednjem veku prema hagiografskim izvorima, in: Istorijski zapisi LXXXIX 3-4 (2016) 7-34.
132729 Preradović 2016b Bibliography Dubravka Preradović, Najraniji pomeni ulcinjske i barske episkopije: filološko-arheološka beleška, in: Crkvene studije XIII/13 (2016) 23-35.
122698 Preradović-Petrović 2002 Bibliography Dubravka Preradović-Petrović, Ulcinjski ciborium-natpis i reljefne predstave, in: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru (2002) 245-264.
124235 Preradović/Milanović 2016 Bibliography Dubravka Preradović/Ljubomir Milanović, Pan-Christian Saints in Serbian Cult Practice and Art, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 103-117.
123176 Presel 2010 Bibliography Joseph Presel, Ratac 1913, in: Matica crnogorska. Arheologija 11/44 (2010) 175-188.
123394 Prolović 1988 Bibliography Jadranka Prolović, Studeničko četvorojevandjelje, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. Vojislav Korać, Beograd 1988) 525-533.
132766 Prolović 2016 Bibliography Jadranka Prolović, Rano doba ukrasa srpskih rukopisa, in: Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost II (ed. D. Popović, D. Vojvodić, Beograd 2016) 183-191.
133023 Prolović 2016b Bibliography Jadranka Prolović, Iluminacija srpskih rukopisa iz zrelog srednjeg veka (1299-1371) in: Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost II (ed. D. Popović, D. Vojvodić, Beograd 2016) 331-340.
132771 Pucko 1985 Bibliography Василии Пуцко, Славянская иллюминованная книга Х–ХІ веков, Byzantinoslavica 46 (1985) 140–152.
132772 Pucko 1986 Bibliography Василии Пуцко, Художественное оформление Мариинского Евангелия – глаголического памятника XI в., Записки Отдела рукописей ГБЛ. 45 (1986) 11–26.
132773 Pucko 1987 Bibliography Василии Пуцко, Художественное оформление древнейших славянских рукописей, Slovo 37 (1987) 55–64.
122007 Puhiera 1956 Bibliography Samuilo Puhiera, Srednjovekovne crkvice na ostrvu Šipanu kod Dubrovnika, in: Starinar 5-6 (1954/1955) 227-246.
6653 Purković 1938a Bibliography Miodrag A. Purković, Popis crkava u staroj srpskoj državi (Skoplje 1938).
6654 Purković 1939/40 Bibliography Miodrag A. Purković, Popis sela u srednjevekovnoj Srbiji, in: Godišnjak Skopskog Filozofskog Fakulteta 4/2 (1939/40) 53-160.
132249 Putanec 1963 Bibliography Valentin Putanec, Refleksi starodalmatoromanskog pridjeva sanctus u onomastici obalne Hrvatske, in: Slovo 13 (1963) 137-176.
122318 Pušić 1969 Bibliography Ilija Pušić, Arheološki lokaliteti i stanje arheološke nauke u Boki Kotorskoj, in: Boka 1 (1969) 7-22.
133051 Pušić 1969 Bibliography Ilija Pušić, Arheološki lokaliteti i stanje arheološke nauke u Boki Kotorskoj, Boka: Zbornik radova iz nauke, kulture i umjetnosti 1, Herceg-Novi 1969, 7-22.
122464 Pušić 1971 Bibliography Ilija Pušić, Preromanska dekorativna plastika u Kotoru, in: Zbornik radova iz nauke kulture i umjetnosti, Boka 3 (1971) 39-51.
122428 Pušić 1977 Bibliography Ilija Pušić, Rose in the early middle ages, in: Balcanoslavica 6 (1977) 117-130.
122319 Pušić 1978 Bibliography Ilija Pušić, Preromanička arhitektura i skulptura Boke Kotorske, Magistarski rad na Filozofskom fakultetu u Zadru (1978).
120376 Pušić 1986 Bibliography Ilija Pušić, Crkva Sv. Tome u Kutima, in: Zograf 17 (1986) 73-77.
122320 Pušić 2006 Bibliography Ilija Pušić, Preromanička umjetnost na tlu Crne Gore (Podgorica 2006).
121817 Radić 1887 Bibliography Frano Radić, Starinska crkva sv. Vida na groblju sela žrnovo na otoku Korčuli, in: Bullettino di archeologia e storia Dalmata X/11 (1887) I–IV
122732 Radić 1896 Bibliography Frane Radić, Sredovječna bazilika S. Duha u Škripu na otoku Braču, in: Starohrvatska prosvjeta 2 (1896) 105-108.
121948 Radić 1898 Bibliography Frano Radić, Crkvica sv. Jurja u Ponikvama na poluotoku Pelješcu, in: Starohrvatska prosvjeta 3-4 (1898) 152-153.
122272 Radić 1903 Bibliography Frano Radić, Natpis s otočića Sv. Andrije kod Dubrovnika, in: Starohrvatska prosvjeta I/7 (1903) 21-26.
121596 Radić 1904 Bibliography Frane Radić, Crkvice hrvatsko-romaničkog sloga na otoku Lastovu, in: Starohrvatska prosvjeta I/8 (1904) 31-34.
132904 Radojković 1960/1961 Bibliography Bojana Radojković, Olovni pozor iz Bogorodičine crkve u Studenici, Zbornik muzeja primenjene umetnosti 6-7 (1960/1961) 7-17.
132997 Radojković 1969 Bibliography Bojana Radojković, Nakit kod Srba od XII do XVIII veka, Beogad 1969.
133178 Radojković 1977 Bibliography Bojana Radojković, Metal srednjovekovni, in: Istorija primenjene umetnosti kod Srba I, Beograd 1977, 79-120.
132803 Radojčić 1934 (1997) Bibliography Svetozar Radojčić, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, Beograd 1934 (1997).
133021 Radojčić 1946 Bibliography Svetozar Radojičić, Uloga antike u starom srpskom slikarstvu, Glasnik državnog muzeja u Sarajevu 1 (1946) 39-50.
132962 Radojčić 1950 Bibliography Svetozar Radojčić, Stare srpske minijature, Beograd 1950.
124127 Radojčić 1958 Bibliography Svetozar Radojčić, Die Entstehung der Malerei der Paläologischen Renaissance, in: Jahrbuch der österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 7 (1958) 105-124.
124025 Radojčić 1959 Bibliography Svetozar Radojčić, Mileševske freske Strašnog suda, in: Glas Srpske Akademije nauka 234, Odeljenje društvenih nauka, knj. 7 (1959) 69-79.
133038 Radojčić 1960 Bibliography Svetozar Radojčić, Srpske ikone od XII veka do 1459. godine, Beograd 1960.
124024 Radojčić 1963 Bibliography Svetozar Radojčić, Mileševa (Beograd 1963).
123075 Radujko 2011 Bibliography Milan Radujko, Katedralna namena i enterijer Djurdjevih Stupova: donje mesto i saprestolje, in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011) 125-154.
124176 Radujko 2016 Bibliography Milan Radujko (ed.), Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (Beograd/Berane 2016).
130646 Rajić/Timotijević 2004 Bibliography Delfina Rajić/MIloš Timotijević, Manastiri Ovčarsko-kablarske klisure (Čačak 2004).
132948 Rakić 2016b Bibliography Zoran Rakić, Beogradski parimejnik, in: Svet srpske rukopisne knjige (XII-XVII vek), ed. D. Otašević, Z. Rakić, I. Špadijer, Beograd 2016, 240-244.
122719 Rakocija 1990/1991 Bibliography Miša Rakocija, Crkva u Gornjem Matejevcu kod Niša, in: Saopštenja XXII-XXIII (1990/1991) 7-24.
