Donation of Plavkovina

Begin between 01.01.1254 and 31.12.1260
Properties
ID 119156
System Class
Case Study Beyond East and West: Sacred Landscapes Duklja and Raška
Event Donation
Description

The Hamlet of Plavkovina, which belonged to the Village of Prostenja u Brskovu, was given by King Uroš I to the Monastery of Sveti Peter and Paul in Lim (ZSp. 595 XII). The Hamlet itself is now lost.

Relations

Actors (2)
Name Class Begin End Relation Type Description
Monastery of Sts. Peter and Paul in Lim Group Recipient King Dušan donated the Hamlet of Brezova to the Monastery of Sts. Peter and Paul in Lim in Bijelo Polje.
Stefan Uroš I Person between 01.01.1223 and 31.12.1223 01.05.1277 Sponsor Stefan Uroš I was the youngest son of Stefan Nemanjić and Anna Dandolo. He reigned from 1243 to 1276.
Places (1)
Name Class Begin End Description
Plavьkovyna in Brskovo Place between 01.01.1254 and 31.12.1254 between 01.01.1264 and 31.12.1264 Plavьkovyna was a hamlet of the village of Prostěnije. It was donated by the Serbian King Stefan Uroš I (reigned 1243-1276) to the Monastery of Saint Peter and Paul in Lim (Selo u Brьskově Prostěnyje, a zaselije mu Bystrica, Dobrihьnina, Gostylovina, Stričina, Plavьkovyna, Selьca, Jasenovo, a planina mu Konь, a megja Prostěnyju otь Tare u stěnu u Pělovynu, ...).