The charter of the Serbian Despot Ioan Uglješa (Ioannes Unklesis) for the starьcь duhovьnikь kyrь Daniilь

Description

The Serbian Despot Joan Uglješa (Ioannes Unklesis) confirmed on 29th May 1369 the donation of Kaisar Boichnas (Vojihna) for the starьcь duhovьnikь kyrь Daniilь.

Literature
ZakSpom — 751

Relations

Actors (1)
Name Class Begin End Relation Type Description
Daniil Person Recipient of the charter, which was issued by the Serbian Despot Ioannes Unklesis (Jovan Unglješa) on the 29th May 1369. He appears as a kyrь in the source. He was monk and spiritual father (starьcь duhovьnikь). The Serbian Despot Ioannes Unklesis (Jovan Unglješa) confirmed the donation of Kaisar Boichnas (Voihna) for the monk and spiritual father Daniil. He approved all privileges concerning the Church of the Saint Archangels Michael and Gabriel above Gabrovo (Kako pride kь carьstvu mi čьstni starьcь duhovьnikь kyrь Daniil…Mihaila i Gabrila više Gabrova, i prinese mi zapisanie gospodina….roditelě mi kesara, i viděhь pročtohь čto jestь zapisalь i….kesarь Voihna, i ini hristoljubivi crьkvi onoizi ljud…..zemle: bystь hotěnije carьstvu mi kudě godě mu se što nahodi……hru….ljud…..vinogradь, perivolja, ili i mlinь, ima hotěnije carьstvo mi kako da je……vь věkomь, i da jestь pace svobodna, nikiimь nepotьknovlenno….).