132958 Ranković 2004/2005 Bibliography Zoran Ranković, Struktura Bratkovog mineja, Arheografski prilozi 26-27 (2004-2005) 109-122.
133129 Rapanić 1963 Bibliography Željko Rapanić, Kamena plastika ranog srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu, Vijesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, LX (1963) 96-124.
130463 Rapanić 1981 Bibliography Željko Rapanić, Bilješka uz četiri Branimirova natpisa, in: Starohrvatska prosvjeta 3/11 (1981) 179-190.
124429 Ratković 2013 Bibliography Milenko Ratković, Katolička tradicija Bara (Podgorica 2013).
124526 Ratkovčić 2017 Bibliography Rosana Ratkovčić, Katolička crkva Sv. Petra i dubrovačka kolonija u Starom Trgu kod Trepče, in: Ars Adriatica 7 (2017) 129-144.
120632 Regan/Nadilo 2006a Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke crkve na dijelu južnodalmatinskih otoka, in: Gradjevinar 58/11 (2006) 937–947.
121042 Regan/Nadilo 2006c Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke i ranoromaničke crkve na Koločepu (II), in: Gradjevinar 58/5 (2006), 405-412.
121045 Regan/Nadilo 2006d Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranoromaničke i predromaničke crkve na Koločepu (I), in: Gradjevinar 58/4 (2006) 317-323.
121059 Regan/Nadilo 2006e Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranoromaničke sakralne gradjevine dubrovačkog područja (I), in: Gradjevinar 58/2 (2006) 143-153.
121070 Regan/Nadilo 2006f Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkveno graditeljstvo: Ranoromaničke sakralne gradjevine dubrovačkog područja (II), in: Gradjevinar 58/3 (2006) 231-242.
123084 Regan/Nadilo 2006g Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Preostale predromaničke crkve poluotoka Pelješca, in: Gradjevinar 58/10 (2006) 843-851.
121088 Regan/Nadilo 2006h Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve otoka Lopuda, in: Gradjevinar 58/6 (2006) 493-501.
121106 Regan/Nadilo 2006i Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na otoku Šipanu, in: Gradjevinar 58/7 (2006) 587-595.
121605 Regan/Nadilo 2006j Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranokršćanske i predromaničke crkve u Stonu, in: Gradjevinar 58/9 (2006) 757-766.
121720 Regan/Nadilo 2006k Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranoromaničke sakralne gradjevine dubrovačkog područja II, in: Gradjevinar 58/3 (2006) 231-242.
122528 Regan/Nadilo 2007a Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Davno obnovljene ranokršnaske crkve i porušene predromaničke crkca otoka Brača, in: Gradjevinar 59/3 (2007) 231-239.
123217 Regan/Nadilo 2007b Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke crkve središnjega i zapadnoga dijela otoka Brača, in: Gradjevinar 59 (2007) 437-446.
130484 Regan/Nadilo 2007c Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na prostoru izmedju reka Cetine i Žrnovice, in: Gradjevinar 59 (2007) 39-48.
130691 Regan/Nadilo 2007d Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u Dioklecijanovoj palači i neposrednoj blizini, in: Gradjevinar 59/7 (2007) 635-644.
130727 Regan/Nadilo 2007e Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke i ranoromaničke crkve na istočnom dijelu otoka Brača, in: Gradjevinar 57/4 (2007) 337-345.
130786 Regan/Nadilo 2007f Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve izvan središnje jezgre Splita (I), in: Gradjevinar 59/8 (2007) 717-726.
130681 Regan/Nadilo 2008a Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva na istočnom rubu stare Salone, in: Gradjevinar 60/1 (2008) 57-67.
130736 Regan/Nadilo 2008b Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Ranokršćanske i predromaničke crkve Trogira i Čiova, in: Gradjevinar 60/3 (2008) 255-266.
130767 Regan/Nadilo 2008c Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u biskupiji pokraj Knina, in: Gradjevinar 60/6 (2008) 559-568.
122786 Regan/Nadilo 2009 Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na zadarskim otocima, in: Gradjevinar 61/5 (2009) 463-477.
130669 Regan/Nadilo 2009a Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva u sjeveroistočnom dijelu zadarskoga zaleća, in: Gradjevinar 61/6 (2009) 575-587.
123193 Regan/Nadilo 2009b Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Predromaničke i ranoromaničke crkve u Zadru, in: Gradjevinar 61 (2009) 369-381.
123212 Regan/Nadilo 2009c Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva Sv. Donata (Sv. Trojstva) u Zadru, in: Gradjevinar 61 (2009) 279-286.
123374 Regan/Nadilo 2009d Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Starokršćanske i predromaničke crkve otoka Paga, in: Gradjevinar 61/8 (2009) 757-767.
130457 Regan/Nadilo 2009e Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u jugoistočnom dijelu otoka Krka, in: Gradjevinar 61 (2009) 1075-1087.
130650 Regan/Nadilo 2009f Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Crkva u sjeverozapadnom dijelu zadarskoga zaleća, in: Gradjevinar 61/7 (2007) 675-688.
130732 Regan/Nadilo 2009h Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve otoka Raba, in Gradjevinar 61/10 (2009) 969-981.
130660 Regan/Nadilo 2010a Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve na Cresu i Lošinju te okolnim otocima, in: Gradjevinar 62/2 (2010) 151-161.
130452 ReganNadilo 2010a Bibliography Krešimir Regan/Branko Nadilo, Stare crkve u sjevernom dijelu Krka, in: Gradjevinar 62 (2010) 69-57.
118485 Riznica 2013 Bibliography Riznica Cetinjskog manastira (Cetinje 2013).
117410 Sašel/Alexandrov/Chevallier 1976 Bibliography Jaroslav Sašel/Georgi Alexandrov/Raymond Chevallier, Tabula Imperii Romani: Naissus, Dyrrhachion, Scupi, Serdica, Thessalonike. D'après la carte internationale du monde au 1:1.000.000, K 34 (Ljubljana 1976).
122259 Sekulić-Grozdanović 1978 Bibliography Sena Sekulić-Grozdanović, Grafički prilog tipologiji hrvatske sakralne arhitekture do romanike, in: Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture (ed. Andre Mohorovičić, Split 1978) 149-156.
133159 Sinkević 2014 Bibliography Ida Sinkević, Afterlife of the Rhodes Hand of St. John the Baptist, in: Byzantine Images and Their Afterlives: Essays in Honor of Annemarie Weyl Carr, ed. L. Jones, Farnham–Burlington 2014, 125–141.
122503 Skovran 1972 Bibliography Anika Verfasser Skovran, Novootkrivene freske u crkvi sv. Luke u Kotoru, in: Zograf 4 (1972) 76-78.
124372 Smirnov 1927 Bibliography Smirnov S. N. Monastyr, Sv. Sergiya i Vakha na Boyane, bliz goroda Skadra v Albanii, in: Sbornik russkogo Arheologičeskogo obščestva v korolevste S.H.S. 1 (1927) 119-147.
131589 Smičiklas 1911 Edition Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Volumen IX. Diplomata annorum 1321–1331 continens (ed. Tadija Smičiklas, Zagreb 1911).
132973 Spier 2013 Bibliography Jeffrey Spier, Late Byzantine Rings, 1204-1453, Wiesbaden 2013.
121199 Srša 2010 Bibliography Ivan Srša, Voštani i uljni zaštitni slojevi na srednjovjekovnim zidnim Ivan Srša slikama u Hrvatskoj, in: Portal 1 (2010) 11-30.
132244 Stanković 2016 Bibliography Vladan D. Stanković, Položaj Dukljanske episkopije u ranom srednjem veku, in: Crkvene studije XIII/13 (2016) 15-22.
