Turkar(ev)

Description

Mentioned in the chrysobull charter of the Serbian Emperor Stefan Uroš V for Kyrillos, the Metropolitan of Melnik from May 1356. He owned a vineyard near the village of Smilovo. He sold his property to the noblemen Vitomirь and Staniša. Vitomirь and Staniša donated the vineyard to Kyrillos, the Metropolitan of Melnik. The Serbian Emperor Stefan Uroš V confirmed the gift of Vitomirь and Staniša in a chrysobull charter for Kyrillos, the Metropolitan of Melnik in May 1356 (I ōšte se carьstvo mi zьgovori z gospoždomь caricomь materiju carьstva mi i pridados’mo selo Smilovo sь vsьmi pravinami i s megjami i sь zasel’ci kako su drьžali vlasteličiki carьstva mi v’se čisto. I ošte mu zapisa carьstvo mi vinograd Turkarevь i Luv’rov što mu su darovali vlasteličiki carьstva mi Vitomirь i Staniša).

Relations

Sources (1)
Name Class Description
Melnik 1 Source The Serbian Emperor Stefan Uroš V (reigned 1355–1371) confirmed in a chrysobull in May 1356, together with his mother, the Empress Jelena-Jelisaveta, the possession of the Church of Saint Nicholas in the town of Melnik with its landed property to the Metropolitan Kiril.