132937 Starodubcev 2016a Bibliography Tatjana Starudubcev, Odjek drevnog hrišćanskog Orijenta u srpskoj umetnosti krajem XII i tokom XIII stoleća, in: Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost II (ed. D. Popović, D. Vojvodić, Beograd 2016) 261-267.
132963 Starodubcev 2016b Bibliography Tatjana Starodubcev, Pitanja umetničkih uticaja hrišćanskog Istoka u Srbiji kraje XII i tokom XIII stoleća i putevi njihovog prenošenja, Zograf 40 (2016) 56-68.
132965 Starodubcev 2017 Bibliography Tatjana Starodubcev, Prizrensko četvorojevanđelje, jevanđelist Marko, in: Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost, ed. M. Marković, D. Vojvodić, Beograd 2017, 210.
120253 Stevović 1990 Bibliography Ivan Stevović, Jednobrodne kupolne crkve u Dubrovnik u vreme vizantijske vlasti, in: Zograf 31 (1990) 18-30.
120251 Stevović 1996 Bibliography Ivan Stevović, O prvobitnom izgledu i vremenu izgradnje crkve Sv. Mihaila u Stonu, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 35 (1996) 175-195.
132758 Stevović 1998/1999 Bibliography Ivan Stevović, Sveti Andreja u kotorskom natpisu Andreesci ad honorem sociorvmq. Maiorem, Zograf 27 (1998/1999) 23-30.
122939 Stevović 2011 Bibliography Ivan Stevović, Istorijski izvor i istorijskoumetničko tumačenje: Bogorodičina crkva u Toplici, in: Zograf 35 (2011) 73–92.
124360 Stevović 2014 Bibliography Ivan Stevović, Praevalis. Obrazovanje kulturnog prostora kasnoantičke provincije (Podgorica 2014).
124149 Stevović 2016 Bibliography Ivan Stevović, Byzantine and Romanesque-Gothic Conceptions in Serbian Architecture and Sculpture in the 14th century (till 1371), in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 317-330.
132742 Stevović 2016 Bibliography Ivan Stevović, Emperor in the Altar: An Iconoclastic Era Ciborium from Ulcinj (Montenegro), in: Texts/Inscriptions/Images - Art Readings 2016 (eds. E. Moutafov - J. Erdeljan), Sofia (2016) 2017, 49-67.
132250 Sticotti 1913 Bibliography Piero Sticotti, Die römische Stadt Doclea in Montenegro. Unter Mitwirkung von L. Jelić und C. M. Iveković. Mit einer Tafel und 148 Abbildungen im Texte (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkankommission, Antiquarische Abteilung VI, Wien 1913).
122355 Stjepčević 1926 Bibliography Ivo Stijepčević, Vodja po Kotoru (Kotor 1926).
122647 Stjepčević 1930 Bibliography Ivo Stjepčević, Prevlaka, in: Bogoslovska smotra 18/3 (1930) 318-388.
122594 Stjepčević 1938 Bibliography Ivo Stjepčević, Katedrala svetog Tripuna u Kotoru (Split 1938).
122648 Stjepčević 1941 Bibliography Ivo Stjepčević, Kotor i Grbalj (Split 1941).
132951 Stojanović 1903 Bibliography Katalog Narodne biblioteke u Beogradu, IV, Rukopisi i stare štampane knjige, ed. Lj. Stojanović, Beograd 1903.
122548 Stošić 1998 Bibliography Josip Stošić, Benediktinski samostan Sv. Marije na Mljetu, in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 22 (1998) 7-21.
122329 Stratimirović 1895 Bibliography Djordje Stratimirović, O prošlosti i neimarstvu Boke Kotorske, in: Spomenik Srpske kraljevske akademije (1895) 1-40.
123977 Subotić 1960 Bibliography Gojko Subotić, Žiča (Beograd 1960).
123978 Subotić 1968 Bibliography Gojko Subotić, Žiča (second edition) (Beograd 1968).
123979 Subotić 1984a Bibliography Gijko Subotić, Le Monastere de Žiča (Beolgrade 1984).
123980 Subotić 1984b Bibliography Gojko Subotić, Manastir Žiča (Beograd 1984).
123981 Subotić 1987b Bibliography Gojko Subotić, Manastir Žiča (Beograd 1987).
123982 Subotić 1988b Bibliography Gojko Subotić, Žiča monastery (Belgrade/Kraljevo 1988).
124126 Subotić 1997 Bibliography Gojko Subotić, Terra sacra. L'arte del Cossovo (Milano 1997).
123985 Subotić 2000 Bibliography Gojko Subotić (ed.), Manastir Žiča: zbornik radova (Kraljevo 2000).
133027 Tasić 1962/1963 Bibliography Dušan Tasić, Hvostanska plaštanica, Starinar 13-14 (1962/1963) 151-161.
132985 Tatić-Djurić 1967 Bibliography Mirjana Tatić-Djurić, Ikona apostola Petra i Pavla u Vatikanu, Zograf 2 (1967) 11-16.
132990 Tatić-Djurić 1984 Bibliography Mirjana Tatić-Djurić, Poznate ikone od XII do XVIII veka, Beograd 1984.
122311 Tihić/Basler 1957 Bibliography Smail Tihić/Đuro Basler, Crkva sv. Petra u Zavali, in: Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti 2/1 (1957) 109-112.
132767 Tihomirov 1962 Bibliography Н. Б. Тихомиров, Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI–XII вв., хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ч. 1 (ХI век), Записки Отдела рукописей 25 (1962) 143-183.
123395 Todić 1986 Bibliography Branislav Todić, Freske, in: Manastir Studenica (eds. Milan Kašanin et al., Beograd 1986) 137-156.
124451 Todić 1989 Bibliography Branislav Todić, Gračanica - slikarstvo (Beograd 1989).
123989 Todić 1990/1991 Bibliography Branislav Todić, Ikonografska istraživanja žičkih fresaka 13. veka, in: Sopštenja 22/23 (1990/1991) 25-40.
124170 Todić 1991 Bibliography Branislav Todić, Ikonografski program fresaka iz 14. veka u Bogorodičinoj crkvi i priprati u Peći, in: Arhiepiskop Danilo II i njegovo doba (Vojislav J. Đurić ed.) (Beograd 1991) 361-375.
117577 Todić 1993 Bibliography Branislav Todić, Staro Nagoričino (Beograd 1993).
123402 Todić 1997 Bibliography Branislav Todić, Ktitorska kompozicija u naosu Bogorodičine crkve u Studenici, in: Saopštenja 29 (1997) 35-45.
124128 Todić 1998 Bibliography Branislav Todić, Srpsko slikarstvo u dobra kralja Milutina (Beograd 1998).
123991 Todić 2000 Bibliography Branislav Todić, Topografija žičkih fresaka, in: Manastir Žiča (ed. Gojsko Subotić, Kraljevo 2000) 109-122.
124276 Todić 2002a Bibliography Branislav Todić, Apostol Andreja i srpski arhiepiskopi na freskama Sopoćana, in: Treća jugoslovenska konferencija vizantologa (eds. Ljubomir Maksimović/Ninoslava Radošević/Ema Radulović, Beograd/Kruševac 2002) 361-379.
124277 Todić 2002b Bibliography Branislav Todić, Sopoćanski pomenik, in: Saopštenja 34 (2002) 279-293.
124264 Todić 2006 Bibliography Branislav Todić, Srpski arhiepiskopi na freskama 16. veka u Morači. Ko su i zašto su naslikani, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 93-116.
123992 Todić 2007 Bibliography Branislav Todić, Sveti Sava i manastir Žiča, in: Povelja 37/1 (2007) 115-119.
123389 Todić 2008a Bibliography Branislav Todić, What Was the Opening Scene of the Cycle of St. Simeon Nemanja at Studenica?, in: Образ Византии. Сборник статей в честь О. С. Поповой (ed. А. В. Захарова, Мoсква 2008) 517-524.
123072 Todić 2011a Bibliography Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija. Zbornik radova (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011).
124026 Todić 2011c Bibliography Branislav Todić, Novo tumačenje programa i rasporeda fresaka u Mileševi, in: Na tragovima Vojslava Djurića (eds. Dejan Medaković/Cvetan Grozdanov, Beograd 2011) 55-68.
124188 Todić 2011d Bibliography Branislav Todić, Novo datovanje fresaka u Davidovici, in: Djurdjevi stupovi i Budimljanska eparhija. Zbornik radova (eds. Branislav Todić/Milan Radujko, Berane/Beograd 2011) 413-420.
133043 Todić 2012 Bibliography Branislav Todić, Ikonostas u Dečanima – prvobitni slikani program i njegove poznije izmene, Zograf 36 (2012) 115-129.
124014 Todić 2016a Bibliography Branislav Todić, Zadužbine kralja Milutina u delu arhiepiskopa Danila Drugog, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 133-156.
124027 Todić 2016b Bibliography Branislav Todić, Serbian monumental painting of the 13th century, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 213-232.
124177 Todić 2016c Bibliography Branislav Todić, Rane zadužbine Stefana Nemanje u svetlosti njegovih žitija, in: Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (Milan Radujko ed.) (Beograd/Berane 2016) 491-508.
124261 Todić/Popović 2006 Bibliography Branislav Todić/Danica Popović (eds), Manastir Morača (Beograd 2006).
133034 Todić/Čanak-Medić 2005 Bibliography Branislav Todić/Milka Čanak-Medić, Manastir Dečani, Beograd 2005.
122544 Tomas 2011 Bibliography Ivana Tomas, Crkva sv. Marije na otoku Mljetu i njezina povezanost s romaničkim spomenicima Apulije, in: Prostor 19/2 (42) (ed. Perković Marin) (2011) 296-309.
122546 Tomas 2012 Bibliography Ivana Tomas, Crkva sv. Marije na otoku Mljetu, in: Zbornik radova Simpozija 12. Dani Cvita Fiskovića: povodom 50. godina osnutka Nacionalnog parka Mljet (2012) 105-116.
120247 Tomas 2016a Bibliography Ivana Tomas: Nova promišljanja o crkvi Sv. Mihajla u Stonu, in: Ars Adriatica 6 (2016) 41-60.
122545 Tomas 2016b Bibliography Ivana Tomas, Romanička crkva Sv. Marije na Mljatu: pitanje utjecaja, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 43/1 (2016) 59-85.
132907 Tomas 2021 Bibliography Ivana Tomas, Opatija Sv. Marije na otoku Mljetu, Zagreb 2021.
122598 Tomasović 2006 Bibliography Marinko Tomasović, Romanička arhitektura na južnom dijelu istočnog Jadrana i problem isticanja utjecaja apulijskog graditeljstva, in: Starohrvatska prosvjeta: glasilo Hrvatskoga starinarskog družtva u Kninu 3/33 (2006) 127-163.
122590 Tomasović 2014 Bibliography Marinko Tomasović, Katedrala Sv. Tripuna u Kotoru i benediktinska crkva Sv. Mihovila na Prevlaci kod Tivta - primjedbe uz porijeklo oblika i datiranje, in: Opvscvla archaeologica 37/38 (1) (2014) 267-280.
124367 Tomin 2014 Bibliography Svetlana Tomin, Srpska kraljica Jelena: vladarka ni monahinja (Novi Sad 2014).
122596 Tomić 2009 Bibliography Radoslav Tomić, Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (Zagreb 2009).
120482 Tomić Djurić 2016a Bibliography Marka Tomić Djurić, Artistic Trends on the Periphery - the Lands of the Balšić, Kosača and Crnojević families, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, edd. D. Popović, D. Vojvodić (Belgrade 2016) 401-409.
121068 Topić/Radić/Rajić/Šikanjić/Ilkić 2019 Bibliography Nikolina Topić/Ivana Radić/Petra Rajić/Šikanjić/Mato Ilkić, Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku, in: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 57 (2019) 55-143.
132770 Trifunović 2001 Bibliography Đorđe Trifunović, Ka počecima srpske pismenosti, Beograd 2001.
133024 Trigunović 2004 Bibliography Djordje Trifunović, Tetraevangelion (Four Gospels) of Kumanica Monastery, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557) (ed. Helen C. Evans, the Metropoliten Museum of Art, New York 2004) 281-282.
133030 Trijić 2016 Bibliography Vladan Trijić, Parnesis Jefrema Sirina, in: Svet srpske rukopisne knjige (XII-XVII vek) (ed. D. Otašević, Z. Rakić, I. Špadijer, Beograd 2016) 169-172.
132956 Ubiparip 2001 Bibliography Milanka Ubiparip, Ivanko, jedan od pisara iz Bratkovog mineja, in: Slovensko srednjovekovno nasleđe, Beograd 2001, 689-696.
132955 Ubiparip 2016 Bibliography Milanka Ubiparip, Beogradski parimejnik, in: Svet srpske rukopisne knjige (XII-XVII vek),ed. D. Otašević, Z. Rakić, I. Špadijer, Beograd 2016, 245-248.
122798 Uglešić 2002 Bibliography Ante Uglešić, Ranokršćanska arhitektura na području današnje Zadarske nadbiskupije (Zadar 2002).
122330 Vasić 1922 Bibliography Miloje Vasić, Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka IX do početka XV veka (Beograd 1922).
123974 Vasić 1928 Bibliography Miloje M. Vasić, Žiča i Lazarica: studije iz srpske umetnosti srednjeg veka (Beograd 1928).
132781 Vego 1961 Bibliography Marko Vego, Ranosrednjovjekovni latinski natpis iz Stona, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13 (1961) 61-75.
122917 Vego 1964 Bibliography Marko Vego, Novi i revidirani natpisi iz Hercegovine (nastavak), in: Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija) XIX (1964) 173-211.
122312 Vego 1969 Bibliography Marko Vego, Arheološko iskopavanje u Zavali, in: Glasnik 14 (1969) 179-201.
122809 Vežić 1994 Bibliography Pavuša Vežić, O centralnim gradjevinama Zadra i Dalmacije u ranom srednjem vijeku, in: Diadora 13 (1994) 323-375.
120259 Vežić 2002a Bibliography Pavuša Vežić, Rotonda u Ošlju, in: Zbornik Tomislava Marasovića, edd. I. Babić, A. Milošević, Ž. Rapanić (Split 2002) 220–230.
122700 Vežić 2002b Bibliography Pavuša Vežić, Ciboriji ranoga srednjeg vijeka u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 39 (2002) 91-122.
122309 Vežić 2012 Bibliography Pavuša Vežić, Dalmatinski šesterolisti – sličnosti i razlike, in: Ars Adriatica 2 (2012) 41-74.
122310 Vežić/Lončar 2009 Bibliography Pavuša Vežić/Milenko Lončar, Hoc tigmen – Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije (Zadar 2009).
120285 Vinski 1986 Bibliography Zdenko Vinski et al., Rani srednji vijek (Beograd/Zagreb/Mostar 1986)
123975 Vlahović 1937 Bibliography Vlajko Vlahović, Sveta Žiča: monografija (Kraljevo 1937).
132780 Vlašić 1956 Bibliography Frano Vlašić, Bilješke uz tri stonska spomenika, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956) 95-99.
124191 Vojvodić 1996 Bibliography Dragan Vojvodić, Prilog ispitivanju ikonografskog programa živopisa u Arilju: naos i oltarski prostor, in: Glasnik Društva konzervatora Srbije (Beograd 1996) 20-95.
124173 Vojvodić 2002 Bibliography Dragan Vojvodić, Dva priloga proučavanju crkve Sv. Ahilija u Arilju, in: Saopštenja 34 (2002) 93-106.
124190 Vojvodić 2005 Bibliography Dragan Vojvodić, Encountering Byzantine and Serbian Traditions in the Program and Iconography of the Arilje Frescoes. The Formational Factors of One Particular Painting Assemblage, in: Vizantijskij mir: iskusstvo Konstantinopolja i nacionaľnye tradicii. K 2000-letiju christianstva. Pamjati O. I. Podobedovoj (1912-1999) (Moskava 2005) 357-368.
124263 Vojvodić 2006a Bibliography Dragan Vojvodić, Portreti Vukanovića u Manastiru Morača, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 73-92.
124156 Vojvodić 2006b Bibliography Dragan Vojvodić, Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija u Arilju (Beograd 2006).
133166 Vojvodić 2007 Bibliography Dragan Vojvodić, Obavijen zemaljskom slikom. O predstavama vizantijskih i srpskih srednjovekovnih vladara u proskinezi, Crkvene studije 4 (2007) 379-401.
124446 Vojvodić 2009 Bibliography Dragan Vojvodić, Doslikani vladarski portreti u Graćanici, in: Niš i Vizantija 7 (2009) 251-265.
124196 Vojvodić 2010a Bibliography Dragan Vojvodić, Na tragu izgubljenih fresaka Žiče 1, in: Zograf 34 (2010) 72-77.
124129 Vojvodić 2011a Bibliography Dragan Vojvodić, Žiča i Peć. Prilog razmatranju sličnosti dva programa zidnog slikarstva, in: Saopštenja 43 (2011) 31-47.
124197 Vojvodić 2011b Bibliography Dragan Vojvodić, Na tragu izgubljenih fresaka Žiče 2, in: Zograf 35 (2011) 145-154.
124201 Vojvodić 2011c Bibliography Dragan Vojvodić, Postvizantijsko slikarstvo Djurdjevih stupova u Budimlji, in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija. Zbornik radova (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011) 553-575.
124193 Vojvodić 2012a Bibliography Dragan Vojvodić, Portreti prvih ktitora u prizemlju žičke kule. Poreklo ikonografije, in: Niš i Vizantija 10 (2012) 323-340.
124198 Vojvodić 2012b Bibliography Dragan Vojvodić, Na tragu izgubljenih fresaka Žiče 3, in: Saopštenja 44 (2012) 43-62.
124192 Vojvodić 2013a Bibliography Dragan Vojvodić, Izgubljeni ostaci fresaka zapadnog pročelja Spasove crkve u Žiči, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 50 (2013) 683-692.
124194 Vojvodić 2013b Bibliography Dragan Vojvodić, Zapažanja i razmišljanja o slikarstvu svetilišta Spasove crkve u Žiči, in: Niš i Vizantija 11 (2013) 247-266.
124195 Vojvodić 2014 Bibliography Dragan Vojvodić, Predstave proroka u Spasovoj crkvi u Žiči, in: Niš i Vizantija 12 (2014) 335-346.
124184 Vojvodić 2015 Bibliography Dragan Vojvodić, Zidno slikarstvo Davidovice. Dopune u iščitavanju tematskog programa i datovanje, in: Zograf 39 (2015) 177-192.
124011 Vojvodić 2016b Bibliography Dragan Vojvodić, Rodoslovne predstave i ideja praroditeljstva u Studenici, in: Manastir Studenica, 700 godina Kraljeve crkve (eds. Ljubomir Maksimović/Vladimir Vukašinović, Beograd 2016) 253-268.
124093 Vojvodić 2016c Bibliography Dragan Vojvodić, Serbian art from the beginning of the 14th century till the fall of the Nemanjić state, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 271-297.
124139 Vojvodić 2016d Bibliography Dragan Vojvodić, On the Boundary among Worlds and Cultures - the Essence and Spaces of Serbian Medieval Art, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 13-40.
124174 Vojvodić 2016e Bibliography Dragan Vojvodić, Srednjovekovni živopis Žiče (Beograd 2016).
124175 Vojvodić 2016f Bibliography Dragan Vojvodić, Studenički grob Svetog Simeona srpskog: prilozi gradji i zapažanja o živopisu, in: Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočivi II (ed. Milan Radujko, Beograd/Berane 2016), 587-614.
124183 Vojvodić 2016f Bibliography Dragan Vojvodić, Ostaci ktitorskog natpisa pod kupolom Bogorodičine crkve u Gradcu, in: Glasnik društva konzervatora Srbije 40 (2016) 141-145.
124158 Vojvodić 2019a Bibliography Dragan Vojvodić, Skrivene i zaboravljene freske Danilove priprate u Peći, in: Zograf 43 (2019) 129-150.
124161 Vojvodić 2019b Bibliography Dragan Vojvodić, Ulomak freske s Hristovim likom iz Peći u Narodnom muzeju u Beogradu, in: Glasnik Društva konzervatora Srbije 43 (2019) 73-77.
124501 Vojvodić/Marković 2017 Bibliography Dragan Vojvodić/Miodrag Marković (eds.), Artistic heritage of the Serbian people in Kosovo and Metohija. History, identity, vulnerability, protection (Beograd 2017).
132987 Volbach 1941 Bibliography Wolfgang F. Volbach, Die Ikone der Apostelfürsten in St. Peter zu Rom, Orientalia Christiana periodica VII (1941) 480-496.
132930 Vrana 1967 Bibliography Josip Vrana, Vukanovo evanđelje, Beograd 1967.
122463 Vujičić 1985 Bibliography Rajko Vujičić, O fre­ska­ma u cr­kvi Sv. Mi­ha­i­la u Ko­to­ru, in: Bo­ka 17 (1985) 291-301.
122475 Vujičić 1995a Bibliography Rajko Vujičić, Freske u crkvi Marije Collegiate u Kotoru, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 35/1 (1995) 365-378.
122955 Vujičić 1995b Bibliography Rajko Vujičić, Pregled starog slikarstva na području Budve i Paštrovića I, in: Glasnik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti. Odeljenje umjetnosti 14 (1995) 101-122.
133134 Vujičić 1999 Bibliography Rajko Vujičić, Freske u crkvi Marije Collegiate u Kotoru, Studije iz crnogorske istorije umjetnosti, Cetinje 1999.
133135 Vujičić 1999 Bibliography Rajko Vujičić, Freske u crkvi Marije Collegiate u Kotoru, Studije iz crnogorske istorije umjetnosti, Cetinje 1999.
133130 Vujičić 2007 Bibliography Rajko Vujičić, Srednjovjekovna arhitektura i slikarstvo Crne Gore, Podgorica 2007.
123065 Vulović 1956 Bibliography Branislav Vulović, Konzervacija ruševina Sv. Nikole u Kuršumliji, in: Saopštenja I (1956) 64-66.
123064 Vulović 1957 Bibliography Branislav Vulović, Crkva Sv. Nikole kod Kuršumlije, in: Zbornik Arhitektonskog fakulteta III/1956-1957 (1957), 3-22.
132899 Walker Vadillo 2013 Bibliography Mónica Ann Walker Vadillo, Los Simios, Revista Digital de Iconografía Medieval 5, n. 9 (2013) 63-77.
132737 Zagarčanin 2005 Bibliography Mladen Zagarčanin, Gli scavi nel monastero Ratac, in: The Heritage of Serenisima. The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic (eds. Mitja Guštin, Sauro Gelichi, Konrard Spindler, Venezia 2005) 195-200.
124364 Zagarčanin 2015 Bibliography Mladen Zagarčanin, Manastir Ratac i kraljica Jelena, in: Jelena. Kraljica, monahinja, svetiteljka (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 85-115.
132733 Zagarčanin 2015b Bibliography Mladen Zagarčanin, Antička i ranovizantijska arheološka svjedočanstva na svetomiholjskoj Prevlaci kod Tivta, in: Nova antička Duklja VI (Podgorica 2015) 109-156.
132736 Zagarčanin 2015c Bibliography Mladen Zagarčanin, Manastir Ratac i kraljica Jelena, in: Jelena, kraljica, monahinja, svetiteljka. Tematski zbornik radova posvećenih kraljici Jeleni (ed. Katarina Mitrović, Manastir Gradac 2015) 85-119.
131300 Zagarčanin 2016 Bibliography Mladen Zagarčanin, O nekim rezultatima novih arheoloških istraživanja na Prevlaci kod Tivta, in: Istorijski zapisi, Историјски записи, 3-4 (2016) 45-85.
132732 Zagarčanin 2016b Bibliography Mladen Zagarčanin, Hrišćanstvo na prostoru Bara od osnivanja pa do kraja srednjeg vijeka (sakralni spomenici), in: Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru (Bar-Cetinje 2016) 25-46.
132731 Zagarčanin 2018 Bibliography Mladen Zagarčanin, O nekim novim arheološkim nalazima iz vremena Svetog Jovana Vladimira, sa posebnim osvrtom na istraživanja manastira Prečista Krajinska, in: U slavu i spomen Svetoga Jovana Vladimira, knjiga 6-2. (Cetinje 2018), 5-61.
124185 Zarić 1998 Bibliography Radojka Zarić, Davidovica, manastir, in: Spomeničko nasljedje Srbije. Nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja (Beograd 1998) 175.
120250 Zdravković 1960 Bibliography Ivan Zdravković, Nacrti preromaničke crkvice Sv. Mihajla u Stonu, in: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12 (1960) 25–31.
122663 Zdravković 1963 Bibliography Ivan Zdravković, Rezultati arhitektonskih ispitivanja na crkvi Sv. Apostola Petra i Pavla u Bijelom Polju, in: Starine Crne Gore I (1963) 83–95.
130466 Zekan 1980 Bibliography Mate Zekan, Prilog proučavanju arhitekture iz koje potječe natpis kneza Branimira u Muću Gornjem, in: Gunjaćin zbornik (1980) 133-140.
130686 Zekan 2000 Bibliography Mate Zekan, Krunidbena bazilika kralja Zvonimira Crkva Sv. Petra i Mojsija (Šuplja crkva) u Solinu. Pregled dosadašnjih istraživanja, in: Starohrvatska prosvjeta 3/27 (2000) 249-259.
122953 Zeković/Stanojević 1986 Bibliography Zvonimir Zeković/Dragan Stanojević, Konzervacija i prezentacija živopisa u crkvi Sv. Save Osvećenog u Budvi, in: Glasnik društva konzervatora Srbije 10 (1986) 64-68.
121779 Zelić 2014 Bibliography Danko Zelić, Arhitektura starih katedrala, in: Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku (ed. Katarina Horvat-Levaj) (Dubrovnik/Zagreb 2014) 30-64.
121387 Zelić-Bučan 1976 Bibliography Benedikta Zelić-Bučan, Najstarije Gospine crkve u Hrvata, in: Crkva u svijetu 11/3 (1976) 247-256.
122707 Zečević 1987 Bibliography Emina Zečević, Rezultati istraživanja srednjovjekovnog Svača, in: Glasnik srpskog arheološkog društva 5 (1987) 112-116.
122948 Zindel et al. 2018 Bibliography Christian Zindel et al., Albanien. EIn Archäologie- und Kunstführer von der Steinzeit bis ins 19. Jahrhundert (Wien/Köln/Weimar 2018).
122489 Zornija 2016 Bibliography Meri Zornija, Klesarska radionica iz doba kotorskog biskupa Ivana, in: Istorijski zapisi 3/4 (2016) 87-118.
124180 d'Amiko 2016 Bibliography Roza d'Amiko, Studenica izmedju istoka i zapada: kameni ukrasi na Bogorodičinoj crkvi u svetlu južnoitalijanskih analogija, in: Stefan Nemanja, Prepodobni Simeon Mirotočivi (ed. Milan Radujko, Beograd/Berane 2016) 525-554.
131933 Ćirković 2000b Bibliography Sima Ćirković, Archiepiscopus Craynensis, in: Istorijski zapisi 73/1–2 (2000) 47–54.
123350 Ćirković 2004j Bibliography Sima Ćirković, The Serbs (Malden 2004).
132151 Ćirković 2007r Bibliography Sima Ćirković, Đurađ I Balšić, oblasni gospodar (?, početak XIV v.–Zeta, 13. I 1378), in: Srpski biografski rečnik 3 (Novi Sad 2007) 616.
132148 Ćirković 2009e Bibliography Sima Ćirković, Jevdokija Balšić, despotica (?, oko 1375–Italija?, posle 1428), in: Srpski biografski rečnik 4 (Novi Sad 2009) 327–328.
122918 Ćorović 1925 Bibliography Vladimir Ćorović, Hercegovački manastiri, in: Starinar II (1925) 69-77.
124303 Ćorović 1932 Bibliography Mirjana Ćorović, Crkva u Brodarevu, in: Starinar 7 (1932) 77-82.
133037 Ćorović-Ljubinković 1952/1953 Bibliography Mirjana Ćorović-Ljubinković, Dve dečanske ikone Bogorodice Umiljenije, Starinar 3-4 (1952/1953) 83-90.
124305 Ćorović-Ljubinković 1961 Bibliography Mirjana Ćorović-Ljubinković, Ostaci živopisa u Davidovici, in: Saopštenja 4 (1961) 124-135.
132964 Ćorović-Ljubinković 1968/1969 Bibliography Mirjana Ćorović-Ljubinković, Prizrensko četvorojevanđelje. Ka problemu njegovog datovanja, Starinar 19 (1968-1969) 191-202.
120077 Ćorović-Ljubinković 1969 Bibliography Mirjana Ćorović-Ljubinković, Živopis crkve Sv. Petra kod Novog Pazara, in: Starinar 20 (1969) 35-49.
133011 Ćurčić 1986 Bibliography Slobodan Ćurčić, Epitaphios, in: Byzantium at Princeton: Byzantine Art and Archaeology at Princeton University (ed.S. Ćurčić, A.St. Clair, Princeton 1986) 138.
124452 Ćurčić 1988 Bibliography Slobodan Ćurčić, Gračanica. Istorija i Arhitektura (Beograd/Priština 1988).
133014 Ćurčić 1991 Bibliography Slobodan Ćurčić, Late Byzantine Loca Sancta? Some Questions Regarding the Form and Function of Epitaphioni, in: The twilight of Byzantium. Aspects of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Empire (ed. S. Ćurćić, D. Mouriki, Princeton 1991) 251-261.
124013 Ćurčić 2016 Bibliography Slobodan Ćurčić, Kraljeva crkva u Studenici. Simbolika, arhitektonska koncepcija i realizacija - uloge Danila II, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 61-80.
124189 Čanak-Medić 1981 Bibliography Milka Čanak-Medić, Da li je Davidoviсa izgledala kao grobne crkve Nemanjića, in: Saopštenja 13 (1981) 67-75.
122657 Čanak-Medić 1982 Bibliography Milka Čanak-Medić, Une variante des églises cruciformes à nef unique dans l’architecture médiévale Serbe, in: Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 32/4 (1982) 501-510.
122551 Čanak-Medić 1984 Bibliography Milka Čanak-Medić, Zvonici Sv. Marije na Mljetu, in: Zograf 15 (1984) 59-64.
122502 Čanak-Medić 1985 Bibliography Milka Čanak-Medić, Kotorski Sveti Luka u svetlu novih otkrića, in: Zbornik za likovne umetnosti 21 (1985) 51-68.
122658 Čanak-Medić 1985 Bibliography Milka Čanak-Medić, Neka pitanja hronologije raških spomenika, in: Saopštenja XVII (1985) 7-20.
122472 Čanak-Medić 1989 Bibliography Milka Čanak-Medić, Arhitektura Nemanjinog doba 2 (Beograd 1989).
123990 Čanak-Medić 1992 Bibliography Milka Čanak-Medić, Arhitektura žičke Spasove crkve i Radoslavljeve priprate, in: Saopštenja 24 (1992) 7-49.
122496 Čanak-Medić 1997a Bibliography Milka Čanak-Medić, Arhitektura crkve svetoga Luke i njeni izvori, in: Naučni skup povodom 800-godišnjice crkve svetog Luke u Kotoru. Crkva svetog Luke kroz vjekove (ed. V. Korać) (1997) 33-43.
122587 Čanak-Medić 1997b Bibliography Milka Čanak-Medić, Katedrala svetog Tripuna kao odraz umetničkih prilika u Kotoru sredinom XII veka, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 36 (1997) 83-98.
122928 Čanak-Medić 2000 Bibliography Milka Čanak-Medić, Crkva Sv. Save u Budvi, in: Zograf 27 (2000) 17-22.
122950 Čanak-Medić 2000 Bibliography Milka Čanak-Medić, Dvojne kule na pročelju crkava Nemanjinog doba, in: Stefan Nemanja - sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje (ed. J. Kalić) (2000) 181-197.
124265 Čanak-Medić 2006 Bibliography Milka Čanak-Medić, Arhitektura crkve manastira Morače i njena prvobitna spoljašnjost, in: Manastir Morača (eds. Branislav Todić/Danica Popović, Beograd 2006) 117-128.
124267 Čanak-Medić 2007 Bibliography Milka Čanak-Medić, Arhitektura druge polovine 13. veka 1 (Beograd 2007).
122588 Čanak-Medić 2009 Bibliography Milka Čanak-Medić, Katedrala sv. Tripuna u Kotoru, in: Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (ed. R. Tomić) (Zagreb 2009) 48-57.
123074 Čanak-Medić 2011 Bibliography Milka Čanak-Medić, Nova saznanja o najstarijem razdoblju Djurdjevih Stupova u Budimlji, in: Djurdjevi Stupovi i Budimljanska eparhija (ed. Branislav Todić, Berane/Beograd 2011) 109-124.
124006 Čanak-Medić 2016a Bibliography Milka Čanak-Medić, Raška architecure of the 13th century and its sculptoral decoration, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 233-248.
124015 Čanak-Medić 2016b Bibliography Milka Čanak-Medić, O drugom studeničkom ktitoru, in: Manastir Studenica - 700 godina Kraljeve crkve (Beograd 2016) 165-172.
120079 Čanak-Medić, Todić 2013 Bibliography Milka Čanak-Medić, Branislav Todić, Stari Rad Sa Sopoćanima (Novi Sad-Prizren 2013).
122949 Čanak-Medić/Bošković 1986 Bibliography Milka Čanak-Medić/Djurdje Bošković, Arhitektura Nemanjinog doba I. Crkve u Toplici i dolinama Ibra i Morave (Beograd 1986).
123968 Čanak-Medić/Kandić 1995 Bibliography Milka Čanak-Medić/Olivera Kandić, Arhitektura prve polovine 13. veka I. Crkve u Raškoj (Beograd 1995).
123966 Čanak-Medić/Popović/Vojvodić 2014 Bibliography Milka Čanak-Medić/Danica Popović/Dragan Vojvodić, Manastir Žiča (Beograd 2014).
123984 Čanak-Medić/Todić 1999 Bibliography Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Manastir Žiča (Beograd 1999).
123986 Čanak-Medić/Todić 2007 Bibliography Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Manastir Žiča (Beograd 2007).
123396 Čanak-Medić/Todić 2011 Bibliography Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Manastir Studenica (Novi Sad 2011).
124124 Čanak-Medić/Todić 2014 Bibliography Milka Čanak-Medić/Branislav Todić, Pećka patrijaršija (Novi Sad 2014).
122593 Čanak-Medić/Čubrović 2010 Bibliography Milka Čanak-Medić/Zorica Čubrović, Katedrala svetog Tripuna u Kotoru (Kotor 2010).
133177 Čremošnik 1932 Bibliography Gregor Čremošnik, Istoriski spomenici Dubovačkog arhiva I. Kancelarijski i notarski spisi 1278–1301, Beograd 1932.
120284 Čremošnik 1953 Bibliography Irma Čremošnik, Izvještaj o iskopinama u Rogačićima kod Blažuja, in: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH 8 (1953) 303-315.
122460 Čubrović 1983/1984 Bibliography Zorica Čubrović, Crkva sv. Mihajla u Kotoru, in: Godišnjak Pomorkog muzeja XXXI-XXXII (1983/1984) 151-159.
122461 Čubrović 1993/1994 Bibliography Zorica Čubrović, Djela jedne klesarske radionice u kotorskoj crkvi sv. Mihovila, in: Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru XLI–XLII (1993/1994) 45-50.
122497 Čubrović 1997 Bibliography Zorica Čubrović, Spolije u zidovima kotorske crkve sv. Luke, in: Naučni skup povodom 800-godišnjice crkve svetog Luke u Kotoru. Crkva svetog Luke kroz vjekove (er. V. Korać) (1997) 43-49.
122462 Čubrović 2000 Bibliography Zorica Čubrović, Kamena plastika iz kotorske crkve sv. Mihaila i plastike Prevlake, in: Prevlaka Svetog Arhangela Mihaila (2000) 66-72.
122592 Čubrović 2008 Bibliography Zorica Čubrović, Prvobitni ciborijum romaničke katedrale sv. Tripuna u Kotoru, in: Saopštenja XL (2008) 25-42.
122589 Čubrović 2009 Bibliography Zorica Čubrović, Srednjovjekovna sakralna arhitektura, in: Zagovori svetom Tripunu. Blago kotorske biskupije: povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotoru: Galerija Klovićevi dvori (14. prosinca 2009. – 14. veljače 2010.) (ed. R. Tomić) (Zagreb 2009) 58-69.
121804 Čunčić 2009 Bibliography Marica Čunčić, Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavskoga natpisa iz 11. stoljeća, in: Slovo 59 (2009) 123-133.
118805 Čunčić/Perkić 2009 Bibliography Marica Čunčić/Marta Perkić, Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke iz 11. stoljeća, in: Slovo 59 (2009) 77-122.
124018 Đurić 1975c Bibliography Vojislav J. Đurić, Mileševa i drinski tip crkve, in: Raška baština 1 (1975) 15-27.
124019 Đurić 1987b Bibliography Vojislav J. Đurić, Mileševsko najstarije slikarstvo, in: Mileševa u istoriji srpskog naroda (Vojislav J. Đurić ed.) (Beograd 1987) 27-36.
132057 Đurić/Ivanišević 1961 Bibliography Jelica Đurić/Rajka Ivanišević, Jevanđelje Divoša Tihoradića, in: Zbornik radova Vizantološkog instituta 7 (1961) 153-160.
133042 Šakota 1984 Bibliography Mirjana Šakota, Dečanska riznica, Beograd-Priština 1984.
121951 Šeper 1955 Bibliography Mirko Šeper, Prilog datiranju starohrvatskih spomenika pleterne dekoracije, in: Arheološki Vestnik (1955) 50-59.
122349 Šerović 1925 Bibliography Petar Šerović, Ostaci starog benediktinskog manastira sv. Petra u Bijeloj u Boki Kotorskoj, in: Starinar 3 (1924/1925) 151-156.
122351 Šerović 1956 Bibliography Petar Šerović, Bijela u Boki Kotorskoj, in: Spomenik SAN CV (1956) 179-195.
122430 Šerović 1965/1966 Bibliography Petar Šerović, Starine crkvice Sv. Petra u Bijeloj u Boki Kotorskoj, in: Starine Crne Gore 3-4 (1965/1966) 173-177.
120221 Škrivanić 1959 Bibliography Gavro Škrivanić, Imenik geografskih naziva srednjovekovne Zete (Titograd 1959).
124032 Špadijer 2014 Bibliography Irena Špadijer, Svetogorska baština. Manastir Hilandar i stara srpska književnost (Beograd 2014).
124007 Špadijer/Todić 2016 Bibliography Irena Špadijer/Branislav Todić, Emergence of versatile artistic personalities - Longin, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić/D. Popović, Belgrade 2016) 565-574.
132957 Štavljanin 1976 Bibliography Ljubica Štavljanin, Bratkov minej. Kratak prikaz, in: Zbonik istorije književnosti. Stara srpske književnost 10, Beograd 1976, 21-41.
132952 Štavljanin-Djordjević/Grozdanović-Pajić/Cernić 1986 Bibliography Ljubica Štavljanin-Djordjević, Miroslava Grozdanović-Pajić, Lucija Cernić, Opis ćirilskih rukopisa Narodne biblioteke Srbije, I, Beograd 1986.
123751 Šufflay 1924 Bibliography Milan von Šufflay, Städte und Burgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters (Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften 63, 1, Wien/Leipzig 1924).
118473 Šuica 2003 Edition Marko Šuica, Povelja o zameni poseda između kneza Vojislava i čelnika Muse, in: Stari srpski arhiv 2 (2003) 143-166.
132147 Šuica 2011c Bibliography Marko Šuica, Konstantin Balšić, oblasni gospodar (?–Drač, Albanija, 1402), in: Srpski biografski rečnik 5 (Novi Sad 2011) 198–199.
121144 Šulić 2016 Bibliography Zidno slikarstvo grada Dubrovnika (ed. Veronika Šulić, Dubrovnik 2016).
132981 Šuput 1970 Bibliography Marica Šuput, Plastična dekoracija Banjske, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 6 (1970) 39-51.
124171 Šuput 1977 Bibliography Marica Šuput, Arhitektura pećke priprate, in: Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 13 (1977) 45-69.
123988 Šuput 1984 Bibliography Marica Šuput, Mramornici u Žiči, in: Zbornik za likovne umetnosti 20 (1984) 157-161.
123397 Šuput 1988 Bibliography Marica Šuput, Gottesmutter kirche als Kultbau im Rahmender byzantinischen Architektur ihrer Zeit, in: Studenica i vizantijska umetnost oko 1200. godine (ed. Vojislav Korać, Beograd 1988) 133-139.
122952 Šuput 2000 Bibliography Marica Šuput, Carigradski izvori arhitekture crkve Sv. Nikole u Kuršumliji, in: Stefan Nemanja - Sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje (ed. J. Kalić) (2000) 171-178.
124234 Šuput 2003 Bibliography Marica Šuput, Manastir Banjska (Beograd 2003).
132982 Šuput 2004 Bibliography Marica Šuput, Sculpture of Virgin and Child, in: Byzantium: Faith and Power (1261–1557), New York 2004, 84-85.
121949 Žile 1986 Bibliography Ivica Žile, Istraživanja na lokalitetu Sv. Đurđa Ponikve - Ledinići, in: Arheološki pregled 25 (1986) 267-268.
121787 Žile 1988 Bibliography Ivica Žile, Spolia i ostali nalazi skulpture i plastike u Dubrovniku do pojave romanike, in: Arheološka istraživanja u Dubrovniku i dubrovačkom području, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 12 (1988) 175-188.
122284 Žile 1991 Bibliography Ivica Žile, Predromanička skulptura s otoka Lokruma, Rožata i Komolca u Rijeci dubrovačkoj, in: Starohrvatska prosvjeta III/21 (1991) 145-158.
133119 Žile 1995 Bibliography ivica Žile, Kasnoantički ulomci u povijesnoj jezgri Dubrovnika, Actes XIIIe CIAC, Split - Poreč 1995.
133111 Žile 1996 Bibliography Ivica Žile, Novi nalazi predromaničke plastike u dubrovačkom kraju, SSB (1996) 279-280.
121941 Žile 1996a Bibliography Ivica Žile, Starohrvatska crkva Sv. Petra i Pavla na lokalitetu Crkvine - otok Mljet, in: Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 28/2 (1996) 31-34.
121942 Žile 1996b Bibliography Ivica Žile, Sve manje upitnika o crkvici sv. Petra i Pavla, Slobodna Dalmacija 20. lipnja (Split 1996).
121780 Žile 2001 Bibliography Ivica Žile, Kameni namještaj i arhitektonska plastika prve dubrovačke katedrale, in: Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupije: zbornik radova znanstvenog skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije/metropolije (998. - 1998.), (ed. Ž. Puljić, N. A. Ančić) (Dubrovnik/Split 2001) 455-515.
122243 Žile 2002 Bibliography Ivica Žile, Novi nalazi predromaničke skulpture s otoka Koločepa, in: Zbornik Tomislava Marasovića (2002) 253-267.
121048 Žile 2003 Bibliography Ivica Žile, Predromaničko crkveno graditeljstvo otoka Koločepa (Dubrovnik 2003).
123390 Živković (Miloš) 2016 Bibliography Miloš Živković, Studenica: the Funerary Church of the Dynastic Founder - the Corner Stone of Church and State Independence, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić, D. Popović, Belgrade 2016) 193-209.
124291 Živković (Valentina) 2016 Bibliography Valentina Živković, In encountering Western culture - the art of Pomorje (Maritime lands) in the 14th century, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages (eds. D. Vojvodić, D. Popović, Belgrade 2016) 357-366.
123983 Živković 1985 Bibliography Branislav Živković, Žiča: crteži fresaka (Beograd 1985).
124448 Živković 1989 Bibliography Branislav Živković, Gračanica. Crteži fresaka (Beograd 1989).
122490 Živković 1999 Bibliography Valentina Živković, Zidno slikarstvo u crkvi svete Marije Koleđate u Kotoru, in: Boka 21 (1999) 119-155.
120248 Živković 2006 Bibliography Tibor Živković, Portreti srpskih vladara (IX-XII vek) (Beograd 2006).
123401 Živković 2014 Bibliography Miloš Živković, Iz ikonografskog programa Bogorodičine crkve u Studenici (1568): pojedinačne svetiteljske predstave u severnom vestibilu, in. Niš i Vizantija 12 (2014) 409-432.
123400 Živković 2015 Bibliography Miloš Živković, Predstave svetih monaha u zapadnom traveju Bogorodičine crkve u Studenici, in: Zograf 39 (2015) 65-90.
132928 Срезневский 1867 Bibliography Измаил Иванович Срезневский, Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках, Санктпетербург 1867, 20-36.
132929 Стасовъ 1887 Bibliography Владимир Владимирович Стасовъ, Славянский и восточный орнаментъ по рукописямъ древняго и новаго времени, Санктпетербург 1887.